* Bana Dünyanızdan Koku ve Kadın Sevdirildi. Gözümün Nuru İse Namazda Kılındı Hadisinin Açıklaması *

Hadis dışında bazı âlimler Zemahşeri ve Kâdî gib, bu hadisi eserlerinden naklederken üç kelimesini ilave ederek: Dünyanızdan üç şey bana sevdirildi... şekline sokmuşlardır. Ancak Zerkeşî, Irakî ve İbnu Hacer gibi muhaddisler bunu, hem rivâyetlerde olmadığı hem de mânayı bozduğu için reddederler. Mâna bozulmaktadır, çünkü namaz dünyevî bir şey değildir. Resûlullah hadiste, dünyayı kendisine nisbet etmiyor, onu tahkîr için seviyorum demiyor, sevdirildi diyor. Zîra Resûlullah dünyadan nefret etmede herkesten ileri idi.Sevdirildi diye meçhul olarak ifade edilmesinden şu incelik çıkarılmıştır: Kadın ve kokuya olan sevgi Resûlullahın cibilliyetinde ve tabında mevcut değildir. O, sevmeye kullara rahmet gayesiyle mecbur kılınmıştır. Namaz ise öyle değil, zâtı îcâbı sevimlidir. Salât kelimesi ile, bu hadiste, Hz. Peygambere okunan salâtu selâmın kastedilmiş olabileceği de söylenmiştir. Namazın tazîmi onun, dînî emirlerin başında yer almasındandır. Pek çok hadis, dînî emirler arasında en yüce mevkiyi namazın tuttuğunu teyîd eder.
Âlimler kadının sevdirilmiş olmasını birkaç sebeple açıklar:
* 1- Şeriatın mühim bir kısmının kadınlar tarafından nakledilmiş olmasıdır.
* 2- Ümmetin sayıca artmasına kadınlar vasıta olmaktadır. Kıyâmet günü Resûlullah diğer ümmetlere karşı, ümmetinin çokluğu ile övünecektir.
* 3- Kadın, dünyanın en hayırlı varlığıdır. Nitekim bir başka hadiste Resûlullah:
* Dünya bir metadır, en hayırlı metâ ise sâliha kadındır *
Kokunun zikrini bazı âlimler onun, melâike denen ruhânî varlıkların dünyadaki nasibi olmasıyla îzâh etmişlerdir. Bir kısım hadisler, güzel kokuyu meleklerin sevip haz duyduklarını belirtmiştir. Keza kokuya olan sevginin mizaçtaki kâmil mertebeyi tuttuğu, dost düşman cümlenin malumudur.

Kaynak :
* İslamda Kadın
* İslam Ansiklopedisi
* Riyasüz Salihin

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 980
favori
like
share