Yeditepe Üniversitesi
(İstanbul)


Üniversitemiz, İstanbul Eğitim ve Kültür (İSTEK) Vakfı tarafından 4142 sayılı Yasa ile 1996 yılında Vakıf Başkanı Bedrettin Dalan’ın öncülüğünde kurulmuştur. 2547 sayılı Yükseköğretim Yasası çerçevesinde kamu tüzel kişiliği, mali ve idari özerkliği olan bir vakıfüniversitesidir.Üniversitemiz, Türkiye’nin birçok alanda öncüleri olan seçkin, başarılı, uzman akademik ve idari kadroları ile Türk yüksek öğreniminde hak ettiği yeri almıştır. Amacımız, Atatürkçü düşüncelerin ışığında onun ilke ve inkılaplarına tam bağlı laik, çağdaş, araştırmacı ve yenilikçi, temel kültür konularına ve teknolojiye hakim, dünya kültürüne erişmiş, kendi özbenliğini güçlendirmiş gençler yetiştirmektir. Yeditepe Üniversitesi, çağdaş eğitim program ve uygulamalarıyla 21. Yüzyıla dönük bir eğitim yapmaktadır.
Üniversitemiz lisans eğitimini 2003-2004 eğitim yılında 9 fakülte, 1 Yabancı Diller Yüksekokulu, 1 Meslek Yüksekokulu’nda 41 değişik programda yürüttü. Lisan eğitimini 2004-2005 eğitim yılında 10 fakülte, 1 Yabancı Diller Yüksekokulu, 1 Meslek Yüksekokulu’nda 50 programda yürütecektir. Yüksek lisans düzeyinde ise Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri alanında eğitim vermektedir. Lisans ve önlisans eğitimleri, Kayışdağı’nda 26 Ağustos Yerleşiminde, Göztepe’de Diş Hekimliği Fakültesi ve Uygulamalı Hastanesinde, lisansüstü eğitimi ise Kayışdağı 26 Ağustos Yerleşimi ve Göztepe Yerleşimi’nde yapılmaktadır.

Yeditepe Üniversitesi’nde (YTÜ) eğitim dili genel olarak İngilizcedir. İngilizce düzeyleri yeterli olmayan öğrenciler bir öğretim yılı İngilizce hazırlık sınıfına devam ederler. Hukuk Fakültesinde, Türk Dili ve Edebiyatı ile Güzel Sanatlar Fakültesinin bazı bölümlerinde dersler, nitelikleri gereği, Türkçe yapılmaktadır. YTÜ’de dünyanın kabul ettiği sistem olan kredi sistemi uygulanır. Buna göre her programın belirlediği zorunlu ve seçmeli derslerin karşılığı olan toplam kredi ile öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.Yeditepe Üniversitesi’nde tam ve yarı zamanlı 867 öğretim elemanı; lisans düzeyinde 7408, yüksek lisans düzeyinde ise 3080 olmak üzere toplam 10488 öğrenci vardır. Öğretim elemanı ve öğrencisi ile Üniversitemiz 6 yıl gibi kısa bir süre içerisinde şimdiden ulusal ve uluslararası düzeyde kendini kanıtlamış; üniversite eğitiminde yerini almıştır.

Ulaşım: Üniversitemize, Kadıköy’den hareket eden 19 ve 19C numaralı İETT otobüsleri ve Küçükbakkalköy minibüsleri ile ulaşabilirsiniz. Ayrıca, Üniversitemizin İstanbul genelinde öğrencilerimize hizmet veren geniş bir servis filosu mevcuttur.

Adres: Adres:İnönü Mah. Kayışdağı Cad. 26 Ağustos Yerleşimi 34755 Kadıköy - İstanbul
Telefon: (0216) 578 00 00 (pbx)
Faks0216) 578 02 44
E-Posta: [EMAIL="tanitim@yeditepe.edu.tr"]tanitim@yeditepe.edu.tr[/EMAIL]

______________________________FAKÜLTELER__________ _______________________

Diş Hekimliği Fakültesi:

Eğitim ve öğretim elemanları, öğrencileri, hemşireleri, teknik elemanları, ilişki içinde olduğu bütün kişi ve kuruluşları ile birlikte Atatürk İlke ve İnkılaplarına bağlı, bilimsel çağdaş ve kendini sürekli geliştiren bir kurum anlayışı içinde olmaktır. Bu anlayış çerçevesinde Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi; Çağdaş bir yaklaşımla, öğrencilerimize ve çalışanlarımıza, değişen ve gelişen çevreye, teknolojiye, tedavi yöntemlerine uyum sağlamaları ve katkıda bulunmaları için gerekli tüm öğrenim ve becerileri kazandıracak en ileri fiziksel, teknolojik ve diğer eğitim imkanlarını sağlamak;Çağdaş eğitim uygulamaları ile ağız ve diş sağlığı tedavileri konusunda topluma en iyi hizmeti vermek, en yüksek nitelikte donatılmış kliniklerde en iyi materyalleri kullanarak, tedavi sürecinin hastayı en fazla memnun edecek şekilde tamamlanmasını sağlamak, “önce insan” ilkesinden yola çıkarak, hasta psikolojisini ve sağlığını ön planda tutmak ve verilen hizmetlerin tümünde sürekli gelişmeyi sağlayacak ortamı yaratmak, meslektaşlarımızın da mesleki gelişimlerine olanak sağlamak üzere kazanılan deneyimleri paylaşmak, amaçlarını esas olarak benimsemiştir.
Adresişhekimliği Fakültesi ve Diş Hastanesi Bağdat Caddesi No:238 81006 Göztepe / İSTANBUL
Tel: 0216.363 60 44
Faks: 0216.363 62 11

Eczacılık Fakültesi:

İstanbul Eğitim ve Kültür Vakfı (İSTEK) tarafından kurulan Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, 2001 yılında TBMM Kararı, Bakanlar Kurulu ve YÖK onayı ile eğitime başlamış, Türkiye’nin ilk ve tek eğitim dili ingilizce olan Vakıf Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’dir.Kuruluşundaki amacı, Atatürkçü düşüncelerin ışığında O’nun ilke ve inkilaplarına tam bağlı, laik, çağdaş, araştırmacı ve yenilikçi eczacılar yetiştirebilmek olan fakültemiz, bünyesindeki uygulama eczanesi ve ilaç araştırma ve geliştirme laboratuvarlarıyla birlikte Türkiye’nin en modern ve çağdaş eğitim ve sağlık kurumu olarak kendi alanında sayılı örneklerden biri olma yolundadır.Eczacılık eğitiminde ideal misyon olarak ilaç konusunda yetkin, insanın yaşam kalitesini artıcı işleve sahip, yaşam boyu öğrenen, öğrendikleri ile sorumluluk alarak sorun çözen, meslek etiğine duyarlı insanlar yetiştirmek amaçlanmıştır.
Diğer pek çok yükseköğretim kurumunda olduğu gibi, Fakültemize de ÖSS sonuçlarına göre öğrenci kabul edilmektedir. 2003-2004 öğretim yılında fakültemize kayıt yaptıran öğrencilerimizin sayısal türdeki puan aralığı 359.551-328.304 dur. Türkiye’de öğrenci alan onbir eczacılık fakültesinden biri olan fakültemizde lisans eğitimi süresi dört yıldır. Üniversitemizin diğer fakültelerinde olduğu gibi, lisans eğitimine başlamadan önce açılacak İngilizce dil sınavından muaf olamayan öğrencilerimiz bir yıl süreli bir hazırlık sınıfına devam etmek ve başarılı olmak durumundadırlar.
Üniversitemizin bulunduğu 26 Ağustos Yerleşimi, İstanbul’un doğal güzellikleri, tarihsel zenginlikleri ve toprak koşullarına uyumlu Türkiye florasının özgün örnekler ile dünya florasının değişik türlerinden oluşturulmuş botanik bahçesi özelliklerini bünyesinde barındırmaktadır. Üniversite yaşamınız boyunca Yerleşkemizdeki öğrenci kulüplerine katılarak bir çok sosyal, kültürel ve sportif etkinlikte yer alabilirsiniz.Yeditepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi başta öğretim üyeleri olmak üzere tüm personeli ile güzel bir ortam yaratarak hizmet vermeyi sürdürecek ve temel misyonu ülke sağlık sisteminde önder olacak "iyi" eczacılar yetiştirmek olacaktır.
Adres:26 Ağustos Yerleşimi Kayışdağı Caddesi. 34755 Kadıköy - İstanbul
Tel: (0216) 578 00 66
Faks : (0216) 578 00 68
E-posta: [EMAIL="pharmacy@yeditepe.edu.tr"]pharmacy@yeditepe.edu.tr[/EMAIL]

Eğitim Fakültesi:

Eğitim Fakültesinin amacı, öğretim ile rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanlarında meslek edinmek isteyen gençlere eğitim/öğretim olanakları sağlamak ve birer aydın olarak yetişmelerine zemin hazırlamaktır.Fakültemizde Eğitim Bilimleri, Yabancı Diller Eğitimi, Ortaöğretim Alanlar Sosyal Alanlar Eğitim Eğitimi, Ortaöğretim Fen ve Matematik Eğitimi– altında yürütülen dört program bulunmaktadır. Bunlardan “Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık” ve “İngilizce Öğretmenliği” programları dörder yıllık lisans; diğer ikisi olan “Matematik Öğretmenliği” ile “Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği” programları beşer yıllık lisans+yüksek lisans programları olup son ikisi Eğitim Bilimleri Enstitümüzün işbirliğiyle yürütülmektedir.
Ders programları öğrencilere geniş bir perspektif içinde yetişme olanağı tanırken özellikle alan öğretmeni olarak yetişecek olanların o alanı çok iyi öğrenmeleri üzerinde titizlikle durulmaktadır; çünkü, “öğretmenlik bilgi ve becerileri”nin bilinmesi çok önemli olmakla birlikte, öğretilecek alanın iyi bilinmemesi durumunda başarılı bir öğretmen olunmayacağı açıktır.

Fen Edebiyat Fakültesi:

Yeditepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinin önemli bir özelliği, programında fen bilimlerinin yanı sıra kültür ve düşünce ağırlıklı disiplinlere de yer vermiş olmasıdır. Bu çerçeve içinde, Fizik ve Matematik gibi iki temel bilim alanındaki akademik ve eğitsel faaliyet, Tarih, Antropoloji, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı ve Felsefe gibi temel sosyal disiplinler alanında oluşturulan köklü ve canlı bir akademik ortamla tamamlanmaktadır.Fakültemizde eğitim dili İngilizce olup (Türk Dili ve Edebiyatı bölümünün Türkçe yapılması zorunlu olan derslerinin dışında), İngilizce yeterlilik sınavını kazanamayan öğrenciler İngilizce hazırlık programına devam etmektedir. Fakültemize bağlı bölümlerde ilk yıllarda genel nitelikli bölüm dersleri ağırlıklı olup özellikle üçüncü ve dördüncü sınıflarda uzmanlaşmaya yönelik ders seçim olanakları sağlanmaktadır.Fakültemiz Türk ve yabancı öğretim elemanlarından oluşan güçlü bir öğretim kadrosuna sahiptir. Klasik Fen-Edebiyat Fakültelerinin çoğunda bulunmayan ders ve konuların yanısıra, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Almanca, Rusça ve Yunanca gibi çağdaş, Latince ve Klasik Yunanca gibi antik kültür dillerinin de programa dahil edilebilmesi bu zenginliğin bir sonucudur. Fakültemiz öğrencilerinin yanı sıra üniversite geneline yönelik olarak açılan çok sayıda seçimlik ders Fen-Edebiyat Fakültesinin üniversite bünyesine sağladığı katkının bir belirtisi olarak değerlendirilmelidir.
1999-2000 Akademik yılında İngiliz Dili ve Edebiyatı, Antropoloji, Türk Dili ve Edebiyatı ve Fizik dallarında başlatılan yükseklisans programları fakültemizin, Türkiye’nin nitelikli akademisyen ve öğretim elemanlarına yönelik gereksinimini karşılama yönündeki çaba ve kararlılığının bir göstergesidir.Gerek çalışma hayatına atılan, gerekse akademik faaliyetlerine devam etmek üzere çeşitli yükseklisans programlarına kabul edilen mezunlarımız insani değerlere önem veren ve özgün düşünebilen çağdaş bireyler olarak bilim ve kültür hayatına önemli katkılarda bulunacaktır.
Fen Edebiyat Fakültesi Yeditepe Üniversitesi 26 Ağustos Yerleşimi Kayışdağı Caddesi 34755 Kadıköy - İstanbul
Tel: (0216) 578 07 44 - 578 08 11
Faks: (0216) 578 08 99
e-posta: [EMAIL="fas@yeditepe.edu.tr"]fas@yeditepe.edu.tr[/EMAIL]

Güzel Sanatlar Fakültesi:

1996 yılında İstanbul’da Büyükada’da eğitime başlayan Fakültemiz, ilk mezunlarını 2000 yılında vermiştir. 2000-2001 eğitim yılından itibaren eğitimine Kayışdağı’nda 26 Ağustos Yerleşiminde devam etmektedir.Sanat eğitim ve öğretiminde önde gelen kurumlardan biri olmak iddiasındaki Fakültenin öğretim kadrosu, alanlarında tanınmış öğretim elemanları ve sanatçılardan oluşmaktadır.Fakültenin ilk yıl programında öğrencinin sanat eğitimine zemin hazırlayacak bir program yürütülmektedir. Temel Sanat Eğitimi,Desen Sanat Tarihi, Düşünce Tarihi gibi ortak derslerin görülmesi, öğrencilerin ilk yıldan sonra, kendi yeteneklerine daha uygun buldukları bir diğer bölüme geçiş yapabilmelerine olanak tanımaktadır.Öğrencilerin belirlenen bir ÖSS puanı ile girecekleri özel yetenek sınavı sonrası kabul edildiği Fakültede, yetenek sınavları sonrasında yapılan İngilizce yabancı dil sınavında da başarılı olmaları gerekmektedir. İngilizceleri yeterli olmayan öğrenciler İngilizce hazırlık programına devam ederler. Dil barajını aşanlar ise doğrudan, seçtikleri programda 4 yıllık lisans öğretimlerine başlarlar.Diğer üniversitelerin benzer dallarında eğitim gören öğrenciler, bir dönem okumaları ve başarılı olmaları durumunda Fakültemizin bölümlerine yatay geçiş yapabilirler.
Fakültemizde lisans eğitimlerini tamamlayanlar, istedikleri takdirde, lisansüstü öğretimlerini Yeditepe Üniversitesinin yüksek lisans programlarında ya da benzer dallarda eğitim veren diğer üniversitelerde sürdürebilirler.
Güzel Sanatlar Fakültesi Yeditepe Üniversitesi 26 Ağustos Yerleşimi Kayışdağı Caddesi 34755 Kayışdağı - İstanbul
Tel: (0216) 578 08 45- 578 08 51
Faks: (0216) 578 08 63
e-posta: [EMAIL="finearts@yeditepe.edu.tr"]finearts@yeditepe.edu.tr[/EMAIL]

Hukuk Fakültesi:

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinin amacı, İngilizce ve Almanca’yı iyi bilen; hukukun yanı sıra sosyal bilimler alanında da bilgili, globalleşmenin gerektirdiği geniş ufuklu, kültürlü, genel hukuk ilkelerine saygılı, ahlaki değerleri göz önünde bulunduran, hukuk biliminin gelişmesine katkıda bulunabilecek hukukçular yetiştirmektir. Türk hukuku yanında Avrupa ve Amerikan hukuk sistemlerinin temel esaslarını da öğrenecek olan mezunlarımız, ülkemizin 21. yüzyıl ihtiyaçlarına cevap verebilecek bilgi birikimini haiz olacaklardır. Teorik derslerin yanısıra uygulamalı çalışmalar ile de takviye edilecek olan eğitim, mezunlarımızın, zaman kaybetmeden çalışma yaşamına uyum sağlamalarını amaçlamaktadır.Klasik hukuk fakülteleri ders programlarının yanı sıra, İngilizce ve Almanca olarak okutulan derslerin eklenmesiyle hazırlanan ders programı bu amaçları gerçekleştirmeye yöneliktir. Özellikle, Amerikan Hukuk Sistemi, Karşılaştırmalı Hukuk, İnsan Haklarının Uluslararası Alanda Korunması, Avrupa Hukuku ve Hukuk Sistemi gibi dersler, fakültemizin klasik hukuk fakülteleri ders programlarından farklılığını ortaya koymaktadır.Ayrıca 2001-2002 öğretim yılında yurtdışındaki üniversitelerle işbirliği içerisinde başladığımız yüksek lisans programımız da, çağdaş Avrupa Birliği Hukukuna ağırlık veren modern içeriğiyle mevcut bütün programlardan farklı bir eğitim vermektedir.Bunların yanı sıra, hazırlanan bir mahkeme salonunda teorik olarak görülen derslerin uygulamasına yer verilmektedir. Böylece daha eğitim sırasında öğrenci, uygulamayla da tanışacak ve ileride gireceği çalışma yaşamına herhangi bir zorluk çekmeksizin uyum sağlayacaktır.
Böyle bir programla yetişecek genç bir hukukçu Türkiye’de olduğu kadar uluslararası alanda da aranan bir eleman olacaktır. Dünyayla bütünleşen Türkiye’nin yabancı hukuk sistemlerini ve yabancı dil bilen hukukçulara büyük ihtiyacı bulunmaktadır. Uyguladığımız ders programları ve uygulamalı çalışmalar, bu amacı gerçekleştirmeye yöneliktir.Çalışma hayatına atılan mezunlarımızın, elde ettikleri üstün başarılar ve ülkemiz yararına üstlenecekleri olumlu roller, öğretimimizin başarısını kanıtlamıştır.

İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi:

İçinde bulunduğumuz yüzyılın son yirmi yılında dünyamız çok büyük ve hızlı gelişmelere uğramıştır ve bu değişim hızı artarak devam etmektedir. Günümüz iş hayatında başarılı olmanın anahtarı doğru araç gereçlerle donatılmış en ileri teknolojiyi takip eden bir eğitim almaktan geçmektedir. İşte bu yüzden Yeditepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi günümüzde gereksinme duyulan en uygun eğitimi vermektedir. Ders programı içerisinde iktisat teorisi, yönetim kavramları, iş idaresi, muhasebe, finans, karşılastırmalı siyaset, siyaset sosyolojisi ve uluslararası politika konuları, konuların bilgisayarla yapılan uygulamaları, ekonomik analiz, pazarlama teknik ve teorileri, satış ve reklamcılık ve kantitatif çalışmalar en detaylı ve güncel haliyle öğretilmektedir. Bu alanlarda en iyi teknoloji kullanılmakta; internet vasıtasıyla eğitim yapılmasına özen gösterilmektedir. Uygulanan ders programı esnek, çağdaş ve dünya standartlarındadır. Program içinde uygulanan dersler, dünya standartlarının gerektirdiği şekilde kredi sistemi ile değerlendirilmektedir. Öğrenciler, bu temel eğitimi aldıktan sonra günümüzde gereksinim duyulan uzmanlaşmaya sahip olabilmek için kendi seçtikleri bir alanda uzmanlaşma sağlayan bir eğitimle fakülteyi tamamlamaktadır. Eğitim ve öğretim faaliyeti katılımcı bir yöntemle yürütülmekte olup, ögrenciler ile oluşturulan karşılıklı etkileşim ortamından, öğretim üyelerinin de ders çıkaracakları bir sinerji yaratılmaktadır.

Bu profesyonel çalışma alanları finans, üretim, pazarlama ve yönetim gibi konular olabilmektedir. Öğrencilerimiz, ayrıca toplumda gerek duyulacak geniş ve çesitli kültür seviyesine ulaşabilmeleri için pek çok sosyal bilim, tabii bilim, beşeri bilim ve sanat dersleri ile takviye edilmektedir. Bu dersler, seçimlik dersler adı altında verilmekte olup, ders programındaki oranı yüzde 50’yi bulmaktadır. Öğretim elemanlarımız da öğrencilerimizin iş dünyasının sorumlu liderleri olabilmeleri için özverili çalışma içerisinde bulunan kaliteli bir kadrodan oluşmaktadır.Fakültemizde eğitim dili, Fransızca ve Almanca eğitim veren iki bölümün dışında İngilizcedir. Dil bilgileri yeterli olmayan öğrenciler dil hazırlık programlarına devam ederler.

Adres:İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Yeditepe Üniversitesi 26 Ağustos Yerleşimi Kayışdağı Caddesi 34755 Kadıköy - İstanbul
Tel: (0216) 578 06 50
Fax0216) 578 07 97
e-posta: [EMAIL="feas@yeditepe.edu.tr"]feas@yeditepe.edu.tr[/EMAIL]

İletişim Fakültesi:

Fakültemiz, kuruluşundan buyana Gazetecilik, Radyo-Televizyon ve Sinema, Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümleri olmak üzere üç bölümlü eğitim verirken, 2001-2002 eğitim yılında Görsel İletişim Bölümü eğitimini katarak 4 bölümlü bir fakülte durumuna gelmiştir.Fakültemizin tüm bölümlerinde birinci yıl, toplumsal bilimlerin giriş dersleri okutuluyor. Böylece öğrencilerimizin bilgi dağarcığını bu komşu disiplinlerin temel öğretileri ile zenginleştirerek, onların bakış açılarını geliştirmeyi ve genişletmeyi, zihinsel ve entellektüel kapasiteleriyle üniversite eğitimine uygun bir öğrenim görmelerini amaçlıyoruz. Öğrencilerimiz, ikinci yıldan başlayarak, kendi bölümlerinin dersleriyle tanışıyorlar, kuramsal derslerin yanında bölümleriyle ilgili uygulamalı dersleri de almaya baslıyorlar.
Eğitim kadromuz, kuramla uygulamayı beraber götürebilecek değerli elamanlardan oluşuyor. Uygulamalı dersler, hızla gelişen teknolojilere uyarlı, yenilenebilir araç ve gereçlerle donatılmış stüdyo ve laboratuarlarda, gerektiğinde alanda yapılıyor. Akademik başarı gösteren öğrencilerimiz staj olanaklarıyla ödüllendiriliyor, bölümlerin denetiminde seçilen ilgili kurumlarda çalışma olanağı bularak iş dünyasıyla tanışıyorlar. Böylece bir yandan eğitimini aldıkları disiplinin tarihini, kuramsal dayanağını ve etiğini öğrenirken, öte yandan da mesleğe yönelik teknik ve pratik bilgi alıyorlar, deneyim ve beceri kazanıyorlar.
Adres: İletişim Fakültesi Dekanlığı Yeditepe Üniversitesi 26 Ağustos Yerleşimi Kayışdağı Cad.34755 Kayışdağı - İstanbul
Tel: (0216) 578 08 22
Faks: (0216) 578 08 23
e - posta: [EMAIL="comm@yeditepe.edu.tr"]comm@yeditepe.edu.tr[/EMAIL]

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi:

1996 yılında Üniversitemizin kuruluşu ile eğitime başlayan Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Genetik ve Biyomühendislik, Kimya Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Sistem Mühendisliği ile Mimarlık dallarında eğitim vermektedir.Fakültemizin bütün bölümlerinde, birinci ve ikinci sınıflarda temel bilimler ve temel mühendislik dersleri ağırlıklı olarak okutulmakta, üst sınıflar ise branş derslerine ayrılmaktadır. Bütün programlarda öğrencinin eğitim, yetenek ve kişisel gelişme isteğine bağlı olarak, ihtisaslaşma ve sosyal bilimler derslerine de yer verilmektedir. Ayrıca akademik başarı gösteren öğrenciler “yandal” ve çift anadal” programlarından yararlanabilmektedirler.Fakültemiz, üniversite eğitiminin bir meslek eğitiminden öteye, temel bilgilere hakim, devamlı öğrenen, sorgulayan ve üreten mezunlar yetiştirmek olduğu yaklaşımı ile eğitimini yürütmektedir. Bu maksatla eğitim çağdaş ve esnek programlar uygulanarak yürütülmekte, yaygın bilgisayar laboratuvarları kullanılmakta, sınıf mevcutları küçük tutularak tartışma ortamı teşvik edilmekte, her öğrenci için akademik danışman atanmaktadır. Verilen mesleki eğitimin yanısıra her öğrenci Uygarlık Tarihi, Yönetim, Hukuk ve Ekonomi dersleri de almaktadır. Akademik başarı gösteren öğrencilere eğitimlerinin bir dönemini dış ülkelerde yürütebilmesi için gerekli üniversitelerarası ilişkiler geliştirilmektedir.

Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinin eğitim dili İngilizce’dir; İngilizcesi yeterli olmayan öğrencilerimiz önce İngilizce hazırlık programına devam ederler.Fakültemizde her yıl, merkezi seçme sınavı ile gelen öğrencilerin yaklaşık yüzde 35’ine burs verilmektedir; böylece maddi olanaksızlıkları bulunan nitelikli öğrencilere parasal destek sağlanarak, ilgi duydukları alanlarda eğitim görmelerine olanak tanınmaktadır.
Adres:Yeditepe Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi 26 Ağustos Kampüsü Kayışdağı Caddesi 34755 Kayışdağı - Istanbul
Tel: (+90 216) 578 04 02
Faks: (+90 216) 578 04 00

Tıp Fakültesi:

Üniversitemiz Tıp Fakültesi 1996-1997 Eğitim-Öğretim yılında faaliyete geçmiş, 2001-2002 öğretim döneminde 10; 2002-2003 üğretim döneminde de 29, Olmak üzere toplam 39 mezun vermiştir. Şu anda İngilizce hazırlık dönemi dışında altı dönemde toplam 247 öğrenci eğitim almaktadır.
Tıp Fakültemizdeki eğitimin hedefi her biri yukarıdaki özelliklerle bezenmiş öğretim kadrosu ile hekim adaylarının bir yandan temel, çağdaş bilgiye ulaşması, bir yandan da hekimlik özelliklerini sindirmiş, yaşadığı dünyanın, ülkesinin sağlık sorunlarını bilen, onlara çözüm üretebilecek yeterliliğe sahip, çalışkan, sorumluluk sahibi, sorgulayıcı, çözümleyici ve dünya standartlarına uyumlu hekimler olarak yetişmelerini sağlamaktır.
Adres:Tıp Fakültesi Dekanlığı Yeditepe Üniversitesi 26 Ağustos Yerleşimi Kayışdağı Cad.
34755 Kayışdağı - İstanbul
Telefon: (0216) 578 05 05 - 578 05 06 - 578 05 73
Faks: (0216) 578 05 75
e - posta: [EMAIL="medicine@yeditepe.edu.tr"]medicine@yeditepe.edu.tr[/EMAIL]

________________________________ENSTİTÜLER________ _______________________

Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Enstitüsü:

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitümüzün kuruluşu, 05.09.2003 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan onay kararı ile tamamlanmış, böylece Enstitümüz, üniversitemizin Eğitim – Öğretim yaşamına katılmıştır. 2004 – 2005 Eğitim - Öğretim döneminde Yüksek Lisans Programı için öğrenci kabülüne başlayan Enstitümüzün gelecek yıllar için ana hedefi Doktora Programını da uygulamaya koymaktır.
Enstitünün kuruluş amacı; Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş felsefesinin ve temel ilkelerinin doğru ve tam olarak anlaşılıp özümsenebilmesine katkıda bulunmaktır. Atatürk’ü , O’nun “ En büyük eserimdir” dediği Cumhuriyet’i ve bu eseri onurlu bir varlık olarak ayakta tutan değerleri tam ve doğru şekilde anlamak, bunları gerektiği gibi koruyabilmenin ön koşuludur. Tam ve doğru anlayabilmek için ise,kuruluş sürecindeki sosyal, ekonomik ve politik koşullarla söz konusu değerleri korumak için ulusca katlanılan sıkıntıları ve ortaya konan özverileri çok iyi öğrenmek gerekmektedir. Cumhuriyetin bugünlerini anlayabilmek ve doğru değerlendirerek geleceğe yönelik sağlıklı ön görüler üretebilmek de yine başlangıç koşullarını iyi öğrenip anlamamızla bağlantılıdır. Enstitümüzün temel ilkelerinden biri, bu bilgileri en sağlıklı kaynaklara dayanarak vermek, diğeri de,bununla yetinmeyip geçmişteki olayların günümüze olan etkileri ve geleceği şekillendirmedeki olası rolerini bilimsel yaklaşımla irdelemektir.
Tel : 0216 578 02 48
Faks : 0216 578 00 32
E-mail : [EMAIL="ataenst@yeditepe.edu.tr"]ataenst@yeditepe.edu.tr[/EMAIL]

Eğitim Bilimleri Enstitüsü:

Enstitü eğitim/öğretime ilişkin lisansüstü programları düzenleyip yürütmeyi amaçlamaktadır. Bu çerçeve içinde “Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği”, “Matematik Öğretmenliği” ve “İngilizce Öğretmenliği” Tezsiz Yüksek Lisans programları yürütülmektedir. Bu programları üçünün de amacı Lisans öğrenimlerini ilgili alanlarda yapmış olan adaylara öğretmenlik için gerekli temel bilgi ve becerileri sağlamaktır. Bundan dolayı programlardaki derslerin ağırlığı daha çok eğitim temelli konulara ayrılmış, alan derslerine az bir yer bırkılmıştır.

Enstitümüz ayrıca, esas itibariyle ilk ve ortaöğretim kurumlarında yöneticilik yapmayı amaçlayan kimseler için “Eğitim Yönetimi ve Denetimi” konusunda bir (tezsiz) yüksek lisans programının da yürütülmesini üstlenmiş bulunmaktadır. Bu programı bitirenler özel ya da resmi eğitim kurumlarında her türlü yöneticilik yapma bilgi ve becerileri edinmenin yanı sıra diğer kuruluşlarda da özellikle insan kaynakları, eğitim vb. konularında yöneticilik, danışmanlık vb. görevlerini de yürütebilirler.
Tel: (+90 216) 578 1730, 578 1636

Fen Bilimleri Enstitüsü:

Yeditepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Mart 1998’den bu yana, YÖK tüzük ve yönetmelikleri çerçevesinde eğitim ve araştırma faaliyetlerini yürütmektedir. Fen Bilimleri Enstitüsü’ne bağlı olarak 7 alanda Yüksek Lisans Programı bulunmaktadır. Bu programlar Sistem, Bilgisayar, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Mimarlık, Fizik ve Matematik Ana Bilim dallarındadır. Fen Bilimleri Enstitüsü programlarının ilk başlangıcında Bilgisayar ve Sistem Mühendisliği konularında Yüksek Lisans programları gerçekleşmiştir.Kara Kuvvetleri Komutanlığı ile yapılan protokol sonucu silahlı kuvvetlerimizin genç ve yetenekli subayları da 1998 yılından itibaren Sistem Mühendisliği Yüksek Lisans Programına başarıyla devam etmektedirler. Şu ana kadar Kara Kuvvetlerimizden 80 subay Yüksek Sistem Mühendisi ünvanını almaya hak kazanmıştır.
2002-2003 Eğitim Programında Elektrik Elektronik Mühendisliği, Fizik ve Matematik dallarında da Yüksek Lisans Programları ile Fizik ana bilim dalında Doktora programı da başlamıştır. 2003 –2004 döneminde Bilgisayar Mühendisliği ve Elektrik Elektronik Mühendisliği Doktora programları Üniversite Senatosunca kabul edilmiş olup YÖK’ün onayını beklemektedir. 2004-2005 eğitim döneminde bu programların açılması beklenmektedir. Ayrıca 2004-2005 eğitim yılı itibariyle Mimarlık yüksek lisans programı da başlayacaktır.Bu program tezli ve tezsiz yüksek lisans programı şeklinde olacak ayrıca lisans eğitimi Mimarlık olmayanlar için de tezsiz yüksek lisans programı uygulamaya başlayacaktır. Fen Bilimleri Enstitüsü’nün ana görevlerinden biri de bu belirtilen yüksek lisans ve doktora programlarıyla beraber araştırma ve geliştirme faaliyetlerini arttırmak ve gençleri bu konuda daha aktif hale getirerek ve bilim ve teknolojiye katkıda bulunmayı sağlamaktır.Yürütülmekte olan programlarda güçlü akademisyenlerden yararlanılmakta olup, gelişen teknolojik alt yapıyla yüksek lisans öğrencilerine etkin bir eğitim ve araştırma hizmeti verilmektedir.
Ayrıca, belirtilen bu yüksek lisans ve doktora programlarına ilave olarak, Amerika Birleşik Devletleri Rochester Institute of Technology (RIT) ile beraberce “Mühendislik Yönetimi” yüksek lisans programı uygulamasına başlanmıştır. Lisans diplomaları Mühendislik,Fen bilimleri ve İşletme olan adaylar, Master of Engineering in Engineering Management programında da yüksek lisans programına katılabileceklerdir. Bu programlara katılanlar Yeditepe Üniversitesi Yüksek Lisans diplomasıyla beraber Rochester Institute of Technology’nin de diplomasını almaya hak kazanacaklardır. Bu program, tezsiz yüksek lisans programı olup adaylar yaz döneminin 6 haftalık bölümünü RIT öğretim üyelerinden Yeditepe Üniversitesinde ve yaz döneminin ikinci 6 haftalık kısmını Rochester’e giderek RIT öğretim üyelerinden ve diğer toplam 6 dersi de 3 er dersler halinde Yeditepe Üniversitesi öğretim üyelerinden Güz ve Bahar dönemlerinde alacaklardır.Bu program özellikle çalışan genç iş adamlarının çalışma programlarına göre düzenlenmektedir. İki diplomaya beraberce sahip olunacak bu programın gençlere büyük yarar sağlayacağı bir gerçektir.Atatürk Rönesansını devam ettiren Yeditepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü etkin ileri teknolojiyi kapsayan eğitim ve araştırma yeteneklerini bir arada vererek yüksek lisans ve doktora programlarını başarıyla yürütmektedir.

Adres:Yeditepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 26 Ağustos Yerleşimi Kayışdağı Cad. 81120 Kayışdağı - İstanbul
Tel: (0216) 578 04 92
Faks: (0216) 578 04 90
E-posta: [EMAIL="graduatescience@yeditepe.edu.tr"]graduatescience@yeditepe.edu.tr[/EMAIL]

Sağlık Bilimleri Enstitüsü:

Lisansüstü Programlara Başvuru Koşulları: 1. Diş Hekimliği Fakültesi mezunu olmak 2. Lisansüstü Eğitim Sınavı (LES) sayısal kısmından en az 45 standart puan almış olmak. Adaylar için yabancı dil sınavı açılacak, ayrıca adaylarla mülakat yapılır.Başarı notu; LES sınav notu, lisans veya yüksek lisans not ortalaması, yabancı dil sınav notu ve yapılacak mülakatta alınacak notun belli oranlarından oluşacak toplam notla hesaplanmaktadır.Adayların mezuniyet not ortalamasını gösteren bir transkripti getirmeleri gerekmektedir.
Kesin Kayıtlar İçin Gerekli Belgeler:İki fotoğraf, Nüfus cüzdan sureti ( Noter Tasdikli),Mezuniyet not ortalaması gösterilmiş olan transkript,Diploma ve ya çıkış belgesi ( Noter Tasdikli),LES sonuç belgesi,Erkek adaylar için askerlik belgesi gerekmektedir.

Sosyal Bilimler Enstitüsü:

Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ekim 1996 tarihinden bu yana, YÖK denetim ve kuralları içinde; eğitim, araştırma ve diğer bilimsel faaliyetlerine devam etmektedir. Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne bağlı olarak, on farklı alanda Yüksek Lisans programı ve işletme konusunda da doktora programı bulunmaktadır.Bu Yüksek Lisans programları; İşletme İdaresi (MBA) İngilizce ve Almanca, Halkla İlişkiler, Radyo-Televizyon, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyal Antropoloji, Hukuk, Ekonomi ve Felsefe konularında açılmıştır. Bu alanlarda 1500’ü aşkın öğrencimiz eğitim görmektedir. İşletme İdaresi (MBA) programı en fazla öğrenci sayısı ve 180’in üzerinde ders ile, bu yüksek lisans programları içerisinde lider konumundadır. Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde yeni başlatılan Doktora (Ph.D.) programında 40’ın üzerinde ders açılması planlanmaktadır ve şu anda yaklaşık 50 Ph.D. öğrencimiz bulunmaktadır.Sosyal Bilimler Enstitüsünün en önemli görevi araştırma ve akademik etkinlikleri teşvik etmektir. Programımızda güçlü akademisyenlerin yanısıra, iş dünyasında başarısını kanıtlamış duayen öğretim görevlileri eğitimimizin bir parçası olmuştur. Teknolojinin en son olanaklarını kullanarak hazırladığımız bilgisayar laboratuvarları, öğrencilerimizin eğitiminde etkin olarak kullanılmaktadır.
Yüksek lisans programlarımız genelde çalışan bir gruba eğitim verdiği için ders saatleri tam esnekliğe sahiptir. Dersler, haftaiçi gündüz -gece ve hafta sonları gündüz saatlerinde yapılmaktadır. Ayrıca, kredi sistemi içinde bütün dersler her dönem açılmaktadır.Enstitümüz, bugüne kadar yerli-yabancı eğitim kurumları, iş dünyası ve öğrencilerimiz arasında iletişim köprüsü oluşturan 10’nun üzerinde Uluslararası Sempozyum organize etmiştir. Düzenlediğimiz 10. Uluslararası Sempozyum "Şirketlerarası Elektronik Ticaret: e Pazar yerleri" çok ses getirmiştir.Atatürk Rönesansını devam ettiren Yeditepe Üniversitesinin bir parçası olan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk gençlerine küresel dünyanın içinde yer almada önemli bir basamak oluşturmaktadır. Üzerimizdeki bu çok önemli sorumluluğun bilinci içinde Yüksek Lisans ve doktora programlarında dünya standartlarında kaliteli bir eğitim sistemi uygulamaktayız. Nitekim Finansal Forum gazetesinin 23-24 Mart 2002 tarihinde yayınladığı MBA’ler arası karşılaştırma raporunda Yeditepe MBA ilk sırada yer almıştır.
Eğitimde toplam kalite yönetimi ve öğrenci memnuniyeti sürekli hedefimiz olup, sizleri ailemizin bir üyesi olarak görmeyi ve başarılarınızın devamını diliyorum. Daha detaylı bilgi için randevu alarak bizimle tanışabilir ya da önceden belirterek seçeceğiniz derslere girebilirsiniz. Ayrıca dönem başlarında basında duyurulan tanıtım toplantılarımıza katılımınızı mutlaka bekleriz.

Yabancı Diller Yüksekokulu:

Bilgi toplumu olmak istediğimiz ve Avrupa Birliği ile uyum sürecine girmeye çalıştığımız bu dönemde, çeviri ve tercümanlık önemi tartışılamayacak bir duruma gelmiştir. Bunun yanında, teknoloji alanında son yıllarda dünyada yaşanan gelişmeler, küreselleşme ile birlikte ülkemizde ithalat ve dışa açılmada gösterilen yoğun çabalar, özellikle kaliteli çeviriye duyulan ihtiyacı giderek arttırmıştır.Bu ihtiyacı gören Yeditepe Üniversitesi, bünyesine kazandırdığı Mütercimlik Tercümanlık Bölümü ile öğrencilerini, toplumumuzun gereksinim duyduğu alanlarda (Hukuk, Tıp, Turizm, Medya, Siyaset, Eğitim, Askeri, vb.) en verimli ve etkin hizmet verebilecek mütercim tercümanlar olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bölüm, öğrencilerine gereken pratik becerileri uygulamalı olarak kazandırırken, mütercim-tercümanlığın uygulandığı ortamları akademik bir yaklaşımla öğretmeyi amaçlamaktadır. Bölüm bunu gerçekleştirirken öğrencilerine, dünyaya ayak uydurabilme, en yeni literatürü takip etme ve kendini yabancı bir dilde kültürel farklılıkları öngörerek ifade edebilme becerilerini kazandırmayı sağlayacaktır.
Mütercim Tercümanlık Lisans programı adı altında açılan bu program, globalleşen ilişkiler çerçevesinde ülkemizin ihtiyaçlarına cevap verecek, bizi Yeditepe farklılığı ile uluslararası platforma taşıyacak öğrencileri yetiştirecektir. Mütercimlik Tercümanlık Bölümü öğrencilerinin, sadece İngilizce ve Türkçe dilini geliştirecek olmaları, seçecekleri bir ikinci yabancı dili de en yeterli şekilde öğrenip sahip olacakları, bu üç dil arasında sözlü ve yazılı çeviri yapabilecek olmaları, programın amaçlarını açıklamak için yeterli olmayacaktır. Çünkü öğrencilerimiz, alanlarında uzman öğretim üyelerimiz ve okutmanlarımız tarafından, biri Türkçe ve diğeri İngilizce olmak üzere üç dili, dilbilgisi, etimolojisi ve fonolojisi ile bu dillere ait kültür ve edebiyatlar üzerinde yapılacak çalışmalar ile donanımlı hale geleceklerdir. Bunun yanında, dilbilim ve kültür dersleri, çeviri kuramları ve her dönem farklı bir alanda çalışılacak olan çeviri ortamı sosyolojisi gibi teorik ve sözlü/yazılı çeviri ve staj gibi uygulamalı derslerle desteklenecek, dolayısıyla öğrencilerimiz sahip olacakları bu bilimsel alt yapı ile çeşitli alanlarda, disiplinlerde en verimli ve etkin hizmet verebilecek mütercim tercümanlar olarak yetiştirileceklerdir.
Yeditepe Üniversitesi Mütercim - Tercümanlık Bölümü mezunları, çeşitli kamu ve özel kuruluşlarda, başta mütercim - tercüman olmak üzere dil ve kültür becerilerinin gerekli olduğu işlerde, uluslararası kuruluşlarda ve konsolosluklarda, ticaret ve turizm sektöründe, yazılı, sözlü ve görsel medya kuruluşlarında, sinema alanında, hukuk, tıp, eğitim alanları ile diğer alanlarındaki uluslararası meslek ve sivil toplum kuruluşlarında, yayınevleri ve mütercim tercümanlık bürolarında çalışabilirler.

Yeditepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu:

Meslek Yüksek Okulu programlarının dört yıllık programlara karşı olan üstünlüğü, eğitimle işyeri arasında daha doğrudan bir ilişki kurmasıdır. Gelişmiş ülkelerin tamamına yakını, genişliği, çeşitliliği ve sosyal gereksinimlere daha iyi cevap vermeleri bakımından mesleki ve teknik eğitime çok ağırlık vermektedirler. Meslek Yüksek Okulu’nun gücü, bir bütün olarak toplumun arzu ettiği mesleki ve teknik eğitim programlarının geliştirilmesindeki esnekliğinden oluşmaktadır. Bu açıdan Yeditepe Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu bu üç gereksinimi de karşılayarak öğrencilerini verimli bir işyeri için hazırlamayı, böylece onlara mesleki eğitim konusunda itibarlı ve tanınan bir meslek edindirmeyi hedeflemektedir.
Öğretim elemanlarının iktisadi ve idari bilimler disiplininin değişik çeşitli yönetim alanlarından geldiği çok yönlü bir okul olan Meslek Yüksek Okulu’nun en güçlü yanı, Türkiye’nin gereksinim duyduğu ana yönetim uzmanlık dallarını birleştirmesindedir. Şu anda okulumuz sekiz dalda mesleki önlisans sunmaktadır. Bunlar; Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgisayar Yönetimi ve Programlama, Uluslararası Ticaret Yönetimi, Banka ve Sigorta Yönetimi, Turizm ve Otelcilik Yönetimi, Uluslararası Taşımacılık Yönetimi, Reklam Yönetimi, Perakendecilik ve Mağaza Yönetimi bölümleridir. Ayrıca Dişçilik Fakültesi ile işbirliği içinde işleyen bir Ağız ve Diş Sağlığı bölümü de vardır. Eylül 2003’te öğretime başlayacak Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Yönetimi Programı da planlanmaktadır.
Bu programlar tüm dünyada geçerli olan küreselleşme eğilimini göz ardı etmeden kendi alanlarındaki ulusal ve uluslararası boyutlarını vurgulamaktadır. Okul, Türk İş Dünyasının değişen gereksinimlerine cevap verecek biçimde yeni aktivite alanları oluşturmaktadır.
Yeni oluşturulan programlar iş ve akademik çevrelere sürekli olarak duyurulacaktır. Okul, Milli Eğitim Bakanlığı, YÖK ve Üniversite tarafından öngörülen yasal ve akademik koşulları yerine getiren kalifiye yabancı öğrencilere de açıktır.
Üstün, kaliteli ders programlarıyla, öğretim elemanları da modern imkanlardan yararlanmakta, böylece Türkiye’nin ve dünyanın en iyileri ile kıyaslanabilecek düzeye gelmektedir.
Öğretim elemanları, iş ve yönetim alanlarından çok geniş bir deneyim ve uzmanlık donanımı ile gelmektedir. Prensip gereği olarak öğretim elemanları ile öğrenciler arasında çok sıkı ilişkiler sürdürülmekte ve tüm öğrencilerin bireysel gereksinimlerinin tatmini için azami gayret gösterilmektedir. Ders içeriklerinde gözetilen yüksek kalite, programların öğrencileri için çok avantajlar sağlamaktadır. Birincisi, öğrenciler mimimum önkoşullu ders yükü ile Türkiye’nin ve dünyanın birçok üniversitesinde dört yıllık Iisans eğitimi yapma imkanını bulmaktadırlar. İkincisi, ders programları iş dünyasının gereksinimlerine uygun oluşturulduğu için öğrencilerin daha avantajlı işler bulma imkanları olmaktadır.
Okul bu imkanları arttırmak için birçok araç kullanmaktadır. Strateji gereği tüm programlarda staj/seminer dersleri bulunmaktadır. Bu derslere, iş dünyasından ve ilgili sektörlerden misafir konuşmacılar davet edilmektedir. Misafirler, okul ve öğrencileri hakkında bilgi edinirken, öğrenciler de misafirlerle beklentileri ve kariyer planlarını tartışma imkanını bulmaktadırlar. Okul ayrıca, hizmet sektörü ve diğer sektörlerin artan gereksinimlerini göz önünde tutarak, yaz ve öğrenci değişim programları ile seminer ve çalışma grubu oturumları düzenlemektedir. Okul, bir mesleki gelişim merkezi, saha gezileri, danışma ve araştırma programları geliştirmeyi de planlamaktadır. Bu programlarda öğrenciler aktif katılımcı olacaklardır.
Yurt dışındaki kolej ve dört yıllık öğretim kuruluşlarının transfer programları ve birleşik hizmet işbirlikleri geliştirilmektedir. Öğrencilerin ders içeriklerinin uyum ve kalitesini hedefleyen ders dizaynı ile ilgili görüşleri alınmaktadır. Bu uyum öğrencilere, mimimum önkoşul dersi ile dikey geçiş imkanı sağlamayı hedeflemektedir.
Ortalaması 3.0’ın üzerinde olan öğrenciler için yaz uygulamalı eğitim düzenlemeleri yapılmaktadır. Diğer öğrenciler düzenlemelerini kendileri yapmakta ise de okul, elinden gelen her türlü yardımı yapmaktadır. Öğretim dili İngilizce’dir. Türk mevzuatını içeren dersler Türkçe olmakla birlikte İngilizce terminoloji de sağlanmaktadır.
Kısacası, Okul’un programları kaliteli ve akredite uzmanlık içeren mesleki eğitim vermeyi hedeflemektedir. Programlar, geniş bazlı bir temel sağlayacak biçimde dizayn edilmekle birlikte, öğrencilere uzmanlık alanlarıyla ilgili esnekliği de sağlamaktadır.
Okul optometri, teknik mühendislik branşları (tıbbi teknoloji v.s.), hemşirelik, sermaye piyasası programları (brokerlik v.s.), küçük işletme yönetimi, hastane yönetimi, tur rehberliği vb. gibi çok çeşitli programları, Türk İş Dünyasının gereksinimleri paralelinde sunmayı planlamaktadır. Bunlarla ilgili duyurular programların başlatılması aşamasında yapılacaktır.
Yurt dışındaki tanınmış kuruluşlarla olan ilişkilerimiz ve işbirliği planlarımız, kalite normlarımızın ve eğitim stratejilerimizin geliştirilmesinde itici faktörler olmaktadır.
Adres:Meslek Yüksekokulu Yeditepe Üniversitesi 26 Ağustos Yerleşimi Kayışdağı Caddesi 34755 Kadıköy - İstanbul
Tel : (0 216) 578 09 60
Faks: (0 216) 578 09 38
e-posta: [EMAIL="vocschool@yeditepe.edu.tr"]vocschool@yeditepe.edu.tr[/EMAIL]

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 9668
favori
like
share
FreddyKrueger Tarih: 21.09.2009 12:30
[COLOR="#c0ccf4"]A$ırı DereCede PahaLı... En Azından Benim Için


Yeditepe Üniversitesi Ücretleri - Yeditepe Üniversitesi 2009-2010 Öğrenim Ücretleri
foxxmaths Tarih: 27.08.2008 16:58
verdiğinbilgiler çok yararlı sağ ol