Haliç Universitesi
(İstanbul)Haliç Üniversitesi, Bizim Lösemili Çocuklar Vakfı tarafından kurulmuş bir vakıf üniversitesidir. 14 Ocak 1998 tarih ve 4324 sayılı kanunla kurulan ve kuruluşu 18 Ocak 1998 tarihli Resmi gazetede yayınlanan "T.C. Haliç Üniversitesi" , 23 Kasım 1998’de akademik hayatına başlamış ve bugün (1492) lisans, (59) yükseklisans olmak üzere toplam 1551 öğrencisi ile eğitim-öğretim faaliyetine devam etmektedir. Haliç Üniversitesi’nin kuruluş kanununda Fen-Edebiyat Fakültesi, Tıp Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, İşletme Fakültesi, Hemşirelik Yüksekokulu, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Konservatuar yer almakta olup, 2002 / 4306 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003 / 6330 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile de Güzel Sanatlar Fakültemiz kurulmuştur.Haliç Üniversitesi globalleşen dünya ve çağdaş Cumhuriyet üniversitesi vizyonu ile yola çıkarak, öğrencilerin bilimi ve teknolojiyi bilen, kullanan ve üreten uzmanlar olarak yetişmesi için "Eğitimde çağdaş kalite" prensibini hedef almış bir üniversitedir.
Üniversitemiz, tüm Cumhuriyet üniversitelerinde olduğu gibi, Türkiye Cumhuriyeti’nin Anayasa ve Yasalarına, Atatürk İlke ve İnkılaplarına, Laik ve Sosyal Hukuk Devleti anlayışına bağlı, çağdaş, demokratik, şeffaf, dünya ile bütünleşebilen, dinamik ve sağduyulu gençler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Haliç Üniversitesi, İstanbul’un en önemli ulaşım arterlerinin kesişme noktasına 4500 m2 kapalı ve 1000m2 açık kullanım alanlı Fındıkzade’deki Merkez kampüsü ve yine Fındıkzade Meydanı’nda yer alan, 4550m2 kullanım alanlı, en son teknoloji ile planlanmış ve tam donanımlı derslik, öğrenci ve araştırma laboratuarları içeren öğretim binası öğrencilerin hizmetindedir.
Haliç Üniversitesinde öğretim dili genelde Türkçe olup, İşletme Bölümünde İngilizce programı da yürütülmektedir. Ayrıca Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde Zorunlu İngilizce Hazırlık Programından sonra öğretim Türkçe olarak yapılmaktadır.Hafta içi ders saatleri 09.00 - 18.00 saatleri arasındadır.Bilgisayar Laboratuvarında yaklaşık 100 PC ve 2 kütüphanede 30 PC internet bağlantılı olarak hizmet vermektedir. Öğrencilerimizin tümüne e-posta adresi verilmektedir. Üniversite bünyesinde 30 kız ve 30 erkek öğrenci olmak üzere toplam 60 öğrenci barındırılmaktadır. Yıllık yurt ücreti 1500 ABD dolarıdır.
Adres:Haliç Üniversitesi ; İstanbul’da Fındıkzade(Fatih), Vatan ve Millet Cad.arasında, Molla Gürani Caddesi No: (16-18)
Telefon (0212) 621 37 05-635 87 52 - 635 85 43 - 524 37 40
Fax (0212) 621 37 03
E-Mail [EMAIL="info@halic.edu.tr"]info@halic.edu.tr[/EMAIL]
_______________________________FAKÜLTELER_________ _______________________

Fen Edebiyat Fakültesi:
Haliç Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesinde izleyeceğiniz programlar çerçevesinde alacağınız öğretim size mesleğiniz ile ilgili belli bir bilgi birikimini sağlamaktadır.
Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü,Moleküler Biyoloji ve Genetik,Psikoloji bölümleriyle eğitim ve öğretimini sürdürmektedir.

İşletme Fakültesi:

Haliç Üniversitesi İşletme Fakültesi; öğrencileri bilimi ve bilgiyi üretebilme, karar amaçları için kullanabilme, süratle, rasyonel ve isabetli karar alıp uygulayabilme yeteneklerini kazandırmayı, demokratik ve şeffaf düşünebilen analiz ve sentez yapabilen, kendine güvenli, ailesine, ülkesine, Dünya’ya yararlı ve saygılı, demokrasiye ve Laik Türkiye Cumhuriyetine sevdalı gençler yetiştirmeyi hedeflemektedir
Türkçe İşletme Bölümü- İingilizce İşletme Bölümü,Turizm İşletmeciliği Bölümleriyle eğitim vermektedir.
Mühendislik Fakültesi:
Mimarlık,İçmimarlık ve Bilgisayar Mühendisliği bölümleriyle eğitim vermektedir.Mimarlık Bölümü her çeşit binanın isteğe ve olanaklara göre plan ve projelerinin hazırlanması ve yapının denetlenmesi konularında eğitim ve araştırma yapmaktadır.
Avrupa Birliği ile entegrasyonun söz konusu olduğu günümüzde mimarlık mesleğine önemli bir ihtiyaç bulunmaktadır.Çağımızın dehası olan bilgisayarın bellek sığası onun yaratıcısı insanoğlunu çok gerilerde bırakmıştır. Kısaca tıpta (ses ve görüntü işlenimi, tıbbı görüntüleme), uluslararası iletişimde (yazılım ve internet), mühendislikte (programlama, tasarımı hızlı işlem, denetim, grafik animasyon ve sayısal videoyu), sanayi ve ticari kuruluşlarda(çoklu medya, hızlı iletişim, hızlı yazılım, denetim ve otomasyon), askeri komuta-kontrol ve iletişim sayılabilir. Bu teknolojilerin güncel yaşamın her köşesine girdiği modern dünyamızda, bilgisayar biliminin kavram ve yöntemlerinin, yazılım, donanım-içi yazılım ( firmware) ya da mantık donanımı olarak kullanılmadığı hiçbir uygulama alanı görülmemektedir.

_______________________________ENSTİTÜLER_________ ________________________
Fen Bilimleri ve olmak üzerer bünyesinde 3 enstitü bulundurmaktadır.Enstitümüzün amacı, ülkemizin ihtiyacı olan ve toplumumuzun her alanda bir sağlam bir düşünce tarzıyla endüstri çağının bilimsel , ekonomik ve fonksiyenel rasyonalizasyon fikrine güvenen , modern araştırma kavramı ruhuyla bağdaştırabilen , gerçek ve bilimsel araştırmalarda azami istifadeyi sağlayabilecek uzmanlaşmış bilim ve meslek adamı yetiştirmektir
Enstitümüz 30.05.2002 tarih ve 2002/4306 sayılı bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ nın 11.12.2002 tarih ve 28208 sayılı yazıları ile Enstitümüz bünyesinde Moleküler Biyoloji ve Genetik, İç Mimarlık, Mimarlık, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği bünyesinde Yönetim Bilişim Sistemleri Yüksek Lisans Programlarının açılması onaylanmıştır. İşletme ,Pisikoloji,Türk Sanat Müziği,Tiyatro alanlarında öğrenci yetiştirmektedir.

Sosyal Bilimler Enstitüsü:
Enstitümüzün amacı, ülkemizin ihtiyacı olan ve toplumumuzun her alanda sağlam bir düşünce tarzıyla endüstri çağının bilimsel, ekonomik ve fonksiyonel rasyonalizasyon fikrine güvenen , modern araştırma kavramı ruhuyla bağdaştırabilen , gerçek ve bilimsel araştırmalarda azami istifadeyi sağlayabilecek uzmanlaşmış bilim ve meslek adamı yetiştirmektir.
Enstitümüz, 30.05.2002 tarih ve 2002/4306 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuş ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ nın 11.12.2002 tarih 28280 sayılı yazıları ile Enstitümüz bünyesinde İşletme , Psikoloji ve Türk musikisi Yüksek Lisans Programlarının açılması onaylanmıştır. Enstitümüzde Türk Musıkisi Yüksek Lisans eğitimine başlanılmış önümüzdeki dönemlerde ise diğer alanlarda Yüksek Lisans Eğitimine başlanılacaktır.
Moleküler Biyoloji ve Genetik Yükseklisans Proğramı,Mimarlık,İç Mimarlık,Bilgisayar Mühendisliği,Yönetim Bilişim Sistemleri proğramlarıyla eğitim vermektedir.

Bu enstitülerin yanı sıra Sağlık Bilimleri Enstitüsü de bulunmaktadır.
_____________________________YÜKSEKOKULLAR________ ______________________
Hemşirelik Yüksekokulu:
Haliç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun’ da belirtilen esaslar içerisinde ülkemiz için gerekli olan sağlık elemanı ihtiyacını karşılamak amacıyla 1999-2000 akademik yılında kurulmuştur. Okulun kurucu Müdürlüğünü Prof. Dr. Tayyip Çalışlar Yapmıştır. Bizim Lösemili Çocuklar Vakfı takriben 20 yıldan bu yana sağlık alanında ülkemiz insanına çok önemli hizmetler sunmuş, lösemi konusunda bir çok ilklere imzasını atmıştır. Deneyimli doktor, sağlık personeli ve her türlü tıbbi araç gerece sahip olan Bizim Lösemili Çocuklar Vakfı’ nın desteğinde faaliyetini sürdüren Hemşirelik Yüksekokulu’ nun amacı, günümüzde ve gelecekte ülkemizin sağlık alanında şiddetle ihtiyaç duyduğu sağlık elemanı yetiştirmektedir.
Haliç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Müfredat Programı; öğrencilerimizin insan bilimleri ile fiziksel, sosyal, tıp ve biyolojik bilimlerden derlenen bilgi ve teknikleri en iyi şekilde kazanmalarını sağlayacak şekilde hazırlanmıştır.
Hemşire adaylarına, hemşirelik hizmeti verirken sorumluluğu üstlenebilecek ve gereken yetkiyi kullanabilecek bilgi ve becerileri kazandırmak amacı ile hastanelerde ve modern laboratuarlarda günümüz koşullarına uygun çok yönlü hemşireler yetiştirmeye özen gösterilmektedir. Açıldığı tarihte 2 öğrencisi olan okulumuzun bugün 109 öğrencisi vardır.

____________________________KONSERVETUARLAR_______ ___________________

Konservatuvarımız Türk Musikisi Bölümü 1999 - 2000 Eğitim - Öğretim yılı Güz döneminde eğitime başlamıştır. Türk Musikisi Bölümü’nde eğitim süresi 4 yıl olup, her yıl tespit edilen Ö.S.S puanını alan lise mezunları arasından özel yetenek sınavıyla öğrenci alınmaktadır.
Bu bölümümüzde ilk iki yıl Türk Müziği, Türk Halk Müziği ve Batı Müziği bilgileri eşit oranda verildikten sonra, branş seçimi yapılmakta, öğrenci Türk Müziği ve Türk Halk Müziği programlarından birini seçmektedir. Amaç, Türk Müziği ve Türk Halk Müziği bilgilerini doğru ve geniş biçimde vermek gerek teorisyen olarak gerek saz ve ses icrasında düzeyli ve çağdaş sentezi yapabilecek bilinçli sanatçılar yetiştirmektir.
Ayrıca Konservatuvarımızda Lisans Eğitiminden sonra Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı Yüksek Lisans Eğitimi imkanı da bulunmaktadır.

Konservatuvarımız Tiyatro Bölümü 2000 - 2001 Eğitim - Öğretim yılı Güz döneminde eğitime başladı. Bölümümüzde eğitim süresi 4 yıl olup, her yıl tespit edilen Ö.S.S puanını alan lise mezunları arasından özel yetenek sınavıyla öğrenci alınmaktadır.
Tiyatro Sanatı, yaşama en yakın, topluma karşı en sorumlu bir sanat dalı olarak her çağda düşünürlerin ilgisini çekmiş, toplumun aynası olmuştur. Konservatuvar Tiyatro Bölümü’nde geleneksel ve çağdaş tiyatro ile ilgili tüm bilgiler verilmekte, yeni Türk Tiyatrosunu oluşturacak genç neslin yetişmesi amaçlanmaktadır.
Ayrıca Konservatuvarımızda Lisans Eğitiminden sonra Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı Yüksek Lisans Eğitimi imkanı da bulunmaktadır..

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 6280
favori
like
share