* Cennet Nefse Hoş Gelmeyen Şeylerle, Cehennem de Nefsin Hoşlandığı Şeylerle Kuşatılmıştır * Hadisinin Açıklaması

Cenabı Hak imtihan sırrı olarak her bir günaha nefis için bir lezzet koyduğu gibi, itaat ve ibadette dahi, nefse hoş gelmeyen sıkıntı ve zorluklar koymuştur. Ancak başlangıçtaki bu küçük sıkıntı ve meşakkatlerin ardından ruh ve kalbi huzura kavuşturacak rahatlık vardır. Nefis, yaratılışı icabı günahlara koşarken, sıkıntılara sabretmeyi gerektiren ibadetlerden daima kaçar. Günahlar, yasaklar, başlangıçtaki lezzetlerine karşılık, sonradan maddi ve manevi ızdırap getirirken iman, itaat ve ibadette başlangıçta çekilen küçük sıkıntılara karşılık, rahatlık ve huzura vesile olur. İşte bundan dolayıdır ki, günahlarda bulunan lezzetler zehirli bal olarak ifade edilmiştir.Hadis alimlerinden İmamı Nevevi, bu kuşatılmayı bir perdeyebenzetmektedir. Yani, Cennete, onu kuşatan şeyler ibadet, itaat, meşakkat, gayret, çalışma v.s. gibi nefsin hoşlanmadığı şeylerden meydana gelmiş olan bir perdeyi geçerek varılabilir. Aynı şekilde Cehennem de, nefsin hoşlandığı günahların lezzetleriyle, isyan ile, içki ve kumar gibi günahlarla perdelenmiştir. Onların işlenerek yırtılmasıyla da Cehenneme varılır.
* Dünya müminin zindanı, kafirin ise Cennetidir *
mealindeki hadisi şerif bu hakikatin bir başka ifadesidir. Şurası da muhakkak ki, mümin için dünyanın zindan oluşu,
* Cennetteki ebedi saadetine göre, kafir için de dünyanın cennet oluşu, Cehennemdeki ebedi azabına göredir. *
Yoksa, mümin bu dünyada, akıl ve kalb cihetiyle, kafirden çok daha lezzet almaktadır. Çünkü, inançsız kimselerin aklını sıkça zorlayan, ebedi yok oluş düşüncesi onların dünya nimetlerinden aldığı lezzeti hiçe indirir. Mesnevii Nuriyede şöyle buyrulur
* Dünyanın lezzetleri, zevkleri ve zinetleri Halikımızı ve Mevlamızı bilmediğimiz takdirde Cennet olsa bile Cehennemdir. *
* Seni intizar etmekte ve senin de süratle ona doğru gitmekte olduğun kabir, dünyanın zinetli, lezzetli şeylerini hediye olarak kabul etmez. Çünkü dünya ehlince güzel addedilen şey, orada çirkindir. *
Onun için, nefsimize hoş gelen, fakat ruh ve kalbimizin hoşlanmadığı fani güzelliklerin, peşinde olmamalıyız ki, Rabbimizin rızasına ve Cennetine nail ve Cehenneminden emin olalım.

Kaynaklar :
* Hadis Elkitabı
* Tirmizi, Cennet, 3. Zuhd, 56.
* Mesnevii Nuriye, s. 8. 98
* A.g.e. 8
* Müslim, Cennet, .
* Lemalar.s. 20.


Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 673
favori
like
share