Kur'an-ı kerimi, lisanı Arabi olanlar bile anlıyamaz. Hatta evliyanın ve ulemanın en büyükleri olan Eshab-ı kiram bile, ayetlerin manalarını Resulullah efendimize suâl ederlerdi. Hadis-i şerifte buyuruldu ki:

(Kur'an-ı kerim Allahın metin [sağlam] ipidir. Manalarının hepsi anlaşılmaz. Çok okumak ve dinlemekle eskimez.) [İbni Mace]

Kur'an-ı kerimin, çok veciz olup, bitmez tükenmez manalarının bulunduğu, bütün manaları bildirilse bile, yazmak için kâğıt ve mürekkep bulunamıyacağı bizzat Kur'an-ı kerimde bildirilmektedir. Mealen buyuruluyor ki:

(De ki, Rabbimin [İlmini, hikmetini bildiren, hayrete düşüren] sözleri için, denizler mürekkep olsa, bir o kadar daha deniz ilave edilse, denizler tükenir, Rabbimin sözleri tükenmez.) [Kehf 109 - Beydavi]

Her Arapça bilenin, Kur'an-ı kerimi anlıyacağını zannedenin büyük hata içinde olduğu yukarıdaki ayet-i kerime ve hadis-i şeriften anlaşılmaktadır. İmam-ı Gazalî hazretleri buyuruyor ki:

(İmam-ı Ahmed bin Hanbel hazretleri diyor ki:

Rüyamda Allahü teâlâyı gördüm. "Senin rızana nasıl kavuşulur?" diye suâl ettim. "Kur'an okumakla" buyurdu. Ben de "Anlamadan da okunsa rızana kavuşulur mu?" diye sordum. Allahü teâlâ buyurdu ki: İster anlıyarak olsun, ister anlamadan olsun, Kur'an okuyan, bana yaklaşır, rızama kavuşur.) [K. Saadet]

İslâm âlimlerinin en büyüklerinden, dört büyük imamdan biri olan İmam-ı Ahmed hazretleri böyle buyururken, hâlâ herkesin Kur'an-ı kerimi anlıyarak okuması gerektiğini söylemek ne büyük gaflettir. Nasıl olup da, (Kur'anı anlıyamıyorsan ezberleme!) denebiliyor? Hâlbuki Kur'an-ı kerimi ezberlemek, hafız olmak için manasını anlama şartı yoktur. Kur'an-ı kerimi hıfzetmenin sevabı çok büyüktür.

Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: (Kur'an-ı kerimi okuyun ve onu ezberleyin! Allahü teâlâ içinde Kur'an-ı kerim bulunan kalbe, azab etmez.) [Şira Şerhi]

(Kur'an hafızları ehl-i Cennetin arifleridir.) [Ebu Nuaym]

(Hafızasında Kur'an-ı kerimden bir şey bulunmıyan, harap bir ev gibidir.) [Tirmizî]

(Kur'anı hıfzeden kimse ölünce, Allahü teâlâ toprağa onun etini yememesini emreder. Toprak, "Ya Rabbi, senin kelamın içinde iken ben onu nasıl yiyebilirim?" diye cevap verir.) [Deylemî]

Elbette Kur'an hafızlarının haramlardan kaçıp ibâdetleri yapması gerekir. Aksi takdirde büyük vebal altına girmiş olurlar. Bazı kimseler de, okumasını bilmiyenin evinde Kur’an bulurdurmasının uygun olmadığını söylüyorlar. Bunların sözleri de yanlıştır. Çünkü Kur’an-ı kerimi, okumasını bilmese de, bereketlenmek için evinde mushaf-ı şerif bulundurmak sevaptır. (Hindiyye)

Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 4208
favori
like
share
Asiyan Tarih: 19.07.2007 22:44
okumasını bilmesen bile abdestli olarak sayfalarına bakmak hürmet göstermek güzeldir teşekkürler