TARİHÇE VE GENEL BİLGİLER

Akdeniz Üniversitesi 1982 yılında Antalya, Burdur ve Isparta illerindeki yükseköğretim kurumlarını da kapsayacak şekilde kurulmuş; 1992 yılında Antalya dışındaki birimlerini Süleyman Demirel Üniversitesi’ne devretmiştir. Aynı yıl Akdeniz Üniversitesi’nde var olan 3 fakülteye 6 fakülte daha eklenerek fakülte sayısı 9’a yükseltilmiştir. Daha sonra farklı tarihlerde kurulan fakültelerle birlikte fakülte sayısı 13’ye çıkmıştır. Bu fakülteler:
§Tıp Fakültesi,
§Ziraat Fakültesi,
§Fen-Edebiyat Fakültesi,
§İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,
§Burdur Veteriner Fakültesi,
§Hukuk Fakültesi,
§Güzel Sanatlar Fakültesi,
§Mühendislik Fakültesi,
§Eğitim Fakültesi,
§İletişim Fakültesi,
§Su Ürünleri Fakültesi,
§Alanya İşletme Fakültesi,
§İlahiyat Fakültesi*’ dir.
Akdeniz Üniversitesi bünyesinde lisans düzeyinde 4 yüksekokul eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.Lisans düzeyindeki yüksekokullar şunlardır:
§Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu,
§Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu,
§Antalya Sağlık Yüksekokulu,
§Akseki Sağlık Yüksekokulu
Üniversite bünyesinde,
§Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuarı
kurulmuş ve öğrenci kabul etme aşaması için çalışmalarını sürdürmektedir.
Antalya ili ve çevre ilçelerde kurulmuş bulunan ve iki yıllık ön lisans eğitimi veren 10 yüksekokul vardır. Bu yüksekokullar:
§Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu,
§Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu,
§Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu,
§Elmalı Meslek Yüksekokulu,
§Kumluca Meslek Yüksekokulu,
§Korkuteli Meslek Yüksekokulu,
§Serik Meslek Yüksekokulu,
§Akseki Meslek Yüksekokulu,
§Manavgat Meslek Yüksekokulu,
§Alanya Meslek Yüksekokulu,*dur.
Akdeniz Üniversitesi’nde yüksek lisans ve doktora eğitim-öğretimi veren 4 Enstitü bulunmaktadır. Bu birimler:
§Sağlık Bilimleri Enstitüsü,
§Fen Bilimleri Enstitüsü,
§Sosyal Bilimler Enstitüsü,
§Güzel Sanatlar Enstitüsü*’ dür.

* Henüz eğitim-öğretime başlamamıştır.


[COLOR=#ff8040]SOSYAL HİZMETLER(Burs, Beslenme, Barınma, Alternatif Barınma Olanakları)
Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi bünyesinde bulunan Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğünce, öğrencilerimizin psiko-sosyal ve ekonomik sorunlarının çözümlenmesine yönelik çalışmalarla, gençlerimizin bedensel, sosyal, psikolojik ve ekonomik açıdan gelişmelerine yönelik çalışmalar yapılmakta ve hizmetler üretmektedir. Bunların bazıları aşağıda belirtilmiştir.
[COLOR=#ff8040]Üretilen Sosyal Hizmet Çalışmaları :
[COLOR=#ff8040]*Öğrencilerin Barınma, Beslenme ve Burs ihtiyaçları ile ilgili çalışmaların yürütülmesi,
[COLOR=#ff8040]*İhtiyacı olan öğrencilere kırtasiye, araç-gereç, vb. malzemelerin temin edilmesi,
[COLOR=#ff8040]*Öğrencilerin iş potansiyelini belirlemeye yönelik çalışmalar yaparak, öğrenimleri süresince ya da sonlarında çalışabilecekleri yarı zamanlı ya da sürekli iş temin edilmesi,
[COLOR=#ff8040]*İhtiyacı olan öğrencilere giyim ve ev eşyası sağlanması,
[COLOR=#ff8040]*Öğrencilerin mesleki alanlarında bilgi ve becerilerini geliştirmek ve gelir elde etmelerini sağlamak amacıyla çeşitli kişi ve kuruluşlarca düzenlenen fuar, tanıtım programları, konferans, panel ve sempozyumlarda görevlendirilmelerinin sağlanması;
[COLOR=#ff8040]*Üniversitemize yeni kayıt olan öğrencilerin, her tür soru ve sorunlarının çözümüne yönelik bilgilendirmeleri ve uyum sürecinin hızlandırılmasına yardımcı olunması,
Kısaca; öğrencinin sosyal ihtiyaçlarının giderilmesi yönünde, her türlü çalışmanın planlanıp, uygulanmasıdır.
Sosyal Hizmet uygulamalarından bazıları ayrıntılı olarak aşağıda belirtilmiştir.
BURS
Üniversitemizde; ekonomik yönden desteğe ihtiyacı olan öğrencilerimize, Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Birimince yapılan çalışmalarla çeşitli yerel ve ulusal vakıf ve dernekler ( Antalya Üniversite Sosyal Dayanışma Derneği, Antalya Üniversite Destekleme Vakfı, Tıp Fakültesi Talebe Yardım Fonu,TEV, Mehmet Zorlu Vakfı vb., ) ile sivil toplum kuruluşları, resmi kurumlar, özel şahıs ve işletmelerden karşılıksız burs sağlanmaktadır.
Burs verilecek öğrenciler her fakülte ve yüksekokullarda kurulmuş olan Burs ve Sosyal Hizmet Komisyonlarınca belirlenmektedir. Çalışmaların sekreteryası ve koordinasyonu ise Sosyal Hizmetler Şubesince yürütülmektedir. Öğrencilere gelir sağlamak üzere üniversite içerisinde sürekli eleman çalıştırmanın zorunlu olmadığı birimlerde part - time çalışmak üzere öğrenciler görevlendirilmektedir. Ayrıca şehir genelinde öğrencilerin mesleki deneyim kazanmaları, yeni meslekler edinmeleri ya da gelir sağlamaları amacıyla çalışmalarına yardımcı olunmaktadır.

BESLENME
Merkez Öğrenci Yemekhanesi
Üniversitemiz öğrencilerine, kampus içindeki Merkezi Öğrenci Kafeteryasında öğle yemeği tabldot olarak verilmektedir. Yemekten faydalanmak isteyen öğrencilerimiz; yemek maliyetinin Üniversite Yönetim Kurulu tarafından tespit edilen bir kısmını katılım payı olarak ödemek suretiyle, yemek yiyebilmektedirler. Yemek maliyetinin geriye kalan kısmı ise; Sağlık , Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Öğrenci Sosyal Hizmetler bütçesinden karşılanmaktadır.
Öğrencilerimiz, kampus içindeki Merkezi Öğrenci Kafeteryasında değişik süreler için satılan (aylık ya da onbeş günlük) yemek kartını alarak yemek yiyebilirler.
Üniversitemizde, Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile ekonomik durumu iyi olmayan öğrencilerimizin bir kısmına, ücretsiz öğle yemeği yardımı yapılmaktadır.
[COLOR=#004080]KAFETERYALAR
Öğrencilerin beslenme ve ders dışı zamanlarında dinlenme-eğlenmelerine yönelik olarak, fakülte/yüksekokullarda kantin/kafeteryalar bulunmaktadır.
Bunların dışında; öğrencilerin sosyal-kültürel çalışma ve ihtiyaçları için yapılmış Olbia Kültür Merkezinde; her türlü beslenme ihtiyacının giderilebileceği market, lokanta, kafeterya, fast food, vb. salonları mevcuttur.
Ayrıca;
Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığınca işletilen Öğrenci Lokali ve Öğrenci Evi kantinleri; öğrencilerimizin eğlence, dinlenme ve beslenme ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik hizmet vermektedir.
Öğrencilerimiz kantin ve kafeteryalarımızda sabahları kahvaltı yapabilmekte; diğer zamanlarda sulu yemekler dışında, sıcak-soğuk yiyecek ve içecekleri alabilmektedirler.
BARINMA
Öğrencilerimizin büyük çoğunluğu kampus içerisinde bulunan Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumuna (Yurtkur) bağlı Akdeniz Öğrenci Yurdunda barınma ihtiyacını gidermektedir. Öğrencinin bütün ihtiyaçlarını karşılayacak konfora sahip olan yurdun, 1256 kız, 1842 erkek olmak üzere toplam 3098 yatak kapasitesi bulunmaktadır. Ayrıca üniversite ve kent işbirliği çerçevesinde öğrencilerimizin barınma ihtiyaçları, kampus çevresinde bulunan ve yurt özelliği gösteren otel ve pansiyonlardan giderilmektedir.

Antalya İl Merkezi Dışında Bulunan Fakülte/Yüksekokul Öğrencilerinin Barındığı Yurtlar:
Burdur Veteriner Fakültesi Öğrencilerinin Barındığı Yurtlar:
Fakültenin bulunduğu Burdur İlinde Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı l600 kişilik öğrenci yurdu öğrencilerimize hizmet vermektedir. Ayrıca fakülte yararına kurulan dernek aracılığı ile işletilmekte olan sosyal tesislerde öğrencilerin beslenme ve barınma ihtiyaçları karşılanmaktadır.
Akseki Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Barındığı Yurt:
Yüksekokul öğrencilerimiz için hazırlanmış yurtta 72 kız ve 144 erkek olmak üzere 216 kapasite mevcuttur.
Elmalı Subaşı Kız Öğrenci Yurdu:
Üniversitemiz Elmalı Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin barınma ihtiyacını karşılayan Subaşı Kız Öğrenci Yurdu, Sağlık , Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığına bağlı olarak 1999-2000 öğretim yılında hizmete girmekte olup, 52 öğrenci kapasitelidir.
Kumluca Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Barındığı Yurtlar:
Kumluca Meslek Yüksekokulu öğrencileri için hazırlanan öğrenci pansiyonu 24 kız ve 60 erkek olmak üzere 84 kişilik kapasiteye sahip bulunmaktadır.
Korkuteli Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Barındığı Yurtlar:
Korkuteli Meslek Yüksekokulu Kız öğrencileri kendileri için hazırlanan 15 kişilik öğrenci evinde ; erkek öğrencilerde kendileri için hazırlanan 75 kişilik öğrenci yurdunda barınmaktadırlar.
Yukarıda verilen bilgiler ışığında üniversitemiz öğrencileri için yurtlardaki barınma kapasitesi yeterli olmakla birlikte yurtta kalmak istemeyen veya giremeyen öğrenciler için sosyal hizmetler birimimiz uzmanlarınca yeni kayıtlar ve eğitim-öğretim çalışmaları başlamadan yapılan hazırlıklarla, şehrimizde kalabilecekleri özel yurt, otel , motel, pansiyon ve apart daireler tespit edilmekte ve öğrencilerin tercihine sunulmaktadır.

Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğünün yeri Sağlık, Kültür veSpor Dairesi Başkanlığı binasındadır.

Fotoğraflar

[URL="http://www.akdeniz.edu.tr/kampus/1.jpg"][URL="http://www.akdeniz.edu.tr/kampus/3.jpg"][URL="http://www.akdeniz.edu.tr/kampus/4.jpg" rel="nofollow" target="_blank">
[URL="http://www.akdeniz.edu.tr/kampus/6.jpg"][URL="http://www.akdeniz.edu.tr/kampus/7.jpg"][URL="http://www.akdeniz.edu.tr/kampus/8.jpg" rel="nofollow" target="_blank">
[URL="http://www.akdeniz.edu.tr/kampus/10.jpg"][URL="http://www.akdeniz.edu.tr/kampus/11.jpg"][URL="http://www.akdeniz.edu.tr/kampus/12.jpg" rel="nofollow" target="_blank">
[URL="http://www.akdeniz.edu.tr/kampus/15.jpg"][URL="http://www.akdeniz.edu.tr/kampus/142x.jpg" rel="nofollow" target="_blank">

Beğeniler: 1
Favoriler: 1
İzlenmeler: 2673
favori
like
share