Bu konu_ma sonras1 WorldPerfect görevlisi isinden
kovuluyor. Kovulan görevli WorldPerfecti kendisini "Gerekçesiz"
i_ten ç1kard11 için mahkemeye veriyor. 0ste bu konu_man1n de_ifresi.
-WorldPerfect yardim hatt1, buyrun, nas1l yard1mc1 olabilirim.
-WorldPerfect'te bir sorun oldu.
-Nas1l bir sorun?
-Yaz1 yaz1yordum, birden butun kelimeler gitti.
-Gitti mi?
-Yok oldu!
-Ekranda su anda ne görüyorsunuz?
-Hiç bir _ey.
-Hiç bir _ey mi?
-Yazd11m hiç bir _ey ekrana ç1km1yor.
-Hala WorldPerfect program1nda misiniz yoksa programdan ç1kt1n1z mi?
-Bunu nereden bileyim.
-Ekranda bir "C" harfi görüyor musunuz?
-Bir "hece" mi
-Bos verin. Ekranda yan1p sonen bir çizgi var mi?
-Söyledim ya hiç bir _ey yazm1yor.
-Monitör üstünde yanan bir lamba var mi?
-Monitör ne?
-Ekran1 olan yer, televizyon gibi. Çal1_t11n1 gösteren küçük bir lamba var mi?
-Bilmiyorum.
-Monitörün arkas1na bakin, oraya bir elektrik kablosu giriyor olmas1 laz1m. Görebiliyor musunuz?
-Evet.
-Harika, o kabloyu takip edin duvarda elektrie bal1m1 bana söyleyin.
-Bal1.
-Harika.
-Monitörün arkas1na bak1nca bal1 olan tek kablo mu gördünüz, yoksa iki tane mi?
-Görmedim.
-Tekrar bakar misiniz, ikinci bir kablonun da bal1 olmas1 laz1m.
-Evet buldum.
-Tamam, simdi onu takip edin bilgisayara bal1 mi diye bakin.
-Kabloya ula_am1yorum.
-Ula_may1n, bal1 mi diye bakabilir misiniz?
-Olmuyor.
-Bir _eyden destek al1p eilip bilgisayar1n arkas1na baksan1z...
-Eilmek dert deil, karanl1k olduu için bakam1yorum.
-Karanl1k?
-Ofisin 1_1klar1 kapal1, pencereden gelen 1_1k yetmiyor.
-Ofisin 1_1klar1n1 yak1n.
-Yanmaz.
-Neden?
-Elektrikler kesik.
-Elektrikler mi kesik. Tanr1m.! (k1sa bir sessizlik)
Bilgisayar1n kutusu, kitaplar1 her_eyi duruyor mu?
-Evet dolapta.
-Simdi bilgisayar1 sokun, aynen ald11n1zdaki gibi paketleyin ve ald11n1z dükkana iade edin.
-Durum bu kadar kotu mu?
-Korkar1m öyle!
-Peki tamam. Onlara ne diyeceim?
-"Ben bilgisayar kullanamayacak kadar aptal1m" diyeceksiniz.

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 879
favori
like
share
DusTy! Tarih: 28.02.2007 16:51
teyzeoglu Tarih: 29.11.2006 20:24
emegine eline saglik tesekkürler
XMaSteR Tarih: 10.11.2005 08:32
Ellerine Sağlık
alperen Tarih: 21.05.2005 14:44
milkboy Tarih: 21.05.2005 14:29
tşkler
gokhan35 Tarih: 21.05.2005 14:27
Paylaşım için Teşekkürler Dostum
ömrüm Tarih: 21.05.2005 13:26
Ellerine saglik tesekkürler
msari38 Tarih: 21.05.2005 12:50
güzel bir fıkra ama türkçe karakterlerle yazsan yormazdın bizi.teşekkürler.
hicbirsey2001 Tarih: 21.05.2005 10:03
biraz uğraşınca fıkra anlaşılabiliyor, anlaşıldığında da gülebiliyorsunuz

ellerine sağlık