[COLOR=coral]* Kırım *

Karadenizın kuzeyinde yarımada.Ukrayna devleti sınırları içinde bulunan özerk bir devlettir. Eskiden Ukrayna topraklarına Perekop yarımadası ile bağlanmakta olup yapılan kanalla ukraynayla fiziki bir bağlantısı kalmamıştırKırım Karadenizin kuzeyinde Azak denizinin güneyinde bir yarımadadır. Kerç yarımadası ile doğuya doğru uzanır. Kuzeye doğru çorak stepler hafif engebelerle 1000-1500 metreye doğru yükselir.Dikenli fundalıkları ,koyun ,keçi üretimiyle Akdeniz i andırır. Güney yamaçları sert eğimlerle ,kayalık körfezlere iner. Kuzey rüzgarlarına kapalı olan bu alanda gerçek bir Akdeniz iklimi egemendir. Ortalama sıcaklık Yalta da 13C dir ve yılın ancak 70 günü yağmurludur fakat kışları oldukça serttir. Yağışlar kış ve sonbahar m evsiminde olur..Karadenizin kuzeyinde tarih boyunca, jeopolitik önemini koruyan Kırımın bilinen en eski sakinleri, MÖ XI. Yüzyıldan itibaren Kırıma gelerek yerleşyen Tavrlar ve bir İranî kavim olan Kimmerlerdir. MÖ VII. Yüzyılda doğudan gelen İskitler Kırımı 1000 yıla yakın bir süre hakimiyetine almışlardırr. Kırım, MÖ II. Yüzyılda Sarmatlar ve Alanların, MS III Yüzyılda ise Germen menşeli Gotların istilasına uğramıştır. Kırımın konumu ve ticari önemi başta Miletliler olmak üzere Yunanlıları daha sonraları da Roma, Bizans ve İtalyanları da cezbetmiş ve bunlar Kırım sahillerinde koloniler kurmuşlardır. Kırım asırlar boyunca en önemli ticaret bölgelerinden biri olmuştur.
[COLOR=coral]* Viyana Meselesi
Bu arada 2.Viyana Kuşatmasına değinmek gerekiyor.Çünki Kırım Hanına bağlı güçlerin yeterli gayreti göstermemeleri bozgun nedeni olarak belirtilerek Kırım kuvvetleri haksız bir şekilde karalanmak istenmişlerdir. Bu savaşta Kırım atlıları Avusturyanın içlerine kadar baskınlar düzenlemişler ele geçirdikleri düşman askerleri sayesinde çok önemli istihbarat bilgileri elde ederek ,tedbirler alınmasını sağlamışlardır. Fakat Muradgerey Hanın, Jan Sobieski kumandasındaki Leh kuvvetlerine karşı istenen mukavemeti yapmadığı öne sürülmüş, Han Muradgiray azledilerek yerine Hacıgiray getirilmiştir. Mamafih Muradgiraya karşı yöneltilen bu kabil ithamların haksız olduğu anlaşılıyor. Viyana bozgunundan Kırım Hanını sorumlu tutmak için elde yeter derecede deliller yoktur.Zaten savaş sonrası muharebeyi kısa sürede bozularak terkeden ve geri çekilen Vezir Koca Arnavut İbrahim Paşa bozgunun en önemli sorumlusu sayılarak sorgulanmış ve Savaş alanını erkenden terkedip ordunun moralini bozduğu ve yenilgiye kapı açtığı gerekçesiyle boğdurulmuştur.Özellikle Silahtar Mehmet Ağanın vesikaları incelendiğinde Tatar hanının , Merzifonlu Kara Mustafa Paşa yı düşman karşısında uyarmasından, Paşaya yaptığı tekliflerden, bahsedilmekte ve bu tekliflerin Paşa tarafından dikkate alınmadığı ve üstelik Tatarları aşağılayıcı ifadeler kullandığından bahisle, Han ile Sadrazamın aralarının bozuk olduğu vurgulanmakta ve belkide bu nedenle bozgunun Kırım kuvvetlerine fatura edildiği sanılmaktadır. Nitekim bozgun sonrası dönüş yolunda Han, Paşa ile anlaşamamasının sonucu olarak,Tatar Hanlığı görevinden alınıp yerine Hacıgiray atanmış vezirliğine de önceki Hanın da veziri olan Bahadır Ağa yeniden getirilmiştir. Görevden alınan Hana yıllık 4 pul akça bağlanmıştır.Halen günümüzde de Türkiyedeki birçok yayın organında, değişik zamanlarda Viyana konusu gündeme getirilmesi Tatarların tepkisine neden olmaya devam etmektedir.

Etiketler:
Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 523
favori
like
share
XeNTuS Tarih: 21.05.2007 20:20
Paylaşım İçin Saol Eline Sağlık..
Anka Tarih: 07.04.2007 21:30
KONAMI abi sen coğrafya ve tarih bölümlerinde bi numarasın
Anka Tarih: 07.04.2007 21:30
Viyana Meselesini değişik şekillerde gündeme getirmek hoş deil tabi
YuReGi_GuZeLiM Tarih: 06.04.2007 23:16
Ellerine emegine yüregine saglik arkadasim ...

Aslen kirim tatari olmama ragmen fazla bilgim yok maalesef... :18:


Hic degilse bi miktar aydinlandim sayilir !!!