Bilkent Üniversitesi
(Ankara)
Bilkent Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi Vakfı, Hacettepe Tıp Merkezi Vakfı ve Hacettepe Çocuk Sağlığı Enstitüsü Vakfı kararıyla, 20 Ekim 1984 tarihinde Prof. İhsan Doğramacı tarafından kuruldu. Türkiye’nin ilk vakıf özel üniversitesi olan Üniversite’mizin amacı, eğitim düzeyi, bilimsel araştırma ve yayınları, kültür ve sanat faaliyetleri ile dünyanın önde gelen üniversiteleri arasında yer almaktır. Bu hedefi yansıtmak üzere Üniversite’mize “Bilim Kenti”nin kısaltılmışı olan “BİLKENT” adı verildi.

Bilkent Üniversitesi’nin kuruluş hazırlıkları 1967’de Ankara’nın batısında geniş bir arazinin alımı ile başladı. 1970’lerin sonları ve 1980’lerin başlarında ise yukarıda sözü edilen vakıflar, bina inşaatlarına başladılar. Şu anda içlerinde Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Merkezi ve Kütüphaneyi barındıran binalar kampusun ilk binalarıdır. Bunları kafeteryalar, öğrenci yurtları, İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu ve Öğrenci Konseyi binaları izledi. Üniversite büyüdükçe ve öğrenci sayısı arttıkça yeni inşaatların yapımı sürdü ve İnsani Bilimler ve Edebiyat, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler, İşletme, Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık, Fen, Müzik ve Sahne Sanatları Fakülteleri, Konser Salonu, spor salonları, ana, ilköğretim ve lise düzeyinde okullarımızla, yeni kafeteryalar, iki sağlık merkezi, Doğu Kampus yüksekokulları binaları ve 5000 kişilik odeon yapıldı. 2001 ders yılından itibaren öğrencilerin hizmetine girecek iki yeni bina ise, 7400 m2 alana sahip, tamamı klimalı, son teknoloji kondisyon aletleri ile donatılmış yeni spor merkezi ile odalarında mutfak ve banyo bulunan tek kişilik yurt binasıdır. Ekim 1986’da 386 öğrenci ile eğitime başlayan Bilkent Üniversitesi bugün, 8 fakültesi, 2 lisans düzeyinde yüksekokulu, 3 meslek yüksekokulu ve 8 enstitüsü ile 10.000 öğrenciyi aşmıştır. Üniversitemizde 42 değişik ülkeden gelen çok sayıda uluslararası öğrenci de eğitim görmektedir. Üniversite'nin kısa geçmişine rağmen mezunlar, çeşitli yerli ve yabancı kuruluşlarca aranılan kişiler haline gelmişlerdir.
1988 yılında Türkiye'de bir üniversite bünyesinde ilk olarak kurulan Kariyer Yönlendirme ve İşe Yerleştirme Merkezi, öğrencilerimiz ile iş dünyamızın önde gelen şirket yöneticilerinin görüşmelerini düzenli olarak sağlamaktadır. Üniversite'mizin dünyanın önde gelen çeşitli üniversiteleri ile öğrenci değişim anlaşması bulunmaktadır. Bu üniversiteler arasında Carnegie Mellon (ABD), Georgia Institute of Technology (ABD), Johns Hopkins University (ABD), McGill (Kanada), University of Michigan, Ann Arbor (ABD), Odense (Danimarka), Purdue (ABD), Tel-Aviv (İsrail), University of California (Berkeley, Davis, Irvine, Los Angeles, Riverside, San Diego, San Fransisco, Santa Barbara, Santa Cruz) bulunmaktadır. Bilkent Üniversitesi, ülkemizdeki sıralamalarda, öğretim üyesi başına düşen yayın sayısı bakımından önceki yıllarda olduğu gibi yine önderliğini devam ettirerek, eğitim düzeyi, bilimsel araştırma ve yayınları, kültür ve sanat faaliyetleri ile dünyanın önde gelen üniversiteleri arasında yer alma durumunu sürdürmektedir.
Adres:Bilkent Üniversitesi 06800 Bilkent Ankara, TÜRKİYE
Tel:+90 312 290 4000
Faks :+90 312 266 4127_______________________________FAKÜLTELER_________ _______________________
Hukuk Fakültesi:
2002-2003 öğretim yılında öğretime başlayan Hukuk Fakültesi günümüzün gereksinmelerini dikkate alan özgün bir program uygulamaktadır. Amacımız, çok iyi yabancı dil bilen, uluslararası hukuki sorunlarla başedebilecek, donanımlı hukukçular yetiştirmektir.

Türk hukuku ile ilgili dersler (Medeni Hukuk, Ceza Hukuku, İdare Hukuku vb.) Türkçe; uluslararası boyutu olan hukuk dersleri (AB Hukuku, Uluslararası İnsan Hakları Hukuku, Uluslararası Ticari Tahkim vb.) ise İngilizce okutulmaktadır. İngilizce düzeyleri yeterli olan öğrenciler Fakülte programındaki derslere hemen başlamakta; yetersiz olanlar da İngilizce Hazırlık Programına alınmaktadır.

Uluslararası ekonomik ilişkilerin çeşitlenip yoğunlaştığı günümüzde, gerek ulusal gerekse uluslararası arenada faaliyet gösterecek hukukçuların, sağlam hukuk formasyonu yanında ekonomi ve finans gibi alanlarda da donanımlı olmaları gerekmektedir. Bu nedenle Bilkent Hukuk Fakültesi, programında bir yandan “Ekonomi”, “Muhasebe” ve “Finans” derslerine yer verirken; öte yandan da “İnternet Hukuku”, “Uluslararası Ticari Tahkim” gibi seçmeli derslerle öğrencileri güncel hukuki konularda da bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.Eğitim Fakültesi:
Eğitim Fakültesi’nde lisans ve yüksek lisans programları uygulanır. Lisans bölümleri
İngilizce Öğretmenliği Bölümü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (yeni bölüm)
bölümleriyle eğitim ve öğretimine devam etmektedir.
İşletme Fakültesi:

İşletme fakültesinde bizler, Bilkent Üniversitesi’nin diğer fakülteleri gibi, eğitim ve araştırmanın birbirini tamamlayan ve geliştiren süreçler olduğuna inanıyoruz. Öğrencilerimizi, kendilerini çalıştıkları kurumun gelişimine ve ilerlemesine adayacak, araştırmaya önem veren yöneticiler olarak eğitmekteyiz. İşletme Bölümü ile eğitim ve öğretim vermektdir.
21. y.y.’da yöneticiler hızla değişen ve gün geçtikçe karmaşıklaşan küreselleşmiş bir iş ortamında çalışacaklardır. Bu yeni, cesur, zorlu rekabet dünyasında, yöneticiler teknolojik ve çevresel değişimlere çabuk ve etkili bir şekilde cevap vermelidir. Kendilerinden, güvenilir, analizlere dayanan doğru kararlar almaları beklenecektir. Daha da önemlisi bu kararları bilginin devamlı değiştiği zorlu koşullarda almaları gerekecektir. Bilkent İşletme programı, yeni milenyumun getirdiği zorlu rekabet koşulları ile başa çıkabilecek, uluslararası standartlarda donanımlı yönetici adayları yetiştirir.
Telefon: +90 (312) 266-4164
Fax : +90 (312) 266-4958
e-mail : [EMAIL="fba@bilkent.edu.tr"]fba@bilkent.edu.tr[/EMAIL]

İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi:İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İktisat Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi
Uluslararası İlişkiler bölümlerinden oluşmaktadır.
Üniversite’de öğretim dilinin İngilizce olması, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi öğrencilerinin de, diğer programlarda olduğu gibi, ilgili bilim alanlarında en son gelişmeleri yakından izlemelerine olanak sağlamaktadır.

Fakülte’de öğretim küçük sınıflarda yapılmakta, öğrenciler derslerde öğretme-öğrenme sürecine aktif bir biçimde katılmaya özendirilmektedir. Konular karşılıklı tartışma yöntemi ile ele alınarak, öğrencilerin bunları derinlemesine irdeleme yeteneklerinin geliştirilmesine önem verilmektedir. Eğitimde, öğrencilerin kendi kendilerine öğrenebilir bireyler haline gelmeleri için özel bir çaba harcanmaktadır. Tüm olanaklar, yabancı dil bilen, sağlam bir düşünce yapısına sahip, kendisini yenileyebilen kişiler yetiştirmek için kullanılmaktadır.

Fakülte’nin öğretim üyeleri dünyanın önde gelen üniversitelerinde eğitim ve araştırma yapan bilimcilerden seçilmiştir. Ayrıca bölümlere konferans ve seminerler vermek üzere tanınmış araştırmacılar gelmektedir. Bunlar arasında Nobel Ödülü alanlar da bulunmaktadır.
Tarih Bölümü’nde yüksek lisans ve doktora, diğer bölümlerde ise hem lisans, hem de lisansüstü programlar uygulanmaktadır.
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi:Fakülte'de dört yıllık lisans, ilgili enstitüde ise yüksek lisans ve doktora programları uygulanır. Fakültemide ;
Güzel Sanatlar -Grafik Tasarım -İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı -İletişim ve Tasarım -Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasarım -bölümlerinden oluşmaktadır.
Öğrencilerini çağdaş tasarım, grafik ve sanat dallarında yetiştirme amacını güden Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Öğrenci Seçme Sınavı’nda en az EA 185 ve üstü alanlar arasından özel yetenek sınavı ile Güzel Sanatlar, Grafik Tasarım ve İletişim ve Tasarım bölümlerine öğrenci almaktadır. İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı ve Peyzaj Mimarisi ve Kentsel Tasarım bölümleri Öğrenci Seçme Sınav sonuçlarına göre Merkezi Yerleştirme ile öğrenci almaktadır. (Bu iki bölümden birine girebilmek için "ÖSYS Tercih Formu" nda işaretlemeniz gerekmektedir.)
Sekiz blok eğitim, bir yönetim ve bir konferans merkezi yapısı ile bunlarla bütünleşmiş dış mekanlardan oluşan Fakülte’miz, ülkemizin en çağdaş atölyeleri ve laboratuvar araç-gereçleri ile donatılmış bir eğitim-öğretim ortamını oluşturmaktadır. Fakülte’de, bütün Üniversite’ye hizmet veren bir saydam (slide) arşivi ve bir de sanat galerisi bulunmaktadır. Uluslararası ve yurt içi yarışmalarda pek çok ödül almış olan öğretim üyeleri ders vermekte ve atölye yönetmektedirler. Öğretim üyeleri ile öğrencilerin yapıtları, gittikçe daha çok sayıda ödül kazanmakta; özellikle afiş çalışmaları yurt içi ve yurt dışında sergilenmekte, bir bölümü uygulanmaktadır. Fakülte elemanlarının yapıtları, uluslararası bienal ve karma sergilere çağrılmaktadır. İlgili yayın ve eleştiriler ile Bilkent Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, yurt içinde olduğu kadar yurt dışında da adını duyurmaktadır.

Eğitime olduğu kadar araştırmaya da önem veren Fakülte’de uluslararası düzeyde çalışmalar sürdürülmekte; araştırma ve eğitim çalışmaları, yabancı ülkelerden gelen ünlü öğretim elemanları ile desteklenmektedir.

Mühendislik Fakültesi:Mühendislik Fakültesi’nde lisans, Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü’nde ise yüksek lisans ve doktora programları uygulanır.
Bilgisayar Mühendisliği -Elektrik ve Elektronik Mühendisliği -Endüstri Mühendisliği bölümlerinden oluşmaktadır.

Mühendislik Fakültesi’ndeki eğitimin amacı öğrencilere ilgili mühendislik alanlarındaki bilgi birikimini aktarmanın yanı sıra, yaratıcılığın, araştırma tekniklerinin ve kendini yenileyebilme yeteneğinin kazandırılmasıdır. Fakülte’de, günümüzün hızla gelişen dünyasında bilim adamının ve mühendisin işlevi göz önünde tutularak, bilginin kendisi kadar bilgiye erişme ve ondan yararlanma yöntemlerine de önem verilmektedir.

Mühendislik alanlarındaki lisans programlarına sağlam bir temel oluşturmak amacıyla matematik, bilgisayar bilimleri, fizik, kimya ve temel mühendislik dersleri ile başlanmaktadır. Lisans programlarının üst sınıflarında özel teknik derslerin ağırlığı artmaktadır. Bu programlarda, ayrıca ekonomi, sosyal bilimler ve bu gibi alanlarda seçmeli derslere de yer verilmektedir. Lisansüstü programlar büyük ölçüde araştırmaya yöneliktir. Bu programlarda, konularında dünyaca ünlü bilim adamları tarafından üst düzeyde ders ve seminerler verilmektedir. Araştırma laboratuvarları en yüksek nitelikli bilimsel araştırmalara olanak verecek şekilde, gelişmiş araç ve gereçlerle donatılmıştır. Öğrencilere, sınırsız denebilecek ölçüde bilgisayar olanakları sağlanmıştır.

Mühendislik Fakültesi’nde bugüne kadar yapay üs, bilgisayar destekli grafik, veri tabanı sistemleri, nöron ağları, paralel algoritmalar, esnek imalat sistemleri, üretim sistemlerinde çizelgeleme, enformasyon kuramı, optik haberleşme, sinyal ve görüntü işleme, çok büyük boyutlu tümleşik devre tasarımı, optimizasyon kuramı, sistem kuramı ve kontrol gibi önemli ve güncel konularda çok sayıda üst düzey arastırma yapılmış ve bu araştırmalar uluslararası saygınlığı olan bilimsel dergilerde yayınlanmıştır. Öğretim üyesi başına düşen bilimsel yayın sayısı dikkate alındığında, Fakülte’mizin dünyadaki en seçkin mühendislik fakülteleri arasında yer aldığı görülür.
Fen Fakültesi:
Fizik -Kimya -Matematik -Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümlerinden oluşmaktadır.
Bilinenlerin ötesinde bilinmeyenleri anlamak tutkusu temel bilimlerde araştırmanın dürtüsü olmuş, bu arada ortaya çıkan birçok buluş uygarlığımızın temelini oluşturan uygulamalara yol açmıştır. Yarım yüzyıl önce elektron fiziğindeki gelişmeler ve transistörün bulunuşu mikroelektroniği ve bilgisayarları ortaya çıkarmıştır. Günümüzde temel bilimciler, yakın bir gelecekte yüksek teknolojinin temelini oluşturacak fotonik bilgisayarlar, raylar üzerinde uçan süperiletken trenler ve atomsal boyutta elektronik aygıtlar için araştırma yapmaktadırlar. DNA’nın çözümlenip dışarıdan atomsal seviyede değişime uğratılması, kendi kendini düzenleyen moleküllere dayalı bilgisayarların yapımı, atomların dizilerek yoğun bilgi depolama yöntemleri, temel bilimlerin araştırma hedefleri arasındadır. Geçmişte değişik mühendislik dallarını doğuran temel bilimlerin, gelecekte de çığır açacak bu buluşlarla yeni mühendislik dallarının ortaya çıkmasına yol açması beklenmektedir.

Fen Fakültesi bünyesindeki Fizik, Kimya, Matematik ile Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümlerinde 2000’li yıllar hedeflenmektedir. Üst düzeyde eğitim ve araştırma çalışmalarını sürdürmekte olan bu bölümler, ülkemizdeki en yetenekli ve iyi yetişmiş öğrencilerin ilgisini çekmektedirler. Bu bölümler kısa geçmişlerine karşın, ortaya çıkardıkları özgün bilimsel araştırmalar ve temel bilimlere yaptıkları önemli katkılarla uluslararası bilim çevrelerinde saygınlık kazanmışlardır. Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi, ülkemizde temel bilimlerin gelişip ileri bir düzeye ulaşmasında önderlik etmektedir. Bu kapsamda Fakülte, öğrencilerine bilgisayar ağırlıklı, modern görsel ve işitsel yöntemlerle desteklenen en üst düzeyde eğitim vermekte, onların nitelikli birer araştırmacı olarak yetişmesine özen göstermektedir.

Fen Fakültesi’nde dünyaca tanınmış yabancı araştırma kurumları ile yoğun bilimsel ilişkiler kurulmakta, kuramsal ve uygulamalı araştırmalarla bilime önemli katkılar yapılmaktadır. Fakülte bu işlevini, konularında tanınmış Türk ve yabancı bilim adamları ve titizlikle seçilmiş diğer araştırmacı kadrosu ile gerçekleştirmektedir. Fakülte’deki bölümler kendi programlarına ek olarak Üniversite’nin diğer bölümlerine de temel bilimlerin çeşitli konularında dersler vermektedirler.
İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi:
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı -Arkeoloji ve Sanat Tarihi -Felsefe bölümlerinden oluşmaktadır. Bu bölümlerde programların özünü, genel olarak insanın yaratıcı yönü, özel olarak da İngiltere ve Amerika gibi büyük Batı ülkelerinin ve dünyanın evrensel anlam ve değer taşıyan uygarlık, kültür, edebiyat ve sanat ürünleri oluşturmaktadır. Fakülte’nin tüm bölümlerindeki programlar, Türkiye’nin gelecekteki insangücü gereksinimine cevap verecek şekilde hazırlanmıştır.

İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi’ndeki bölümlerin programlarında, öğrencilere özellikle Fakülte içindeki diğer bölümlerin derslerinden de yararlanarak, bilgi ve becerilerine başkalarını ekleme ve böylece kendilerini çok yönlü geliştirme olanakları tanınmıştır. Bu programlarda öğrenciler, kendi bölüm derslerine, ikinci bir yabancı dil dersini, fen bilimleri ya da sosyal bilimler içerikli başka bir dersi, bilgisayar programlama dersini, müzik, resim veya öteki sanat dalları arasından seçecekleri bir dersi ekleme olanağına sahiptirler.

Fakülte öğretim üyeleri dünyaca tanınmış üniversitelerde araştırmalar yapmış, doktoralarını bu tür kurumlarda tamamlamışlardır. Bu Fakülte’nin öğretim üyelerinin önemli bir bölümü İngiliz ve Amerikalı’dır.
Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi:
Müzik -Tiyatro bölümlerinden oluşmaktadır.

Üniversite’nin ilk üç fakültesinden biri olarak 1986 yılında kuruldu. Fakülte, müzik ve sahne sanatları alanlarında uluslararası standartlarda eğitim vermek üzere, ülkemizde fakülte düzeyinde kurulan ilk yükseköğretim kurumudur. Bilkent Üniversitesi’nin kuruluş amacı, "Eğitim-öğretim düzeyi, bilimsel araştırma ve yayınları, kültür ve sanat faaliyetleriyle, dünyanın önde gelen eğitim, bilim, kültür ve sanat kurumları arasında seçkin bir yer almak"tır. Bu ideal, Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi için de yol göstericidir.

Fakülte’nin bugün uluslararası düzeyiyle tanınan eğitim-öğretim birimleri, uluslararası sanat kuruluşları, aynı nitelikteki sanat organizasionları ard arda geliştirildi. Müzik ve tiyatro alanlarında, "ülkemizin bugünkü ve gelecekteki ihtiyacına uygun nitelikte, üst düzeyde yaratıcı, yorumcu, eğitimci ve araştırmacı sanatçılar yetiştirmek" Fakülte’nin ana hedefidir.
Lisans ve lisansüstü programlar, genç müzikçileri, tiyatrocuları, ulusal ve uluslararası sanat etkinliklerine katılacak ve katkıda bulunacak düzeylere getirmek üzere hazırlandı.
Ayrıca, müzik eğitiminin mümkün olan en küçük yaşlardan başlatılması gereği olarak, İlköğretim ve lise devrelerinden oluşan bir Müzik Hazırlık Okulu da aynı hedefler doğrultusunda planlandı, kuruldu. Bu okula, anaokuluna kadar inen özgün eğitim programları eklenmiş, müzik eğitiminin yaygınlaştırılması amacıyla, herkese açık yarızamanlı eğitim programları geliştirilmiştir.

Mezuniyet sonrası eğitimin önemi dikkate alınarak Müzik ve Sahne Sanatları Enstitüsü kuruldu. Çalışmalar ulusal kültür birikimimize dayalı evrensel düzeyde bir sanatsal eğitim, yaratı, araştırma, ve etkinlikler ortamı yaratılmaya yönelik olarak hızla geliştirildi. Sanatın toplumsal ve evrensel kimliği, sanat eğitiminin de erkenden dinamik bir yapıda toplumla ve uluslarası sanat çevreleriyle bütünleşmesini gereksindirir. Bu bağlamda, ülkemizde nitelikli sanat beğenisini geliştirmek, toplumumuzun sanat yaşamına ve dünya sanat ortamına aktif bir biçimde katılmak, katkıda bulunmak da Fakülte’nin ana hedefleri arasındadır .
Türkiye’de alanında öncü bir çalışma yöntemi geliştiren Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi; anaokuldan doktora düzeyine kadar uzanan uluslararası eğitim birimleri, profesyonel sanat toplulukları ve sanat organizasyonları ile "Uluslararası Sanat Merkezi" olma yolunda ileri adımlar atmıştır.
Uluslararası Sanatsal Organizasyonlar
Bilkent Akademik Konserler Dizisi (1995)
(Türk ve yabancı şef, solist ve koroların iştiraki ile BASSO’nun yıllık dizi konserlerini içerir. Yılda 100’ü aşkın konser gerçekleştirilmektedir.)
Bilkent Uluslararası Anadolu Müzik Festivali (1994)
(Sanat yaşamına 1994 yılında kazandırılmıştır. Festival’in amacı; evrensel boyutlarıyla müzik sanatının en seçkin örneklerini, en seçkin topluluk ve solistler aracılığıyla, ülkemizin kültürel ve doğal zenginlikleriyle birlikte, tarihsel bir doku içinde canlandırmaktır. Festival’in ana teması "müzik diliyle barış ve dostluk çağrısı"dır.)
Uluslararası F. Chopin Piano Yarışması (1999)
(Bilkent Chopin Merkezi adına, A.Adnan Saygun Müzik Araştırma ve Eğitim Merkeziy’le bağlantılı olarak gerçekleştirilecektir)

______________________________ENSTİTÜLER__________ ______________________
Dünya Sistemleri, Ekonomileri ve Stratejik Araştırmalar Enstitüsü:
Tel: 312.290 1660
E-posta: [EMAIL="gorhan@bilkent.edu.tr"]gorhan@bilkent.edu.tr[/EMAIL]

Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Tel: 312.290 2951
E-posta: [EMAIL="msands@bilkent.edu.tr"]msands@bilkent.edu.tr[/EMAIL]

Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü:
Bilkent Universitesi 06800 Ankara Turkiye
E-mail: [EMAIL="esbe@bilkent.edu.tr"]esbe@bilkent.edu.tr[/EMAIL]
Tel: 312.266 4164 - 290 1276 Fax : +90(312)266-4960
Güzel Sanatlar Enstitüsü:
Tel: 312.266 4471 - 290 1486
E-posta: [EMAIL="ozguc@bilkent.edu.tr"]ozguc@bilkent.edu.tr[/EMAIL]
Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü:
Tel: 312.290 1208 - 290 1218
E-posta: [EMAIL="mfbe@bilkent.edu.tr"]mfbe@bilkent.edu.tr[/EMAIL]
Müzik ve Sahne Sanatları Enstitüsü:
Tel: 312.266 4415 - 266 4139


YÜKSEKOKULLAR

Uygulamalı Yabancı Diller Yüksekokulu:1991-1992 akademik yılında eğitim ve öğretime başlamıştır. Yurtdışındaki bazı üniversitelerde aynı kapsamda yüksekokullar bulunmasına karşın Bilkent Üniversitesi Uygulamalı Yabancı Diller Yüksekokulu Türkiye’de bu konumda eğitim veren tek kuruluştur. Derslerin, piyasa beklentilerini karşılayacak uygulamaya yönelik olması, programın "yüksekokul" olarak başlatılmasını gerektirmiştir. Hazırlık sonrası dört yılını tamamlayan öğrencilerimizin kamu ve akdemik hakları, fakülte mezunlarına eşdeğerdir. Benzer veya hazırlandıkları programlarda lisansüstü eğitim yapma hakları vardır. Halen Amerika, İngiltere ve Fransa’da master ve doktora programlarına kayıtlı öğrencilerimizin başarıları övünç kaynaklarımızdan biridir.
BÖLÜMLER:Bankacılık ve Finans -Muhasebe Bilgi Sistemleri -Mütercim - Tercümanlık Fransızca Hazırlık Programı dir.
Tel: (312) 290 12 77 Fax: (312) 266 43 83

İngiliz Dili Meslek Yüksekokulu:
BÖLÜMLER:İngilizce Hazırlama Programı -Uygulamalı İngilizce - Türkçe Çevirmenlik Bölümü
Fakülte Akademik İngilizce Geliştirme Birimi
e-mail: [EMAIL="busel@bilkent.edu.tr"]busel@bilkent.edu.tr[/EMAIL]
Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu:
BÖLÜMLER:Turizm ve Otel İşletmeciliği -Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri -İşletme Bilgi Yönetimi bölümlerinden oluşmaktadır.
Bilgisayar Teknolojisi ve Büro Yönetimi Meslek Yüksekokulu:
BÖLÜMLER:Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama -Büro Yönetimi ve Sekreterlik -Muhasebe Ticaret ve Yönetim bölümleriyle eğitim ve öğretimine devam etmektedir.
Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu:
Turizm ve Otel İşletmeciliği (2 yıllık)bölümüyle eğitimini sürdürmektedir

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1203
favori
like
share
Nehir Tarih: 15.04.2011 09:43
YÖK, Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünün, üniversitenin adının İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi olarak değiştirilmesi konusundaki teklifini ve Bilkent Üniversitesi Vakfı Mütevelli Heyeti’nin önerdiği Prof. Dr. Abdullah Atalar’ın rektörlüğünü onayladı.
YÖK, Genel Kurul toplantısının ardından yaptığı yazılı açıklamada, Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünün, üniversitenin adının İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi olarak değiştirilmesi konusundaki teklifini ve Bilkent Üniversitesi Vakfı Mütevelli Heyeti’nin rektör adayı olarak önerdiği Prof. Dr. Abdullah Atalar’la ilgili olumlu görüş bildirilmesine karar verdiğini açıkladı.
YÖK, katsayıyla ilgili olarak da son yargı kararı üzerine ÖSYS sistemine ilişkin bir çalışma yapılmasına ve bu çalışmanın 17 Mart’taki Genel Kurul toplantısında değerlendirilmesine karar verdiğini bildirdi.