Sözel Derslerde Başarılı Olmak - Sözel Derslerde Başarılı Olmanın Yolları - Nasıl Sözel Derslerde Başarılı Olunur - Sözel Derslerde Başarılı Olmak İçin Öneriler
Dersler içerdikleri konular itibariyle sözel ağırlıklı ya da sayısal ağırlıklı olmak üzere birbirinden ayrılmaktadır. Genel olarak sözel becerisi yüksek öğrenciler sayısal derslerde zorluk çekerken sayısal becerisi yüksek öğrenciler ise sözel derslerde zorluk çekmektedirler.

Sözel derslerde başarılı olmak için doğuştan gelen bir yeteneğe sahip olmak değil, bu derslerin daha da üzerine giderek pratik, kolay yöntemlerle çalışılması gerekir. Şu kesinlikle unutulmamalıdır ki sözel dersler tamamen bir ezber dersleri değil son derece mantığa dayalı dersler olarak karşımıza çıkmaktadır.

Sözel dersler için başarılı olabilmenin en önemli noktalarından ilki dersi çok dikkatli dinlemektir. Dikkatle dinlenen bir ders, konunun ana hatlarıyla mantığının oturmasını sağladığı gibi kişilerin düşüncelerinde belli bir şekil oluşturmaktadır.

Sözel derslerde başarılı olabilmek için bir diğer önemli unsur dersi dikkatle dinlemeyle bağlantılı olarak gelişen kısa ve hatırlatıcı notlar tutmaktır. Dersi dinlerken kısa ve hatırlatıcı notlar tutmak öğrenciler için daha sonrasında oldukça faydalı olacaktır.

Kısa ve hatırlatıcı notların beraberinde getirdiği tekrar yapma eylemi sadece sözel dersler için değil tüm dersler için başarının gerçek bir anahtarıdır. Tekrar yapmak, kişilerin unutmasını engellediği ve bilgiyi uzun süreli akılda tutmayı sağladığı için başarılı olmada çok ciddi boyutta önem teşkil etmektedir.

Sözel derslerin en korkulan yönü ezber boyutu elbette mevcuttur. Fakat bu durum abartılan kadar korkulacak bir boyutta değildir. Sözel derslerle ezber yapmanın en pratik ve aynı zamanda eğlenceli yolu ezberi şifreleme yöntemi ile yapmaktır. Şifreleme yöntemi sayesinde ezber yapılan yerlerin unutulması pek de olası bir durum değildir. Örneğin coğrafya dersi için, Türkiye’ nin aldığı rüzgarları sayacak olursak bunlar; poyraz, karayel, samyeli, kıble, yıldız, lodostur. Bunları anlamlı olarak dizip ve baş harflerini bir araya getirirsek KaYıP SaKaL şifresi ortaya çıkmaktadır. Bu şifrelemede K, karayeli ; Y, yıldızı; P, poyrazı; S, samyelini; K, kıbleyi ve L ise lodosu temsil etmektedir. Görüldüğü gibi şifreleme yöntemi kişilerin aklına hızla getirmeyi amaçlamakla birlikte unutmamalarını da sağlamaktadır.

Bir önemli nokta ise sözel derslerin her birine nasıl çalışılacağı iyi bilinmelidir. Örneğin Türkçe dersine çalışırken dilbilgisi kurallarının yanı sıra yorum gerektiren paragraf bölümüne de ağırlık verilmelidir. Ya da tarih dersine çalışırken mutlaka bir neden sonuç ilişkisi kurmaya özen gösterilmeli olaylar bu unsur altında değerlendirilmeli ve ders bu perspektiften dinlemelidir.

Alıntı

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 366
favori
like
share