Boğaz'a ilk köprüyü Persler yapmışHepimiz İstanbul Boğazı'na yapılan ilk köprünün Boğaziçi olduğunu sanırız. Ancak tarihi bilgiler bunu yalanlıyor. İşte ilginç bir araştırma ve şaşırtan gerçek:

İlhami Yangın'ın araştırması


İran, Mısır ve Anadolu’nun büyük bölümüne egemen olan Pers İmparatorluğu’nun Kralı 1. Dara (Darius), M.Ö 513 yılında ordusunu İstanbul önlerine getirmişti. Karadeniz’in kuzeyindeki geniş topraklarda yaşa¬yan İskit Türklerini egemenliği altına almak için Trakya’ya geçerek Tuna Nehri’nin ötesinde bulunan İskitlerin merkezine saldırmak istiyordu.

Hükümdarın mimarı Korent'li Mandrokal, boğazın en dar yeri olan Anadolu Hisarı ile Rumeli Hisarı arasında bir köprü yapmaya başlar: Akdeniz’deki Pers sömürgelerinden toplanan 325 adet büyük sandal yan yana büyük iplerle sıkıca birbirlerine bağlanır. Yan yana dizilen bu sandallar boğazın iki kıyısına çakılan büyük babalara sıkıca düğümlenir. Sandalların içine çevre orman¬lardan kesilen büyük ve kalınca ağaçlar dizilerek üzerine toprak dökülür. Bunlar tokmaklarla dövülerek köprü yolu ortaya çıka¬rılır. Toprak yolun iki kenarına askerlerin denize düşme¬mesi, atların ürkmemesi için tahtalardan yüksek parmaklıklar yapılır.

Yapımı tamamlanan köprüden 80.000 kişilik ordusunun başında geçen Dara, karşı kıyıya beyaz mermerden iki kitabe hazırlatıp, yüksek bir tahta oturarak ordusunun Asya’dan Avrupa’ya geçişini gururla seyretti.

Sefer neticesinde İskitlere zarar verilemedi ancak Trakya ve Makedonya ilk defa Pers nüfuzuna girmiş oldu. M.Ö 511 yılında Dara, Hindistan'a karşı bir sefer yaptı, Pencap bölgesine girdi ve İndus yöresinde bir eyalet kurduktan sonra İran'a geri döndü. Artık Pers Devletinin sınırları doğuda İndus'tan batıda Ege kıyıları ve Tuna'ya, kuzeyde Kafkasya'dan güneyde bu günkü Sudan'a kadar uzanıyordu.

(S)– İstanbul Boğazı’na ilk köprüyü M.Ö. 513 yılında Korent’li mimar Mandrokal yaptı. Köprüden 80.000 kişilik ordusunun başında geçen Dara, karşı kıyıya beyaz mermerden iki kitabe hazırlatıp, yüksek bir tahta oturarak ordu¬sunun Asya’dan Avrupa’ya, geçişini gururla seyretti.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 693
favori
like
share