duyarlılık kaybı nedenleri - bölünmüş kişilik nedir - acıya karşı duyarsızlaşma - gece körlüğüne nedenler -
Nedir
Histerik nevroz, Yunanlılar döneminden beri bilinen bir hastalıktır, ama çağlar içinde anlamı ve boyutu değişmiştir. İlk başta bir kadın hastalığı olduğu düşünülmüştür, çünkü “histeri” kelimesi “uterus”u (rahim) belirtir (cinsel bastırılmışlık nedeniyle beden içinde dolaşan rahim).

Modern psikopatolojide, histerik tepki, savunma işlevine hizmet eden bir durum olarak açıklanır. Kişi bu sayede stresli durumlardan kaçar ya da kaçınır. Nevrotik bir bozukluk olarak, histerinin belirtileri çok çeşitli şekiller alabilir. Belki tıbbi bilgi bu kadar çok ilerlemediği için bir zamanlar histeri teşhisi o kadar sık olmasa da, bu durum günümüzde önemli ölçüde değişmiştir.

Histeri, klinik olarak iki türde gruplandırılabilir: konversiyon (döndürme) ve disosiyasyon (çözülme). Konversiyon histerisinde, hasta, psikolojik kökenli fiziksel belirtiler gösterebilir. Organik bir sebebin olmaması durumunda, belirtiler ve özellikler şaşırtıcı ve muammalıdır.


Belirtiler
Histerinin i
Histerik konvülsiyon (nöbet)
Duyusal rahatsızlıklar-duyarlılık kaybı
Hipoestezi (kısmi duyarlılık kaybı)
Hiperestezi (aşırı duyarlılık kaybı)
Analjezi (acıya karşı duyarlılığın kaybolması)
Parestezi (karıncalanma gibi olağandışı duyumlar)

Histerinin diğer belirtileri bulanık görme, fotofobi (ışıktan korkma), çift görme, gece körlüğü, steropsidir. Ayrıca konversiyon belirtileri olarak kalple ilgili sorunlar ve sağırlık da görülmüştür.

Bu bozukluğun iç organlarla ilgili belirtileri baş ağrısı, boğazda şişlikler, boğulma hissi, öksürük nöbetleri, bulantı, hapşırma, nefes almada güçlük vb’dir. Bir başka gizemli konversiyon belirtisi kadınlarda psödosiyezidir (yalancı gebelik). Bu belirtiye sahip kadınlarda, gebe olunmadığı halde, sabah bulantısı, adet gecikmesi, göğüslerde şişme ve karında büyüme görülür.
Diğer taraftan, dissosiyatif histeri de altta yatan bir çatışmanın belirtisidir. Bu bir kaçış davranışıdır. Bu durumda birey kendi dürtülerini tatmin eder, ama kabul edilemez olan bu davranışının sorumluluğunu reddeder. Histerik amnezi (bellek kaybı) ile beyin patalojisinden kaynaklanan amnezi arasında bir fark vardır. Patalojiden kaynaklanan amnezide bilginin kaydı ve depolanması süreci bozulmuştur; oysa histerik amnezide kayıtlı bilgi hatırlanamaz, ama unutulan şey bilinçaltında mevcuttur.

Somnambulizm (uyurgezerlik) de bir başka bozukluk türüdür. Kişi, uykusunda yürür, ama ertesi sabah uyandığında bunu hatırlamaz. Bir uzman, bunu “bölünmüş kişilik” olarak adlandırmıştır. Aynı bireyde, iki kişilik birbirinden bağımsız bulunur. Birinin diğerinden haberi yoktur. Çoğul kişiliğin, dissosiyatif histeriyle benzer özellikleri vardır. Bireyde iki ya da daha fazla kişilik olabilir, ama bunların fonksiyonları birbirinden farklıdır ve biri diğerinin varlığından haberdar değildir.alıntı

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 637
favori
like
share