* EMÂNET NEDİR *

Birisinin koruması için bırakılan maddî ve manevî hak. Emniyet edilip inanılan şey. Peygamberlerde bulunan sıfatlardan biri de emânettir. Kurana, Sünnete ve Resulullahın eşyasına da emânet denir.Resulullah, hicretten önce, kendisinde bulunan emânetleri sahiplerine iade etmişti. Çünkü kâfirler ona el-emin olarak mallarını emânet ediyorlardı. Hz. Peygamber
* Emânete ihânetin münâfıkların alâmetlerinden olduğunu söylemiştir *
* Emânet, müminlerin de vasfıdır *
Vedâ Haccında Rasûlullah,
* Kadınların da erkeklere birer emânet olduklarını açıklamıştır *
Yine Vedâ Hutbesinde Rasûlullah,
* Size bir emânet bırakıyorum ki, ona sarıldıkça sapıklığa ve dinsizliğe düşmezsiniz. Bu emânet Allahın kitabı Kurân ve benim sünnetimdir *
* Emânet sahibi olmayan kişinin gerçek imânı yoktur *
Allah Teâla, emânet kavramını Kuranı Kerîmde çok geniş bir anlamda zikretmiştir
* Biz, emâneti göklere, yere ve dağlara sunduk da onu yüklenmekten kaçındılar onu insan yüklendi çünkü o çok zâlim çok câhildir *
Bu genel anlamlandırmadan sonra,
* Emanetleri ehline vermemizi, insanlar arasında hükmettiğimiz zaman adâletle hükmetmemizi emreder *
Rasûlullahın şu buyruğu da emânete riâyetin yozlaşması durumunda neler olacağını açıklamaktadır
* Emânet kaybedildiği aman yani işler ehli olmayanlara verildiği zaman kıyâmeti bekle *
İsrailoğulları bu yüzden çökmüş ve sapmışlardı. Beceriksiz, sorumsuz, ahlâksız, adâletsiz kimselere yetki vermişlerdi. Halbuki İslâmî harekette, her işte en ehil kişilerin yeraldığı Ulul emre itâat sözkonusudur.Geniş anlamıyla, Allahın tekliflerinin tamamına emânet denilmiştir Usûli fıkıhta, Allahın insanlâra yüklediği bütün mükellefiyetlere emânet denilmiştir Eşrefi mahlûkat, Allahın yeryüzündeki halifesi olarak tanımlanan insan Allahın öğüdü ve rehberi olan Kuranı Kerîm ile ruhlar âleminde verdiği misâkı aldığı emâneti yerine getirmeye çalışmakla mükelleftir. Bu manada, herhangi bir şekilde kendisine emânet edilmiş bir malı korumamak nasıl hâinlik olmaktaysa daha geniş kapsamlı olarak Kurân ve Sünnet emânetini sahiplenmemek, İslâma yönelmemek ve İslâmî ilkeleri yaşamamak, yaşatmayı unutturmak veya engellemek de emânet ve emânet ilkelerine uymamak demektir.

Kaynak :
* İslam Ansiklopedisi
* Buhâri, İmân, 64 İmân, 1
* Müslim, İmân, 106
* Müminûn, 23/8
* Ebû Dâvûd, Menâsik, 56
* Buhâri, Tecrid, 1654
* Sire, IV, 603
* Müsned, III, 135
* Ahzâb, 33/72
* Nisâ, 4/58
* Mecmuatul Tefâsir V. 142, 143
* Mirat Usûl fî Şerhil I, 591

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 24518
favori
like
share
Gönülce Tarih: 17.04.2007 10:05
Allah razı olsun
KONAMI Tarih: 16.04.2007 23:29
İnşalllah çıkabiliriz kardeşim emanetlere inş..
bilalkocabas Tarih: 15.04.2007 18:56
Ellerine Sağlık Kardeşim...
:2: :2: :2:
keskinkilic_68 Tarih: 05.04.2007 23:24
allah razı olsun

inşallah peygamber efendimizin emanetlerine sahip çıkabiliriz