Ufuk Üniversitesi
(Ankara)


Ufuk Üniversitesi; 18 Aralık 1999 tarih ve 23910 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4488 sayılı Kanun ile Türkiye Trafik Kazaları Yardım Vakfı tarafından 2547 sayılı Kanunun Vakıf Yükseköğretim Kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere Yükseköğretim Kurulu’nun 01.05.2002 tarih ve 13.30.0.EÖB.0.00.00.03.06.05-954/09006 sayılı izin yazıları ile 2002-2003 eğitim - öğretim yılında eğitim - öğretime başlamıştır.Ufuk Üniversitesi Türkiye Trafik Kazaları Yardım Vakfı tarafından 1999 yılında kurulmuş olup;Kendine ait herhangi bir anaokulu, kolej, lise vb. eğitim kurumu mevcut değildir.Kurucu Vakıf dışında başka bir vakıf veya eğitim kurumu ile ilgisi bulunmamaktadır.Üniversitemizde çağdaş kıyafet zorunluluğu vardır. Öğrenciler kılık kıyafet ile ilgili yönetmelik ve yargı kararlarına uymak zorundadırlar.
Üniversitenin Kurucu Vakfı olan Türkiye Trafik Kazaları Yardım Vakfı 1972 yılında kurulmuştur. Vakıf Senedinin üçüncü maddesinde Vakfın Amacı bölümünde belirtilen "Trafik, iş, spor ve diğer kazaların, afet ve felaketlerin önlenmesi ve bunların sonucu meydana gelen yaralanma ve hastalıklar için acil, tıbbi ve sosyal yardımın, rehabilitasyon hizmetleri yapılması ve bu konularda işbirliği yapmak üzere Yüksek Öğretim kurumları dahil okullar açarak ihtiyaç duyulan her türlü elemanın yetiştirilmesi, lüzumlu araç ve gereçlerin sağlanması, bunlara ilişkin eğitim kurs ve seminerlerle diğer bilimsel faaliyetlerin yapılması için ilgili kuruluşlar ile işbirliği yapma" gibi nedenlerle kurulduğu için bu konularda eğitim, araştırma ve hizmet sunması öngörülmüştür.

Üniversite açmadaki temel düşüncelerimiz Vakıf Senedindeki ana çerçeve içinde özellikle toplumumuzu öncelikle ilgilendiren kaza, felaket, bedensel ve ruhsal sorunlara karşı önleyici, koruyucu ve tedavi edici ilke ve yöntemleri saptamak, bu konularda halkımızı yönlendirecek sağlık, eğitim ve kamu hizmetlerinin bilincini, metodolojisini, diğer ülkeler, devlet kurumları ve bireyler arası ilişki ve davranışların yönlendirilmesi ve bu konularda yeterli ve yetkili elemanların yetiştirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaca yönelik olarak da tıp, işletme, ekonomi ve hukuk gibi ana kavramların gerçekleşmesine destek olan Hukuk, Eğitim, Fen-Edebiyat (İstatistik), İktisadi ve İdari Bilimler (İşletme, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler) Fakülte ve bölümleri ile bunları tamamlayan Yüksek Okul ve Enstitüler kuruluş kanunumuzda yer almıştır. Bunların hepsini aynı zamanda ve aynı üst düzeyde başlatabilmek olanağımız olmadığı için Yüksek Öğretim Kurulu 2002-2003 eğitim yılı için Hukuk, Fen-Edebiyat (İstatistik), İktisadi ve İdari Bilimler (İşletme, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler) konularında öğrenci almamızı uygun bularak ÖSYM programlarına almıştır. 2003-2004 Eğitim-Öğretim yılında Tıp Fakültemiz hizmete girmiştir. Üniversitemizde her öğrencinin kendi alanındaki çalışmaları çağdaş düzeyde izleyebilmesini sağlamak ve her türlü yayını, çalışmayı ve internet ağından yararlanabilmesi için İngilizce dilini öğrenmesi öngörülmüştür. Bir yıllık hazırlık sınıfından sonra kendi seçtiği dalda (Tıp, Hukuk vb.) daha iyi yetişebilmesi için mesleki ek yabancı dil programları uygulanmaktadır.Zengin kütüphane kurma temel ilkemiz yanında her öğrencinin bilgisayar öğrenme olanakları sağlanacak ve internet gibi diğer yardımcı kaynaklardan yararlanılacaktır.
Her fakülte veya öğretim birimi içinde en az %15 kadar burslu (bugün burslu öğrenci oranı %22’ye ulaşmıştır) öğrencinin yıllık kayıt ücreti olan kısım alınmamaktadır. Bu burs karşılığı, Üniversitemize verilen Doç. Dr. Ufuk Ege Fonundan ve kendi olanaklarımızdan sağlanmaktadır.

Üniversitemiz yurt dışındaki bazı önemli Üniversitelerle işbirliği hizmetlerine yönelik programlar hazırlamaktadır. Üniversitemizde internet üzerinden eğitim yapma araç ve gereçleri sağlanmıştır. Tıp Fakültesi için Balgat’ta 120 yataklı Dr. Rıdvan Ege Hastane İnşaatı bitmiş olup, tıbbi donatımın tamamlanması hazırlıkları yürütülmektedir. Ankara’nın merkezì yerinde konumlanan Türkiye Trafik Kazaları Yardım Vakfınca üniversitemiz hizmetine ayrılan 220 yataklı Dr. Muhittin Ülker Acil Yardım ve Travmatoloji Hastanesi’nin Mayıs 2004 ayı içerisinde boşaltılarak onarımı yapılıp Tıp Fakültesi Hastanesi olarak hizmete sokulması çalışmaları yürütülmektedir.Ufuk Üniversitesi, Ankara’da, Konya-Eskişehir yolu kavşağı üzerinde bulunan, Dr. Muhittin Ülker Acil Yardım ve Travmatoloji Hastanesi’nin (Trafik Hastanesi) hemen yanında hizmete açılan yeni binasında eğitim hizmetlerini vermektedir.Ufuk Üniversitesi’nde eğitim ve yönetim hizmetleri Ufuk Üniversitesi’nin kurucusu olan Türkiye Trafik Kazaları Yardım Vakfı’na ait Balgat’taki Dr. Muhittin Ülker Acil Yardım ve Travmatoloji Hastanesi arka bloğundaki bina ile, Dr. Rıdvan Ege Tıp Merkezi ek tesislerinde ve ihtiyaç halinde Balgat-Osmanlı Caddesi ek binasında yapılacaktır. Bu üç bina; Ankara’nın merkezi olan Bahçelievler son durak, Milli Kütüphane, AŞTİ (Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi) binası ve Metro istasyonunu kapsayan bölgelere 1 km.’den daha az bir uzaklıkta bulunmaktadır. Ankara’nın her yerine toplu taşımacılık hizmetleri vardır. Üniversitemiz Merkez Kampüsü Eskişehir-Konya yolları kesişme yerindedir. Ortadoğu Teknik, Bilkent, Hacettepe ve Başkent Üniversite Merkez Kampüsleri bizim merkez kampüsümüzden 4-17 km. daha sonra, Eskişehir yolu üzerinde ve Eskişehir yönünde bulunmaktadır. Üniversitemiz şehir içinde olduğundan kiralık barınma yerleri ve öğrenci yurtları bulma olanağı daha kolaydır. Bu öğrenim yılında Üniversitemize ait öğrenci yurdu programa alınmamıştır. (Üniversitemiz çevresindeki yurtlar) Bu sene öğrenime başlayacak öğrenciler için 1. no kampüs olarak anılan Balgat’taki Dr. Muhittin Ülker Acil Yardım ve Travmatoloji Hastanesi (Trafik Hastanesi) bitişiğindeki ek bina ve Vakıf’ça Üniversitemize tahsis edilen yeni Dr. Rıdvan Ege Tıp Merkezi binasında ek olarak yaptırılan Temel Bilimler ve Hazırlık Sınıfları binası hazır hale getirilmiştir. Trafik Hastanesi ek binasında Üniversite Mütevelli Heyet Başkanlığı, Rektörlük, Dekanlar, Üniversite Genel Sekreterliği, Öğretim Üyeleri Odaları, Bilgi İşlem Merkezi ve diğer hizmet birimleri ile 150 kişilik bir konferans salonu ve bir dershane, bir kütüphane ve toplantı salonları hizmet görecektir. Yeni yapılan Dr. Rıdvan Ege Tıp Merkezindeki 170 ve 150 kişilik iki konferans salonu, kütüphane ve çeşitli dershaneler Tıp Fakültemizin hizmetleri için ayrılmıştır.
Burada Temel Tıp Eğitimi için hazırlanan 6 Laboratuar ve sınıf yanında, Yabancı Dil Hazırlık Sınıfları ve Bilgi İşlem uygulama dersleri vardır. Ayrıca her iki hastane ek eğitim ve hizmet binaları arasında öğrenci kafeteryası bulunmaktadır.Balgat’ta Sağlık Bakanlığının kullanmakta olduğu 14.700 m² kapalı alanlı Dr. Muhittin Ülker Acil Yardım ve Travmatoloji Hastanesi, Sağlık Bakanlığı’nın yeni hastanelerine taşınması üzerine restore edilerek eğitim-öğretimin hizmetine sunulacaktır.
Üniversitemizin, öğrencilerin hizmetine sunacağı özel yurtları mevcut değildir. Ancak Kampüs Merkezi şehir içinde olduğu için öğrenciler hem Kredi Yurtlar Kurumu’nun hem de özel sektörün yurtlarından yararlanma olanağına sahiptirler. Ufuk Üniversitesi Kampüs Merkezi yakınlarında bulunan özel yurtların listesi ve bunlarla ilgili detaylı bilgiler üniversitemizin internet sitesinde yer almaktadır. İleriki yıllarda yapılacak kampüslerde, yurtların da bulunması programlanmıştır

.Adres:Konya Yolu No:2 Trafik Hastanesi Yanı, 06520 Balgat - ANKARA
Tel: 0090 312 204 44 00-98
Fax : 0090 312 287 23 90
e-mail: [EMAIL="ufukuni@ufuk.edu.tr"]ufukuni@ufuk.edu.tr[/EMAIL]

________________________________FAKÜLTELER_______________________________

Tıp Fakültesi:

Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitimin en önemli amacı, öğrencilerine hekimliğin ayrıcalıklı özünü öğretirken, profesyonel yaşamda karşılaşılacak hastalıkların tanı ve tedavisine yönelik tıp bilgisini, değerlendirme ve uygulama becerisini ve araştırıcı mantığını çağdaş teknolojilerden faydalanarak vermektir. Hekimlikte mutluluk, iyi ve güzel için çalışabilmek, sahip olduklarımızla yetinebilmek, hasta ve endişeli bir yüzde huzur ve güven çizgilerini yaratabilmek, ona yaşam gücünü verebilmek ve en önemlisi bütün bunlardan zevk alabilmektir. İşte bu duyguları yaşayabiliyor veya yaşatabiliyorsanız geliniz Tıp doktoru, hekim olunuz.Hekimlik yalnız belirli bilimsel kural, yöntem ve araştırmaları yapmak değildir. Hekim hiçbir zaman hastayı mesleki bir araç olarak değil yaşayan, yaşatan, hisseden, hissettiren ve toplumun yapı taşı olan insan olduğunu asla unutmamalıdır. Hekimlik başkasının ıstırabı karşısında duygulanan fakat ona hiç belli etmeden ona bilgisi, ilgisi, sevgisi ve saygısı ile yaklaşmasını bilme ve uygulama mesleğidir. Bu nedenle hekimlik yalnız bilgi, sanat ve ustalık değil en yüce varlığımız olan insan ruh ve bedenini kendimizinki veya kendimizinkiler gibi koruyarak, severek ve onlarla bütünleşerek hizmet etmektir.Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesinde eğitim süresi 6 yıldır ve eğitim dili Türkçe’dir. İngilizce kaynaklardan faydalanılması ve ilerde uluslararası ilişkilerde lisan sorunu olmaması için İngilizce yeterlilik sınavını başaramayanlar bir yıl süre ile İngilizce Hazırlık Sınıfına (Hazırlık Programı) devam ederler. Bu süre zarfında devamsızlık hariç hazırlık sınıfında başarısız olanlar ertesi yıl kazandıkları bölüme devam ederler. Ancak bunların Tıp Fakültesinden mezun olabilmeleri için azami eğitim süresinde İngilizce hazırlık sınıfının yeterlilik sınavını başarmaları gerekir. Aksi halde Tıp Fakültesini bitirmiş sayılamazlar. Başarılı olanlar ise temel tıp eğitimine başlarlar. Tıp mesleğinin üniversal bir bilim dalı olduğu göz önüne alınırsa mesleki İngilizce’nin ne kadar önemli olduğu ortadadır. Bu eksikliği gidermek için ileri ki yıllarda Mesleki İngilizce Dersleri ile iş hayatına hazırlama amacı ile Uygulamalı İngilizce Dersleri okutulacaktır. Bu beceri, İngilizce kaynaklardan faydalanabilme yanında, yabancı hasta ve bilim adamları ile iletişimde kolaylık sağlayacaktır. Temel eğitim sistemi olarak seçtiğimiz “Integre” sistemin interaktif düşünce ve uygulama ile birleştirilmesi, öğrenilenlerin arasında ilişki kurmayı ve böylece doğruya varmayı öğretecektir. Temel eğitim dönemlerinde Anatomi, Fizyoloji; Histoloji, Biyokimya, Tıbbi Biyoloji ve Genetik gibi direkt insan organizmasını tanıtan dersler yanında, hekimlik sanatının uygulanmasında kolaylık ve farklılıklar sağlayacak, sosyal yaşamın gerçekleri ve teknolojinin tıp bilimine getirdiği çağdaş tanı ve tedavi yöntemleri en geniş biçimde verilecektir.
Bütün bilim dallarında olduğu gibi ve fakat tıp eğitiminde daha da önemli olan kıdemli hekimlik ile genç tıbbiyelilik yakınlığıdır. Bu yakınlığı sağlarken sorgulamayı, neden-niçin ilişkisini mantıksal bir sonuca bağlamada deneyim kazanılacaktır.“Düşünmeden öğrenmek ve daha sakıncalısı öğrenmeden düşünmek”ten uzak durulmalıdır. Düşünerek öğrenmek kişiyi daha farklı bir hekim yapacaktır. Çağdaş laboratuarlarda temel tıp derslerini alırken kliniklerde öğrenilenler en iyi alt yapıyı hazırlayacaktır. Milyonlarca yılda bugünkü evrimine kavuşmuş bu muhteşem organizmada hiçbir işlevin basit ilişkilerle ortaya çıkmadığını hissederek, öğrendiklerinizi değerlendirmede öğretim üye ve yardımcılarını yanınızda göreceksiniz.Tıp öğrenimi sonunda, bir uzmanlık alanı seçme isteği göz önüne alınarak, olası sınavlara hazırlık bağlamında, ilk dönem eğitim programından başlayarak, sorunları çözmeye alışkanlık kazandıracak bir öğreti de planlanmıştır.

Hukuk Fakültesi:

Hukuk Fakültesi, 2002-2003 Eğitim - Öğretim yılında alanında isim yapmış öğretim üyeleri ile eğitime başlamıştır. Günümüzde Hukuk eğitimi yapmış elemanlara büyük ölçüde ihtiyaç duyulmaktadır. Bir yandan hakim, savcı , avukat, hukuk danışmanlığı gibi meslekler seçilebilirken, diğer yandan da kamu ve özel kesimde büyük ölçüde hukukçuya ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca Avrupa Birliği Ülkeleri ve diğer Avrupa Ülkelerinde dil bilen hukukçuların kolayca görev alabilmesi mümkün olacaktır.

Günümüzde hukuk, yalnız yargıçlık, savcılık ve avukatlık alanlarıyla sınırlı kalmayıp, toplum yaşamının her anında ve aşamasında hak ve hürriyetlerin gereklerinin ve yükümlülüklerinin uyumlu biçimde düzenlenmesinden, toplumsal kurum ve kuruluşlar için geleneksel ve evrensel hukuk ilkelerinin belirlenmesi ve kurumsallaşmasına kadar bireysel, ulusal ve uluslararası ilkeleri saptamak, düzenlemek ve kollamakla görevli, anlayış ve davranışları belirlemek ve izlemede geniş bir hizmet alanına yayılmıştır. Bu nedenledir ki, Hukuk Fakültesi mezunlarına zaman içinde ihtiyacın giderek artacağı tahmin edilmektedir.Uluslararası kurum ve kuruluşlarda görev alabilecek hukukçuların hukuk kültürü yanında mutlaka yabancı dil bilgileri ile de donanmış olmaları gerekmektedir. Bu nedenle hazırlık sınıfında verilen "Temel İngilizce" yanında öğrenim süresince "Mesleki İngilizce" dersleri ile "İş Hayatına Hazırlama İngilizcesi" dersleri ve karşılaştırmalı hukuk bilgileri de verilecektir.Fakültemiz, yaklaşık 4000 ciltlik hukuk uzmanlık kitaplığı ile ilk vakıf özel hukuk fakültesi olma özelliğine de sahiptir. Her gün de uzmanlık kitaplığımızın gelişmesine çaba gösterilerek öğrencilerimizin ders, seminer ve uygulama çalışmaları ve araştırmalarında bu hukuk uzmanlık kitaplığından yararlanmaları özendirilecektir.
Fakültemiz Ekonomi, İşletme, Uluslararası İlişkiler, Adli Tıp ve Bilgisayar kullanımı gibi bilgiler ile donanmış, iyi yabancı dil bilen, geniş bir genel kültüre sahip öğrenciler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Mesleki dersler gibi zorunlu olan bu zorunlu meslek dersler de alanlarında uzmanlıklarıyla tanınmış çok değerli öğretim üyeleri tarafından gerçekleştirilecektir.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi:

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından öğrencilerine iki farklı program sunulmaktadır. Bunlar; "Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler" ile "İşletme" programlarıdır. Önümüzdeki yıllarda mevcut talepler ve ülkenin ihtiyaçları dikkate alınarak yeni programlar açılacaktır. Yeni açılacak programlar ayrıca ilan edilecektir.Fakültemizde bulunan "Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler" ile "İşletme" bölümleri hakkında detaylı bilgilere menüden ulaşabilirsiniz.Bu Fakültemizde ana amaç ulusal ve uluslararası işletmelerde Pazarlama, Finans, Üretim, Muhasebe gibi çeşitli departmanların yönetiminde verimlilik ve etkinliği sağlayarak gerek kendisi için gerek ülke için değerli uzmanlar yetiştirmektir. Teorik ve güncel bilgilerin dışında öğrencilere yapıcılık ve girişimcilik aşılamak, evrenselliğe uyum sağlamaları için gözlem ve algılamalarını geliştirmek, böylece önlerine çeşitli fırsat ve olanakları sergileyebilmektir.
Bu Fakültemizden mezun olan öğrencilerimiz Kamu Kuruluşlarının dışında özel sektörün küçük ticari işletmelerinden büyük holdinglere kadar geniş bir yelpazede iş olanaklarına sahiptirler.Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümümüzde Dış İşleri Bakanlığı meslek memurları yetiştirmenin yanında işletmelerin gereksinim duydukları Dış İlişkiler yöneticilerini ve uzmanlarını yetiştirmek başlıca hedefimizdir. Özellikle uluslararası kurumlarla yazışmalar, davranışlar, organizasyonlar, iletişim gibi pek çok alanda düşünebilen, sorgulayan, inceleyen, yapıcı katkıda bulunabilen, yaratıcı insanı yetiştirmek amacındayız.Fakültemiz ve Bölümlerinin Öğretim Üyeleri, Sosyal Bilimler Enstitüsünün yürüteceği Lisans ve Lisansüstü düzeyde (B.A. ve M.B.A. programlarında) diğer Üniversite ve kurumlardan gelecek yarı zamanlı öğretim üyeleri ile birlikte görev alacaklardır. Bu programlarda öğrencilerimiz, verilecek teorik bilgiler ve uygulamadan gelecek uzmanların tatbiki katkılarıyla çalışma hayatına hazırlanacaktır.

Fakültemiz zaman içinde genişleyecek öğretim kadrosu ile "Özel Çalışma Merkezleri"nde kamu ve özel sektör ile uluslararası kuruluşlara projeler üretmeyi planlamaktadır.Öğretim üyelerimizin ve öğrencilerimizin çalışmalarında yararlanabilecekleri kişisel bilgisayarlardan oluşan iki bilgisayar laboratuarımız bulunmaktadır. Bu laboratuarlardaki kişisel bilgisayarlarda internet erişimi bulunmaktadır.

Fen Edebiyat Fakültesi:

Fen Edebiyat fakültesi üniversitemizin teknoloji boyutunu kapsaması itibarıyla oldukça önemli bir misyon üstlenmiştir. Çağımızın bu önemli alanlarında eğitim ve araştırma çalışmaları yapmak, ve diğer bölümlere teknoloji desteği sağlamak ve her şeyden önce bu alanlarda üstün becerili öğrenciler yetiştirmek amaçlanmaktadır.Yakın bir gelecekte Bilgisayar ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinin fakültemiz bünyesinde faaliyet göstermeleri planlanmaktadır. Üniversitemizin sağlık bilimlerinde ağırlıklı olduğu göz önünde bulundurularak Medikal Enformatik konusunda da fakültemiz kapsamında çalışmalar yapılacaktır.
Bu Fakültemizde İstatistik Bölümü eğitimine devam etmektedir. 2003-2004 Öğrenim Yılında hem Fen hem de Edebiyat alanlarında yeni bölümler açılacaktır. Bu Fakültemiz her sene açacağı çeşitli bölümlerle isteyen öğrencilerimizin Fen isteyen öğrencilerimizin ise Edebiyat konularında eğitimlerine katkı sağlayacaktır.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 4468
favori
like
share