Ülkemizde ve Dünya' da aslında geniş uygulama alanı bulan ve günümüzde büyük felaketlere yol açmasından endişe edilen çevre felaketlerinin en aza indirilmesi konusunda eğitim veren ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ hakkında ne kadar bilgiye sahibiz?

Genelde Peyzaj Mimarlığı yada Şehir Bölge Planlama gibi akademik eğitim veren bölümlerle karıştırılan ve hep bir ön yargı ile bakılıp gereksiz bir meslek dalı olarak algılanılan ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ' nin bu güne kadar hiç farketmediğiniz önemine değinmek istiyorum...

Çevre Mühendisliği, yerel ve küresel ölçekte, insanları çevrenin, çevreyi de insanların olumsuz etkilerinden korumak, insan sağlığı ve refahı için çevre koşullarını iyileştirmek yönünde temel bilimsel kavramları uygulamaya koyan mühendislik dalıdır.

Çevre Mühendisliği eğitimi almak isteyen öğrencilerin yaratıcı, araştırıcı, akademik yeteneğe sahip, çevre sorunlarına duyarlı, matematik, fizik, kimya ve biyoloji gibi fen derslerinin yanı sıra ekonomi, sosyoloji, hukuk ve işletme gibi sosyal alanlara da ilgi duyan, daha iyi ve sağlıklı bir çevre yaratabilmek için mücadele edebilecek kişiler olmaları beklenir. Çevre bilinci arttıkça ve çevre sorunlarına daha akılcı ve kökten çözüm aranmaya başlandıkça, bu konuda eğitim görmüş teknik insan gücüne de giderek daha çok gereksinim duyulacaktır.

Çevre mühendisinin görevleri bir kaç grupta toplanabilir.

1) Su ve Atık su Altyapı Tesislerinin Tasarım ve İşletilmesi

Gerek evlerde, gerek sanayide, gerek de tarımda kullanılacak suyun miktarının ve kalitesinin saptanması, kaynağından sağlanması, kullanıma uygun hale getirilmesi (su arıtımı), kullanım sonrası uzaklaştırılması, çevre kirliliğine yol açmayacak şekilde arıtılması (atık su arıtımı), çevre mühendisinin en başta gelen görevleri arasındadır. Bu işlemleri sağlıklı bir şekilde yürütmek için gerekli altyapı tesislerinin tasarımı ve işletilmesi de çevre mühendisinin görev alanına girer. Bu altyapı tesisleri su arıtma tesisleri, atık su arıtma tesisleri, su ve atık su şebekeleridir.

2) Hava Kirliliği Yönetimi

Özellikle yoğun yerleşim bölgelerinde hava kirliliği kaynaklarının (bu kaynakların başlıcaları ısınma ve üretim amaçlı yakıt kullanımı ve taşıma araçlarıdır) ve hava kalitesinin belirlenmesi, hava kirliliğinin önlenmesi için bu kaynakların kontrol altına alınması çevre mühendisinin görevlerinden biridir.

3) Katı Atık Yönetimi

Günümüzde giderek artan ve çeşitlenen tüketim malzemeleri ve modern yaşam, beraberinde çok ciddi bir katı atık sorunu ortaya çıkarmıştır. Katı atıkların geri kazanılması ve yeniden kullanılması, geri kazanılamayan kısmının ise insan ve çevre sağlığını tehdit etmeyecek şekilde uzaklaştırılması çevre mühendisinin bir başka görevidir.

4) Doğal Ortamların Korunması

Doğal ortamlar yeryüzündeki yaşamın sürdürülebilmesi için en önemli kaynaklardan birisidir. Bu kaynakların tanımlanması, özelliklerinin belirlenmesi ve insan kullanımı sonucu oluşacak kirliliğin önlenmesinde çevre mühendisine önemli görevler ve sorumluluklar düşmektedir.

5) Gürültü Kirliliği Yönetimi

Özellikle yoğun trafiğin yaşandığı şehirlerimizde önemli bir sorun olan gürültü kirliliğinin önlenmesi çevre mühendislerinin görevleri arasındadır.

6) Çevresel Etki Değerlendirmesi

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), çevreyi kirletmesi olası tesislerin ve etkinliklerin incelenmesini, çevrenin korunması için çeşitli seçeneklerin ortaya konmasını ve alınması gereken önlemlerin planlaması ve uygulanmasını içeren bir çalışmadır. ÇED yönetmeliğinin çıkması ile ÇED raporları hazırlanması yasal bir çerçeveye oturtulmuştur. ÇED raporlarının hazırlanması, etüd ve danışmanlık hizmetlerinin yapılması, çevre mühendislerinin görevlerindendir.

7) Çevresel Etkinliklerin Ekonomik ve Hukuki Boyutları

Çevre korunmasının ve insanların çevrenin zararlı etkilerinden korunmasının ekonomik ve hukuki boyutları çok önemlidir. Çevre mühendisi, çevre ile ilgili yasa ve yönetmelikleri yorumlayabilmeli, ekonomik analizler yapabilmeli, çevre projelerini ekonomik, sosyal ve hukuksal yönden karşılaştırabilmelidir.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1054
favori
like
share
devrezli62 Tarih: 12.05.2007 21:23
ıyı yoldayız demekki o mühendislerden bize çokca lazım
ozlems_o Tarih: 12.04.2007 16:09
her ne kadar kimya mühendisi olsamda çevre mühendiliği hakkında bilgiye sahibim nede olsa stajmı arıtma tesisinde yaptım

verdiğin bilgiler için teşekkürler okan
okanoo28 Tarih: 12.04.2007 09:43
rica ederim sparky
ZeuS Tarih: 12.04.2007 08:24
ßiLqiLerin için saoL

ßunuda örenmiş oldum..
okanoo28 Tarih: 11.04.2007 17:39
ilgine teşekkürler NaZ
NaZ Tarih: 08.04.2007 18:07
kuzenim cevre mühendisi oldugundan azda olsa bi bilgim vardi bu konu hakkinda ama senin sayende biraz daha bilgi edinmis oldum

bilgiler icin tesekkürler
okanoo28 Tarih: 08.04.2007 12:13
Sedat kardeşim

yorumuna ve ilgine çok teşekkür ederim..

düşüncelerine katılmamak mümkün değil..
XMaSteR Tarih: 07.04.2007 11:49
[COLOR=b083ac]ßana Göre TeknoLojiyi İnsan Yaşamını Daha eLveri$Li HaLe Getirmek İçin Tek DaL...

insan Ya$amını Daha eLveri$Li Dediqimde Taßiki Diqer MühendisLikLerde ßunun Üstesinden geLiyor ...

fakat Cevre MühendisLiqi TeknoLojiyi DoqaL Ya$ama UyarLamaya CaLısan Tek DaL ßana Göre...

EqerKi Dünyada ßu Konuya Zamanında Önem VeriLseydi Ve Gereken Yönelim GösteriLseydi Günümüzün En ßüyük SorunLarından KüreseL Isınma Konu$uLacaqına ;

Daha GeLi$imci İnsanLık adına Daha GüzeL ProjeLere Kafa YoruLurdu...


Okan aßim,

te$ekkürLer ßu GüzeL Konuya Deqindiqin İcin...ßunLarı HatırLattıqın İcin...

eLLerine emeqine SaqLık...

ßurdaki DeqiniLen NiteLikdeki Aranan MühendisLerden oLacaqından Hic $üphem Yok ßenim aßicim...

SaqoL...

okanoo28 Tarih: 07.04.2007 11:38
eh bak ne güzel 2 bilgi kazanmış oldun... :85: