* BARIŞ VE CİHAD HADİSLERİ *

* Düşmanla karşılaşmayı dilemeyin.Şâyet karşılaşırsanız, sabredip dayanın *

* Olur ki, siz bir toplumla savaşırsınız. Canlarını ve çocuklarını kurtarmak için, sizinle malları ile barışa kalkışırlar. Bunun üzerine onlara ilişmez ve barış yaparsınız. işte bundan sonra onlara saldırmanız, sözleşmede yazılanlar dışında bir şey almanız da doğru olmaz *

* Allah yolunda yola koyulmak, dünya ve içindekilerden daha hayırlıdır *

* Kim, devenin sütü memelerine gelecek kadar sürede, Allah yolunda savaşırsa, ona cennet vâcip olur.Kim, Allah yolunda öldürülmeyi gönülden isteyip savaşır da, sonra ölür, ya da öldürülürse, şehîd sevabı alır.Kim Allah yolunda yaralanırsa, ya da tökezlerse, kıyamet gününde zaferan renginden daha baskın bir renk,miskten daha hoş kokan bir koku ile gelir.Allah yolunda, kimin üzerinde biryara çıkarsa,ona şehîdlik damgası vurulur *


* İnsanların hangisi üstündür?
- Allah yolunda canıyla malıyla savaşan mümin.
- Ondan sonra hangisidir?"
- İnsanların kötülüklerinden korunmak için, Allahtan korkarak bir köşeye çekilen kişi *

* Allah korkusundan ağlayan kişi, süt memeye dönünceye dek cehenneme girmez.Allah yolunda tozlanan kulun tozu ile cehennem dumanı kesinlikle bir araya gelmez *

* Kim Allah yolunda bir harcama yaparsa, karşılığında yediyüz kat alır."

* Kim, Allah yolunda bir savaşçıyı donatırsa, kendisi savaşa katılmış gibi sevap alır. Kim, geride kalıp, savaşçının çoluk çocuğuna bakarsa, o da savaşmış gibi olur *

* Ümmetimden iki cemaati Allah ateşten kurtaracaktır:Biri Hind ile savaşacak olan cemaat, ötekisi isa bin Meryem ile birlikte düşmana karşı savaşacak olan cemaat *

* İyi olsun, kötü olsun, her kumandanla birlikte savaşmanız sizin üzerinize vâciptir. iyi olsun, günahkâr olsun, imamlık yapmayı bilen her müslümanın arkasında namaz kılmak da size vâciptir. Hatta büyük günahlar işlemiş olsa bile *

* Hem ünlü olmak, hem de sevap almak için savaşan adam hakkında ne buyurursun?
- Onun için hiçbir şey yoktur buyurdu ve ekledi:Allah, sadece kendi rızası için olmayan hiçbir ameli kabul etmez *

* Peygamber bir ordu gönderirken şöyle derdi:Haydi, Allahın adıyla yürüyün! ihtiyarları, çocukları, kadınları öldürmeyin! Aşırı hareketlerden kaçının ve elde edeceğiniz malları bir araya toplayın. Düzeltici olunuz, iyi davranınız. Çünkü Allah, iyi davrananları sever *

Kaynak :
* Hadis Elkitabi
* Enes
* Ebû Dâvud
* Ebû Hureyre
* Buhârî
* Sehl
* Müslim
* Muaz
* Tirmizî
* Ebû Saîd
* Huzeym
* İbni Hâlid Sevban

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1069
favori
like
share