* FURKÂN *

Hakkı bâtıldan, doğruyu yanlıştan ayıran.Furkân. ismi masdardır Masdar değildir. Fark kelimesinden daha anlamlıdır. Çünkü furkân sadece hak ile bâtılı birbirinden ayırma manasında kullanılır. Fark ise, daha umumî olup, ayırmanın mümkün olduğu bütün nesneler hakkında kullanılır.Furkân, Kuranı Kerîmde değişik anlamlarda kullanılmıştır
* Zafer anlamında Hani Musa ya doğru yola gelirsiniz diye, o kitabı Tevrâtı ve Furkânı zaferi vermiştik *
* Dinde insanı sapıklıktan ve şüphelerden çıkarma anlamında O Kuran ki insanlara tam hidayettir, doğru yolu ve hak ile bâtılı ayırdeden dalâletten kurtaran hükümlerin nice açık delilleridir *
*Kuran ile eş anlamda Furkânı, âlemlerin ilâhi azap ile korkutucusu olsun diye, kuluna Hz. Muhammede indiren Allahın şânı ne yücedir *
* Yani Musaya Tevratı verdik. O Tevrat ki, hem ilâhı bir kitaptır, hem de hak ile bâtılı birbirinden âyırdedendir. Veya ayette geçen Furkân hüccet, âsâ, yedi beyzâ ışık saçân el ve diğer mucizeler demektir. Yani Hz. Musaya bunlar verilmiştir. *
Furkân, helâl ile haramı birbirinden ayırdeden ilâhı kanunlar anlamına da alınabilir. Başka bir görüşe göre de furkân, Hz. Musa ile düşmanlarını biribirinden ayırdeden Zafer anlamındadır. Nitekim el-Enfâl, suresinin 21. ayetinde geçen Furkân Günü Bedirde kazanılan zafer anlamına gelmektedir Bakârâ, suresinin 185. ayetinde geçen furkan, hak ile bâtılı, hidayetle dalâleti birbirinden ayıran manasına alır.Bazı bilginlere göre furkân masdardır. Kuranı Kerîm hak ile bâtılı birbirinden ayırdettiği için Furkân diye isimlendirilmiştir.
* Veya Kuran, bölüm bölüm, parça parça indirildiği için Furkân olarak adlandırılmıştır *
* Bundan evvel Tevrat ve İncili de indirmişti ki onlar insanlar için birer hidayet idi. O hak ile bâtılı ayırdeden hükümleri de indirdi *
Ayet-i kerimede geçen Furkândan maksat, bütün semâvî kitaplardır. Çünkü bunların hepsi hak ile bâtılı birbirinden ayırdeder. Veya furkândan maksat, ayette geçen Tevrat, İncil veKurandır. Veya dördüncü kitaptır ki, o da Zebûrdur yahut Allahu Teâlâ evvelâ Kuranı Kerîmi cins bir isimle kitab olarak zikretti, sonra şanını yüceltmek ve faziletini izhar etmek için onu bir vasıfla, yani hak ile bâtılı biribirinden ayırdeden bir sıfatla tekrarladı
* Ey İman edenler eğer Allahtan korkarsanız, O, size iyi ile kötüyü ayırdedecek olanı verir *
ayeti kerimesinde gecen furkân zafer manasında olabileceği gibi, beyân ve zuhûr manasına da gelebilir Allah size furkân verir Yani sizi üne kavuşturur sesiniz her taraftan duyulur eserleriniz yeryüzüne yayılır. Veya Size furkân verdi demek, sizi başarıya ulaştırır, kalplerinize huzur verir. Ayrıca Furkândan maksat, dinî ve dünyevî üstünlükler demektir. Buna göre Size furkân verir demek, sizinle diğer dinlerin mensuplarını birbirinden ayırdeder hem dünyada ve hem ahirette size üstün meziyyetler ihsan eder demektir Seyyid Şerif Cürcânî, Furkânı şöyle tarif eder Furkân, hâk ile bâtılı birbirinden ayırdeden tafsîli ilimdir

Kaynak :
* İslam Ansiklopedisi
* Tarifât, s166
* Mucemül Kuran II, 77
* Bakara, 2/53 2/185
* Furkan, 25/1
* Ebul Ferec Cevzî V. 597/1200
* Nüzhetül Ayfinin.459-460
* Zemahşerî Keşşâf I, 69 I, 111
* Zemahşerî, a.g.e., IV, 139 II, 164
* Âli İmrân, 3/4

Etiketler:
Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 704
favori
like
share
elma kurdu Tarih: 02.11.2007 18:22
vala bilmediğim çok şeyi öğrendim saolasın
matrakSsS Tarih: 12.05.2007 07:11
eline sağlık
exel@ns-MS- Tarih: 07.05.2007 10:24
Ellerine sağlık konami kardeşim çok sağol
aloneman09 Tarih: 19.04.2007 12:53
Faydalı bilgilerin için çok teşekkürler. Allâh (cc) razı olsun KONAMI
bilalkocabas Tarih: 14.04.2007 13:52
Ellerine Sağlık Kardeşim.Bizleri Bilgilendirdin...
:76: :76: :76:
yakup20 Tarih: 11.04.2007 16:59
Allah razı olsun