sindirilen besinler nasıl emilir - sindirilen besinlerin ince bağırsakta emilimi - sindirilen besinlerin kan kılcallarından emilimi...Besin maddelerinin enzimler yardımıyla yapıtaşlarına parçalandıktan sonra ince bağırsaktaki epitel hücrelerine alınmasına emilim denir.
...Emilim olayı sindirim kanalının farklı kısımlarında gerçekleşir.
...Örneğin; ağızda hormonlar, bazı zehirler ve nikotin, midede alkol ,sodyum, brom ve klor emilir.

1.)İnce bağırsakta Emilim:

...Emilimin en fazla oranda yapıldığı sindirim organı ince bağırsaklardır.
...İnce bağırsaktaki emilim,difüzyon,osmoz ve aktif taşımayla gerçekleşir.
...Sindirim ürünleri,ince bağırsakta emildikten sonra iki farklı yolla taşınır.

Kan kılcallarına emilenler;

...Glikoz,galaktoz,fruktoz,aminoasitler,mineraller,su ile B ve C vitaminleri ince bağırsak hücrelerinden difüzyon ve aktif taşımayla kılcal kan damarlarına emilir.
...Bu besinler kapı toplar damarıyla karaciğere taşınırlar.
...Karaciğerde gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra karaciğer toplar damarıyla alt ana toplar damara taşınır ve sonra kalbe getirilir.
...Buradan bütün vücuda dağıtılır.
Besin maddeleriàİncebağırsak kılcalıàKaraciğer kapıtoplardamarıàKaraciğeràKaraciğer üstü toplar damarıàAlt ana toplardamarıàKalbin sağ kulakçığı


Lenf kılcallarına emilenler:

...Yağ asitleri ve monogliseritler ince bağırsak villuslarının epitel hücrelerine geçtikten sonra az miktarda monogliserit ,burada sentezlenen bağırsak lipazının etkisiyle gliserol ve yağ asitlerine parçalanır.
...Yağ asitlerinin çoğu ise yeniden trigliseritleri oluşturur.
...Trigliseritler,golgi aygıtında lipoproteinlerle kaplanarak suda eriyebilen şifomikron denilen yapılara dönüşür.
..Bu şekilde lenf damarlarında taşınır.
...Bağırsaktan emilen yağın €-90 kadarı villus merkezindeki kanala ,buradan da lenf damarlarına ve daha sonra da kana karışır.
...Tere yağındaki gibi kısa zincirli yağ asitlerinin bir kısmı suda çabuk eridiklerinden dolayı,trigliseritlere dönüşmez ve kılcal kan damarlarına geçer.
...Aynı büyüklükte olmalarına rağmen besinlerin emilim hızları birbirinden farklı olur.
...Örneğin galaktoz glikozdan,glikoz da fruktozdan daha hızlı emilir.
...Sağlıklı bir insanda karbonhidratların tamamı, yağların •i, proteinlerin �’ı ince bağırsaktan emilir.

Besin maddeleriàVilluslaràKilus borusuàPeke sarnıcıàGöğüs kanalıàSol köprücük altı toplar damarıàÜst ana toplardamaràKalbin sağ kulakçığı

2.)Kalın bağırsakta Emilim:

...Sindirilen besin maddelerinin içerisinde bulunan suyun kalan bölümü ,sodyum ve klor iyonları kalın bağırsaktan emilir.
...Kalın bağırsakta bakteri faaliyetleri sonucunda posadan K ve B vitaminleri ayrıştırılır.
...Bu vitaminler ve tuzların emilimi de kalın bağırsakta gerçekleşir.
...Su emiliminin enfazla olduğu yer ince bağırsaklar,en son yer ise kalın bağırsaktır.
...Kalın bağırsakların düzenli olarak boşaltılmaması su emiliminin artmasına dolayısıyla kabızlığa neden olur.

alıntı

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 913
favori
like
share