1999 - GÖNÜL PINARI

Hesap Gününe Hazır Olmak
[URL]http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/19991230_GonulPinari_HesapGununeHazirOlmak.mp3
Sadaka
[URL]http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/19991223_GonulPinari_Sadaka.mp3
Zekat
[URL]http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/19991216_GonulPinari_Zekat.mp3
Orucun Sevabı
[URL]http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/19991209_GonulPinari_OrucunSevabi.mp3
Ramazan ve Oruç
[URL]http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/19991202_GonulPinari_RamazanOruc.mp3
Korkuyu Yenmek
[URL]http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/19991125_GonulPinari_KorkuyuYenmek.mp3
Kul Hakkı
[URL]http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/19991118_GonulPinari_KulHakki.mp3
Ölüme Hazırlanmak
[URL]http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/19991111_GonulPinari_OlumeHazirlanmak.mp3
Miraç Kandili
[URL]http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/19991104_GonulPinari_MiracKandili.mp3
Birlik ve Beraberliği Korumak
[URL]http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/19991028_GonulPinari_BirlikVeBeraberligiKorumak.mp3
Geçimsizlik
[URL]http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/19991021_GonulPinari_Gecimsizlik.mp3
Regaip Kandili
[URL]http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/19991014_GonulPinari_RegaibKandili.mp3
Üç Aylar
[URL]http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/19991007_GonulPinari_UcAylar.mp3
Ömrün Kıymetini, Değerini Bilmek
[URL]http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/19990930_GonulPinari_OmrunKiymetiniDegeriniBilmek.mp3
İstiğfar
[URL]http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/19990923_GonulPinari_Istigfar.mp3
Kusuru Kendimizde Aramak
[URL]http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/19990916_GonulPinari_KusuruKendimizdeAramak.mp3
Sabır
[URL]http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/19990902_GonulPinari_Sabir.mp

2000 - GÖNÜL PINARI

Rehber İnsan Olabilmek
[URL]http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20001228_GonulPinari_RehberInsanOlabilmek.mp3
Laf Taşımak
[URL]http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20001221_GonulPinari_LafTasimak.mp3
Sadakanın Önemi
[URL]http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20001214_GonulPinari_SadakaninOnemi.mp3
Zekat Vermenin Önemi
[URL]http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20001207_GonulPinari_ZekatVermeninOnemi.mp3
Bidat Nedir?
[URL]http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20001130_GonulPinari_BidatNedir.mp3
Din İhtiyaçtır
[URL]http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20001123_GonulPinari_DinIhtiyactir.mp3
Mesut Olmak
[URL]http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20001116_GonulPinari_MesutOlmak.mp3
Kendini Hesaba Çekmek
[URL]http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20001102_GonulPinari_KendiniHesabaCekmek.mp3
Güzel Söz ve Nasihatler
[URL]http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20001026_GonulPinari_GuzelSozVeNasihatler.mp3
Dünya Ahiretin Tarlasıdır
[URL]http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20001019_GonulPinari_DunyaAhiretinTarlasidir.mp3
Müslümanın Vasıfları
[URL]http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20001012_GonulPinari_MuslumaninVasiflari.mp3
Kuran-ı Kerim Okumanın Fazileti
[URL]http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20001005_GonulPinari_KuraniKerimOkumaninFazileti.mp3
Regaip Kandili
[URL]http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20000928_GonulPinari_RegaibKandili.mp3
Çocuk Eğitimi
[URL]http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20000921_GonulPinari_CocukEgitimi.mp3
Haramlarda Israr Etmek
[URL]http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20000914_GonulPinari_HaramlardaIsrarEtmek.mp3
Dinde Gevşek Davranmak
[URL]http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20000907_GonulPinari_DindeGevsekDavranmak.mp3
İman Nedir ve Nasıl Olmalıdır?
[URL]http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20000831_GonulPinari_ImanNedirVeNasilOlmali.mp3
Dünya Köprü Gibidir
[URL]http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20000817_GonulPinari_DunyaKopruGibidir.mp3
Akıllı İnsanlar Nasıl Hareket Etmeli?
[URL]http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20000810_GonulPinari_AkilliInsanlarNasilHareketEtmeli.mp3
İbadetler Gösterişten Uzak Olmalı
[URL]http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20000803_GonulPinari_IbadetlerGosteristenUzakOlmali.mp3
Yanlışları Söylemek
[URL]http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20000727_GonulPinari_YanlislariSoylemek.mp3
Her Şey Ona Muhtaçtır
[URL]http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20000824_GonulPinari_HerSeyOnaMuhtactir.mp3
Ölüm Herkese Çok Yakındır
[URL]http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20000706_GonulPinari_OlumHerkeseCokYakindir.mp3
Üzüntüleri Gidermek İçin
[URL]http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20000629_GonulPinari_UzuntuleriGidermekIcin.mp3
Dini Yayınlarda Kontrol Olması Lazım
[URL]http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20000622_GonulPinari_DiniYayinlardaKontrolOlmasiLazim.mp3
Şükretmenin Önemi
[URL]http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20000615_GonulPinari_SukurEtmeninOnemi.mp3
Ahirette İflas Etmemek İçin
[URL]http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20000608_GonulPinari_AhiretteIflasEtmemekIcin.mp3
İmam-ı Gazali Hazretlerinin Nasihatleri
[URL]http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20000601_GonulPinari_ImamiGazaliHazretlerininNasihatleri.mp3
Yapılan İşleri İbadet Haline Getirmek
[URL]http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20000525_GonulPinari_YapilanIsleriIbadetHalineGetirmek.mp3
İnsanın Geçirdiği Safhalar
[URL]http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20000518_GonulPinari_InsaninGecirdigiSafhalar.mp3
Dua Etmeden Önce Yapılması Gereken Şeyler
[URL]http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20000511_GonulPinari_DuaEtmedenOnceYapmakGerekenSeyler.mp3
Gönül Temizlemek
[URL]http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20000504_GonulPinari_GonulTemizlemek.mp3
Kavga Etmek
[URL]http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20000427_GonulPinari_KavgaEtmek.mp3
Peygamber Efendimizin Hayatından Nakiller
[URL]http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20000420_GonulPinari_PeygamberEfendimizinHayatindanNakiller.mp3
Karı-Kocanın Hakları-2
[URL]http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20000413_GonulPinari_KariKocaninHaklari%202.mp3
Hicret
[URL]http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20000406_GonulPinari_Hicret.mp3
Karı-Koca Hakları
[URL]http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20000330_GonulPinari_KariKocaHaklari.mp3
Nimetin Kıymetini Bilmek
[URL]http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20000323_GonulPinari_NimetinKiymetiniBilmek.mp3
Zilhicce Ayı
[URL]http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20000309_GonulPinari_ZilhicceAyi.mp3
Ölünün Kabirdeki Hali
[URL]http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20000302_GonulPinari_OlununKabirdekiHali.mp3
Kalbin Temiz Olması
[URL]http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20000224_GonulPinari_%20KalbinTemizOlmasi.mp3
Dini Bozmak İsteyenler
[URL]http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20000217_GonulPinari_DiniBozmakIstiyenler.mp3
Hayal ve Gerçek
[URL]http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20000210_GonulPinari_HayalveGercek.mp3
Duanın Kabul Olması İçin Ne Yapmak Lazım?
[URL]http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20000203_GonulPinari_DuaninKabulOlmasiIcinNeYapmakLazim.mp3
Ahiret Gününe İman
[URL]http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20000127_GonulPinari_AhiretGununeIman.mp3
Allah'ın Takdirine Razı Olmak
[URL]http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20000120_GonulPinari_AllahinTakdirineRaziOlmak.mp3
Huy Değişir mi?
[URL]http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20000113_GonulPinari_HuyDegisirmi.mp3
Bayram
[URL]http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20000106_GonulPinari_Bayram.mp3

2001 - GÖNÜL PINARI

Dünya Fanidir
[URL]http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20011213_GonulPinari_DunyaFanidir.mp3
Nasıl Dua Edelim?
[URL]http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20011206_GonulPinari_NasilDuaEdelim.mp3
Külfet ve Ülfet
[URL]http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20011129_GonulPinari_KulfetVeUlfet.mp3
Orucun Fazileti
[URL]http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20011123_GonulPinari_OrucunFazileti.mp3
Ramazan Ayının Önemi
[URL]http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20011115_GonulPinari_RamazanAyininOnemi.mp3
Nefs Büyük Düşmandır
[URL]http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20011109_GonulPinari_NefsBuyukDusmandir.mp3
Ömrün Kıymetini Bilmek
[URL]http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20011102_GonulPinari_OmrunKiymetiniBilmek.mp3
Müslümanın Gayesi Ne Olmalı?
[URL]http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20011025_GonulPinari_MuslumaninGayesiNeOlmali.mp3
İyi Bir Müslüman Olmak
[URL]http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20011018_GonulPinari_IyiBirMuslumanOlmak.mp3
Üzüntülere Karşı İnsanın Sabırlı Olması
[URL]http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20011011_GonulPinari_UzuntulereKarsiInsaninSabirliOlmasi.mp3
Ölüme Hazırlıklı Olmak
[URL]http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20011004_GonulPinari_OlumeHazirlikliOlmali.mp3
Öfkeyi Yenmek
[URL]http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20010927_GonulPinari_OfkeyiYenmek.mp3
Regaip Kandili
[URL]http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20010921_GonulPinari_RegaibKandili.mp3
İlim Meclisinde Bulunmanın Önemi
[URL]http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20010913_GonulPinari_IlimMeclisindeBulunmaninOnemi.mp3
Tevekkül Etmenin Önemi
[URL]http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20010830_GonulPinari_TevekkulEtmeninOnemi.mp3
Kişi Sevdiği İle Beraberdir
[URL]http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20010823_GonulPinari_KisiSevdigiIleBeraberdir.mp3
İbret Almak
[URL]http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20010816_GonulPinari_IbretAlmak.mp3
Kadere İman
[URL]http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20010809_GonulPinari_KadereIman.mp3
Çocuk Eğitimi
[URL]http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20010802_GonulPinari_CocukEgitimi.mp3
Yol Uzun Yük Ağır
[URL]http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20010726_GonulPinari_YolUzunYukAgir.mp3
Dost Kazanmanın Yolları
[URL]http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20010712_GonulPinari_DostKazanmaninYollari.mp3
İnsanlara Yardımcı Olmak
[URL]http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20010705_GonulPinari_InsanlaraYardimciOlmak.mp3
Takva Sahibi Olabilmek
[URL]http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20010628_GonulPinari_TakvaSahibiOlabilmek.mp3
İnsanın Kendisini Üstün Görmesi
[URL]http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20010621_GonulPinari_InsaninKendisiniUstunGormesi.mp3
Helal Lokma Kazanmak
[URL]http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20010614_GonulPinari_HelalLokmaKazanmak.mp3
Önce Farz
[URL]http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20010607_GonulPinari_OnceFarz.mp3
Hazırlıklı Olmak Lazım
[URL]http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20010531_GonulPinari_HazirlikliOlmakLazim.mp3
Duanın Kabul Olması İçin
[URL]http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20010524_GonulPinari_DuaninKabulOlmasiIcin.mp3
İmanın Gitmesine Sebep Olan Haller
[URL]http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20010517_GonulPinari_ImaninGitmesineSebepOlanHaller.mp3
Huzurlu Olmak İçin
[URL]http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20010510_GonulPinari_HuzurluOlmakIcin.mp3
Niyetin Önemi
[URL]http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20010503_GonulPinari_NiyetinOnemi.mp3
Haramlardam Sakınmak
[URL]http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20010419_GonulPinari_HaramlardanSakinmak.mp3
Dertler ve Üzüntüler
[URL]http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20010412_GonulPinari_DertlerVeUzuntuler.mp3
İnsanların En Kötüsü, En İyisi, En Akıllısı
[URL]http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20010405_GonulPinari_InsanlarinEnKotusuEnIyisiEnAkillisi.mp3
Cuma Gününün Fazileti
[URL]http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20010401_GonulPinari_CumaGunununFazileti.mp3
Sabırlı Olmak
[URL]http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20010329_GonulPinari_SabirliOlmak.mp3
Dile Sahip Olmak
[URL]http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20010322_GonulPinari_DileSahipOlmak.mp3
Çeşitli Dualar
[URL]http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20010315_GonulPinari_CesitliDualar.mp3
Ölüm Hali ve Kabir Hayatı
[URL]http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20010301_GonulPinari_OlumHaliVeKabirHayati.mp3
Dert ve Belalara Nasıl Sabredeceğiz
[URL]http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20010222_GonulPinari_DertVeBelalaraNasilSabredecegiz.mp3
İstiğfar ve Dua
[URL]http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20010215_GonulPinari_IstigfarVeDua.mp3
Kul Hakkının Önemi
[URL]http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20010208_GonulPinari_KulHakkininOnemi.mp3
Dert ve Belanın Kaynağı
[URL]http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20010111_GonulPinari_DertVeBelaninKaynagi.mp3
Nasihat Kabul Etmeyen Nefsimiz
[URL]http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/20010104_GonulPinari_NasihatKabulEtmeyenNefsimiz.mp3

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1230
favori
like
share
igleoo Tarih: 03.12.2007 12:28
elinize sağlık hepsi çok guzel teşekkürler


not:Bu Linkte hata mesajı veriyor sonunda eksiklik var mp3 olması lazım belki bilmeyen arkadaşlar olabilir sonuna !!.3 yazarsanız tamamdır

Yanlış link

[url]http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/19990902_GonulPinari_Sabir.mp[/url]

doğru link

[url]http://www.osman-unlu.com/Download/GonulPinari/19990902_GonulPinari_Sabir.mp3[/url]
Anka106 Tarih: 28.11.2007 08:02
Allah razı olsun, Osman Ünlü beyefendiden de, bu sohbetleri gönderen sizden de..