* Kınamayınız Kınadığınız Şey Başınıza Gelmedikçe Ölmezsiniz Hadisinin Açıklaması *

Hz.Abdullah İbnu Ömer anlatıyor
* Bir gün Resûlullah minbere çıkıp yüksek sesiyle şöyle nidâ etti
Ey diliyle müslüman olupda kalbine iman nüfuz etmemiş olan münafıklar. Müslümanlara eza vermeyin, onları kınamayın, kusurlarını araştırmayın. Zira, kim müslüman kardeşinin kusurunu araştırırsa, Allah da kendisinin kusurlarını araştırır. Allah kimin kusurunu araştırırsa, onu, evinin içinde insanlardan gizli bile olsa rüsvay eder *

*1- Burada Resûlullah insanların kusurlarını araştırmayı münâfıklık olarak ifâde buyurmaktadır. Zîra diliyle müslüman olup kalbine iman ulaşmayanlar münafıktır. Ancak imanı kemaliyle diyerek kayıtlayacak olursak müslümanın da kastedildiği anlaşılır ve böylece hitaba müslüman ve münâfık her iki grup da dâhil olur. Şârihler hadisi böyle anlarlar. Nitekim hadisin devamında kim müslüman kardeşinin kusurunu araştırırsatabiri için, müslüman kardeşi tabiri geçmektedir. Münâfık müslümana kardeş olamayacağına göre, Resûlullah, hitabında fâsık müslümanı da kastetmiş olmaktadır. Şu halde, hadiste sadece münâfıkların kastedildiğini söyleyenler hadisin zâhirine muhalefet etmiş olur. Hadisin daha âmm olan vechiyle hükmetmek daha doğru, daha isâbetli olur.

* 2- Müslümanlara eza vermeyin ibâresindeki müslümanlarla kâmil müslümanlar, yâni diliyle ikrar eden ve kalbiyle de inanmış bulunan müslümanlar kastedilmiş olmaktadır.

* 3- Müslümanın kınanması demek, geçmiş zamanda işlediği günahları, hataları, kusurları sebebiyle ayıplanması geçmişinin başına kakılması demektir. Âlimler, müslüman kişi hâlini düzeltmiş ise, eski günahlarından tevbe ettiğinin bilinmesi ile bilinmemesi arasında fark görmezler, her iki halde onların başına kakılmasının câiz olmayacağını söylerler.Ancak, işlemekte olduğu esnada görülen veya yakın zamanda işlemiş olduğu ve fakat tevbe ettiği görülmeyen günahı sebebiyle ayıplanmasına gelince, bu işin, muktedir olan herkese vacib olduğu belirtilmiştir. Hatta duruma göre fiiline hadd veya tazir gerekebilir. Bu durumda müdahale, emri bilmâruf ve nehyi anilmünker sınıfına girer.

* 4- Müslüman kardeşinin kusurunu araştırmama emri, kâmil müslüman diye kayıtlanmıştır. Fâsık bu yasaktan hariç tutulmuştur, çünkü ondan sakınmak ve başkalarını da sakındırmak gerekir.Müslümanın kusurunu araştırmayı âyet-i kerime de yasaklamıştır

* Müminler arasında hayasızlığın yayılmasını arzu edenlere, işte onlara, dünya ve âhirette can yakıcı azâb vardır. Allah bilir, siz ise bilmezsiniz *
* Ey iman edenler! Zannın çoğundan sakının. Zira zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurunu arayıp tecessüs etmeyin, kimse kimseyi gıybet etmesin. Hanginiz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır...? *

Kaynak :
* İslam Ansiklopedisi
* Hucurat 12
* Tirmizi, Kıyamet, 53 2507
* Şuabul İman, 5/315
* Keşful Hafa, 2/265
* Tirmizî, Birr 85
* Nur 19

Beğeniler: 1
Favoriler: 1
İzlenmeler: 2564
favori
like
share
berberoglu Tarih: 22.05.2007 21:41
Tesekkürler.
C_e_m_r_e Tarih: 22.04.2007 03:49
ALLAH razi olsun