Enbiya Ne Demektir - Enbiya Hakkında Detaylı Bilgi

Peygamberler, Nebî kelimesinin çoğulu. Nebî, peygamber demektir. Farsça bir kelime olan peygamberin kelime anlamı haber getirendir. Resul kelimesi de peygamber demektir. Ancak nebî ile rasûl arasında şu fark vardır Resul yeni dinî hükümler şerîat getiren peygamberdir. Nebî ise kendinden önce gönderilen peygamberin getirdiği hükümlerle amel ederek insanları Allahın birliğe ve yalnız Ona kulluğa çağıran peygamberdir. Kuranın yirmi birinci sûresinin adı Enbiya sûresidir. Sûrede peygamberlerin kıssalarından söz edildiği için bu adı almıştır.
* Yüce Allah insanları ve cinleri kendisine kulluk yapmaları için yaratmıştır *
Kulluk geniş anlamıyla Allah ve Rasûlünün emirlerini yapmak, yasaklarından kaçınmaktır. Allahın emir ve yasakları bilinmeyince kulluk yapmak da mümkün olmaz.İşte peygamberlerin görevi insanlara Allahın emir ve yasaklarını bildirip onları kulluğa çağırmaktır.
* Allah Teâlâ insanlara peygamberleri aracılığıyla doğruyu yanlışı bildirmiştir. Tatbik edildikleri zaman bu dünyada ve ahirette mutluluğa kavuşturacak hükümlerini onlar vasıtasıyla göndermiştir. Etkili olması için de kendi içlerinden *
yani onlar gibi insan olan kimseleri peygamber seçmiştir. Çünkü insanların eğilimlerini, psikolojik durumlarını bilmek tebliğ, yani İslâmı anlatmak için şarttır.
* Allah ilk insan ve ilk peygamber olarak Hz. Âdemi yaratmış, ona gerekli bilgileri öğretmiş ve kendi adına yeryüzünde hükmetmesini emretmiştir *
Hz. Ademden itibaren Allahın insanlara gönderdiği din İslâm dinidir. Bu din Allahın bir olduğu, eşi ve ortağı olmadığı inancına dayanır. Buna tevhîd birleme inancı denir. Her peygamber kendisine verilen tevhîd inancını anlatma ve yayma görevini eksiksiz olarak yerine getirmiştir. Fakat insanların çoğu yine inkâr ve sapıklık yolunda devam etmiştir. Kazançlı çıkanlar, bu dünyada bazı sıkıntılara uğrasalar da, inananlar olmuştur. Çünkü ebedî saadet ve mutluluk onlar için hazırlanmıştır .Kuranı Kerîmde tevhid inancı şöyle anlatılır
* De ki Ey kitap ehli, bizim ve sizin aranızda eşit olan bir kelimeye gelin Yalnız Allaha tapalım Ona hiçbir şeyi ortak koşmayalım birimiz diğerini Allahtan başka tanrı edinmesin. Eğer yüz çevirirlerse, Şâhit olun, biz müslümanlarız deyin *
Allah, her millete bir peygamber göndermiştir. Peygamberler insanlara hak ve hakikatı kendi dilleriyle açık bir şekilde anlatmışlardır
* Biz her millet içinde, Allaha kulluk edin, tâğuttan kaçının diye bir elçi gönderdik. Onlardan kimine Allah hidâyet etti, kimine de sapıklık hak oldu. İşte yeryüzünde gezin de bakın, yalanlayanların sonu nasıl olmuş *
* Biz her peygamberi yalnız kendi kavminin diliyle gönderdik ki onlara emredildikleri şeyleri açıklasın. Peygamberin açıklamasından sonra Allah dilediğini saptırır, dilediğini doğru yola iletir. O azîzdir, hikmet sahibidir *
* İnsanlar hesap gününde Yâ Rabbi, biz bilmiyorduk bize bu günü haber veren. senin azâbını bize hatırlatan kimse gelmedi... diye özür beyan edemeyeceklerdir Rablerini inkâr edenler için cehennem azâbı vardır. Ne kötü gidilecek yerdir o! Oraya atıldıkları zaman onun öfkeli homurtusunu işitirler kaynıyor az daha öfkeden çatlayacak. Her topluluk onun içine atıldıkça onun bekçileri, onlara sordu Size bir uyarıcı gelmedi mi? Dediler Evet, bize uyarıcı gel di ama biz yalanladık ve Allah hiçbir şey indirmedi, siz ancak büyük bir sapıklık içindesiniz dedik. Ve dediler ki Eğer biz onların sözlerini dinleseydik, yahut düşünüp aklımızı kullansaydık, su çılgın ateşin içine atılanlardan olmazdık *
Peygamberlerin bazı sıfatları vardır ki bunları bilmek her müslümana vacibdir. Bu sıfatlar şunlardır
* 1. Emânet Peygamberler emânete ihânet etmezler. Allahtan aldıklarını eksiksiz olarak insanlara iletirler.
* 2. Sıdk İşlerinde ve sözlerinde doğrudurlar. Verdikleri sözde dururlar. Asla yalan söylemezler.
* 3. Tebliğ Allahın bildirdiği emir ve yasakları olduğu gibi insanlara açıklarlar.
* 4. Fetânet Çok anlayışlı ve zekîdirler.
* 5. İsmet Peygamberlikten önce ve sonra, büyük-küçük hiçbir günah işlemezler.
Peygamberler Allahın seçtiği faziletli kişilerdir. Adaletle hükmederler, zulüm ve haksızlık yapmazlar.Peygamberler arasında, sahip oldukları özellikler bakımından bir fark yoktur
* Resul, Rabbinden kendisine indirilene inandı müminler de. Hepsi Allahın meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine inandı. Onun elçilerinden hiçbirini diğerinden ayırmayız dediler. Ve dediler ki İşittik, itâat ettik. Rabbimiz, bizi bağışlamanı dileriz. Dönüşümüz sanadır *
Peygamberler arasında derece ve fazilet farkı vardır
* İşte biz o elçilerden kimini kiminden üstün kıldık. Allah onlardan kimiyle konuştu, kimini de derecelerle yükseltti. Meryem oğlu İsaya da açık deliller verdik ve onu RûhulKudüs Cebrâil ile destekledik. Allah dileseydionların arkasından gelen milletler, kendilerine açık belgeler gelmiş olduktan sonra birbirlerini öldürmezlerdi. Fakat anlaşmazlığa düştüler. Onlardan kimi inandı, kimi de inkâr etti. Allah dileseydi, birbirlerini öldürmezlerdi. Ama Allah dilediğini yapar *
Peygamberlerin üstünlük sırasına göre dereceleri şöyledir
* 1. Nebîler
* 2. Resuller
* 3. Ulül-Azm azim ve irade sahibi Peygamberler Hz. Adem, Hz. Nuh, Hz. İbrahim, Hz. Musa, Hz. İsa, Hz. Muhammed
* 4. Hâtemül-Enbiyâ Peygamberlerin en üstünü ve sonuncusu peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafâ
* Peygamberimiz âlemlere rahmet olarak *
gönderilmiştir.
* O, büyük ahlâk üzerindedir *
* Örnek hayatıyla müminlerin önderidir *
Peygamberimiz bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurur
* Her peygamberin kabulü muhakkak olan bir duası vardır. Hepsi de bu duasını dünyada iken yapmıştır. Ben duamı kıyamet gününde ümmetime şefaat olarak sakladım. İnşaallah bu şefaat ümmetimden, Allaha hiçbir şeyi ortak koşmadan ölenler hakkında gerçekleşecektir *
Peygamberlere iman, imanın altı şartından birisidir. Bunun için peygamberlerin varlığını kabul etmeyen, onlara söven veya hakaret eden, onlarla alay eden, onlara kötü fiiller isnad eden kimse dinden çıkmış olur. Peygamberlerin hepsi de insanları doğru yola çağıran, karşılığında hiçbir ücret almayan mübarek kişilerdir. Hayatları boyunca türlü sıkıntı ve eziyetlere uğramışlar fakat sabırla Allahın kendilerine verdiği tebliğ görevini ölünceye kadar yerine getirmişlerdir.

Kaynak :
* İslam Ansiklopedisi
* Riyasüz Salihin
* Zâriyât 51/56
* Tevbe 9/128
* Bakara 2/30 - 285 - 253
* Âli İmrân, 3/64
* Nahl, 16/36
* İbrahim, 14/4
* Mülk, 67/6-11
* Enbiyâ, 21/107
* Ahzab, 33/21
* Buhari
* Müslim
* Tirmizîden 245

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 4112
favori
like
share
AYIŞIĞI Tarih: 06.05.2011 18:39
Enbiya Ne Demektir
Mekke döneminde inmiştir. 112 âyettir.'Enbiya', peygamberler demektir. Sûre, temel konu olarak peygamberlerden, onların tevhit davası uğrunda verdikleri mücadelelerden bahsettiği için bu adı almıştır.
zehrabeyzazehra Tarih: 20.04.2011 21:04
ALLAH razı olsun sizden... =)
by_KaRizMa Tarih: 20.03.2008 20:13
emegine salik kardes saol
bare_footed Tarih: 28.02.2008 13:14
nice
-EFE- Tarih: 27.02.2008 16:18
Paylaşım için teşekkürler..
RedBull Tarih: 25.02.2008 19:26
Bilgi İçin Sagol
piren Tarih: 24.02.2008 16:06
allah razı olsun
elma kurdu Tarih: 02.11.2007 18:19
bilgilendirme için saol
matrakSsS Tarih: 12.05.2007 07:11
sağolasın güzel bir bilgi