Bilmiş ol ki ,nefsini tanımak,her insan için mühim iştir.Çünkü nefsini tanıyan Rabbini tanımış olur.Yani nefsinin zelil,aciz,zayıf ve fani olduğunu bilen kimse,Rabbinin aziz,sonsuz kudret sahibi ve devamlı bilir.Kendi nefsi hakkında cahil olan kimse ,Rabbinin hakkında daha cahildir.Binaenaleyh akıllı kimsenin; kollarını sıvayıp nefsini tanımaya çalışması ve bu konuda tembellik göstermemesi lazımdır. Ta ki ,cehalet körlüğüyle malul halde iken, ölüm onu yakalamasın .Çünkü bundan sonrada basiret sahibi olmaya imkan yoktur. Allahü Teala buyuruyor ki:

Burada ama olan kimse ,ahirette ama olup daha çok yolunu sapıtmış olacak.

Yine bilinmelidir ki nefs , Rabbani bir latifedir.O cesede girmeden önceki ruhtan ibaretti.Allahü teala ,ruhları cesetlerden önce yarattı.Ruhlar , ozaman Allahü tealaya komşu ve yakın idi.Hak teala ,onlara bedenlere girmesini emredince ,gayrıyı (Allahü tealadan başkasını)
Tanıdılar ve Allahü tealadan gafil kaldığı içinde ,Allahü teala ile arasına perde girdi.Bunun için uyarıcıya ihtiyacı vardır.Allahü teala buyuruyor ki Hatırlat çünkü hatırlatma müminlere fayda verir.
Ruh bedeni aydınlatan bir cevherdir.Şayet o ,bedenin hem dışını hemde içini aydınlatırsa uyanıklık hali hasıl olur.Eğer sadece bedenin içini aydınlatırsa uyku hali meydana gelir.Eğer aydınlatması tamamen kesilirse ,ölüm gerçekleşir.
Her günah ,gaflet , şehvet ve şirkin aslı neftsen razı olmaktır.Bakınız ! Firavun ,nefsinden razı olunca Ben , en yüce rabbinizim diyebilecek kadar tuğyanında aşırı gitti!
Her taat ,uyanıklık , iffet ve müşahedenin aslı da, neftsen razı olmamaktır.O zaman kul için, nefsini tehzib (terbiye) etmek kadar faydalı bir şey olamaz.
Mücahededen etkilenmesi bakımından nefsin, yedi derecesi vardır şöyle ki:

1-NEFS-İ EMMARE (kötülüğü çok emreden nefs) bedenin karakterini sever. Şeran memnu olan lezzet ve şehvetleri emreder, kalbi süfli tarafa çeker.O , kötülüklerin evidir.Kibir ,hırs , hased, şehvet, öfke, cimrilik, kindarlık gibi kötü ahlakın menbaıdır.Genellikle nefsler mücahededen önce bu derecede bulunurlar.

2-NEFS-İ LEVVAME( çok kınayan nefs ) kalbin nuru ile nurlanmış olan nefstir. Bunun için kuvvet-i akileye bir itaat eder, bir isyan eder. Fakat sonra pişman olup nefsini kınar. Bu nefs pişmanlık kaynağıdır. Çünkü o ; heva, sürçme ve hırsın mebdeidir.

3-NEFS-İ MUTMAİNNE (sükuna erişen nefs) kalb nuruyla o kadar nurlanmış ki , bütün kötü sıfatları bırakmış ve kemalatta karar kılmıştır. Nefsin bu derecesi , kemalin (olgunluğun) başlangıcıdır.Salik, bu dereceye ayak bastığı zaman, tarikat ehlinden sayılır. Çünkü o artık renkten renge girmeyi bırakıp temkine (durgunluğa ) geçmiştir. Bu derecede bulunan kimsenin üzerine , vuslat yeli esmiştir. Hak tealaya, çok şiddetli bir şekilde bağlandığı için, insanlarla konuştuğu halde , onlardan çok uzaktır.

4-NEFS-İ MÜLHEME (ilham alan nefs ) Allah ın ; kendisine ilim, tevazu , kanaat ve cömertliği ilham ettiği nefstir. Bunun için , nefsin bu derecesi ; sabır ve şükür menbaıdır.

5-NEFS-İ RADIYE (razı olmuş nefs )Allahü tealadan razı olan nefstir. Tıpkı : Onlarda, O ndan (Allahü tealadan ) razı oldular (beyyine :8) ayet-i kerimesinde beyan buyurulduğu gibi . Bu derecedeki nefsin özelliği ; tamamen Allahü tealaya teslim olur ve hayretten lezzet alır .

6-NEFS-İ MARDIYYE (razı olunan nefs )Allahü tealanın razı olduğu bir nefstir. Nefs-i mardıyyede , Allahü tealanın rızasının eserleri olan ; keramet, ihlas ve zikir tezahür eder . Bu derecedeki nefsin sahibi olan salik, ilk defa gerçek manada Allahü tealanın marifetine ilk adımı atar. Nefs bu derecede iken efalin eserleri tecelli eder.

7-NEFS-İ KAMİLE (olgunlaşan nefs) Kemalat (güzel ve üstün vasıflar) bu nefis için huy ve karakter haline gelmiştir .Bununla beraber yine kemalatta terakki etmeye devam eder. Bu nefsin sahibi , kullara dönüp onları irşad etme ve kemale erdirmekle emrolunur. Bunun makamı (Allahü tealanın ) esma ve sıfatının tecelli ettiği makamdır. Allahü teala ile beka (kalma ) halindedir. Allah ın yardımı ile Allah a yürür ve Allahtan Allah a rücu eder. Allahtan başka sığınağı yoktur . Bütün ilimlerini Allah’tan istifade etmiştir .

kaynak : tasavvufun incelikleri

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 796
favori
like
share
AYIŞIĞI Tarih: 03.05.2009 18:33
Allah razı olsun
GÜLSiMA Tarih: 01.06.2007 10:52
cenabı hak nefs-i kemale ermeyi nasip etsin inşallah.
Allah (c.c) razı olsun masiva
missx Tarih: 31.05.2007 22:56
NEFS-İ KAMİLE ermeyi nasip etsin Rabbim inşallah
Allah razı olsun masiva..