Bebeğiniz erken doğmuşsa ilk haftalarda zorluk çekebilirsiniz. Çok ağlayabilir ve uyuyabilir. Özel ilgiye ihtiyacı vardır. Prematüre doğan bebeklerde en sık rastlanan sorunlar nelerdir ? İşte yanıtlar:Prematüre doğan bebeklerde en sık rastlanan sorunlar nelerdir ?
Erken doğan bebeklerin akciğerlerinde sürfaktan denen bir maddenin yeteri kadar yapılamamasına bağlı olarak, doğumundan sonraki saatlerde inleme, solunum sıkıntısı gelişebilir. Bu hastalığa respiratuar distres sendromu denir. Bu bebekler, eksik olan maddenin solunum yolu ile verilmesiyle tedavi edilebilmektedir.

Erken doğan bebeklerin beyinlerindeki solunum merkezinin yeteri kadar olgunlaşmamasına bağlı olarak solunumları zaman zaman duraksayabilir. Bu 20 saniyeyi aşan solunum duraksamasına apne denir. Bebek büyüdükçe kendiliğinden düzelir ancak bebek yoğun bakım ünitesinde izlenirken çok sık apne gelişirse önce ilaç tedavisine başlanır. İlaç etkili olmazsa solunum makinesine bağlamak gerekebilir.

Prematüre bebeklerin sindirim sistemi yeteri kadar olgunlaşmadan doğdukları için beslenmeye başlandıktan kısa süre sonra nekrotizan entrokolit denen barsak hastalığı gelişebilir. Bu hastalık besin intoleransı, safralı kusma veya safralı mide içeriği, karnında şişme şeklinde başlar, bebeğin hayatını tehlikeye sokabilir. Bu durumda hemen beslenme kesilerek bebek damar yoluyla beslenmeye başlanır. Bu aşamada tespit edilen bebeklerin çoğu iyileşir. Bazen de cerrahi girişim gerekebilir, hayatın daha sonraki döneminde başka barsak sorunları da ortaya çıkabilir.

Sarılık yenidoğanların çoğunda görülen fizyolojik bir durumdur. Bebeklerin kırmızı kan hücrelerinin bir kısmının parçalanmasına bağlıdır. Bu sarılık bazen fizyolojik sınırları aşabilir, fototerapi (ışın tedavisi), kan değişimi gerekebilir.

Prematüre retinopatisi prematüre doğan bebeklerin göz damarlarında gelişen, körlüğe yol açabilen bir sorundur. Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde izlenen çok erken doğan bebekler prematüre retinopatisi açısından yakından izlenirler.

Anne karnındaki bebeklerin akciğerleri işlevsizdir. Bunun için sağ kalpten akciğerlere gönderilen kan duktus arteriozus denen bir bağlantı ile ana atar damara geçer. Bu kanalın doğumdan sonra hemen kapanması gerekir. Çok küçük prematürlerde bu kapanma gerçekleşmeyebilir.

Bu durum bebeğin kalbini yorduğu için ilaçla kapatılmaya çalışılır. Kapanma gerçekleşmezse cerrahi girişimle kapatılır.

Prematüre bebek ne zaman beslenir ?
Prematüre bebekler bir takım sorunları nedeniyle ağız yoluyla veya sonda ile bir süre beslenemeyebilirler. Bu süre boyunca anne sütü salgısının devam etmesi için süt sağma pompalarından faydalanılabilir. Sağılan süt daha sonra verilmek üzere dondurularak saklanabilir. Sağılan anne sütü daha sonra bebeğin durumuna göre ağızdan veya burundan yerleştirilen bir sonda aracılığı ile bebeğe verilebilir.


Prematüre bebek ne ile beslenmeli?
Prematüre bebekler için en uygun besin kendi annelerinin sütüdür. Prematüre doğum yapan annelerin sütleri zamanında doğum yapan annelerin sütlerine göre daha fazla protein içerir. Bebeklerin büyüme ve gelişmeleri yakından takip edilerek yeteri kadar beslenip beslenmediği anlaşılabilir. Bu bebeklerin kemik gelişimlerinin normal olması için D vitamini , kansızlık gelişmesini önlemek için de demir almaları gerekmektedir. D vitaminini yeteri kadar almazlarsa prematüre bebeklerde kolayca raşitizm gelişebilir.

Bebek ne zaman evde bakılabilecek duruma gelir?
Kuvözde izlenirken belli ağırlığa ulaşan, annesini emen veya biberonla beslenen bebekler bir süre kuvöz dışında izlenmeye başlanırlar. Vücut ısısını dış ortamda koruyabilen, solunumları düzenli olan, oksijen tedavisine ihtiyaç göstermeyen bu bebeklerin yavaş yavaş eve gitme zamanı geliyor demektir.

Prematüre bebeklerin aşıları ne zaman başlanır?
Prematüre doğan bebekler tıpkı zamanında doğan bebekler gibi iki aylık olunca aşılarına başlanmalı ve düzenli olarak yapılmalıdır.

Prematüre doğan bebek akranlarının boy ve kilosuna ne zaman ulaşır?
Birçok erken doğan bebek iki ya da üç yaşında boy ve kilo olarak yaşıtlarını yakalarlar. Bazıları ise daha yavaş büyür ve küçük yapılı erişkinler olarak kalırlar.

Prematüre bebeğin evde bakımında nelere dikkat edilmeli?
Bu bebekler yeni doğan yoğun bakım ünitelerinin hareketli, sesli, ışıklı ortamına alışkın olduklarından bir süre evlerini yadırgayabilir, huzursuz olabilirler. Ama kısa sürede evlerine alışırlar.

Kaldıkları oda sıcak olmalıdır. Giysileri de yaşadıkları ortama uygun olmalıdır. Bu bebekler enfeksiyonlara çok yatkındırlar. Onun için odasına fazla ziyaretçi kabulü uygun değildir. Özellikle kış aylarında kalabalık, hele hele sigara içilen ortamlardan uzak tutulmalıdır. Çok kolaylıkla üst veya alt solunum yolu enfeksiyonu gelişebilir.

Bebeklerde ateş, beslenme azlığı, aktivitesinde azalma, çok sık dışkılama gibi normalden farklı bir durum gözlendiğinde hemen doktorunun aranması bilgi verilmesi uygun olur.

Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 4705
favori
like
share
CA-CHALLENGE Tarih: 22.01.2008 22:49
Prematüre (Vaktinden Önce Doğan Bebekler)


Prematüre (vaktinden önce doğan) bebeklerin anlamı nedir?
Genellikle normal süresinden (dokuz ay) önce doğan bir bebeğe vaktinden önce doğmuş nazariyle bakılmaktadır. Her vakada gebeliğin uzunluk süresi tayin edilemediğinden, 2,5 kilodan az ağırlıkta doğan bütün bebeklere vaktinden önce doğmuş nazariyle bakılmaktadır.

Vaktinden önce doğan bebeklerde normal sürede doğan bebeklerden daha fazla kusurları olma eğilimi var mıdır?
Evet. Ancak, bunların büyük çoğunluğunun yapıları normal olmaktadır.

Vaktinden önce doğan bebekler için ne gibi özel bir bakım gerekmektedir?
Vaktinden önce doğan bebeklerin, gerekli imkanların mevcut olduğu hastanelerde bakıma alınmaları en iyi yoldur. Bir kuvöz veya ısıtılan çocuk karyolası gerekli olabilir. Özel formüllerin hazırlanması gerekebilir ve bu gibi bebeklere gıda tüp veya damlalık ile verilmesi gerekli olabilir.

Vaktinden önce doğan bir çocuk hastaneden ne vakit ayrılabilir?
Çocuk sağlıklı bir duruma geldiğinde kilosuna bakılmaksızın hastaneden evine getirilebilinir.

Vaktinden önce doğan bir çocuğun yaşama şansı nedir?
Bebek ne kadar küçükse ve ne kadar az gelişmişse yaşama şansı o ölçüde azdır. Ancak, günümüzde vaktinden önce doğan bebeklerin kurtarılma oranı duramadan artmaktadır. Eğer kalplerinde, beyinlerinde veya ciğerlerinde sakatlıkları yoksa, 2 ila 2,5 kilo ağırlığında vaktinden önce doğan bebeklerin yaşatılma şansı % 75 ve hatta bunun da üstünde bir orandır. 1350 ile 1800 gram ağırlığında doğanların ise yaşatılma şansı % 50'yi geçmemektedir. 1350 gramın altında doğan bebeklerin yaşatılma şansı ise çok daha düşük olmaktadır.

900 ile 1350 gram arasında doğan bebeklerin yaşatılma şansı nedir?
Bunların şansı çok azdır ve % 30 ile 40 arasındakiler yaşatılabilmektedir.
900 gramın altında doğan bir bebeğin yaşama şansı var mıdır?
Yok gibidir. Bu ağırlıkta doğan bir bebeğin yaşatılma şansı % 5'i aşmamaktadır.

Gebelik süresinin uzunluğunun bebeğin yaşama şansı ile bir ilişkisi var mıdır?
Evet. Gebelik hali ne kadar uzun sürmüşse bebeğin yaşama şansı o oranda artmaktadır.

Eğer bir bebek bütün gebelik süresi içinde anne rahminde kalmışsa ancak doğduğu zaman vaktinden önce doğmuş bir bebek ağırlığında ise, bu bebeğin vaktinden önce doğmuş bir bebekten daha fazla yaşama şansı olacak mıdır?
Evet.

Yedi ayda doğan bebeklerin yaşama şansları sekiz aylık doğanlardan fazla olduğu iddiası doğru mudur?
Hayır. Bu genel olan yanlış bir inanıştır.

Her vaktinden önce doğan bebeğe oksijen verilmekte midir?
Hayır. Ancak yeni, vaktinden önce doğan bebeğin nefes alması için gerekli ise, oksijen verilmektedir; o da özel tecrit halinde ve yalnız birkaç gün süre için. Yeni doğan bebeğe fazla oksijen verilmesinin gözlerine zararlı olabileceği görülmüştür.

Yeni doğan bir bebek ne kadar süre kuvözde tutulmaktadır?
Fazla oksijen ve ısıya ihtiyaç duyduğu sürece.

Erken doğan bebekler için bebek karyolaları ısıtılmakta mıdır?
Erken doğmuş bebek kuvözünden çıkarıldıktan sonra bazı hallerde açık hava bebek karyolaları ısıtılmaktadır.

Erken doğan bir bebek hastaneden eve veya evden hastaneye nakledilebilir mi?
Evet. Taşınabilir kuvözleri bulunan özel ambulanslar vardır. Bunlar taşındıkları zaman erken doğan bebeklere gerekli oksijen ve ısıyı temin etmektedirler.

Her hastanede erken doğan bir bebeğin bakımı temin edilebilir mi?
Daha büyük olan erken doğan çocuklara her hastanede gerekli bakım temin edilebilir.Ancak, çok küçük olanların özel vaktinden önce doğan çocuk hastanelerine getirilmeleri gerekmektedir.

Vaktinden önce doğan bir bebeğe doğumdan sonra besin verilmekte midir?
Hayır. Bir gün veya daha fazla bir sürenin geçmesi tavsiye edilmektedir.

Vaktinden önce doğmuş bir bebek memeden süt emebilir mi?
Daha büyük olanları emebilir. Ama çok küçük olanlar ememez.

Çok küçük olan erken doğmuş bebekler nasıl beslenir?
Bebeğin burnundan yutağı yoluyla midesine bir polyetilen tüp sokulur. Sonra bu tüp yoluyla bebeğe çok az miktarlarda besin verilir.

Bu besleme tüpü günlerce yerinde bırakılabilir mi?
Evet.

Bu tüp ne kadar zaman yerinde bırakılabilir?
Bebeğin meme ağızdan emzirebilinmesine kadar. Bu bir gün veya birkaç hafta sürebilir.

Bu tüp uzun süre yerinde kalırsa bebeğe zararlı olabilir mi?
Hayır.

Bebeğe ne miktarda besin verilir?
En başında bir defada yarım çay kaşığı (2 cc.). Bu besinler her saat veya iki saatte bir verilebilir. Bebeğin toleras ve kilo almasına göre bu miktarlar azar azar artırılır.

Erken doğan bebeğin süt dışında besine ihtiyaçları olur mu?
Evet. Annenin rahminde son bir veya iki ay gelişmesinde gerekli demir ve vitamin gıdalarını normal olarak alamamış olacağından, erken doğmuş bebeklere fazla vitamin ve demir damlaları sütle birlikte verilmesi gerekebilecektir. Bazı hallerde erken doğmuş bebeğin besinine ufak miktarlarda kalsiyum da ilave edilmektedir.

Erken doğan bebekler anemik olma eğilimini göstermekte midirler?
Evet ve birkaç gün veya birkaç hafta böyle kalabilecektir.

Erken doğan bebeklere başka ne gibi tedavi metotları tatbik edilmektedir?
Bazı bebekler mide tüpünden gerekli besini alamadıklarından bunlara fazla gıda damardan veya deri altından verilmektedir.

Erken doğmuş bebeklere kan nakilleri yapılması gerekli olmakta mıdır?
Çok nadir hallerde evet. Hemoglobin oranı çok düşükse, kan nakli yapılması gerekli olabilecektir. Erken doğmuş bebeklerin büyük çoğunluğu besinlerine ilave edilen demire gayet iyi cevap vermektedirler.

Erken doğmuş bebeklere antibiyotik ilaçlar verilir mi?
Evet. Bazı hastanelerde enfeksiyonlara çok meyilli olan erken doğmuş bebeklere, bu enfeksiyonları önlemek için antibiyotikler verilmektedir.

Erken doğan bebeklere banyo ve buna benzer bakım yapılmakta mıdır?
Genellikle erken doğmuş bebeklerin fazla dokunulmaması ve ellenmemesi gerekli olmaktadır. Özellikle derilerine çok dikkat edilmelidir.

Erken doğan bebeklerin göz ve kulaklarının özel bakıma ihtiyaçları var mıdır?
Genellikle hayır. Bir bozukluk olup olmadığını tespit edebilmek için gözleri haftada bir muayeneden geçirilmelidir.

Erken doğma bebeğin, kalbi veya ciğerleri üzerinde etkisi olur mu?
Genellikle hayır; ancak, erken doğan bebeklerin normal bebeklere oranla olarak adlandırılan bir hastalığa kapılmak eğilimleri daha fazla olmaktadır.

Vaktinden önce doğum, ilerde bebeğin akli gelişmesi üzerinde tesirli olacak mıdır?
Eğer doğumda, bebekte organik bir sakatlık bulunmuyorsa, iyi bir bakım sayesinde, bebeğin hastaneden çıkmasından sonra normal olarak gelişebilmesi için bir neden yoktur. Bazı hallerde erken doğan bebek ilk gelişme çağlarında gelişmesinde bir yavaşlık gösterebilecek, ancak bir yaşını doldurunca bu geri kalmayı çabukça kapatacaktır.

XeNTuS Tarih: 21.05.2007 17:36
Paylasım ıcın saol eline saaglık
SU-PERISI Tarih: 21.05.2007 17:25
paylaşımın için teşekkürler
ozlems_o Tarih: 17.05.2007 17:52
teşekkürler arkadaşım
okanoo28 Tarih: 17.05.2007 17:00
teşekkürler matrakSsS