Okan Üniversitesi Okan Holding tarafından kurulmuş olan Okan Kültür, Eğitim ve Spor Vakfına bağlıdır. Okan Üniversitesi 1999 yılında resmi olarak kurulmuştur. Eğitim Öğretime 2003-2004 eğitim – öğretim yılında başlamıştır.Okan Üniversitesi bilgi çağının gerektirdiği evrensel değerlerle donatılmış, bilgili, araştırma yeteneği olan,alanlarında başarılı, iç ve dış rekabete açık ve ülke sorunlarına duyarlı insanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 2003-2004 Eğitim-Öğretim yılında faaliyete geçen programlarımız İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü , Fen Edebiyat Fakültesi Mütercim Tercümanlık (İngilizce) ve Psikoloji Bölümleri ile Bilgisayar ve Turizm Yüksekokulu Turizm ve Otelcilik Bölümü’nde sürdürülmektedir. Açılan programları yakın bir gelecekte Hukuk, Güzel Sanatlar ve İletişim Fakülteleri ile ülkemizin sosyal ve ekonomik kalkınması için gerekli diğer programlar izleyecektir.
Bunların dışında lisans eğitimini tamamlamış ve kariyerlerinde aşama göstermek isteyen bireyler için Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitülerinde işletme, satış ve pazarlama, genel psikoloji ve çeviri eğitimi konularında tezli-tezsiz yüksek lisans ve doktora programları açılması planlanmaktadır.Ayrıca ülkemizde ara eleman sağlanması ve eğitimi, üniversite sanayi işbirliği, Avrupa Birliğine hazırlık çalışmaları gibi amaçlarla Okan Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nde Eğitim Programları uygulanmaktadır. Ayrıca üniversite sanayi işbirliğine ilişkin olarak Türk Telekom AŞ ile işbirliği protokolü imzalanmıştır.
Üniversitemiz, eğitim ve öğretim hayatına İstanbul Kartal-Yakacık binasında başlamıştır. Kampüs çalışmaları hızla sürmektedir. Yeni ve çağdaş programlar ve bu programları yürütebilecek dinamik bir öğretim kadrosuyla Türk Yüksek Öğretimine çağdaş bir yaklaşımla katkıda bulunmayı hedeflemektedir.Açılan programlarımıza ilk 1100 aday arasından alma başarısını gösteren üniversitemiz öğrencileri vakıf üniversiteleri arasında ilk 7 üniversitesinin arasında yer almış bulunmaktadır.
Okan Üniversitesi bütün bu amaç ve hedeflerini geçekleştirmek için küçük sınıflarda öğrenci-öğretim üyesi diyaloğunun birebir yaşandığı bir ortam içersinde bulunmaktadır.Üniversitemizde öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı beştir.Okan Üniversitesi öğrencilerinin %25’i karşılıksız eğitim ve ihtiyaç bursu almaktadır. Programlarımızda İngilizce destekli eğitim verilmektedir. Bir yıl süreli İngilizce Hazırlık programı uygulanmaktadır. Bunun dışında başta Moskova Üniversitesi olmak üzere yurt dışındaki diğer üniversitelerle işbirliği hazırlıkları sürmektedir.
Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile sürdürülen iyi ilişkiler sonucu bu devletlerden gelecek öğrencilere de çağdaş eğitim verilecektir. Böylece ileri düzeyde kültürel kaynaşma da sağlanabilecektir.Okan Üniversitesi öğrencileri Okan grubunun yurt içi ve yurt dışındaki Fabrikalar, oteller ve diğer işletmelerinde staj yapma ayrıcalığına sahip oldukları gibi mezuniyetlerinde belirtilen iş yerlerinde öncelikli iş imkanlarına kavuşacaklardır. Şu anda öğrenim yapan öğrencilerimizin tümüne Okan grup şirketleri veya dışındaki işletmelerde ücretli staj imkanı sağlanmıştır.
Okan Üniversitesi Kütüphanesi, üniversitemizin gelişmesine paralel olarak esnek bir yapıya sahip olup,üniversitemizin açtığı programlar doğrultusunda, sürekli gelişerek hizmet vermeyi hedeflemektedir.Kütüphanemizde yapılacak olan kataloglama, sınıflama, ödünç verme, kayıt tarama vb. işlemler bir kütüphane yazılımıyla bilgisayar üzerinden yapılmaktadır.
Barınma-Beslenme-Sağlık:
Üniversitemizin yurdu bulunmamakta, öğrencilerimize kiralık ev bulma konusunda danışmanlık hizmeti verilmektedir.Üniversitemizde tüm personelin ve öğrencilerimizin ihtiyacını karşılayacağı 200 kişilik bir yemekhane bulunmaktadır. Yemekhanemiz hafta içi her gün 11:30 ile 13:30 saatleri arasında hizmet vermektedir. Yemekhanede her gün 5 çeşit yemek çıkmaktadır. Üniversitemiz de bir öğrenci kafeteryası mevcuttur. Kafeterya hafta içi her gün 08:30 ile 18:00 saatleri arasında öğrencilere hizmet vermektedir.Üniversitemiz akademik ve idari personeli ile öğrencilerimiz kampüs içerisindeki revirden sağlık hizmeti alabilmektedir. Revirimizde bulunan bir doktor ve bir hemşire ile tüm personelimizin ayakta tedavisi ve acil müdahalesi yapılmaktadır.Revirimiz hafta içi her gün sabah 08:30 ile akşam 17:00’ye kadar hizmet vermektedir.Üniversite öğrencilerimize ders seçme, araştırma ve kaynak tarama ve kaynak bulma konusunda ilgili bölüm veya birimler tarafından danışmanlık yapılmaktadır.Yurtdışı ilişkiler, yaz okulları, yabancı dil yaz okulu gibi konular Hazırlık Sınıfı koordinatörlüğü gözetiminde gerçekleştirilmektedir.
Okan Üniversitesi öğrencilere Hazırlık Sınıfından itibaren “İş Yaşamına Hazırlık Programı”nı uygulamaktadır. Bu programda Okan Holding bünyesi veya dışındaki anlaşmalı kurumlarda özellikle yaz aylarında çalışma olanağı yaratılmıştır.

Üniversitenin Sağladığı İmkanlar:

Üniversitemizin gelişmesine paralel olarak esnek bir yapıya sahip olan kütüphanemiz, Üniversitemizin açtığı programlar doğrultusunda, sürekli gelişerek hizmet vermeyi hedeflemektedir. Kütüphanemiz, Okan Üniversitesi öğrencileri, öğretim elemanları ve personelinin dışında bilgi arayan tüm kullanıcılara ve araştırmacılara da hizmet vermektedir.
Bilgi arayan kullanıcılara, kütüphane içi ve dışı kaynaklar kullanılarak en doğru ve en güncel bilgi en kısa zamanda sunulmaktadır. Bu hizmet kapsamında bilgi ihtiyacına göre kullanıcılar bilgi kaynaklarına yönlendirilmektedirler.
Kütüphanemizde, bilgi kaynaklarının kullanımına yönelik kütüphane hizmeti ve kaynakları kullanıcılara tanıtma hizmeti de verilmektedir. Doğrudan bilgi veya bilgi kaynağı kullanıcıya ulaştırılır. Kütüphaneye üye olan bütün kullanıcılar ödünç verme hizmetinden de yararlanabilirler.
Öğrencilerimizin bilgi teknolojilerinden yararlanmalarını sağlamak amacıyla ders saatleri dışında internet bağlantılı ve mesai saatlerinde sürekli açık olan bir bilgisayar laboratuarımız vardır. Ayrıca kütüphanemizde de 6 adet bilgisayar mevcuttur. Önümüzdeki yıl 50 bilgisayarlı ikinci bir laboratuar kullanıma açılacaktır. Öğrencilerimizin çağdaş bilgi ve veriye anında ulaşmasını sağlayacak tüm önlemler alınmaktadır.
Üniversitemiz dünya üniversiteleri ile akademik ve bilimsel işbirliğine büyük önem vermektedir. Kuruluşunun ilk yılında Kazakistan Üniversitesi ve Moskova Üniversitesi ile eğitim-öğretim-araştırma faaliyetleri ile öğretim elemanı ve öğrenci mübadelesini kapsayan protokol çalışmalarımız imza aşamasına gelmiş bulunmaktadır. Ayrıca Almanya, Kanada ve Amerika’daki üniversitelerle benzer anlaşma ve protokoller için çalışmalar başlatılmıştır.
Adres:Hasanpaşa Uzunçayır Caddesi No: 6 Kadıköy / İstanbul
Telefon0216)452 42 12
Fax0216)452 39 00
e-mail: [EMAIL="okan@okan.edu.tr"]okan@okan.edu.tr[/EMAIL]

______________________________FAKÜLTELER__________ _______________________

Fen-Edebiyat Fakültesi:

İngilizce Mütercim Tercümanlık,Almanca Mütercim Tercümanlık,Rusça Mütercim Tercümanlık ve Psikoloji Bölümleriyle eğitim vermektedir.
Bu bölümlere yerleştirilen adaylar üniversitemize kesin kayıtlarını yaptırdıktan sonra kayıt oldukları bölümle ilgili dilden yeterlilik sınavına alınacaklar , yeterlilik sınavında başarılı olanlar doğrudan birinci sınıfa başlayacaklar , başarılı olamayanlar hazırlık sınıfına kaydolacaklardır.

Okan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile İşletme Bölümü ve Uluslararası Ticaret Bölümüyle,ayrıca Mühendislik Fakültesi ilede eğitim vermektedir.

_____________________________ENSTİTÜLER___________ _______________________

Sosyal Bilimler Enstitüsü:

Lisans derecesini , başvurdukları yüksek lisans programından farklı alanlarda almış olan adaylar programa uyumlarının sağlanması amacıyla alanına göre, “Bilimsel Hazırlık” dersleri almakla yükümlüdür. “Bilimsel Hazırlık” Programı dahilinde olan dersler bitirilmesi zorunlu ancak 3 dersin içine dahil olmayan kredisiz derslerdir.
Programlar :Tezli Yüksek Lisans Programları 9 Ders + Tez Tezsiz Yüksek Lisans Programları 11 Ders + Bitirme Projesini içermektedir. Bir dönemde alınabilecek en fazla ders sayısı 4 ve en az ders sayısı 3 tür.
Ders gün ve saatleri Hafta içi, akşam 19:00 - 21:30 saatlerinde ve gerekirse Cumartesi günleri gerçekleştirilecektir.Bilimsel hazırlık programı da hafta içi, akşam 19:00 - 21:30’da ve gerekirse Cumartesi günleri gerçekleştirilecektir.
Tel:0-216-325 48 18 - 0216-339 82 20
Faks: 0-216- 339 61 36
e-posta: [EMAIL="ylisans@okan.edu.tr"]ylisans@okan.edu.tr[/EMAIL]

Fen Bilimleri Enstitüsü:

Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitülerinde işletme, uluslararası ticaret, uluslararası finans, denetim, gümrük sigortacılık ve risk yönetimi, turizm, mühendislik ve yabancı dil eğitimi konularında tezli-tezsiz yüksek lisans ve doktora programları açılacaktır.

______________________________YÜKSEKOKULLAR_______ ______________________

Bilgisayar ve Turizm Otelcilik Yüksekokulu:

Turizm sektörü için gerekli bilgi ve becerilerle donanmış kişilerin yetiştirilmesidir. Bu noktadan hareket eden bölümümüz, öğrencilerin bu alanda bilgilerini arttırma, düşünce yeteneğini geliştirme ve edindiği becerilerle sektöre etkin bir şekilde katılımına olanak hazırlamakta, turizm ve otelcilikle ilgili konulara duyarlı ve bu konuda karşılaşılan sorunlara çözüm getirebilecek nitelikte öğrenciler yetiştirmektedir. Ders programları, turizm endüstrisinin öncelikli gereksinimleri ve global değişimler gözönüne alınarak geliştirilmekte, temel işletme disiplinleri ve turizm mesleğinin gerekleri ile uygulamalı alan çalışmaları arasında bir denge gözetilmekte ve turizm sektörünün değişen insan kaynağı gereksinimi karşılanmaktadır.

Bölümümüzün ders programında birinci yıl işletme, ekonomi gibi genel kültür ağırlıklı dersler verilir. İkinci yıl ise Turizm ve Otelcilikle ilgili temel ve zorunlu bölüm dersleri yer alır. İkinci ve üçüncü yıllarda ise yaz aylarında yapılacak olan stajlarla konuyla ilgili uygulamaları bilen donanımlı bireyler haline gelmeleri sağlanır. Dört yıl süre ile öğrencilerimize verilecek zorunlu ve seçmeli yabancı dil dersleri ile turizm sektörünün gereklerine uygun düzeyde öğrencilerin dil bilgileri geliştirilmektedir. Kısaca bölümümüzün programları öğrenim bittiğinde Turizm ve Otelcilik sektöründe çalışma olanağı yaratacak şekilde düzenlenmektedir.

Programdan mezun olanlar özel ve kamu sektöründe çalışabilirler. Turizm işletmelerinin değişik bölümlerinde yöneticilik ve yönetici yardımcılığı görevi üstlenebilirler. Kendileri turizm sektöründe girişimcilik yapabilir ya da turizm yatırım projelerinin yapılmasında ve yürütülmesinde görev alabilirler.Okan Üniversitesi, 'un [URL="http://tr.wikipedia.org/wiki/Kad%C4%B1k%C3%B6y"]Kadıköy ilçesinde, [URL="http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Hasanpa%C5%9Fa&action=edit" rel="nofollow" target="_blank">Hasanpaşa semtinde bulunan bir vakıf üniversitedir.
Konu başlıklarıü[URL="http://tr.wikipedia.org/wiki/Okan_%C3%9Cniversitesi#.C3.9Cniversiteye_ba.C4.9Fl.C4.B1_b.C3.B6l.C3.BCmler" rel="nofollow" target="_blank">niversiteye bağlı bölümler
2.1 Fakülteler
2.1.1 Fen Edebiyat
2.1.2 İktisadi ve İdari Bilimler
3 Mühendislik
[URL="http://tr.wikipedia.org/wiki/Okan_%C3%9Cniversitesi#Enstit.C3.BCler" rel="nofollow" target="_blank">2.2 Enstitüler
2.3 Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu
3 Dış bağlantılar//Tarihçe


Üniversitesi, tarafından kurulmuş olan [URL="http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Okan_K%C3%BClt%C3%BCr%2C_E%C4%9Fitim_ve_Spor_Vakf%C4%B1&action=edit"]Okan Kültür, Eğitim ve Spor Vakfı'na bağlıdır. Okan Üniversitesi [URL="http://tr.wikipedia.org/wiki/1999"]1999 yılında resmi olarak kurulmuştur. Eğitim Öğretime [URL="http://tr.wikipedia.org/wiki/2003"]2003-[URL="http://tr.wikipedia.org/wiki/2004" rel="nofollow" target="_blank">2004 eğitim–öğretim yılında başlamıştır.

Üniversiteye bağlı bölümler

Fakülteler

Fen Edebiyat


Çeviribilim Bölümü

İngilizce Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı
Almanca Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı
Rusça Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı
Çince Mütercim Tercümanlık Anabilim Dalı

Psikoloji Bölümü
Matematik Bölümü
İktisadi ve İdari Bilimler

İşletme Bölümü


Uluslararası Ticaret Bölümü
Uluslararası Lojistik Bölümü
Uluslararası İlişkiler Bölümü
İngilizce Bankacılık ve Finans Bölümü
İngilizce İşletme Bölümü
İngilizce Uluslararası İlişkiler Bölümü
Mühendislik


Endüstri Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği
Güzel Sanatlar


Moda ve Tekstil Tasarım Bölümü
İç Mimarlık Bölümü
Grafik Bölümü
Enstitüler


Fen Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Uygulamalı Bilimler Yüksek Okulu


Turizm ve Otelcilik Bölümü
Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri Bölümü

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 7772
favori
like
share