engelleri kaldırmak - engeller nasıl kaldırılır - engelleri kaldırmak için ne yapılmalı - engelleri kaldırmamak suçmu
Engelliler Kanunu uyarınca kamuya açık hizmet veren yerde engellerin kaldırılması için gerekli düzenlemeleri yapmayan kurum ve kuruluşlar para cezası verilecek.

UFUK KIRABALI - Engelliler Kanunu uyarınca, engellilerin kamuya açık her türlü kapalı ve açık alan ile toplu taşıma araçlarına ulaşımını güçleştiren ya da imkansızlaştıran fiziki koşullar, kanunun yayımı tarihinden itibaren verilen 8 yıllık hazırlık süresinin dolmasıyla idari para cezasını gerektirir suç haline geldi.

Engelliliğin önlenmesi, engellilerin sağlık, eğitim, rehabilitasyon, istihdam, bakım ve sosyal güvenliğine ilişkin sorunlarının çözümü ile her bakımdan gelişmelerini ve önlerindeki engelleri kaldırmayı sağlayacak tedbirleri alarak topluma katılımlarını sağlamayı amacıyla çıkarılan 5378 Sayılı Engelliler Kanunu, tüm maddeleriyle hayata geçti.

Resmi Gazete'de 7 Temmuz 2005 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren kanunda, kamuya açık her türlü kapalı ve açık alanlar ile toplu taşıma araçlarının, engellilerin erişebilirliğine uygun hale getirilmesi için tanınan 8 yıllık sürenin dolmasıyla yeni bir döneme girildi.

Kanunda verilen hazırlık süresinin dolmasıyla bu konuda denetim ve yaptırımların nasıl uygulanacağına ilişkin hazırlanan "Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Yönetmeliği", Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca hazırlanarak yayımlandı.

Her bir engel tespitine ceza

Kanunla gerçek kişi ve özel hukuka tabi tüzel kişilerce işletilen kamuya açık alanlar ile toplu taşıma araçları ile belediyeler ve resmi kurumlar, engelli erişebilirliğine yönelik gerekli düzenlememeleri yapmamaları halinde idari para cezasıyla karşı karşıya gelecek.

İlgili yönetmelik uyarınca illerde vali ya da vali yardımcısı başkanlığında, Aile ve Sosyal Politikalar, İçişleri, Çevre ve Şehircilik, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme bakanlıkları taşra teşkilatları ile engelli konfederasyonlarından temsilcilerin katılımıyla Erişebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonları oluşturulacak.

İhtiyaç olması halinde bir ilde birden fazla oluşturulabilecek bu komisyonlar tarafından yapılacak izleme ve denetlemeler sonucunda, erişebilirliğe engel durum tespit edilmesi halinde her bir tespit için gerçek ve özel hukuka tabi tüzel kişilere, bir yıl içerisinde toplam 50 bin lirayı aşmamak koşuluyla bin liradan 5 bin liraya, büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve karumu kurumları içinse her bir engel tespiti için yılda toplam 500 bin lirayı aşmamak şartıyla 5 bin liradan 25 bin liraya kadar idari para cezasına hükmedilebilecek.

Komisyon, bununla birlikte talep üzerine ya da gerek görmesi halinde kendiliğinden, kanunun tanıdığı yetkiyle ilgili kişi ya da kuruma, 7 Temmuz 2015 tarihine kadar gerekli düzenlemelerin yapılması için ek süre tanıyabilecek.

Kesilen cezalar engellerin kaldırılmasına harcanacak

Engel tespiti halinde kesilen cezalar ise engelliler için kullanılacak. Uygulanacak yaptırım sonrası 1 ay içerisinde yatırılmak zorunda olan idari para cezaları, her yıl Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bütçesine aktarılacak ve bu miktar engellilerin erişebilirliğine yönelik projelere harcanacak.

Alıntı

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 191
favori
like
share