Kadir Has Üniversitesi
(İstanbul)
Kadir Has Üniversitesi 25.08.1997 tarihinde 4263 sayılı yasa ile kurulmuştur. Üniversitemizin ilk kampüsü Selimpaşa beldesinde inşa edilmiştir. Merkez kampüsü olarak kullanılması düşünülen Cibali’deki Tekel’e ait eski Tütün İşleme ve Sigara Fabrikası Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti tarafından üniversitemize tahsis edilmiştir. Üniversitemizde eğitim Cibali merkez kampüsü başta olmak üzere Selimpaşa kampüsü, Gayrettepe kampüsü ve Tuzla Hasan Yelmen Kampüsünde sürdürülmektedir.
KAMPÜSLER:
Kadir Has Üniversitesi Cibali Merkez Kampüsü:
1884 yılından beri Tekel’in tütün deposu ve sigara fabrikası olarak kullanılan Tekel Cibali Tesisi binası, aslına uygun bir biçimde onarılarak üniversitemizin kampüsü olarak hazırlanmıştır. İstanbul’un tarihi açıdan oldukça önemli bir bölgesinde, etkileyici ve geçmişten izler taşıyan bir binada şimdi bilimsel eğitim ve araştırma çalışmaları yapılacak. Cibali Merkez Kampüsümüzün sadece kapalı kullanma alanı 35,000 metrekarenin üzerindedir. İlk etapda binüçyüz öğrencinin eğitim göreceği kampüste derslikler, laboratuvarlar, merkezi kütüphane ile birlikte, tüm Fakülteler, Enstitüler, Rektörlük ve Dekanlıklar bulunmaktadır. Tıp Fakültesi öğrencileri ise Gayrettepe Kampüsü ve uygulama hastanelerinde eğitimlerinisürdümektedirler. Adres:Hisaraltı Cad. Cibali / İSTANBUL 34230
Telefon: (212) 533 57 65 -(212) 533 65 32 -(212) 275 88 46
Fax: (212) 534 07 41
e-mail: [EMAIL="danisma@khas.edu.tr"]danisma@khas.edu.tr[/EMAIL]

Kadir Has Üniversitesi Bahçelievler Kampüsü:
Bahçelievler’de Kadir Has Center bünyesinde yer alan Bahçelievler Kampüsümüz İngilizce Hazırlık Okulu olarak hizmet vermektedir. 4000 metrekare alana yayılmış olan Hazırlık Okulumuzda modern eğitim yöntemleri ile bilgisayar destekli eğitim verilmektedir. Öğrencilerimiz Kadir Has Alış veriş merkezinde bulunan sosyal imkanlardan yararlanabilmektedir.
Adres:Kadir Has Center Mehmetcik Sok. No.1 34590 Bahçelievler / İstanbul.
Telefon: (212) 441 47 24
Fax: (212) 441 45 34
Kadir Has Üniversitesi Gayrettepe Kampüsü:
Üniversitemizin Gayrettepe’deki 1500 metrekare kapalı alana sahip olan merkez bina ile üniversite hastaneleri Florance Nightingale (Şişli - Çağlayan), Metropolitan Florance Nightingale (Gayrettepe), Avrupa Florance Nightingale (Fulya) hastanelerinden oluşmaktadır. Bu kampüsümüzde çağdaş donanımlı, çok amaçlı temel bilim araştırma ve eğitim laboratuvarlarımız bulunmaktadır.
Adres:Vefabey Sok. No:5 80810 Gayrettepe / İstanbul
Telefon: (212) 275 22 58 -(212) 275 88 46
Fax: (212) 275 61 08

Kadir Has Üniversitesi Selimpasa Kampüsü:
Kasım 1998’te temeli 9. Cumhurbaşkanımız Sn. Süleyman Demirel tarafından atılan üniversitemizin Selimpaşa kampüsü Sürekli Eğitim Merkezi olarak hizmet vermektedir. Selimpaşa kampüsüyde derslikler, konferans salonları, laboratuvarlar ve spor tesisleri bulunuyor. Üniversitemizin yegane amacı ülkemizin geleceği ve umudu olan gençlerimize bir dünya üniversitesinin kalitesini sunmaktır.
Beslenme-Barınma:
Üniversitemiz öğrencilerinin barınma ihtiyaçlarının karşılanması adına çeşitli özel yurtlarla anlaşmalı olarak çalışılmaktadır. Bu konuda üniversitemizin ilgili birimlerinden yardım istenebilir.Üniversitemiz öğrencilerine bir catering firması tarafından sıhhi ortamlarda kalori hesapları yapılarak hazırlanmaktadır.Haftanın hergünü hizmet veren tam teşeküllü bir mediko sosyal merkezimiz bulunmaktadır
Burslar:
Üniversitece; ÖSYM Başarı Bursu, Giriş Başarı Bursu, Üstün Başarı Bursu ve Sporcu Bursu adları ile burslar verilir.
ÖSYM Bursu:
Bu burs, ÖSYM tarafından burslu programlara yerleştirilen öğrencilere ilgili mevzuat gereğince verilen burslardır. Bu burslar öğretim ücretinin tümünün alınmaması şeklinde gerçekleştirilir. ÖSYM Bursu öğrencinin başarı durumuna bağlı olarak tüm eğitim süresi boyunca devam eder.
Giriş Başarı Bursu:
Bu burs, ÖSS sınavında puan türlerinin ilk ikibin kişi arasına giren SAY, EA, SÖZ tercihlerinde Üniversitemiz ilgili eğitim-öğretim biriminin kontenjanının belirli oranında öğrencilere verilir. Bu burs öğretim ücretinin tamamının alınmaması şeklinde gerçekleştirilir. Ayrıca bu öğrencilere, kitap giderlerini karşılamak üzere, her yıl Mütevelli Heyetimizin takdiri ile belirli bir ek ödeme yapılmaktadır.
Üstün Başarı Bursu:
Bu burs, Üniversitemizin başarıyı sürekli detekleyen ve teşvik eden öğrencileri ödüllendirme stratejisi neticesinde verilmektedir. Öğrenimlerini başarı ile sürdüren lisans öğrencilerinden ağırlıklı not ortalaması 3.30 ve üzerinde olan her öğrenciye belirli bir kontenjan olmaksızın Üstün Başarı Bursu verilmektedir.
Sporcu Bursu:
Bu burs, uluslararası yarışmalarda dereceye giren öğrencilerin okul ücretlerinde belirli oranlarda indirimi kapsar. Ayrıca; kardeş öğrencilerin üniversiteye (hazırlık aşaması dahil) kayıtlı olması durumunda, bu süre boyunca toplam olarak normal eğitim-öğretim süresini aşmamak kaydıyla bunların her birinin öğrenim ücretinde % 10 indirim yapılır.

_______________________________FAKÜLTELER_________ _______________________
Tıp Fakültesi:
İstanbul’da Türk Eğitimine Özgü Kadir Has Vakfı ile Türk Kardiyoloji Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi ve kamu tüzelkişiliğine sahip olmak üzere Kadir Has Üniversitesi adıyla yeni bir Üniversite kurulmuştur.Ülkenin ihtiyaç duydugu üstün nitelikli hekimleri yetistirmek, bilimsel arastirma ve gelistirme faaliyetleri ile bir yandan bilim dünyasina diger yandan saglik alaninda kalkinmaya yönelik etkinlikler ve uygulamalarla toplumun tüm kesimlerine hizmet götürmektir.

Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Dahili Tıp Bilimleri Bölümleri ile eğitimini sürdürmektedir.
Anatomi, Histoloji ve Embriyoloji, Fizyoloji, Tibbi Biyoloji ve Genetik, Biyokimya, Mikrobiyoloji,Iç Hastaliklari, Kardiyoloji, Gögüs Hastaliklari, Dermatoloji, Nöroloji,
Çocuk Sagligi ve Hastaliklari, Enfeksiyon Hastaliklari, Farmakoloji, Halk Sagligi, Radyasyon Onkolojisi, Tip Tarihi ve Deontoloji, Genel Cerrahi, Gögüs Cerrahisi, Kalp Damar Cerrahisi,
Ilk ve Acil Yardim, Patoloji, Kadin Hastaliklari ve Dogum, Ortopedi ve Travmatoloji, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi, Göz Hastaliklari, Çocuk Cerrahisi, Nörosirurji, Kulak Burun Bogaz,Üroloji alanlarında eğitim vermektedir.
Mühendislik Fakültesi:
Türkiye’de ve dünyanın her yerinde aranan başarılı, yaratıcı, bilim ve teknolojiyi toplum yararına kullanılan üretken profesyoneller yetiştiren,
Uluslararası düzeydeki temel ve uygulamalı araştırma etkinlikleriyle bilim ve teknolojinin gelişmesine ve yayılmasına ve geleceğin, tüm insanlığın yararı için şekillendirilmesine katkıda bulunan, Türkiye’de öncü ve dünyada saygın bir Mühendislik Fakültesi olmaktır.
Fakültemizin misyonu eğitim, araştırma ve topluma hizmet olmak üzere üç alanı kapsamaktadır. Eğitim hedeflerimiz, sürekli gelişme anlayışı içersinde, uluslararası düzeyde eşdeğerliliğe sahip lisans ve lisansüstü eğitim ve öğretimi vererek,
Kuvvetli bir mühendislik altyapısına sahip olan,
Modern mühendislik araçlarını ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak güncel endüstriyel problemlere çözümler getirebilen, yeni sistemler ve prosesler tasarlayabilen,
Bilim ve teknolojideki gelişmeri izleyerek, kendini sürekli yenileyen,
Takım çalışması yürütebilen ve bireysel çalışmada kendini motive edebilen,
Çevreye, Ulusal ve Uluslararası toplumsal sorunlara duyarlı, mesleki ve etik sorumluluk taşıyan, Türkçe ve İngilizce yazılı ve sözlü etkin iletişim kurma becerileri gelişmiş olan, Mühendisler yetiştirmek; Gerçekleştirdiği temel ve uygulamalı araştırmalarla, Bilim ve teknolojinin gelişmesinde katkıda bulunmak, Türkiye’de kendi mühendislik bölümleri ile ilgili konularda topluma öncülük yapmak ve sorunlara çözümler üretmeketir,
Elektronik Mühendisliği ,Elektronik Mühendisliği (Burslu) ,Bilgisayar Mühendisliği ,Bilgisayar Mühendisliği (Burslu) ,Endüstri Mühendisliği Bölümü ,Endüstri Mühendisliği Bölümü (Burslu)
ile eğitim vermektedir.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi:
Ulaştığı bilgiyi sorgulayarak kullanan, analitik düşünme yeteneği bulunan, Çağın gerektirdiği yabancı dil bilgisine sahip, bilgisayar kullanımında uzmanlaşmış, bilimsel gelişmeleri yakından izleyen, Takım ruhunu benimsemiş, birlikte çalışma kapasitesi yüksek, Sosyal ilişkileri kuvvetli, Ülkesine ve insanlığa yararlı olmayı hedefleyen öğrenciler yetiştirmektir.

İktisat Bölümü,İşletme Bölümü,Uluslararası İlişkiler, Uluslararası Finans,Turizm İşletmeciliği bölümleriyle eğitim vermektedir.

Hukuk Fakültesi:

Kadir Has Üniversitesi rektörlüğüne bağlı olarak Hukuk Fakültesi kurulması yüksek öğretim kurulunun teklifi ve milli eğitim bakanlığının 28.03.2003 tarih ve 8453,8470,8471 sayılı yazıları üzerine 28.03.1983 tarihli ve 28 09 sayılı kanunun değişik ek 30. maddesine göre bakanlar kurulunca 03.04.2003 tarihinde kararlastırılmıstır.Bu karar 17.04.2003 tarihli Resmi gazetede yayınlanmıstır.
BÖLÜMLER:Özel Hukuk Bölümü,Kamu Hukuku Bölümü,Maliye ve Ekonomisi Bölümleriyle eğitimini sürdürmektedir.
Adres: Hisaraltı Cad. 34230 Cibali İstanbul
Tel. : 0 212 533 65 32 Faks : 0 212 534 07 41
e-mail: [EMAIL="infohukuk@khas.edu.tr"]infohukuk@khas.edu.tr[/EMAIL]
İletişim Fakültesi:
Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü, Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü ,İletişimTasarımı Bölümü ,Reklamcılık Bölümleri ile eğitim vermektedir.
Fen - Edebiyat Fakültesi:
Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde bulunan bölümlerden teknolojik, bilimsel ve kültürel açılardan nitelikli, evrensel standartlarda profesyoneller yetiştiren,
Bu çerçevede bilimsel ve teknolojik ilerlemeleri toplum yararına kullanabilmek amacı ile ilgili sektörlerle işbirliği yapan, Türkiye ve dünyada saygın bir Fen-Edebiyat Fakültesi olmaktır.
Bilgi depolayan değil, sorgulamalar yapabilen , bilgiye nasıl ulaşılabileceğini kavramış,
Çok iyi düzeyde yabancı dil bilen , bilgisayar kullanımında uzmanlaşmış, Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izleyen, Sorumluluk duygusu gelişmiş, Takım çalışması yürütebilen,
Kendi düşüncelerini savunurken başlakalarının düşüncelerine saygılı öğrenciler yatiştirmektir.

İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümlerini bünyesinde bulundurmaktadır.

________________________________ENSTİTÜLER________ _______________________
Fen Bilimleri Enstitüsü:
Elektronik Mühendisliği ,Bilgisayar Mühendisliği Programlardaki eğitim-öğretim, Kadir Has Üniversitesi, Lisansüstü eğitim-öğretim yönetmeliği çerçevesinde yürütülmektedir. Eğitim ingilizce ağırlıklıdır. (Ağırlık mertebesi, adaylara yapılacak olan ingilizce seviye tespit sınavı sonucunda belirlenecektir.) (Öğrencilerin konumları dikkate alınarak ortak bir ders programı yapılacaktır.)
Kadir Has Üniversitesi 2003 - 2004 eğitim-öğretim yılı Akademik Takvimi izlenecektir.

Sosyal Bilimler Enstitüsü:
Bugün dünyamız bilgi ve küreselleşme çağını yaşamaktadır. Dünya teknolojisinde, siyasal alanlarda hızla değişmektedir. Yeni bin yılın en yeni uzmanlık alanlarındaki tüm gelişmelerii kurumsal ve uygulamalı olarak içeren Yüksek Lisans Programlarımız, iş hayatınıza ve geleceğinize yeni ufuklar açacaktır. Açtığımız proramlrın ve derslerin seçiminde; geleceğin ekonomik yaşamını yakalamak için, özellikle dünya ekonomik gelişimini ve Türkiye ekonomisinin yakın gelecekteki değişimlerini dikkate aldık. Derslerimizi, değerli ve deneyimli çok sayıdaki öğretim üyeleriyle iş hayatının başarılı uzmaları vermektedir. Programlarımız, sadece ders sunuşlarıyla kalmamıştır, seçkin uzmanlar tarafından verilecek panel, konferans, beyin fırtınası uygulama ve örnek olaylarla desteklemektedir.

Finans Bankacılık - Yüksek Lisans,Finans Bankacılık - Doktora,İşletme ( Tezli ) - Yüksek Lisans İşletme ( Tezsiz ) - Yüksek Lisans ,Uluslararası İlişkiler - Yüksek Lisans ,Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü ( Tezli ) - Yüksek Lisans ,Sermaye Piyasaları MBA Programı ,Sigortacılık MBA Programı ,Risk Yönetimi MBA Programı ,Finans Ve Bankacılık MBA Programıdır.
Sağlık Bilimleri Enstitüsü:
2000 yılında Kadir Has Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak faaliyet göstermeye başlamıştır.Kadir Has Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünün amacı Tıp ve Sağlık Bilimleri ile ilgili alanlarda Lisansüstü Eğitim- Öğretim vermektir. Yüksek lisans programını tamamlama süresi 4 yarıyıldır. Bu süre 2 yarıyıl ders aşaması ve 2 yarıyıl tez projesinin tamamlanması aşamalarını içermektedir. Programını başarıyla tamamlayan yüksek lisans öğrencilerine “Yüksek Lisans Diploması” verilir.
Enstitü eğitim-öğretimini Tıp Fakültesi Anabilim Dallarına dayalı olarak sürdürmektedir.
Enstitünün amacı mesleki bilgi ve becerisini etkin kullanma yetisine sahip, kazanımlarını, çalıştığı kurumda araştırma/geliştirme ve uygulama alanlarına yansıtabilen insanlar yetiştirmektir.
Adres: Kadir Has Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Vefa Bey Sokak no:5 80810 Gayrettepe /İstanbul
Tel: +90 212 275 88 46
Fax: +90 212 275 61 08 / +90 212 36 93

__________________________MESLEK YÜKSEKOKULLARI__________________________

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu:

Bilgisayar Programcılığı Programı,Elektrik - Elektronik Programı,Endüsturiyel Elektronik Programı,Haberleşme Programı,Biyomedikal Cihaz Teknolojisi alanlarında gerekli insan gücü yetiştirmektedir.Eğitim süresi 4(2 yıl) yarıyıldan oluşmaktadır.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu:
OKULUN AMACI:
Sağlık sistemine yeni bir dinamizm kazandırarak ülkemizin sağlık elemanı ihtiyacına katkıda bulunmaktır.
Meslek lisesi mezunları başarı derecelerine göre meslek yüksekokullarına sınavsız geçiş yapabilmektedirler. Mezunlarımız dikey geçiş ile kendi alanlarında lisans öğrenimine devam etme olanaklarına sahiptir.
Acil Bakım Teknikerliği Programı,Radyoloji Teknikerliği Programı,Anestezi Teknikerliği Programı,Tıbbi Laboratuar Teknikerliği Programı,Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik Programı,Hastane Yönetimi ve Organizasyonu Programlarıyla eğitim vermektedir.
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu:
Muhasebe Programı ,Büro Yönetimi ve Sekreterliği Programı ,Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Programı ,Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programları alanlarında eğitim verir.
İngilizce Hazırlık Okulu:
Öğrenciler Hazırlık Programını bitirdiklerinde, öğrenmeyi hedefledikleri dili gerek sözlü gerekse yazılı şekilde akıcı bir illetişim kurabilecek ve aynı zamanda akademik olarak gerekli çalışmaları yapabilecek düzeyde öğrenmiş olmaları beklenir.Farklı boyutlardaki akademik veya akademik olmayan metinleri analiz edebimek için gerekli okuma ve eleştirisel düşünme stratejileri kullanabilme Karşılaştırma, Sebeb-Sonuç ve Sınıflandırma gibi yazma yüntemleri kulanarak çeşitli konularda yaklaşık 350 kelimelik tutarlı ve iyi organize edilmiş " essay" yazabilme.
Akademik olan ya da akademik olmayan farklı konulardaki metinleri dinleyerek ilgili veya konu dışı bilgiyi ayırd edip not alarak konuya yönelik soruları cevaplama, özet çıkarabilme ve tanımlar yazabilme gibi belirgin görevleri yerine getirebilme
Belli akademik veya akademik olmayan bir konu üzerinde araştırmaya dayalı tutarlı ve iyi organize edilmiş 10 dakikalık sunumlar yapabilme öğrencilerden beklenmektedir.

Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 13466
favori
like
share
FreddyKrueger Tarih: 20.09.2009 20:53
[COLOR="#c0ccf4"]BenCe ÜniverSiteLerde KampüS Çok ÖnemLi... Kene TehLikeSi YokSa Ye$iLLiqi HiSsedeCekSiniz... YokSa DerSin StreSi BinaLarLa BirLe$ip Beyninizi Uçurur AkSini Iddia Eden VarSa DinLemek iSterim...

BunLara KıSaCa GeLi$mi$ LiSe BinaLı Üni.Ler DiyeLim Ha Eqitimi 4 x 4 'tür O Ayrı Tabi