Kirmizi Araba


Süleyman kara b1y1kl1 bir isçidir
Ve bu kara b1y1kl1 Süleyman'1n hikayesidir
is buldugu günlerde evine dik dönmekte
Ve götürdügü ekmegi yemektedir
Kar1s1 Neriman ve oglu Cevahir'le birlikte

Ne kadar zalim esse de rüzgar
Ne kadar belini bükse de ekmek paras1
Aslan gibi bir adamd1r isçi Süleyman

Onun Cevahir’i vard1r
Cevahir alt1 yas1ndad1r
Çünkü gözleri çakmak çakmakt1r
Çünkü Süleyman’a bir baska bakmaktad1r

Bir pazar sabah1
Tutar babas1 Süleyman; Cevahir'in elinden
Ve yan1nda kader yoldas1 kar1s1 Neriman
Ç1karlar gezmeye 0stanbul’u inad1na
Bir yol düsünür Süleyman
Ulan bu baht1 kapal1 kentte
Yürümek de parayla degildir elbette
Üstelik Neriman’a hanidir istedigi o naylon terlikle
Can1ndan özgü Cevahirine
Bir gazozla bir simidi alabilecek kadar
Para da vard1r cepte

Yürürler istanbul sehrinin kalbine
Önce Neriman1n naylon terligi al1n1r bir seyyardan
Sonra da begenirler simidin en hasosunu umutlar1 Cevahir’e

Anlat1r isçi baba Süleyman
is ararken ad1m ad1m ars1nlad1g1 sokaklar1
Bak Cevahir iste su Yeni Cami
Hem cami hem güvercinlerinin bakmas1 nas1lsa bedavad1r

Bak Cevahir su duman1 tütenler vapur
su ç1gl1k ç1gl1ga ag1t yakanlar mart1lard1r
Hem vapurun duman1 hem vapurun düdügü de bedavad1r
Bak Cevahir su uzakta görünen de köprüdür
Geçmesi degilse de onun da bakmas1 bedavad1r

O pazar günü
Kara b1y1kl1 isçi Süleyman
Kar1s1 can yoldas1 Neriman
Ve gözleri çakmak çakmak olan ogullar1 Cevahir
Gezerler istanbul sehrini böyle bedavadan

Ve birden mumun alevi söner
istanbul’un yalan1 biter
Nas1l olur bilinmez tak1l1r Cevahir’in gözü
Bir oyuncakç1 vitrininde
P1r1l p1r1l yanan k1rm1z1 oyuncak arabaya
Döner karab1y1kl1 dag gibi babas1 Süleyman’a
Bana su k1rm1z1 arabay1 alsana baba
Alsana be Süleyman
Can1na can parçana
Bir oyuncak araba almayacaksan eger
Yuh olsun sana
Nas1l olsa babas1 onu çok sevmektedir
isin belas1 küçük Cevahir bunu bal gibi bilmektedir

Bir vitrindeki k1rm1z1 arabaya bakar Süleyman
Bir kar1s1 Neriman’a
Sonra tak1l1r gözleri Cevahirin gözlerindeki umuda inad1na
Ulan alt taraf1 bir oyuncak araba
Dünya yansa yorgan1n yok içinde Süleyman
Alem çökse üstüne hay1f1n çok Süleyman
Bakars1n cepteki son gazoz paras1na
Cevahir’in o kocaman umuduna
Yak1s1r su k1rm1z1 araba

B1rak1r kar1s1 Neriman’la Cevahir’i d1sarda
Girer iflah etmez bir umutla dükkana
Sorar dag gibi Süleyman
Usta su vitrindeki nazl1 gelin
su zal1m1n 1s1lt1s1
su baht1m1n kara y1ld1z1
su istanbul agr1s1
su Cevahir’in çakmak çakmak gözleri
su k1rm1z1 araba kaç para
Bir Süleyman’a bakar adam bir arabaya
Çok para der hemserim yani çok para
Süleyman cebinde bir gazoz paras1
Y1k1lm1s bir dag art1g1
Bir tufan sonras1 perisanl1g1
Döner kap1ya ç1kmak için d1sar1
Oglu Cevahir
K1rm1z1 arabayla getirecek
Babas1n1 beklemektedir
Nas1l olsa babas1 ordan
O k1rm1z1 arabayla ç1kacakt1r
Nas1l olsa
Kara b1y1kl1 dag gibi
isçi Süleyman babas1d1r
Yani Cevahir’in gözünde o
Dünyan1n en güçlü
Dünyan1n en zengin
Dünyan1n en büyük adam1d1r
Süleyman

Ama Süleyman
Eli bos ç1kar dükkandan
Sorar Cevahir hani baba
Hani k1rm1z1 araba
Sorar hesab1 bulutlar daga
Nas1l desin Süleyman
Nas1l desin adam yüregi
Ben onu sana alamad1m
Benim ona param yetmedi diye
Baslar aglamaya Cevahir
Baslar bulutlar aglamaya
Yanar yerin yedi arz1
Ve güvercinlerin kalbi baslar kanamaya
Ulan istanbul yanar içine Süleyman’1n
Sorar Cevahir
Hani baba hani k1rm1z1 araba
Mart1lar1 gösterir Süleyman
Bak ne güzel uçuyor
Cevahir mart1lar havada
Bos ver k1rm1z1 arabay1
Baksana mart1lara
Bakmaz mart1lara Cevahir
Bakar yang1n gibi arabaya
Ama bak der Süleyman
Ne güzel uçuyor mart1lar havada
Cevahir bir çocuktur küçük yüreginde yer çoktur
Tak1l1r gözü mart1lara
Gözünden sel olup akan kan rengi yaslar1n1 siler
Evet der ne güzel uçuyor mart1lar havada
Ve unutur gider Cevahir k1rm1z1 arabay1

Unutur gider dalar gözleri mart1lara
Cevahir unutur unutmas1na ya
Kara b1y1kl1 dag gibi isçi baba Süleyman
Ömrü boyunca unutmaz o k1rm1z1 arabay1
Her gece dösegine yatt1g1nda
Uyumak için gözlerini kapad1g1nda
Demir lokma gibi
Bir k1rm1z1 araba tak1l1t durur kursag1na
Bütün ömrü boyunca

iste bu
Kara b1y1kl1 Süleyman’1n hikayesidir
Ve herkesin bir yerine
Birgün bir Süleyman ac1s1 degmistir

ibrahim Sadri

Etiketler:
Beğeniler: 2
Favoriler: 0
İzlenmeler: 529
favori
like
share
ByStranqe Tarih: 12.06.2005 09:42
Tesekkürler Ellerine Emeqine SaqLıK ArKaDa$ıM
ChoaS Tarih: 16.05.2005 01:40
Ellerine Sağlık Arkadasım
ERSiN27 Tarih: 03.04.2004 22:22
Etkilenmemek mümkün degil Allah kimseyi böyle durumlara düsürmesin
katilyorum usta
Sefa-Aga Tarih: 03.04.2004 17:22
Etkilenmemek mümkün degil Allah kimseyi böyle durumlara düsürmesin