Doğuş Universitesi
(İstanbul)
Prof. Dr. A. Talha DİNİBÜTÜN 9 Temmuz 1997 tarihli ve 4281 sayılı yasa ile kurulmuş olan Doğuş Üniversitesi, kamu tüzel kişiliğine sahip ve otuz yılı aşkın başarılı geçmişi olan Doğuş Okullar Grubu’nun ülkemiz yükseköğretimine bir hizmetidir. Doğuş Eğitim Vakfı öncülüğünde dünya standartlarında, seçkin eğitim-öğretim vermek hedefiyle kurulan Doğuş Üniversitesi kâr amacı gütmez.
Başlangıçta, Fen-Edebiyat Fakültesinde 1 bölüm, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde 3 bölüm, Mühendislik Fakültesinde 2 bölüm ve Meslek Yüksek Okulunda 1 program olmak üzere 6 bölüm artı 1 program ile eğitim-öğretime başlayan DoğuşÜniversitesi’nde bugün yeni kurulan 2 bölümlü Sanat ve Tasarım Fakültesi ile birlikte 12 lisans bölümü ve 4 meslek yüksek okulu programı bulunmaktadır. Ayrıca, Sosyal Bilimler Enstitüsünde 6, Fen Bilimleri Enstitüsünde ise 2 yüksek lisans programı vardır.

Avrupa ve Amerika Birleşik Devletlerindeki çeşitli üniversitelerle eğitim-öğretim işbirliği içinde bulunan Doğuş Üniversitesine Avrupa Birliği Komisyonu tarafından 2002/2003 akademik yılında başlayarak 1 yıl süreli olup başarıyla sonuçlanan Jean Monnet Akademik Teşvik Projesi ile her biri 4 yıl süreli 3 adet Jean Monnet Akademik Ödülü verilmiş ve 2003/2004 akademik yılında 1 adet Jean Monnet Kürsüsü tahsis olunmuştur.

2003/2004 akademik yılı bahar yarıyılı içinde Erasmus Üyeliğini (Erasmus University Charter) elde eden Doğuş Üniversitesi’nin öğrencileri 2004/2005 akademik yılından itibaren Socrates-Erasmus Programı çerçevesinde öğrenci değişiminden yararlanabilecektir.

________________________________FAKÜLTELER________ _______________________
Fen Edebiyat Fakültesi:
Fakültemiz, temel bilimler ağırlıklı bir eğitim verir. Üniversitenin bütün öğrencilerine temel fen, matematik, sanat, kültür, sosyal ve insan bilimleri alanlarındaki dersler Fen-Edebiyat Fakültemiz tarafından sunulur. Öğretim üyelerimiz ve idareciler, eğitimleri süresince öğrencilerimizin çok yönlü düşünebilen, özümsediği bilgiyi yorumlamaktan kaçınmayan, çeşitli konularda iyi araştırma, analiz ve sentez yapabilen, bilgi ve birikimini yazılı ve sözlü olarak çok iyi ifade eden uzman kişiler olarak yetişmelerine özen gösterirler.

Fakültemizde, lisans diploması veren İngiliz Dili ve Edebiyatı ve Psikoloji Bölümleri bulunmaktadır. Üniversitenin tüm bölümlerine sunulan matematik ve fen dersleri ise Fakültemizin Matematik ve Fen Bilimleri Bölümünce verilir. Fakültemiz, yüksek akademik standartlara ve sıcak bir öğretim üyesi öğrenci diyaloguna büyük önem veren ve özveriyle çalışan yetkin bir öğretim kadrosuna sahiptir. . Fakültenin lisans programları ve ders içerikleri, öğrencilerine uzmanlık için gerekli bilgiyi aktaran, bilgiye ulaşma yöntemlerini öğreten ve uygulamalarla onlara uzmanlık kazandıran, iş yaşamına hazırlayan biçimde belirlenmiştir.Fakültece açılan kültür, sanat ve sosyal bilimler alanlarındaki seçmeli dersler ise geniş bir yelpaze oluşturur. Bu derslerin amacı, üniversitenin değişik bölümlerindeki öğrencilerin ufkunu açmak, onları küreselleşen çağımızın özelliği olan farklı yaşam türleri, sanatsal anlatım tarzları ve düşünce biçimleriyle tanıştırmaktır.

Fakültemiz, gerek temel fen bilimleri gerekse sosyal ve insan bilimleri alanlarında koyduğu araştırma ve yayın hedeflerini gerçekleştirme yolunda da önemli adımlar atmaya devam etmektedir. Yeni öğrencilerimizin katılımıyla ülkemizin bilim ve meslek alanında bir fark yaratmayı umut etmekteyiz.
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü-Psikoloji Bölümü-Matematik ve Fen Bilimleri Bölümleriyle eğitim ve öğretimine devam etmektedir.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi:
Doğuş Üniversitesi’nin genel hedefleri ile paralel olarak, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, sıcak ve bilimsel bir ortamda öğrencilerine yüksek kalitede eğitim, yetenek ve bilgilerini geliştirme fırsatı, uluslararası bir vizyon, eşit fırsatlar, şeffaf bir yönetim, ifade özgürlüğü ve toplumsal sorumluluk imkanları sunan öğrenci merkezli bir birimdir.
İşletme Bölümü -Uluslararası İlişkiler Bölümü -Ekonomi ve Finans Bölümü bölümleri bulunmaktadır.
Mühendislik Fakültesi:
Doğuş Üniversitesi’nin tüm fakültelerinde olduğu gibi, Mühendislik Fakültesi’nin de temel hedefi, öğrencilerimize rahat bir ortamda, yüksek kaliteli bir eğitim sunmaktır.
Öğrencilerimizin güncel bilimi ve teknolojiyi mükemmel biçimde özümsemelerinin yanında, aynı zamanda sosyal yönleri de gelişmiş, ülkemizin ve dünyanın problemlerinden haberdar, toplumuna ve insanlığa karşı kendini sorumlu hisseden, özgür düşünceli kişiler olarak yetiştirilmelerini sağlamak en önemli hedefimiz ve iddiamızdır.
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü -Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü -Endüstri Mühendisliği Bölümü bölümleri ile eğitim ve öğretimine devam etmektedir.
Sanat ve Tasarım Fakültesi:Doğuş Üniversitesi Sanat Eğitimini fakülte düzeyinde programa almakla sanat ve bilim arasındaki temel ilişkinin gerekliliğinden yola çıkmaktadır. İnsan varlığını yücelten duygusallık sanatı, düşünce de bilimi oluşturur. Sanat iç dünyamızı zenginleştirir, yaratıcı gücümüzü yönlendirir; yaşamı daha derinden algılamamıza yol açar; ruhsal huzurun ve mutluluğun kapılarını açar, yaşamı anlamlı kılar. Düşünce, yaşamı yorumlar, doğayı inceler, gerçeği arar. İnsan varlığının tüm sorunlarını inceler, irdeler ve çözümler üretir. Evrenin sonsuzluğunda, dünyanın genişliğinde insan yalnızlığını ve evrenin sırlarını bilim ve sanat ile çözerek geleceğini aydınlatmayı arzular. Bilimin ve sanatın gücü yaşamın her evresinde insan içindir.

Bu nedenle insanlığın ve uygarlığın gelişiminde bilim ve sanat, her zaman aynı öneme sahip olmuştur. Uygarlığın üst düzeyde olduğu insanlık tarihinin geçmiş dönemlerinde sanat ve bilimin birlikte geliştiklerini görürüz. Bu gelişim Mısır Uygarlığında da, Anadolu Uygarlıkları’nda da Çin’de ve Rönesans İtalya’sında da aynı şekilde süregelmiştir. İnsanlık tarihinin en güzel dönemlerinde bilim ve sanat iç içedir.
Doğuş Üniversitesi Temel Bilimler ağırlıklı eğitimine bu yıl da Sanat ve Tasarımı ekliyor. Çünkü üniversitemiz Atatürk’ün çizdiği bir yolda, çağdaş bir yaşam düzeyine ulaşabilmek için bilim ve sanatın bir arada olması gerekliliğine inanmaktadır. Uygarlık için yalnız ekonomik kalkınma yeterli değildir, aynı zamanda kültürel kalkınmanın da gerçekleşmesi gerekmektedir.
Eğitimin temel ilkeleri arasında gelenek ve çağdaşlık kavramlarının dengeli uyumu yer alır. Akademik eğitim temel değerleri ve bilinen doğrularının öğretilmesinin yanı sıra en yeni teknikler, kavramsal yorumlar ve yaratıcılığın tüm boyutları eğitimin içinde yer alır.

Sanat eğitiminin bir başka güzel yanı da sanatın yaşam ile iç içe olmasıdır. Sanat hayatın her alanında varlığını göstermekte ve yaratıcı gücünü de toplumdan almaktadır.Sanat ve Tasarım Fakültesi Türk Toplumu’nun tarihsel kültür ve sanat değerlerinin de eğitimde yer alması gerekliliğinden yola çıkarak, ulusal değerlerimize, evrensel değerler içinde günümüzde yeni bir bakış açısı kazandırmayı hedeflemektedir. Doğuş Üniversitesi gelecek yıllarda yeni bölümler de eklemeyi tasarladığı Sanat ve Tasarım Fakültesi’nde çağın en gelişmiş sanat eğitimi teknikleri ve yöntemleriyle, seçkin ve toplumsal güveni kazanmış, deneyimli ve yenilikçi bir kadroyla eğitimini sürdürecektir.
Bu doğrultuda Sanat ve Tasarım Fakültemiz yenilikçi ve yaratıcı bir coşkuyla yarının sanatçı adaylarını yetiştirmeye hazırdır.
Grafik Bölümü -Resim Bölümleriyle eğitim ve öğretimine devam etmektedir.

________________________________ENSTİTÜLER________ ________________________
Sosyal Bilimler Enstitüsü:
1998-99 ders yılında İşletme Yüksek Lisans programı ile faaliyete geçen Sosyal Bilimler Enstitüsü 6 yıl içinde önemli bir gelişme göstererek, bugün 6 yüksek lisans programı sunan bir akademik birim haline gelmiştir. Bu programlar, biri Türkçe iki MBA programı ile tümü İngilizce olan Finansal İktisat Yüksek Lisans Programı, İngiliz Dili ve EdebiyatıYüksek Lisans Programı, Avrupa Birliği Çalışmaları Yüksek Lisans Programı ve Psikoloji (Klinik ) Yüksek Lisans Programıdır.Doğuş Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü faaliyetine 1998-99 ders yılında, MBA/İşletme Yüksek Lisans programı başlamıştır. Halen Enstitü bünyesinde altı yüksek lisans, bir doktora programı mevcuttur. Enstitünün hedefi, Üniversitenin sosyal bilimlerle ilgili her bölümünün dünya standartlarında lisansüstü düzeyde eğitim-öğretim yapmasını sağlamaktır.
İşletme Y.Lisans Programı -Avrupa Birliği Çalışmaları Y.Lisans Proramı -Finansal İktisat Y.Lisans Programı -İngiliz Dili ve Edebiyatı Y.Lisans Programı -Psikoloji Y.Lisans Programı
proğramlarıyla eğitime devam etmektedir.
Fen Bilimleri Enstitüsü:
Doğuş Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 2001-2002 akademik yılında Mühendislik ve Fen Bilimleri alanlarındaki lisans üstü eğitim programları ve araştırma çalışmalarını yönlendirmek ve yönetmek amacı ile kurulmuştur.

Lisans üstü eğitim, yüksek lisans ve doktora programlarını içerir. Enstitümüzün temel hedefi, çağdaş bilim ve teknolojilerdeki gelişmeleri yakın olarak izleyen, kendi alanlarında uzmanlaşmış, küresel ortamda rekabet edebilen, kendisini yeni teknolojik ve bilimsel gelişme ve değişimlere çok çabuk uyarlayabilen ve araştırma yetenekleri kazanmış yüksek lisans ve doktora öğrencileri yetiştirmektir. Bu aşamada, Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü aşağıdaki Yüksek Lisans eğitim programlarını açmış ve yürütmektedir: Bilgisayar ve Enformasyon Bilimleri Yüksek Lisans Programı (Tezli / Tezsiz) Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Yüksek Lisans Programı (Tezli / Tezsiz) Yüksek lisans programları normal olarak iki yıllık bir lisans üstü çalışma ile tezli veya tezsiz olarak tamamlanabilir. Programlar temel olarak iki ayrı kısımdan oluşur. Birinci kısım temel dersleri içerir ve bu derslerin alınması şarttır. İkici kısım dersleri öğrencilerin kendi ilgi alanlarına göre uzmanlaşabilecekleri bir çok seçmeli dersi içerir.
Programlar
Bilgisayar ve Enformasyon Bilimleri Y. Lisans Programı -Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Y. Lisans Programı .
Adresoğuş UniversitesiFen Bilimleri Enstitüsü Zeamet Sokak, No:21, 34722 Acıbadem / Kadıköy / İSTANBUL
Tel. : (+90 216) 327 11 04-06 (dahili 388,213)
e-mail : [EMAIL="fbe@dogus.edu.tr"]fbe@dogus.edu.tr[/EMAIL]

_________________________MESLEK YÜKSEKOKULLARI___________________________
Doğuş Üniversitesi Meslek Yüksekokulu:Doğuş Üniversitesi Meslek Yüksekokulu’nun ana hedefi, açmış olduğu Programlara ilişkin sektör ve alanlarda ulusal ve uluslararası düzeydeki gelişmeleri, beklentileri ve yenilikleri çok yakından izleyerek, öğrencilerine en güncel akademik ve mesleki eğitimi vermek, onları çağdaş bilgi ve beceri ile donatmak ve seçtikleri mesleklerde aranan niteliklere sahip elemanlar olarak yetiştirmektir. Doğuş Üniversitesi Meslek Yüksekokulu mezunları, teknolojinin hızla değiştiği dünyamızda edindikleri akademik ve mesleki becerilerle bu değişime rahatlıkla uyum sağlayabilen; çeşitli ortamlarda görev yapabilen; kültürel, entellektüel düzeyleri ve sorumluluk duyguları gelişmiş birer aydın niteliği kazanmaktadırlar.

Bu ilkelerin ışığı altında, Meslek Yüksekokulu öğrencilerine, Önlisans Diploması sağlayan iki yıllık 4 ayrı eğitim programı sunulmaktadır
Doğuş Üniversitesi M.Y.O. Önlisans Programlarından herhangi birine, o yıl yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) ile Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı’nda (YÖS) başarılı olan adaylar arasından merkezi sınav sonuçlarına göre öğrenci kabul edilir. İlgili Meslek Liseleri Mezunları, sınavsız olarak ÖSYM tarafından belirlenen koşullara göre yerleştirilir. Akademik kadro, alanlarında tanınmış bilim adamları ile mesleklerinde saygınlık kazanmış profesyonellerden oluşmaktadır.

Doğuş Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin eğitim gördükleri sırada seçmiş oldukları mesleklerde uygulamalı/pratik bilgi ve becerileri kazanabilmelerini sağlamak amacıyla her dört Program için de staj esası getirilmiştir. Staj yapmayan ve stajlarını başarı ile tamamlamayan öğrenciler Meslek Yüksekokulundan mezun olamazlar. Ayrıca, değişik sektörlerle kurulmuş olan yakın işbirliği çerçevesinde, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu insan kaynakları gözden geçirilmekte ve Programlarımız bu gelişme ve eğilimlere cevap verecek şekilde yeniden düzenlenmektedir.

D.Ü. Meslek Yüksekokulu Önlisans Programlarından mezun olan öğrenciler, Ö.S.Y.M. tarafından her yıl açılan “Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı”nda başarılı oldukları takdirde, mezun oldukları Programlarla ilgili ve ÖSYM tarafından belirlenen 4 yıllık Fakülte ve Yüksekokullarda Lisans eğitimlerini tamamlayabilirler.
Doğuş Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, öğrencilerine yüksek düzeyli bir eğitim vermeyi; onları evrensel ahlaki değerlerle yetiştirmeyi ve iş dünyasının etik kurallarını öğretmeyi ilke edinmiştir. Doğuş Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi çağdaş, kaliteli ve modern bir eğitim anlayışı ve seçkin bir eğitim-öğretim kadrosu ile 2004/2005 akademik yılında eğitime başlayacaktır. Sanat ve Tasarım Fakültesinin bünyesinde lisans programı olan iki bölüm bulunmaktadır. Bunlar:
Grafik Bölümü
Resim Bölümü Eğitim-öğretim dili Türkçe’dir; ancak öğrenciler isteğe bağlı olarak bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Sınıfına katılabilirler.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1276
favori
like
share