yara pansumanı - ameliyat yeri pansumanı - pansuman yaparken nelere dikkat edilirAmeliyat Yaraları

Bunlar tamamiyle temiz şartlarda meydana gelen yaralardır. Yalnız sonradan mikrop kâpmaşma çok dikkat edilmelidir; yoksa, meydana gelecek iltihap ‘derinlere gidebileceği gibi yaranın kapanmasını da geciktirir, dikişlerin açümasma yol açar. Ameliyat yaraları pansımamnm başlan gıçta ya doktora, ya da hemşireye, sağlık memuruna yaptırılması en uygun olanıdır. Buna imkân yoksa, temizlik şartları asla ihmal edilmiyecek şekilde hareket edilmelidir Ameliyat yaraları kapanıncaya kadar kullanılan ilâçlar çoğunlukla al kol, tentürdiyot, gerekirse antibiyotikli, cüdi besleyici melhiemlerdir.

Travma Yaraları

Vurma, çarpma, düşme sonucu, ya da kesici, delici aletlerle meydana gelen yaralarda yapılacak ilk iş yaranın çevresinin de temizlenmesidir. Yara önce oksijenli suyla iyice yıkanmalı, üzerindeki toz, toprak giderilmeli, yaradan uzak kısımlar da suyla Bilinmelidir. Yara daima merkezden çevreye doğru silinmelidir ki dolaylarındaki mikroplar, kirler yara üzerine taşınmasın. Bu iş bittikten sonra yara üzerine tentürdiyot basmak, steril, yani mikropsuz hale getirilmiş temiz bir gazbezi ile örtmek gerekir. Gazbezinin üzerine bira^panmk konarak yerine göre ya flâsterle, ya da sargı bezi ile tesbit edilir. Yara, derin değilse, deride de aşırı bir yırtılma, parçalanma yoksa birkaç gün içinde kabuklanarak iyi olur. Derinin pek parçalandığı durumlarda, iltihaplanmanın başgösterdiği hallerde antibiyotikli, cildi besleyici melhemler in kullanılması gerekir. Bu gibi yaralarda antiseptik su olarak 1/1000 rivanol eriyiği kullanmak çok faydalıdır.

Kandan, yaradan sızan sularla yapışmış gazbezleri oksijenli suyla ıslatılarak çıkarılır. Bu işi sabırla bekliyerek yapmalıdır, yoksa, gazbezi çekilirken acı verdiği gibi yaranın kanamasına da yol açar.

Yağlı maddelerle çalışırken olan yaralanmalarda, meselâ bir şoförün, bir makinistin elleri yağla bulaşık haldeyken yaralanması hafinde pansımana başlanırken yağların çıkarılması için benzin kullanılmalıdır. Bir öfıceki Pansumandan kalan yağlı melhemlerin çıkarüması, yara yüzeyinin iyice açılması için de benzin kullanılabilir.

Çıbanlar, İltihaplı Yaralar

Yeni bir iltihap başlarken dağılmasını sağlamak için bir iki gün yalnız alkol Pansumanı yapılabilir. Alkolle ıslatılmış pamuk derinin üzerine konduktan sonra, alkolün çabucak uçup gitmemesi için, üstü ya jelâtin kâğıdı ile, ya da bir naylon parçasiyle örtülmelidir. İltihap Öhlenemiyecekse ihtiyol melhemi gibi mikrop öldürücü mele&ıler konur. Oıban deşilip cerahat aktıktan sonra da birkaç gün temizlenmesi için ihtiyol melhemine devam edilir, daha sonra antibiyotikle, elidi besleyici melhemlere geçilir. «İhtiyol» içinde balık taşılları (fosilleri) de bulunan maden kalıntılarından çıkarılmış katranlı bir maddedir. Bundan yapılan mel-hem birçok deri hastalıklarına karşı kullanılır.

alıntı

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 539
favori
like
share