* MUKADDES YERLER *

İslâmın kutsal mekanlar olarak kabul ettiği Mekke Medine ve Kudüs şehirleri. Mukaddes kelimesi Arapça Ka. de. se kökünden temizlenmiş, arınmış anlamlarına gelmektedir. Üzerlerinde meydana gelen hadiseler, namaz ve hac gibi ibadetlere mekân oluşları bazı yerleri diğerlerinden üstün kılmıştır. Buraların manevî açıdan üstünlükleri âyet ve hadislerle de tescil edilmiştir. Bu âyet ve hadisler ışığında bakıldığında mukaddes yerlerin başlıca üç şehirden ibaret olduğu görülür. Bunlar Mekke, Medine ve Kudüs şehirleridir. Bu mekanları mukaddes kılan bazı sebepler vardır.Mekke, ilk insan ve ilk peygamber Hz. Ademden, son Peygamber Hz. Muhammede kadar bir çok peygamberin hatıralarını taşır. İçinde Allaha ibadet edilmek üzere insanlar için yapılmış ilk mabed oradadır
* Doğrusu insanlar için kurulan ilk mabed elbette Bekke Mekkedeki o çok mübarek ve bütün âlemlere hidayet olan beyttir. Orada açık nişaneler ve İbrahimin makamı vardır. Oraya giren emniyette olur *
Görüldüğü gibi Kuran Hz. İbrahimin Kâbe inşaatında bir iskele, daha sonra da atına binerken binek taşı olarak kullanıldığı bir taşa Makâmı İbrâhime dikkat çekmektedir.Gerek Hacerul Esved, gerekse Makamı İbrâhim tarihî birer hatıradır.Bu yönleriyle tarihî açıdan bir fonksiyonları vardır. Bazılarının düşündükleri gibi cahiliye çağından kalmış, taşa tapma olayının bir uzantısı değildirler. Hacerulesvedi öperken. Hz. Ömerin söyledikleri bunun güzel bir ispatıdır
* Ey taş! Biliyorum ki, sen taştan başka bir şey değilsin. Ne zarar verirsin ne de fayda... Allahın Rasûlü öperken görmeseydim seni asla öpmezdim *
Mekkede bulunan Kâbe ve onu çevreleyen Mescidi Haram, insanların ziyaret için yolculuk yapabilecekleri üç mescidden en şereflisidir. Hz. Peygamberin bu konudaki hadisleri şöyledir
* Namaz ve ibâdet için hiç bir mescide yolculuk yapılması doğru değildir.Fazla sevap umarak yalnız şu üç mescide sefer edilir Mescidi Haram, benim şu mescidim Mescidi Nebevî ve Mescidi Aksâ *
* Hac ibadetinin mekânı olan Mekke bu mekânın detayları olan Safa, Merve, Arafat, Mina, Müzdelife gibi yerler, Kuranda ya isimleri verilerek veya ima edilerek anılmışlardır *
Buraları hac ve umre ibadeti vesilesiyle ziyaret eden bir kimse, ilk atası Hz. Âdemden başlayan bir takım hatıraları tekrar yaşar. Babaları Hz. Âdem ve anneleri Hz. Havvanın buluştuğu yer olan Arafatta her renk ve her sınıftan insan biraraya gelerek kardeş olduklarını, aynı anne ve babanın çocukları olduklarını hatırlarlar. Peygamberlerin en büyüklerinden olan Hz. İbrahimin Kuranı Kerimin ifadesiyle kupkuru bir vadi olan Mekkeye gelip hanımı Hacer ve henüz bebek olan oğlu İsmâili bırakması onlardaki sonsuz tevekkül, annenin çocuğu için duyduğu endişeyle sağa sola koşması, Zemzem suyunun ortaya çıkışı, kurban olmaya giderken İsmailin babasına itaati ve Allah Tealânın koç göndermesi ve nihayet hayatının büyük bir bölümü burada geçen Hz. Muhammedin zaferle sonuçlanan mücadelesi ve ona tüm insanlığa gerçek kişiliğini kazandıran düsturları tekrar yaşanır.Mukaddes yerlerin ikincisi Medinedir. Önceleri ismi Yesrib iken Hicretten sonra kendisine Medînetün Nebî Peygamber şehri, Hz. Peygamber oradan dünyayı aydınlattığı için de Medinei Münevvere Nurlu şehir denilmiştir. Kendisine ziyaret için gidilebilecek mescidlerin ikincisi Mescidi Nebevî buradadır. Hz. Peygamber burada yapılan ibadetin faziletine şöyle işaret etmişlerdir
* Şu benim mescidimde kılınan bir namaz, Mescidi Haram müstesna olmak üzere, öbür mescidlerde kılınan bin namazdan hayırlıdır *
Hz. Peygamberin
* Cennet bahçelerinden biri olarak vasıflandırdığı evi ve minberi arası Ravza Cennet kapılarından biri olarak vasıflandırdığı minberi ve kabri şerifleri bu mescid dahilindedir. *
Bir hadislerinde ifade buyurdukları gibi,
* Onu ölümünden sonra ziyaret eden kimse hayatta iken ziyaret etmiş gibidir *
Mekkede olduğu gibi Medinenin belirli noktalarının arası Hz. Peygamber tarafından harem ilan edilmiştir. Peygamberlik hayatının büyük bölümü burada geçen Hz. Peygamber Mekke fethedildikten sonra bile buradan ayrılmamıştır. Bu bakımdan Kubadan Uhuda kadar Medinenin her karış toprağı Onun hatıralarıyla doludur.Mukaddes yerlerin üçüncüsü Kudüs, bir çok peygamberin yaşadığı ve medfun bulunduğu bir yerdir. İslâmın ilk kıblesi olmuştur. Fazla sevap ümit edilerek yolculuk yapılabilecek mescidlerin üçüncüsü Mescidi Aksa buradadır. Bu mescid
* Mescidi Haramdan sonra Allaha ibadet amacıyla yapılan mabedlerin ikincisidir *
İsra gecesi Hz. Peygamberin ilk durağı olmuştur. Miraçla ilgili âyette faziletine şu şekilde işaret buyurulmuştur
* Kulunu, geceleyin Mescidi Haramdan, çevresini bereketli kıldığımız Mescidi Aksa ya götüren O Allah her türlü eksiklikten uzaktır. Ona âyetlerimizden bir kısmını gösterelim diye böyle yaptık.Gerçekten O, işiten, görendir *
Rivayet edildiğine göre Süleyman Mescidi Aksanın binasını bitirdikten sonra Cenabı Haktan üç dilekte bulunmuştur
* 1- Kendisinden sonra kimseye nasip olmayacak bir mülk ve saltanat
* 2- İlâhi hükme uygun bir kaza kudreti
* 3- Yalnız namaz kılmak için Mescidi Aksayı kasdedip gelenlerin, bu davranışlarının, aflarına vesile olması...
* Hz. Peygamber Cenâbı Hak, Süleymana bunlardan ilk ikisini vermiştir. Üçüncüsü niyazının da mazharı kabul olmasını dilerim *
buyurmuşlardır .Saydığımız bu mukaddes yerler dışında Hz. Peygamberin seferleri sırasında uğradığı, savaştığı, namaz kıldığı yerlerle, Sahabeden bir kısmının medfun bulunduğu mahaller, bazı peygamberlerin yaşadığı, hattâ kabirlerinin bulunduğu iddia edilen yerler müslümanlar tarafından ziyaret edilmektedir. Bedir, Hayber, Tebük ve Tebük yolu üzerindeki mescidler, İstanbulda Eyüp, Mersinde Tarsus, Urfa, Halep vb. sırayla bunlara örnektir. Hz. Peygamberin torunu Hz. Hüseyin ve damadı Hz. Alinin şehid edildikleri Kerbelâ ve Necef gibi yerler de bunlardandır. Ancak bunların hiçbirine ibadet maksadıyla yolculuk edilmez, caiz değildir.Kuran âyetleri ve Hz. Peygamberin hadisleriyle mukaddes oldukları tescil edilmiş daha genel yerler ise cami ve mescidlerdir. Kuran,
* Buraların sadece Allahın adının anılması için yapıldığı *
* Buralarda edep zînetini takınmak gerektiğini *
buyurur. Hz. Peygamberin hadislerinde ise bu konu pek çok işlenmiştir.

Kaynak :
* İslam Ansiklopedisi
* Âli İmrân 3/96-97
* Müslim, Hac, 15 , 415, 511, 512
* Buharî, Mescidi Mekke,1, 6
* Bakara, 2/158, 198, 203
* Dârimî, Salât, 131
* Nesâî, Mesâcid, 4
* İbni Sad, I, 253
* Şerhüssünne, II, 340
* Şifâ, II, 83-84
* Enbiya, 40
* İbni Mâce, Mesâcid, 7
* Ahmed b. Hanbel, V,150-157
* İsra 17/1
* Tecridi Sarih IV, s. 167
* Cin, 72/18
* Arâf, 7/31

Etiketler:
Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1662
favori
like
share
SU-PERISI Tarih: 15.09.2008 17:37
Emeklerinize saglık.. Teşekkürler
HASRET46 Tarih: 15.09.2008 13:09
Paylaşım için allah razı olsun...Vesselam!...
refik Tarih: 15.09.2008 13:07
Allah razı olsun emeklerine sağlık
kantar Tarih: 15.09.2008 05:47
insallah bizede o yerleri gormek nasip olur
activision Tarih: 05.09.2008 20:04
çok güzel paylaşım
elma kurdu Tarih: 02.11.2007 18:32
allah razı olsun
matrakSsS Tarih: 12.05.2007 07:12
keşke bizlerde
robertt Tarih: 06.05.2007 15:19
ellerine saglık okunmaya deyer şeyler
ŞAHİN1453 Tarih: 06.05.2007 14:02
Allah razı olsun