kangren nasıl olur - kangren sebepleri - kangren belirtileri - kangren türleri nelerdir - kangren tedavisi hakkında bilgi
Kangren; beslenme yetersizliği nedeniyle dokunun canlılığını yitirmesi, doku ölümüdür.

Çıkış nedenlerine ve seyir biçimlerine göre çeşitli adlar alır: Bazı şeker hastalarında görülen sulu kangren; arterlerin tıkanması sonucu canlılığım yitiren doku ve organ parçasında kuruma ve sertleşmenin eşlik ettiği kuru kangren kokuşma yapan bakterilerin hızla gelişmesi sonucunda dokuda sulanma ve tiksindirici bir kokuyla belirgin kokulu kangren; travmanın yol açtığı doku yıkımına bağlı olarak gelişen travmatik kangren; bölgesel lenf akımındaki tıkanmanın yol açtığı beyaz kangren; ve Clostridium denen oksijensiz bakterilerle bulaşan gazlı kangren. Hastalığın nedeni olan bakteriler, kalınbağırsakta ve toprakta bulunur. Çeşitli zedelenmeler, yaralanmalar sonucu birtakım hücrelerin ölmesi bu bakteriler işin gerekli besin kaynağını hazırlar. Öte yandan kan damarlarının zedelenmesi de bakterinin yaşaması için gerekli oksijensiz ortamı sağlar. İlkel yöntemlerle yapılan düşüklerden sonra da sık görülen bir hastalık olan kangrende klinik belirtiler mikropların girişinden 1-4 gün sonra başlar. Yara yerinde yaygın şişlik, ağrı ve geniş morartılar görülür. Yaradan kirli, kırmızımsı bir akıntı başlar. Hastalığın başlamasıyla birlikte renkte solma, vücutta bitkinlik, kalp atışında hızlanma görülür; bazen ateş de çok yükselebilir. Gazın toplanması, bastırıldığında çıtırtı duyulmasıyla anlaşılır. Hastalığa karşın henüz etkili bir aşı bulunamamıştır. Tek tedavi yöntemi erken dönemde cerrahi bir girişimle yara yerindeki basıncı düşürmek ve yarayı oksijen alır duruma getirmektir. Cerrahi tedavinin dışında penisilin, klindamisin, kloraemfenikol gibi antibiyotikler ve yüksek basınçla oksijen vermek tedaviye yardımcı olur. Tüm tedavilere karşın, kangrende ölüm oranı oldukça yüksektir.
Kangren; Vücudun her hangi bir organında hücrelerin ölmesinden meydana gelen tehlikeli bir hastalıktır. Daha çok ayakta ve parmaklarda rastlanır.

Kangrenin birkaç çeşidi vardır. Kuru kangrende hücreleri ölen kısımdan kan geçmediği için o kısım kararır, hassasiyetini kaybeder Sulu kangrende de aşağı yukarı aynı durum görülür, ayrıca kangrenli kısımdan cerahat akar, fena bir koku da yayılır. Sulu kangrende hastalıklı kısımdaki etler de yavaş yavaş çürür, hasta tedavi edilmezse zehirlenerek ölür. Sulu kangrene «gaz kangreni» de denilir. Buna sebep sulu kangrende hasta kısımdan fena bir kokunun yayılmasıdır.

Kangrenin sebepleri de çeşitlidir. Bunlar arasında şeker hastalığı, yaşlılıkta damarların şişmesi, donma, iyi tedavi edilmemiş ağır yaralar başta gelir. Birinci Dünya Savaşında yaralı askerlerin çoğu kangrenden ölmüştür. Vücudun her hangi bir yerinde kalan kurşun, imkânsızlıklar yüzünden çıkarılmayınca o kısımda kangren başlıyordu. Kurşun kalmasından, yahut bakımsız, kendi haline bırakılan yaralardan mütevellit kangrenler ekseriyetle sulu cins kangrendi. XX. yüzyılın başında birçok hastanelerde temiz aletlerle ameliyat yapılmadığı İçin pek çok kangren vakalarına rastlanmış ve nihayet bu hastanelerde ameliyat yapılması yasak edilmişti. İkinci Dünya Savaşı sırasında da uzun müddet çok yüksek irtifada kalan havacılarda ve soğuk suda günlerce kalan askerlerde kangren vakalarına rastlanmıştır.

Kangrenin tedavisi hemen hemen yok gibidir. Hastalıklı kısımlara temiz kanın gelmesi için damarların fazla çalışmasını sağlamak alınması gereken başlıca tedbirlerden biridir, fakat ekseriyetle müspet sonuç vermez. Kangrenli kısımlar kesilmek suretiyle hastalığın başka taraflara da yayılması önlenir. Fakat bazen kangrenli ayağı kesilen bir kimsenin bir müddet sonra diğer ayağının da kangren olduğu görülmüştür. Şekerden ilerigelen kangren vakalarında da her şeyden önce hastanın şekerini azaltmak gerekmektedir. Ayrıca sulfanilamidli ilâçlar da faydalıdır.

Etiketler:
Beğeniler: 1
Favoriler: 1
İzlenmeler: 554
favori
like
share