51. Hz. Peygamber (s.a.v.) Medine'ye hicret ettiğinde, Zeyneb neden Mekke'de bekliyordu?
51. Kendisine iyi davranan, fakat henüz iman etmemiş olan kocasının İslamı kabülünü.

52. Ebu'l-As, hangi olay üzerine Zeyneb'i Medine'ye gönderdi?
52. Ebu'l-As, Bedir harbinde müslümanların eline esir düşmüş ve Hz. Peygamber tarafından fidye alınmaksızın
Zeyneb'i Medineye göndermek üzere serbest bırakılmıştı.

53. Ebu'l-As, ne zaman müslüman oldu?
53. Hicretin 7. yılında. Bunun üzerine Hz. Peygamber Zeyneb'i ona geri vermişti.

54. Nifas (lohusalık) nedir?
54. Çocuk doğduğunda, rahimden gelen kandır.

55. Lohusalığın müddeti en çok kaç gündür?
55. 40 gündür.

56. Lohusalıkta kılınamayan namazların sonradan iadesi gerekir mi?
56. Gerekmez.

57. İstihaza (Özür kanı) nedir?
57. İstihaze, ay hali ve lohusalık zamanları dışında rahimden kan gelmesi halidir.

58. İstihaze, kadını namazdan, oruçtan, ay hali ve lohusalıkta yapılamayan diğer şeylerden alıkoyar mı?
58. Hayır, alıkoymaz.

59. Doğum yapan bir kadının 40 günden önce lohusalığı bitse ne yapar?
59. Yıkanır, namazını kılar, ramazansa oruç tutar.

60. Hanımlarda aybaşı müddeti kaç gündür?
60. 3 günle 10 gün arasında değişir.

61. Kanama 10 günden fazla olursa hükmü nedir?
61. 10'uncu günden sonrası aybaşı sayılmaz.

62. Hayızlı (ay halinde) bir hanım neler yapamaz?
62. Hayız halinde namaz kılamaz, oruç tutamaz, mescide giremez, Kur'an okuyamaz ve ona el süremez.
Kabe'yi tavaf edemez ve eşi ile cinsel ilişkide bulunamaz.

63. Hayız olan kadın, tutamadığı oruç ve kılamadığı namazların sonradan kazasını yapar mı?
63. Orucunun kazasını yapar fakat namazının kazasını yapmaz.

64. Lohusalıkta yapılamayan işler nelerdir?
64. Hayız halinde yapılamayan şeyler, lohusalıkta da yapılamaz.

65. Gusül abdesti alırken kadının örülmüş saçlarını çözerek, saçının tümünü ıslatması gerekir mi?
65. Gerekmez. Saç diplerini ıslatması yeterlidir.

66. Ojeli tırnaklarıyla yıkansa, kadının abdesti sahih olur mu ?
66. Su tırnakla temas etmeyeceği için sahih olmaz.

67. Evli bir hanım hayız bitiminden sonra eşiyle cinsel birliktelik için ne yapması gerekir?
67. Yıkanması gerekir.

68. Aybaşı görecek çağa gelen bir genç kız, ilk olarak kanamayı görünce ne yapar?
68. Namazını bırakır, oruçlu ise orucunu bozar ve aybaşı günlerindeki yasaklara uyar. Şayet bu kanama 3 günden
az olursa, bunun aybaşı hali olmadığı anlaşılır. Bu durumda, bırakılan namazlar ve tutulmayan oruçlar kaza edilir.

69. Aybaşılı bir kadın, hangi ibadetleri yapabilir?
69. Dua edebilir, dua ayetlerini ezberden okuyabilir. Salavatı şerife getirebilir. Radyodan, TV'den ya da (cami dışında)
bir başkasından Kur'an dinleyebilir.

70. Temiz olarak yatan bir kadın, uyandığı zaman aybaşı olduğunu anlarsa, ne zamandan itibaren aybaşılı sayılır?
70. Uyandığı andan itibaren aybaşılı sayılır. Bu nedenle, yatmadan önce geçirdiği namaz varsa kaza eder.

71. Aybaşılı bir kadın, yatıp uyandığında, kanın kesildiğini anlamış bulunursa aybaşı hali ne zaman sonra ermiş sayılır?
71. Uyuduğu andan itibaren aybaşı hali sonra ermiş sayılır. Bu nedenle, bu süre içinde geçirdiği namaz varsa kaza eder.

72. Müslüman bir hanım, müslüman olmayan bir erkekle evlenebilirmi?
72. Evlenemez.

73. "İman edinceye kadar müşrike kadınlarla evlenmeyiniz" hangi ayetin mealidir.
73. Bakara Suresi'nin 221 ayeti'nin.

74. Müslüman bir hanım koku sürünüp sokağa çıkabilir mi?
74. Çıkamaz.

75. "Rasüle itaat eden, Allah'a itaat etmiş olur" hangi ayetin açıklamasıdır?
75. Nisa süresinin 80. ayetinin.

76. Eş seçmede tercih unsuru nedir?
76. Dindarlık.

77. Adetli iken dini nikah kıyılabilir mi?
77. Kıyılır.

78. Koğuculuk yapanlar (insanların arasını bozmak için laf taşıyanlar) nereye giremezler?
78. Cennet'e.

79. Çocuğu zararlı örneklerden korumak neden önemlidir?
79. Çocuk taklitçidir ve örnek onun için her şeydir. Çocuk, iyiliğe de, fenalığa da örneklerin etkisiyle atılır. Hareket haline
gelmiş bir eylem, çocuğun zihnine bir kıvılcım gibi sıçrar. Zararlı örnekler, çocuğun iyilii seçmesini engeller. Binbir
olumsuz etki, kalbine zalim darbelerle iner. Her an karşısına çıkan sefil, iğrenç sahneler, onun zayıf zihnine, hayatın en
doğal gereğiymiş gibi siner.
BİR ÇAĞRIŞIM, BİR HATIRLATMADIR ÖRNEK.
KONUŞAN, EMREDEN, HÜKMEDEN BİR SESTİR.
BU DUYULMAYAN SES: “BENİ İZLE, SEN DE
BENİM GİBİ YAP !” DER... 'Kötü örnekler bir kez yolu açarsa, tedbir çaresiz kalır'.

80. Küçük şeylere neden önem vermek gerekir?
80. Çünkü küçük şeyler küçük kalmaz büyür, kaybımız ve kazancımız hep küçük şeyler yüzünden olur. Bir tek kırıcı sözle
insan kedere sürüklenir; hep küçük nedenlerle yara alır içtenlik. Hassastır insan kalbi; dikkatli olunmazsa, bir gül bile
incitir. Son anda dengeyi bozan, öfkeyi doğuran, olayı başlatan hep küçük şeylerdir.

81. Çocuk çeşitli konularda yalan söylediği veya kuşa ya da kediye taş attığı zaman anne ne yapmalıdır?
81. HAYIR! deyip, çocuğa yaptığı yanlışı anlatmalıdır anne.

82. Bir kişi bir gün Peygamberimize gelip, "Hangi sadakanın derecesi daha yüksektir? diye sordu. Peygamberimiz (s.a.v.)
ona ne cevap verdi?
82. "Darlıkta az şeyden yapılan yardım" buyurdu.

83. Günümüzde anne babanın çocuklarına karşı en büyük görevi nedir?
83. Çocuğu zararlı örneklerin, özellikle olumsuz televizyon programlarının, ayıp tanımayan etkisinden korumak; çocuklara
bizzat örnek olmak ; islam büyüklerinin hayatlarından kesitler göstererek, onları iyiye, erdeme yönlendirmek; arkadaş
seçiminde ona yardımcı olmak; Allah’ın varlığını ve yüceliğini, ihsanını anlatmak, Peygamber’i sevdirmek; “Helal” ve
haram” kavramlarıını vermek; “sorumluluk” bilincini işletmek; Onları “Allah’a hizmete coşkusuyla bezemek.

84. Çocuk eğitiminde en etkili yaş dönemi hangisidir?
84. 0-6 yaş dönemi.

85. Gerçek yetim kimdir?
85. Gerçek yetim, ana-babasının terbiyesinden yoksun kalan çocuktur.

86. Çocuğun doğumunun 7. Gününde ne yapılır?
86. Sağ kulağına ezan sol kulağına kamet okunur ve adı konulur, Akika’sı (şükür kurbanı) kesilir ve saçı traş edilir.

87. Tahnik nedir?
87. Çocuk doğduktan bir süre sonra ağzına tatlı bir şey dokundurmaktır.

88. Ana ile baba çocuğa isim koyma hususunda anlaşamadıklarında isim koyma hakkı kimindir?
88. Babanındır.

89. Çocukların kaç yaşında namaza alıştırılmaları ve yataklarının birbirinden ayrılmaları gerekir?
89. 7 yaşında namaza alıştırılmaları, 10 yaşına girdiklerinde de yataklarının ayrılması gerekir.

90. Peygamberimizin (s.a.v.)’in kızı Hz. Fatıma’nın çehizi nelerdi?
90. Bir elbise, bir gömlek, bir baş örtüsü, bir minder, biri ottan öbürüde koyun yününden iki döşek, dışı deri içi ottan
dört yastık, bir yün örtü, bir hasır, bir el değirmeni, bakır bir leğen, deriden bir su kabı, bir süt bakracı, bir tas,
bir su tulumu, bir ibrik, bir küp ve bir testi.

91. Hz. Fatıma ile Hz. Ali evlendiklerinde kaç yaşlarında idiler?
91. Hz. Fatıma 18, Hz Ali ise 21 yaşında idi.

92. Hz. Fatıma, yorgun ve zayıf düştüğü bir sırada, üstelik hamileyken, Peygamberimizden bir hizmetçi istediği zaman ne
karşılık almıştı ?
92. “Kızım, Ehli Suffe açlıktan iki büklümken sana bunu veremem.”

93. İsmi Hind olan kadın kimdir?
93. Ebu Süfyan'ın karısıdır. Uhud, savaşında Vahşi'ye Hz. Hamza'yı öldürtüp çiğerini söktürmüştür.

94. Mekke fethedildiğinde kendisi dahil kimseden intikam alınmadığını gören Hind ne demiştir?
94. "Bu kadar da mı aldanmışız, gerçeği görememişiz" demiştir.

95. Ebu Leheb ve karısı hakkında hangi süre nazil olmuştur?
95. Leheb süresi.

96. Kızı annesine "Hayır anne, süte su katamayız, Ömer görmese de Allah görür" diyordu. Bu sözleri duyan Hz. Ömer
(r.a.) bu kızı oğlu Asım'a eş olarak almış, bu evlilikten bir kız dünyaya gelmişti. Bu kız da sonradan evlenecek ve
adaletiyle ün salacak bir kişiyi doğuracaktır. Kimdir bu ünlü kişi?
96. Emevi Halifesi Ömer B. Abdülaziz (r.a.).

97. Ammar b. Yasir'in annesidir ve İslam'ın ilk kadın şehididir. Kimdir biliyor musunuz?
97. Sümeyye (r.anha).

98. Hz. Ali (r.a.)'in kızkardeşini tanıyor musunuz?
98. Fatıma )r.anha).

99. Hz. Ebubekir (r.a.)'in hanımının adı nedir?
99. Ümmü Rumman (r.anha).

100. Kadın veya koca, öldüklerinde birbirlerini yıkayabilirler mi?
100. İslam hukukuna göre kadın öldüğü andan itibaren nikahı düşer. Yani geçersiz olur. Bunun için de kocası kadını
yıkayamaz, kefenleyemez, kabre koyamaz, kısaca kadın için yabancı bir kimse gibi olur.
Ancak erkek ölürse kadının nikahı 130 gün devam eder. Bu süreye iddet denir. Bu yüzden de kadın kocasının
ölümünden sonra 130 gün (üç defa hayiz görüp temizleninceye kadar) başkası ile nikahlanamaz. Kadının iddeti
(bekleme süresi) boşanmış ise 100 gün, kocanın ölümü halinde 130 gündür. Yani koca öldüğünde, nikah devam
ettiğinden halen kadının kocasıdır. Bu yüzden de kocasını yıkayabilir, kefenleyebilir, defnedebilir.

Etiketler:
Beğeniler: 1
Favoriler: 1
İzlenmeler: 6354
favori
like
share
missx Tarih: 12.08.2007 13:30
cümlemizden inşallah..
Asiyan Tarih: 12.08.2007 12:27
Allah razı olsun