* NİMET *

İyilik, ihsan, lütûf, atiyye, inâm, hayırlı mal, servet, varlık, yiyecek ve içecek şeyler ve ekmek gibi manâlar için kullanılan bir terim. Neime kökünden gelir, çoğulu niem, enum, nimât ve niemât olarak gelir.Kuranda kırk yedi yerde nimet kelimesi doksan yedi yerde de, nimetle aynı kökten gelen kelimeler geçmektedir.Nimet, Kuranda rahmet ve rızk kelimeleri ile son derece ilgili ve yakın anlamlarda kullanılmıştır. Rızk, insan ve insanın dışındaki her canlı varlık için kullanılırken nimet, yalnız insanlar için söz konusudur.Bazı alimlere göre vehbî nimet, hayat kesbî nimet ise, imandır. Bu iki nimetin başlangıcı da, Allahın yardımı ve hidâyetidir. Fâtiha suresinde
* Bizi doğru yola ilet nimet verdiğin kimselerin yoluna *
ayetlerinde talep edilen eğrisi olmayan dosdoğru yol, bu nimetlerin devamının yoludur. Buradaki nimet verdiklerinin yolundan maksat, bu nimetlerle mesûd kıldığın bahtiyar insanların yoludur .Bu ayette zikri geçen nimet, umumidir her türlü nimeti kapsamaktadır .Aynı zamanda bu nimet, Yüce Allahın gazabının mukabili olarak da ifade edilir .Nimet, Allah tarafından insanlara her çeşit iyiliğin verilmesi ve her çeşit zararın uzaklaştırılması olarak da tanımlanabilir. Bu husustaki bir ayetin meali şöyledir
* Size ulaşan her nimet Allahtandır. Sonra size bir sıkıntı dokunduğu zaman do yalnız Ona yalvarırsınız *
Bir bakıma da nimetleri üç kısma ayırmak mümkündür.
* 1. Allah tarafından her insana doğrudan verilen nimetler. Allahın insanı yaratması ve ona rızk vermesi gibi...
* 2. İnsanlar tarafından yapılan iyilikler. Aslında bu çeşit iyilikler de Allahtan gelen nimettir. Ama insanların aracılığıyla verilmektedir. Bu sebeple, Yüce Allah, bu nimetlere karşı şükretmek gerektiğini şöyle ifade etmiştir
* Bana ve annene-babana şükret! Dönüş Banadır *
Allah Teâlâ, nimetleri yaratanın kendisi olduğunu hatırlatması için, ayette kendisinden başlamıştır.
* 3. İman eden insanlara, itaat ve ibâdetleri münasebetiyle Yüce Allahtan kendilerine verilen nimetler.
Nimetlerin en büyüğü, Yüce Allahın insanı yaratması, ona hayat vermesidir. Nitekim Kuranda bu durum şöyle açıklanmıştır
* Allahı nasıl inkâr edersiniz ki siz ölüler idiniz, sizi diriltti *
Hayat gibi son derece önemli olan nimeti bu ayette zikrettikten sonra, diğer nimetlerden ikinci derecede şöyle haber vermiştir
* O ki, yeryüzünde ne varsa, hepsini sizin için yarattı *
* Eğer Allahın nimetini sayacak olsanız, sayamazsınız *
Bu kadar geniş manâları ihtiva eden nimet hakkındaki çeşitli ayetlerde, onun taşıdığı bu mana zenginliği ifade edilmektedir. Meali aşağıda sunulan ayette nimet iman, İslâm ve cahiliyyetin ayırdığı kalblerin birleşmesi demektir Ve topluca Allahın ipine yapışın, ayrılmayın. Allahın size olan nimetini hatırlayın.
* Hani siz birbirinize düşman idiniz, Allah kalplerinizi birleştirdi Onun nimetiyle kardeşler haline geldiniz. Siz ateşten bir çukurun kenarında bulunuyordunuz Allah sizi ondan kurtardı. Allah size ayetlerini böyle açıklıyor ki yola gelesiniz *
Allahın nimet olarak verdiği imân, İslâm ve Kuran ile insanlar cahiliyetten, zilletten, mutsuzluktan, dünya ve ahiretin sıkıntılarından kurtuldular. Eğer müslümanlar Yüce Allahın verdiği bu nimeti, yani Kuranı, imanı, İslâmı terketmezlerse, Allah onları başarısızlığa, mutsuzluğa, şekâvete düşürmez. Nitekim Kuranda öyle haber vermiştir
* Allah bir kavme inâm ettiği nimeti, onlar nefislerindekini değiştirmedikçe, değiştirecek değildir *
Diğer bir ayette de, Allahın insanlara olan nimetlerinin tamamlanması, İslâm dininin onlara gönderilmesi olarak haber verilmiştir
* Bu gün size, dininizi olgunlaştırdım, size nimetimi tamamladım ve size din olarak İslâmı beğendim *
Buraya kadar çeşitli ayetlerle anlatılmaya çalışılan Allahın nimetleri, yukarıdaki ayetle de haber verildiği gibi, sayılamayacak kadar çoktur.
Hz. Peygamber dualarında
* Ya Rabbî, senden nimetin tamamını, senin nimetini diliyorum *
* Yalnız ve yalnız Allaha ibadet ederiz. Tüm nimetler Onundur *
* Nimetler, fazilet, senâ ve övgü Allaha mahsustur *
buyurmak suretiyle, Allahın nimetlerinin önemine işaret etmiştir.
* Bizi hidâyete erdiren, yediren, içiren ve nimetlendiren Allaha hamd olsun *
demek sureti ile de, Allahın verdiği nimetlere karşı hamdetmiş ve bu hususta insanlara örnek olmuştur.

Kaynak :
* İslam Ansiklopedisi
* Fâtiha,1/5, 6
* Hak Dini Kuran Dili I, 129
* Zemahşerî Keşşâf I, 16
* Zilâlil-Kuran I, 21
* Nahl, 16/53
* Lokman, 31/14
* Bakara, 2/28
* İbrâhim, 14/34
* Âli İmrân, 3/103
* Enfâl, 8/53
* Maide, 5/3
* Tirmizî, Dua, 93
* Ebû Davud, Vitr, 25
* Müslim, Mesâcid 139
* Muvatta, Sıfatun Nebî, 34
* Bakara, 2/29

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 660
favori
like
share
matrakSsS Tarih: 12.05.2007 11:18
Allah razı olsun
matrakSsS Tarih: 12.05.2007 07:19
sağolasın
ŞAHİN1453 Tarih: 03.05.2007 20:08
allah razı olsun
C_e_m_r_e Tarih: 03.05.2007 00:51
YARADANA hamdolsun ALLAH razi olsun emeklerine saglik
Hayal_Kız Tarih: 02.05.2007 08:54
Bana ve annene-babana şükret! Dönüş Banadır :76:
panason Tarih: 30.04.2007 07:42
eywallah