2014 kısa dönem askerlik celp dönemleri - yeni askerlik celp donemleri

Kısa dönem askerlik kalkaçak tartışmaları sürerken kısa dönem askerlik celp dönemleri değişti. Yeni celp dönemleri ne zaman, kısa dönem askerlik celp dönemleri, yedek subay yeni celp dönemleri, kısa dönem askerlik 2013 celp dönemleri, yeni düzenlemeyle evrak teslim tarihleri, yeni celp dönemi sevk işlemleri hakkında detaylı bilgilere yazının devamından ulaşabilirsiniz.
Daha önceleri nisan, ağustos ve aralık olarak 3 celp dönemi vardı. En az 4 yıllık yüksek okul mezunları askere bu dönemlerde gitmekteydi. Yapılan yeni düzenlemeyle sadece celp dönemleri değişmedi. Yedek subaylık için yapılan sınavlar iptal edildi. Yapılan yeni düzenlemeyle kısa dönem ve yedek subay askerlerin celp dönemleri erlerin celp dönemleriyle aynı oldu. Yapılan yeni düzenlemeyle yeni celp dönemleri Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım olarak düzenlenmiştir. Yapılan yeni düzenlemeyle yılda 3 olan kısa dönem celp dönemleri 4′ e çıkarılmıştır. Yapılan bu yeni değişiklik 2013 Ağustos ayından itibaren geçerli olacaktır.
Ağustos 2013 yedek subay celbinden itibaren celp dönemleri üçten dörde (şubat, mayıs, ağustos, kasım) çıkarılacak (tıp doktorları ve karışık sınıflar dâhil) test ve mülakat faaliyetlerine son verilecek ve seçim ve sınıflandırma işlemleri Millî Savunma Bakanlığı Asker Alma Dairesi Başkanlığı tarafından icra edilmeye başlanacaktır.
Yapılan yeni düzenlemeyle Yedek Subay sevk işlemleri
1. Sevk Esnasında İstenen Belgeler
a. Aslı ile birlikte 2 Adet lisans diploma veya geçici mezuniyet sureti, yurtdışı üniversitelerden mezun olanlar için diploma ve Türkçe tercümesi ile denklik belgesi suretleri (yerli askerlik şubesine müracaat etmeyenler için),
b. Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında kadrolu öğretmenlik yapanlar için il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince düzenlenmiş onaylı EK-A Öğretmen Bildirim Çizelgesi,
c. Doktora eğitimini tamamlayarak (tıp doktorları hariç) bilim doktoru, yardımcı doçent, doçent veya profesör unvanına sahip olanların durumlarını belirtir belge,
ç. Tıp doktorlarından uzman doktor olduğunu beyan edenler için uzmanlık belgesi, ihtisas jüri mazbatası ve uzman tabip olarak görev yaptığına dair Sağlık Bakanlığının veya halen görev yaptığı resmi kurum yazısının tıpkıçekimi,
d. Yüksek lisans belgesi aslı ve 2 adet tıpkıçekimi (eczacılık, diş hekimliği, veterinerlik fakülteleri ile sağlık eğitimi veren fakülte/yüksekokul mezunları için),
e. Son 5 yıla ait yabancı dil sınav belgeleri aslı veya çıktısı (kpds/üds/toefl vb.),
2. Yedek subay aday adayları celp dönemi, sevk tarihi ve test ve mülakat tarihlerini gösterir çizelge

CELP DÖNEMLERİ YÜKÜMLÜLERİNAS.Ş.NE GELİŞ TARİHİ SEVK BELGESİNE YAZILACAK SEVK TARİHİ SEVK TARİHİNE GÖRE TEST VE MÜLAKATA KATILACAĞI TARİH ASKERLİK ŞUBESİNCE SEVK EDİLECEKLERİ TEST VE MÜLAKAT MERKEZLERİ
ŞUBAT 01-31 Ocak 31.Oca 01-02 Şubat Shr.Shh.Okl ve Eğt.Mrk.K.lığı
(Tıp Doktoru) SAMSUN
NİSAN 01-31 Mart 31.Mar 01-03 Nisan 14 Merkez
(Karışık Sınıf)
HAZİRAN 01-31 Mayıs 31.May 01-02 Haziran Shr.Shh.Okl ve Eğt.Mrk.K.lığı
(Tıp Doktoru) SAMSUN
AĞUSTOS 01-31 Temmuz 31.Tem 01-03 Ağustos 14 Merkez
(Karışık Sınıf)
EKİM 01-30 Eylül 30.Eyl 01-02 Ekim Shr.Shh.Okl ve Eğt.Mrk.K.lığı
(Tıp Doktoru) SAMSUN
ARALIK (Karışık Sınıf) 01-30 Kasım 30.Kas 01-03 Aralık 14 Merkez
AÇIKLAMA: Ağustos 2013 yedek subay celbinden itibaren test ve mülakat faaliyetleri kaldırılacağından yeni celp dönemlerine sevk tarihleri güncellenecektir.
3. Yedek subay aday adayı yükümlüler sınıflandırma işlemleri için askerlik şubesi başkanlıklarınca yukarıdaki çizelgeye göre test ve mülâkat merkezlerine sevk edilirler. Bunların celp dönemlerine göre sevk evrakını alacakları en son tarih ile test ve mülâkata merkezlerine katılacakları tarihler TRT aracılığı ile yükümlülere duyurulur. Yapılan bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir.
4. Yedek subay aday adaylarının sınıf ve statüleri (ayrıldıkları kuvvet, tertip edildikleri birlik veya sınıf okulu, muvazzaflık statüsü ve özellik kodu ile katılış tarihleri), test ve mülakat sonucuna göre Kara Kuvvetleri Komutanlığınca bilgisayar ortamında belirlenir.
5. Ağustos 2013 yedek subay celbinden itibaren celp dönemleri üçten dörde (şubat, mayıs, ağustos, kasım) çıkarılacak (tıp doktorları ve karışık sınıflar dâhil) test ve mülakat faaliyetlerine son verilecek ve seçim ve sınıflandırma işlemleri Millî Savunma Bakanlığı Askeralma Dairesi Başkanlığı tarafından icra edilmeye başlanacaktır.
6. 16 Nisan 1987 tarih ve 3358 sayılı Kanun ile 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanuna eklenen Ek 7’nci madde hükmü gereğince, Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında kadrolu öğretmenlik yaptığını il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince düzenlenmiş onaylı Öğretmen Bildirim Çizelgesi (EK-A) ile belgeleyenlerden test ve mülakat sonucunda yedek subay öğretmen statüsüne ayrılanlar temel eğitimlerini müteakip Millî Eğitim Bakanlığı emrine verilirler. Bu uygulama her yıl sadece ağustos yedek subay celbinde uygulanmaktadır. Yedek subay öğretmen işlemleri “Askerlik Yükümlülüğünü Millî Eğitim Bakanlığı Emrinde Öğretmen Olarak Yerine Getirecekler Hakkında Yönetmelik” hükümlerine yürütülür.
7. Aralık ve nisan celp dönemlerinde sevke tabi Millî Eğitim Bakanlığı kadrolarında fiilen görevli (sözleşmeli öğretmenler hariç) öğretmenler, bu durumlarına ait emrinde görev yaptıkları il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinden alacakları Öğretmen Bildirim Çizelgesini en geç aralık celbi için 30 Kasım (dâhil) ve nisan celbi için 31 Mart (dahil) tarihlerine kadar askerlik şubelerine ulaştırmaları veya ibraz etmeleri ve istekli olmaları halinde, aralık veya nisan celbinde silah altına alınmayıp, müteakip ağustos celbine (30 Haziran tarihine) ertelenir.
8. Öğretmen Bildirim Çizelgesine istinaden ertelemesi yapılacak olanlardan yoklama kaçağı veya bakaya suçunu ilk defa işleyenler hakkında idari para cezası teklif edilmesi gereken, teklif edilmiş ve sonucu beklenen ve hakkında kesinleşmiş idari para cezası bulunanların ertelemesi yapılır, bu suçlardan birini tekrar işlediğinden mahkemeye verilenlerin, mahkemesi devam edenlerin ve bu suçlardan ceza almış olanların ağustos celbine ertelemeleri yapılmaz.
9. Öğretmen Bildirim Çizelgesine istinaden erteleme işlemi bir defa yapılır. Öğretmen Bildirim Çizelgesine istinaden ertelemesi yapılacak olanlar, yoklama kaçağı veya bakaya suçunu ilk defa işlediğinden hakkında idari para cezası teklif edilmiş ve sonucu beklenenler ile hakkında kesinleşmiş idari para cezası bulunanların da ertelemesi yapılır. Bu suçlardan birini tekrar işlediğinden mahkemeye verilenlerin, mahkemesi devam edenlerin ve bu suçlardan adli ceza almış olanların ertelemeleri yapılmaz. Yükümlülerin 35 yaşını doldurduğu yıldan sonraki yılın ağustos celp döneminden sonra erteleme işlemi yapılmaz.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 596
favori
like
share