* HALK [YARATMA] *

Yaratma, doğru takdir etme, yoktan varetme, bir şeyi başka bir şeyden meydana getirme.
* Allah gökleri ve yeri altı günde yaratmıştır *
Halk, masdar olmasına rağmen ismi mefûl anlamında da kullanılır. O takdirde yaratılan manasındadır. Kelime yoktan varetme ibdâ ile eş anlamlı olduğunda, yalnızca Allah için hâlık denilir. Bir başka şeyden meydana getirme, takdir etme anlamıyla hâlık Allahtan başka varlıklar için de hâlık kelimesi kullanılabilir.Râğıb İsfahânî insanlar için hâlık kelimesi kullanıldığında şu iki anlamdan birisi kasdedilmiştir der Düzenleme, belirleme, takdir anlamında kullanılır Şu şiirde olduğu gibi Sen düzenlersin halk ettiğin şeyi / Bazıları ise halk eder, ama düzenleyemezler
* Yalan söylemek ve gerçek olmayan şeyi iddia etmek Allahı bırakıp putlara tapıyorsunuz ve yalan uyduruyorsunuz halk, doğrusu Allahtan başka taptığınız şeyler size rızık veremezler *
Kurânı Kerimde halk kelimesi, fıtrat yaratılan anlamında ismi meful anlamı dikkate alınarak kullanılmıştır
* Allahın halk yarattığıyla değiştirme yoktur *
* Onlara emredeceğim.Allahın yarattığını halkını değiştirecekler *
Birinci ayet Allahın halkının tebdil edilemeyeceği, değiştirilemeyeceği, Onun takdir ve meşietinin önüne geçilemeyeceği gerçeğini ifade ederken ikinci âyet, Allahın verdiği temel şekilde sûrette, fıtratta iblise uyanların bir takım tağyirlerde, değiştirmelerde bulunacaklarını dile getirmektedir. Buradaki değiştirme, tağyir, Kurân yorumcuları tarafından sözgelimi erkeğin fıtratından olan sakalın kesilmesi, yüzlerin boyanması, erkeğin hadımlaştırılması, vücut organlarının fıtrî fonksiyonlarının dışında kullanılması, temiz olanın bırakılıp pis olanların tercih edilmesi, kaşların yolunması, dişlerin değiştirilmesi ve benzeri durumlar olarak tefsir edilmiştir.Halk Kelimesi Kurânda görünüş, heyet, sûret, şekil, tavır anlamlarında halk kuvvet seciye, ahlak, davranış biçimi anlamlarında da hukuk şekliyle de kullanılır. Bütün bu kullanımların yaratma ile de ilişkisi vardır. İnsanların yalanı olmayan bir şeyi ileri sürme, kendinden çıkarmadır ki yukarıda açıklandığı gi bi yaratma anlamındaki halk da böyledir. Ne var ki Allahın halkı haktan, gerçekten kaynaklanırken insanların halkı böyle değildir. İnsanların halkı hem gerçeği, aslı ve hem de görüntüsü itibariyle batıldır. Bu anlam, Allahın halkı ile ortaya çıkan varlıkların gerçek ve özleri bakımından bir değil, fakat görünüş ve şekilleri bakımından yalandan ibaret bulunduklarım da çağrıştırmaktadır. Yani evrendeki varlıklar bir bakıma yalandırlar, gölgedirler, aldatıcı birer hayaldirler.Öyleyse Kurân görünen evrenle ilgili olarak halk kelimesini kullanırken onun âdeta bir yalan, bir gölge, gerçeğin aldatıcı bir görüntüsü, ama aynı zamanda bir aynası olduğunu ve gerçeğin, hakikatin bu görüntülerin ötesinde bulunduğunu da anlatmak istemektedir.Yukarıda değinildiği gibi hukuk kelimesi insanın davranış biçimini, yaşayışını, seciye ve tavırlarını ifade eder. Yine, halk kökünden gelen halâk kelimesi ise, insanın hulûku sonucu kazandığını yani nasîbini ifade eder. Sözgelimi, Kurân, kâfirler için âhirette halâk olmadığını yani, onların hulûkunun hep yanlış ve kendilerine günahtan başka bir şey kazandırmadığını açıklar. Yaratma kelimesi Türkçede yoktan varetmek anlamında olduğu için Allahtan başkalarına nispet edilmesi doğru değildir.

Kaynak :
* İslam Ansiklopedisi
* Hadîd, 57/4
* Sâd, 38/7
* Rûm, 30/30
* Nisâ, 4/119

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 654
favori
like
share
KarBeyazi_M Tarih: 10.11.2007 14:26
emeğine sağlık kardeşim
elma kurdu Tarih: 10.11.2007 12:50
TEŞEKKÜRLER..
matrakSsS Tarih: 12.05.2007 07:21
Allah razı olsun
Hayal_Kız Tarih: 02.05.2007 08:44
rabbim senden razı olsun
Gönülce Tarih: 02.05.2007 08:33
TEŞEKKÜRLER
enrique Tarih: 01.05.2007 09:23
Sağol kardeş