* DÜNYA HAYATI *

İnsanın doğumundan ölümüne kadar yaşadığı süre, ömür. İnsan bu sınırlı hayatını dünyada geçirir orada yaratıcısı tarafından sunulan nimetlerden faydalanır. İyi veya kötü işlerle bu hayatını geçirir. Sonunda Allahın huzuruna gider.Hayat hakkında tarih boyunca birçok felsefî nazariye ortaya atılmış hayatın başlangıcı, gayesi, anlamı konularında tutarsız ve insanı tatmin etmekten uzak çeşitli yorumlar yapılmıştır. Kurânı Kerîm bunlardan bazılarını örnek olarak bize tanıtmaktadır
* Dediler ki Ne varsa dünya hayatımızdır, başka birşey yoktur. Ölürüz, yaşarız bizi zamandan başkası helâk etmiyor bizi öldüren yalnız zamandır. Fakat onların bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece zannediyorlar *
* Ne ise hep bu dünya hayatımızdır, ölürüz ve yaşarız bir kısmımız ölürken bir kısmımız doğar, biz öldükten sonra diriltilecek değiliz *
Âyetlerde bahsedilen inanç sahipleri hayatın sadece bu dünya hayatından ibaret olduğunu zanneden öldükten sonra dirilmeyi inkâreden ateist dinsiz ve materyalistlerdir. Dünya Hayatı konusunda en açık ve doyurucu bilgiyi Kurânı Kerim ve Hadîsi Şerifler vermektedir. Kurânı Kerimde dünya hayatı ifadesi kırka yakın yerde geçmektedir. Bunun karşılığında bazan âhiret kelimesi terkibi kullanılmıştır.
* İlk insan ve ilk peygamber Hz. Âdem ve eşi Hz. Havva Cennette kendilerine yasak edilmiş ağacın meyvesinden yiyince Allah onları yeryüzüne indirdi Derken Şeytan onların ayağını oradan kaydırdı, içinde bulundukları nimet yurdundan çıkardı. Biz de dedik ki Birbirinize düşman olarak inin sizin yeryüzünde kalıp bir süre yaşamanız lâzımdır *
Kurânı Kerim, dünya hayatını şöyle tarif ve tasvir ediyor
* Bilin ki, dünya hayatı bir oyun, eğlence, süs, kendi aranızda birbirinize karşı övünme, mal ve evlat çoğaltma yarışıdır. Bu tıpkı bir yağmura benzer ki bitirdiği ot, ekicilerin hoşuna gider, sonra kurur, onu sapsarı görürsün, sonra çerçöp olur. Ahirette ise çetin bir azap Allahtan mağfiret ve rıza vardır. Dünya hayatı ise, sadece aldatıcı bir geçinmedir *
Onlara dünya hayalının tıpkı Şöyle olduğunu anlat
* Dünya hayatı gökten indirdiğimiz bir su gibidir. Yerin bitkisi onunla karıştı ve sonunda bitkiler rüzgarların savurduğu çöp kırıntıları haline geliverdi. İşte hayat böyle bir mevsim kadar kısadır. Hayatı yeşerten, kurutan, tekrar yeşertecek olan hep Allahtır Allah her şeye kâdirdir *
Allah, ölümü ve hayatı insanları imtihan etmek için yarattığını şöyle ifade ediyor
* O hanginizin daha güzel iş yapacağını denemek için ölümü ve hayatı yarattı. O üslündür, bağışlayandır *
Allah, yapacağımız işlere göre bizi hesaba çekmek, iyi işlere mükâfat, kötü işlere ceza vermek üzere bu dünya hayatını yarattığından iyi ve kötü işleri peygamberleri ve kitapları aracılığıyla insanlara bildirmiştir. Bu, Allahın rahmetinin bir eseridir. İnsanlar Allahın gönderdiği programa göre hayatlarını düzenlerlerse kurtuluşa ererler. Bunu düşünüp muhakeme etsinler diye Allah insanlara akıl da vermiştir. Dünyanın insanı cezbeden metaı vardır. Bunlar âyette şöyle sayılmıştır
* Kadınlardan, oğullardan, kantarlarca yığılmış altın ve gümüşten, otlağa salınmış atlardan, davarlardan ve ekinlerden gelen zevklere aşırı düşkünlük, insanlara süslü cazip gösterildi. Bunlar sadece dünya hayatının geçimidir. Asıl varılacak güzel yer, Allahın yanındadır *
Kurânı Kerim bize çalışmayı emretmiş, dünya nimetlerinden meşru şekilde istifade etmemizi tavsîye etmiştir
* Namaz kılındıktan sonra yeryüzüne dağılın ve Allahın lütfundan nasibinizi arayın. Allahı çok anın ki kurtuluşa eresiniz *
Müslüman herşeyi yerli yerinde yapar dünyahayatını iyi işle salih amel değerlendirir. Çocuklarının rızkını helâlinden kazanmak için çalışır, elinin emeğiyle geçimini temin eder. İbadetlerini vaktinde yapar, kazandığından Allah yolunda harcamada bulunur. İnsanlara faydalı olmaya gayret eder. Dünyası için âhiretini, âhireti için dünyasını terketmez. İkisi arasında uyumlu ve dengeli bir hayat düzeni meydana getirir.Allah Teâlâ düşmana karşı güçlü olmamızı, üstün silahlar hazırlamamızı, böylece Allahın düşmanlarını korkutmamızı istemiştir
* Onlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve cihat için bağlanıp beslenen atlar savaş araçları hazırlayın. Bununla Allahın düşmanını, sizin düşmanınızı ve onlardan başka sizin bilmediğiniz, Allahın bildiği düşman kimseleri korkulursunuz. Allah yolunda ne harcarsanız tam olarak size ödenir, hiç haksızlığa uğratılmazsınız *
Kurânı Kerim bizi esas olarak âhiret amellerine teşvik ediyor, fakat dünyadan da nasibimizi unutmamamızı hatırlatıyor. İyilik yapan da kötülük yapan da karşılığını eksiksiz görecektir
* Rabbinizden bir bağışa ve genişliği göklerle yer arası kadar olan, takva sahipleri için hazırlanmış bulunan Cennete koşun *
* Allahın sana verdiği bu servet içinde âhiret yurdunu ara dünyadan da nasibini unutma. Allah sana nasıl iyilik ettiyse sen de öyle iyilik et yeryüzünde bozgunculuk etmeyi isteme. Çünkü Allah bozguncuları sevmez *
Hadîsi Şeriflerde de dünya hayatının aldatıcılığı ve fânîliği üzerinde durulmuş, buna karşı insanlar uyarılmıştır
* Haberdar olun Dünya melundur. Dünyada olan mal, mülk de melun.Ancak Allahın zikri ve ona yaklaştıran şeylerle bilen ve öğreten kimse müstesna *
* Siz akar edinip de dünyaya rağbet etmeyiniz *
Kurânı Kerim Hz.Âdemin şeytana uyarak işlediği hata dolayısıyla tövbe etmesinden ve Rabbinin onun bu hatasını bağışlamasından sonra ona dünyaya inme emrinin ve halifelik görevinin verildiğini, bu görevin kıyâmete kadar devam edeceğini, Âdemin sadeceşeytanın sapıttırması yüzünden yeryüzüne indirilmediğini Âdemin yeryüzünde Allahın halifesi olarak yaratıldığını, halifelik görevine şeytana uyarak işlediği hatanın vebâlinden arınmış olarak başladığını ve dünya hayatında sadece Allaha kullukla imtihan olmak zorunda bulunduğunu açıklamaktadır. Oysa muharref hristiyanlıkta insanların günahla doğdukları inancı vardır ki, bu, İslâmın açıklamasına ters düşmektedir. Allah, nimeti kendilerine ulaştıktan sonra onu değiştirenlere şiddetli bir ceza vereceğini Kurânda açıklamakta ve Küfredenlere dünya hayatı cazip görünmekte ve bu sebeple iman edenlerle alay etmektedirler.
* Halbuki Allahtan sakınanlar kıyâmet günü onların Çok üstündedirler. Allah dilediğine hesapsız rızık verir *
Dünyanın anlamını açıklarken
* İnsanlardan hangisinin daha iyi iş işlediklerini ortaya koyalım diye yeryüzündeki şeyleri ona süs yaptık *
Bütün belaların temeli dünya hayatını gaye edinmektir. Dünya hayatına ağırlık veren, öğütten yüz çevirir. Çünkü öğüde, hidâyete kulak vermek isteyen, yaşamını mutlaka âhiret temeline dayandıracaktır. Ancak iman ve salih amel insanı dünya hayatının aldanmasından alıkoyar. Âhirete inananlar dünya hayatını kaybetmez. Çünkü însana verilen hilâfet görevi, yeryüzünün imar edilip nimetlerinden faydalanılmasını gerektirir. Ama sadece dünya hayatını isteyenler haram, talan, zulüm sömürü düzenleriyle insanlığı doğru yoldan çıkarttıkları gibi, dosdoğru müslümanları da dünyaya uydurmak isterler. Halbuki dünya hayatı iman ve ibadetin ulvîliğine denk olmayan br oyalanmadır. Asıl hayat âhirettedir. Dünya, sadece İslâmı yaşamak, İslâmı hâkim kılma mücadelesi vermek ve Allahın yolunda çalışmak içindir. Dünyaya bağlılık, sonu hüsranla bitecek bir maceradan ibarettir.

Kaynak :
* İslam Ansiklopedisi
* Câsiye, 45/24
* Müminûn, 23/37
* Mümin, 40/39
* Fussilet, 41/31
* Zuhruf, 43/35
* Alâ 87/16
* Kasas 28/61 - 27
* Bakara, 2/36 - 212
* Hadîd, 57/20
* Kehf, 18/45 - 7
* Mülk, 67/2
* Âli İmrân, 3/14 - 133
* Cuma, 62/10
* Enfâl, 8/60

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 663
favori
like
share
GÜLSiMA Tarih: 30.05.2007 13:55
Allah (c.c) razı olsun .okunması gereken bilgiler kesinlikle
oguzboylu Tarih: 07.05.2007 19:26
kardes ellerine saglik cok aciklayici bilgiler.