merhamet – rahmet – acımak – şefkât göstermek – iyilik – lütufMerhamet; esirgemek, acımak, şefkât göstermek, iyilik ve lütuf gibi anlamlara gelmektedir. Merhamet, Rahman ve Rahîm sıfatlarıyla tasvif edilen Allah’ın en önemli niteliklerindendir.

Hz. Peygamber’in gönderilmesi ve Kur’an’ın indirilmesi Allah’ın merhametinin bir tecellisidir. Kur’an’da Allah’ın merhametini işleyen pek çok ayet bulunmaktadır. Bu ayetlerde, Allah’ın merhamet edenlerin en hayırlısı (Mü’minûn, 23/109), merhametlilerin en merhametlisi (A’raf, 7/151) olduğu ve rahmetinin her şeyi kapsadığı (A’raf, 7/151-156) açıkça beyan edilmektedir.

Peygamberimiz de merhamet duygusuna çok önem vermiş ve ısrarla üzerinde durmuştur. Nitekim bir hadislerinde: “Allah merhametini yüz parçaya ayırdı, doksan dokuz parçasını kendi yanında tuttu, bir parçasını yeryüzüne indirdi. İşte bu bir parça rahmet sebebiyle yaratıklar birbirine merhamet eder. Hatta yavrulu hayvan, bir tarafını incitir endişesiyle ayağını yavrusundan sakınır.” (Müslim, “Tevbe”, 17) buyurarak, Allah’ın merhametinin büyüklüğüne ve insanlardaki merhametin kaynağı olduğuna işaret etmiştir.

Diyanet Takvimi 2013

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 363
favori
like
share