101. Cünüp kimse ile, ay hali olan kimsenin ölüyü yıkamaları caiz midir?
101. Evet, caizdir.

102. Kadınlar cenazenin arkasından yürüyebilirlermi?
102. Caiz değildir.

103. Ölen birisi için siyah elbise giymek ve kocası için üç günden fazla yas tutmak kadın için caiz midir?
103. Caiz değildir.

104. Taziye yapıldığında hangi sözlerle teselli verilir?
104. Allah sabır veecir versin, hüküm Allah’ındır. Allah cennete kavuştursun, gibi sözlerle.

105. Kadın, yanında kocası ya da bir mahremi olmadan hacca gidebilirmi ?
105. Gidemez.

106. Kadınlar hacda ihrama nasıl girerler?
106. Kendi elbiseleri içinde, sadece niyet ederek girerler.

107. Telbiye ne demektir?
107. Telbiye, şu sözleri söylemektir: Lebbeyk, Allahümme lebbeyk, lebbeyle là şerike leke lebbeyk.
İnnelhamde venni’mete leke velmülk. La şerike lek. Türkçe meali: Allah’ım ! Emrine boyun eğdim, huzurundayım.
şerikin yoktur. Davetine içtenlikle uydum; asla şerikin yoktur. Muhakkak ki, hamd da bütün nimetler de, senindir.
Asla şerikin yoktur.”

108. İhrama girdikten sonra söylenecek "telbiye" cümlesini, kadınlar erkekler gibi yüksek sesle mi söylerler?
108. Hayır. Yalnız kendilerinin duyabileceği kısık bir sesle.

109. Kadın hacda ihramlı iken koku ya da kına kullanabilir mi?
109. Kullanamaz.

110. Zekat kimlere verilir?
110. Müslüman fakirler, dilenmeye muhtaç olan yoksullar, borçlu fakirler, yolda kalan garipler, cihada katılmak isteyen
yoksul mücahitler.

111. Zekat kimlere verilmez?
111. Ana, baba, dede ve ninelere; oğul, kız ve torunlara; karı veya kocadan her biri diğerine; zekat vermekle yükümlü
olanlara; müslüman olmayan fakirlere; cami, mescid, çeşme ve benzerlerine yaptırmak ya donarmak için zekat
verilmez.

112. Zekatı kimlere vermek daha iyidir?
112. Zekatı önce muhtaç olan erkek ya da kız kardeşlere, sonra bunların çocuklarına, sonra amcalara, halalara, sonra
bunların çocuklarına, sonra dayılara, teyzelere ve bunların çocuklarına, sonra da fakir komşulara vermek efdaldir.

113. En az ne kadar altına ya da altından yapılan süs eşyalarına zekat düşer?
113. 80,18 gr. altına..

114. En az ne kadar gümüşe zekat düşer?
114. 561,3 gr. gümüşe.

115. Elmas, inci, yakut, mercan gibi değerli taşlar için zekat vermek gerekir mi?
115. Miktarı ne kadar olursa olsun zekat gerekmez.

116. Verilecek zekat miktarı yüzde kaç olarak hesaplanır?
116. Yüzde iki buçuk, yani kırkta bir.

117. Paranın zekatı nasıl hesaplanır?
117. Eldeki paranın miktarı, en az üzerinden 1 yıl geçmek koşuluyla en az 80.18 gr. Altın ya da 561,3 gr. gümüş
değerinde ise bu paraya düşer ve kırkta biri zekat olarak verilir.

118. İnfak nedir?
118. Allah'ın ihsan ettiği maldan O'nun rızası için ve O'nun razı olacağı yerlere harcamada bulunmaktır.

119. Karı-kocanın birbirleri üzerindeki temel hakları nelerdir?
119. Müslüman bir karı-kocanın birbirleri üzerindeki başlıca hakları: Allah için, yürekten birbirlerine bağlanmaları,
kırıcı söz ve tavırlarla birbirlerini incitmemeleri, iffetlerini korumaları, hayat sınavında yardımlaşmaları.

120. Kadın kocasının malı ile hayır yapabilir mi?
120. Kocasının izni ile evet.

121. Kadın hangi oruçlarını kocasının izni olmadan tutamaz?
121. Nafile oruçlarını. Ancak, kocası başka yerde ise ya da hastaysa ondan izin almadan da oruç tutabilir.

122. Hamile hanımın, cenine; ya da emzikle kadının, emzirdiği çocuğa zarar gelir endişesiyle oruç tutmaması caiz midir?
122. Caizdir.

123. Çocuk yaşta anne ve babanın kaybetmiş ve korumasız kalmıştır. Zalim biri tarafından yakalanmış, önce hizmetçi
olarak çalıştırılmış, sonra köle olarak satılmıştır. Bu yıllarda isteği dışında çalgı ve eğlence hayatı gibi günahlara da
bulaştırılmıştır. Sonradan geçirdiği hallerde büyük manevi dercelere ulaşmış ve azat edilmiştir. Bundan sonra şehrin
yakınında bir dağa çekilmiş ve bir külübede hayatını sürdürmüştür. Süfyan-ı Sevri, Malik b. Dinar gibi devrin büyük
zatları ondan öğüt almışlardır. Tasvvufta çığır açan bu veli kadın kimdir?
123. Rabiatü'l-Adeviyye (r.anha).

124. Hz. Peygamber (s.a.v.)'in buyurduğuna göre işledediği günahlara tevbe ederek bir daha işlememeye söz veren
kimsenin Allah katındaki durumu nedir?
124. Hiç günah işlememiş gibi olur.

125. Sabah kalkınca okunacak dua?
125. Elhamdülillahi'llezi Ahyâna Ba'de mâ Emâtenâ ve İleyhi'l-Ba'sü ve'n-Nüşür.
(Hamd olsun bizi öldükten sonra dirilten Allah'a! Öldükten sonra diriltmek O'na aittir).

126. Evden nasıl çıkılır, hangi dua yapılır?
126. Eş ve çocuklarla, hayırlar dileğiyle vedalaşıp helalleşilir ve "Bismillahi Tevekkeltu alellahi, velâ Havle velâ Kuvvete
illâ Billah" duası okunur. (Allah'ın adıyla, Allah'a güvendim. Güç ve kuvvet ancak Allah'tandır).

127. Gece yatağa girerken okunacak dua?
127. Bismike'llahümme Ahyâ ve Emütu. (Allah'ım! Senin adını anacak yaşar ve ölürüm).

128. Camiye girildiğinde okunacak dua?
128. Bismillahi vesselâtü vesselâmü alâ Rasülillahi Allahümme İftah li Ebvâbe Rahmetik.
(Allah'ın adıyla, salât ve selam Rasülullah'ın üzerine olsun. Allah'ım bana rahmet kapılarını aç!).

129. Kadın, kimlerin yanında başını açabilir ?
129. Kocası, kendisinin ve kocasının babası, oğulları, kendi kardeşleri, kendi kardeşlerinin oğulları,
kardeşlerinin oğulları ve küçük çocukların yanında.

130. Yanında başını açamıyacağı kimselerin dışındaki erkeklerle tokalaşması, bir müslüman hanım için caiz midir?
130. Caiz değildir.

131. Kadının örtünmesi Kur’an’da hangi ayetler emrediyor?
131. Ahzab suresi 33. ve 59. ayetler, Nur suresi 31. ayet.

132. Şöhret ve dikkat çekmek için süslenmenin dinimizce hükmü nedir?
132. Haramdır.

133. Kadın kimin için süslenmelidir?
133. Kocası için.

134. Hicretin 2. yılında Yahudi bir kuyumcunun, dükkanına alış-veriş için gelen müslüman bir kadının örtüsünü zorla
açması üzerine başlayan olayların sonucunda Hz. peygamber'in yahudilere karşı açmış olduğu savaşın adı nedir?
134. Beni Kaynuka Savaşı.

135. Kadının islami örtünüşü nasıldır?
135. El, yüz ve topuklardan aşağısı hariç, tüm bedenin, hatlarının belli etmeyecek şekilde örtülmesidir.

136. Hz. Abbas'ın hanımı ve Hz. Peygamber'in hanımlarından Meymune annemizin kızkardeşidir. İslam'ın yayılmasında
büyük hizmetler verdi. Bu güzide hanım, biri meşhur bilgin İbni Abbas (r.a.) olmak üzere hayatlarını İslam'a adayan
7 çocuğun da annesidir. Kimdir?
136. Ümmü'l-Fadl (r.anha).

137. Hz. Ebubekir zengin olduğu halde, kızı Esma'yı yoksul fakat müslüman bir gençle evlendirmişti. Kimdi bu genç?
137. Zübeyr İbnu'l-Avvam.

138. Zubeyr İbnu'l-Avvam için Rasülullah (s.a.v.) nu buyurmuştur?
138. "Her peygamberin havarisi vardır. Benim havarim de Zübeyr'dir.

139. Esma'ya neden "iki kemerli" lakabı verilmiştir?
139. Hz. Peygamberle, Hz. Ebubekir'e hicret için hazırladığı yiyecek ve su tulumunu bağlayacak bir şey bulamadığında
kemerini ikiye bölerek ip yapmıştı.

140. Esma, oğlu Abdullah b. Zubeyr'i nerede doğurmuştur?
140. Hicrette, Kuba'ya varıldığında. Muhacirlerin Medine'de doğan ilk çocuğu idi.

141. Karı-kocanın birbirleri üzerindeki temel hakları nelerdir?
141. Müslüman bir karı-kocanın birbirleri üzerindeki başlıca hakları: Allah için, yürekten birbirlerine bağlanmaları,
kırıcı söz ve tavırlarla birbirlerini incitmemeleri, iffetlerini korumalı, hayat sınavında yardımlaşmalar?.

142. Kocasına karşı hangi tavırları, ailenin mutluluğunu artırıcıdır?
142. Sabahları kocasını güler yüzle ve dualarla uğurlaması, akşamleyin de, güler yüzle ve “hoşgeldin”le karşılaması, paketi
varsa elinden alması, sevinç ve üzüntüsünü paylaşması, yorgunsa dinlenmesini sağlaması, giyimine özen göstermesi.

143. Erkekler ev içinde hanımlarının en çok hangi davranışlarından incinirler?
143. Olumsuz ses tonuyla karşılık vermeleri, kolayca yerine getirilmeyecek bir şeyde ısrarlı olmaları.

144. İçten gelmek ve Allah için olmak şartıyla insanların her fırsatta birbirlerine "Seni seviyorum" demesini 14 asır önce
kimin tavsiye ettiğini biliyor musunuz?
144. Hz. Peygamber (s.a.v.)

145. Hz. Peygamber (s.a.v.)'in bildirdiğine göre kadınların, kocalarının haklarına saygılı olmaları ve meşru isteklerini yerine
getirmeleri hangi ibadetin karşılığıdır?
145. Cihad ibadetinin.

146. Bir kadının yabancı olsun tanıdık olsun bir erkeğe selam vermesi doğru mudur?
146. Doğru değildir. Bir kadın ancak mahremlerine selam verebilir.

147. Kadın, ezan okuyup, kamet getirebilirmi?
147. Hayır.

148. Abdestsiz olarak Kur’an-ı Kerim’i bir örtü ile tutmak caiz midir?
148. Caizdir.

149. Kadın, ezan okuyup, kamet getirebilir mi?
149. Hayır.

150. Hayızlı kadın tilavet secdesi yapabilir mi?
150. Hayır yapamaz.

151. Çocuğun ağlaması, susması ve vaktin gecikmesi halinde, kadın kucağında çocuğuyla namaz kılabilir mi?
151. Kılabilir.

152. Cünüp olarak yapılması haram olan şeyler nelerdir?
152. Namaz kılmak, Tavaf yapmak, Kur'an'a dokunmak ya da taşımak, Kur'an okumak, mescide girmek.

153. Nişanlıların, yanlarında bir yakını olmadan, başbaşa kalmaları caiz midir?
153. Caiz değildir.

154. Düğün gecesi def çalınabilir mi?
154. Caizdir.

155. Gelinle damat odalarına girdiklerinde ilk yapacakları şey nedir?
155. İki rekat şükür namazı kılmak ve dua etmektir.

156. Birlikte olmadan önce hangi dua okunur?
156. Önce Besmele çekilir ve "Allahümme Cenniba'ş-Şeytâne mâ Razaktena" duası okunur.
(Allah'ım! Şeytanı bizden ve bize lutfedeceğin çocuktan uzaklaştır).

157. Rızası alınmadan bir genç kız evlendirilebilir mi?
157. İslam buna izin vermez.

158. "Ahirette en çok huzur içinde olan, dünyada en çok düşünendir" sözünü kim söylemiştir?
158. Hz. Peygamber (s.a.v.)

159. Elinde kazma, kendisi için mezar kazmaya giden kimseye Hz. Ebubekir (r.a.) ne söylemiştir?
159. "Kabri kendine hazırlama, kendini kabre hazırla!"

160. "Firdevs cennetinde Peygamber ve sıddıklarla bir arada bulunmayı istiyorsun ama, buna karşılık, hangi ameli işledin?
Hangi şehevi arzusu kırdın?
Hangi hiddetini yendin?
Sana gelmeyen hangi akrabana gittin?
Kardeşinin hangi kusurunu bağışladın?
Allah için nelerden uzaklaştın ve nelere yaklaştın?" sözünü kim söylemiştir?
160. Fudayl B. İyad (r.a.).

161. Kadının değerini ifade eden üç Hadis-i Şerif söyleyiniz?
161. “Kadınlar size Allah’ın emanetidir.”,
”Cennet annelerin ayakları altındadır”,
"Dünya nimetlerinin en hayırlısı dindar kadındır."

162. “Müminlerin Peygamberi kendi nefislerinden çok sevmeleri gerekir..” hangi ayetin mealidir?
162. Ahzap suresi, 6 ayetin.

163. Peygamber'i sevmenin değer ve ölçüsünü veren bir Hadis-i Şerif söyleyiniz.
163. "Sizden biriniz, ben kendisine malından, çocuğundan ve bütün insanlardan daha sevimli ve sevgili olmadıkça iman
etmiş sayılmaz."

164. Hangi Hadis-i Şerif, Cennet'e dilediği kapıdan girecek kadınları bildiriyor?
164. "Kadın, beş vakit namazını kılar, yılda bir ay orucunu tutar, iffetini korur ve kocasına itaat ederse cennet kapılarının
dilediğinden girsin."

165. "Her yeni eskiyecek ve her şey son bulacaktır. Ben de öleceğim, fakat gam yemem, temiz bir çocuk doğurdum,
dünyaya bir büyük hayır bırakıyorum." Bu sözleri kim, ne zaman söylemiştir?
165. Rasülullah'ın annesi Hz. Amine, vefatından önce söylemiştir.

166. Hz. Peygamber anıldığında ne yapılır?
166. Salavat getirilir. Yani en kısa şekliyle "Allahümme salli alâ Muhammed" denilir.

167. Salavat getirerek neyi ifade etmiş oluruz?
167. Hz. Peygamber (s.a.v.)'e olan sevgi ve bağlılığımızı.

168. Sahabiler Peygamberimize sevgilerini nasıl dile getirirlerdi?
168. Her fırsatta O'na "Anam-babam sana feda olsun, ya Rasulüllah" diyerek.

169. Ebu Süfyan bu sevgi için ne demiştir?
169. Hiç kimsenin böyle bir sevgiyle sevildiğini görmedim.

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 914
favori
like
share