* FİRASET *

Düşüncede tutarlı olmak, bir şeyde düşünerek davranmak ve basiretli hareket etmek, bir şeyin gerçek mahiyetini görebilmek. Bir kişi işlerin iç yüzünü görebildiği, önceden tahmin edip, düşünebilme kabiliyet ve maharetine sahip olduğu müddetçe firasetli sayılır.Bir müslüman kalbini kin, nefret, münafıklık, çekememezlik, düşmanlık .... her türlü kalb hastalıklarından temizleyip, iman nuru ile takva muhabbetiyle doldurduğunda, aynaya akseden eşyanın sureti gibi bazı sırlar adeta cilalanmış olarak kalbine akseder, başkalarının gönüllerindeki saklı olan şeyleri de keşfedebilir ki, işte bu gerçek firasettir. Nitekim Hz. Peygamber
* Müminin firasetinden sakınınız zira o Allah Teâlânın nuru ile bakar *
Firaset kabiliyetinin iman nuru ile yakından alakalı olduğunu destekleyen şu ayeti burada hatırlatmak gerekir.
* Ey iman edenler Şayet Allahdan ittika ederseniz, o size fürkân hem zahir, hem batında hak olanı olmayandan, iyiyi kötüden, temizi habisten ayırt edici bir marifet ve nur verir *
Yukarıda sözü edilen hadiste iki ayrı yorum yapılmıştır Birincisi, hadisin zâhirinin delalet ettiği anlamdır ki, bunu Allah Teâlâ, evliyasının kalbine koyar da, onlar da bunun sayesinde kerâmet, isabetli zan ve hades başkalarının bilmediği şeyleri bilebilme yeteneği çeşitleri ile insanlardan bazısının durumlarını bilirler. İkinci görüşe göre ise hadiste sözü edilen firaset, delillerle, tecrübelerle, yaratılış ve ahlâkla öğrenilen bir tür maharettirki, bazıları insanların bâtın hallerini bu maharetleri sayesinde bilebilirler.Bu tecrûbî ve rasyonel izahın da hadislerde izahını bulmak mümkündür. Zira Hz. Peygamber
* Mümini akıllı, zeki ve ince görüşlü olarak tavsif etmekle *
iman ve takva sayesinde elde ettiği firâseti sayesinde her türlü hile, tuzak ve entrikaya da düşmemesi gerektiğini de şu hadisleri ile işaret etmişlerdir
* Mümin bir kovuktan iki defa ısırılmaz *

Kaynak :
* İslam Ansiklopedisi
* Buhâri, edeb, 83
* Müslim, zühd, 63
* Ebû Davud, edeb, 29
* İbni Mace, fiten, 13
* Darimi, rikak, 65
* Ahmed b. Hanbel II. 1 15
* Câmius Sağır, 1, 24
* İhyau Ulumid Din II. 726
* Enfâl, 8/29
* Hak Dini Kuran Dili, IV. 2392
* İbnül Esir Nihâye, III. 428
* Suyûtî, a.g.e II. 571

Etiketler:
Beğeniler: 1
Favoriler: 1
İzlenmeler: 511
favori
like
share
elma kurdu Tarih: 29.12.2007 02:04
emeğine sağlık
matrakSsS Tarih: 12.05.2007 07:56
Allah razı olsun
konan_1997 Tarih: 02.04.2007 13:34
sağol