Genel TanıtımErciyes Üniversitesi 1978 yılında Kayseri Üniversitesi adı altındakuruldu. 1969 yılında Hacettepe Üniversitesi’ne bağlı olarak açılan GevherNesibe Tıp Fakültesi ve 1977 yılında açılan Kayseri İşletme Fakültesi, ErciyesÜniversitesi’nin nüvesini oluşturmuştur. Kayseri’deki diğer iki yüksek öğretimkurumu olan ve 1965’de kurulan Kayseri Yüksek İslam Enstitüsü İlahiyat Fakültesiolarak; 1977’de kurulan Kayseri Devlet Mimarlık ve Mühendislik AkademisiniMühendislik Fakültesi olarak bünyesine alarak 1982 yılında Erciyes Üniversitesiadını almıştır.

Üniversite,adını, şehrin 15 km. güneybatısında yer alan 3916 m. yüksekliğindeki ErciyesDağı’ndan almaktadır. Bugün, Kayseri merkez olmak üzere Yozgat ve Nevşehirillerinde de faaliyet gösteren üniversitemiz; toplam 18 fakülte, 8 yüksekokul, 8meslek yüksekokulu, 5 enstitü, 5 bölüm, 13 araştırma merkezi ve 1350 yataklıgelişmiş bir eğitim, araştırma ve uygulama hastanesi ile hizmetvermektedir.

Mevcut bulunanTıp, İktisadi ve İdari Bilimler, İlahiyat, Mühendislik ve Fen-EdebiyatFakültelerine, 1992 yılında Mimarlık Fakültesi ile Güzel Sanatlar Fakültesi,1995 yılında Kayseri’de Veteriner Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, 1997 yılında Nevşehir İktisadi ve İdari Bilimler, DişHekimliği ve İletişim Fakültesi, 2002 yılında Eğitim Fakültesi, 2003 yılındaHukuk Fakültesi ve Eczacılık Fakültesi ve 2005 yılında ise Develi Seyrani ZiraatFakültesi eklenmiştir.
Yüksekokullar; Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, KayseriAtatürk Sağlık Yüksekokulu, Sivil Havacılık Yüksekokulu, Yabancı DillerYüksekokulu, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Nevşehir Turizmİşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu ve Nevşehir Sağlık Yüksekokulu.
Meslek Yüksekokulları; Kayseri Meslek Yüksekokulu, HalilBayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Safiye Çıkrıkçıoğlu MeslekYüksekokulu, Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler MeslekYüksek Okulu, Nevşehir Meslek Yüksekokulu ve Develi Meslek YüksekOkulu’dur.
ErciyesÜniversitesi’nde lisansüstü eğitim-öğretim özellikle 1984 yılından sonra ağırlıkkazanmıştır. Bu amaçla hizmet veren Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve SosyalBilimler Enstitülerinde halen 1254 öğrenci yüksek lisans, 325 öğrenci doktoraeğitimi görmektedir.

Üniversitede, 2006-2007 öğretim yılı itibariyle yaklaşık 27bin öğrenci lisans ve meslek eğitimi almaktadır. Türk Cumhuriyetleri, Türk veAkraba Toplulukları ile yabancı ülkelerden 320 öğrenci öğrenimgörmektedir.
Üniversitedehalen 220 profesör, 101 doçent, 279 yardımcı doçent, 168 öğretim görevlisi, 187okutman, 54 uzman, 679 araştırma görevlisi ve 2 çeviriciden oluşan 1690 akademikile 1516 idari olmak üzere toplam 3206 personel görevyapmaktadır.

ErciyesÜniversitesi; eğitim, araştırma ve sağlık hizmetleri sunarak, çevresiylebütünleşmiştir.

Erciyes Üniversitesinde alt yapı ve hizmet binalarınınönemli bir kısmı yörenin hayırsever işadamları tarafından yaptırılıp tefriş vedonanımı tamamlandıktan sonra üniversiteye bağışlanmıştır. Böyle bir uygulamaülkemiz için yepyeni bir model oluşturmuştur.

Erciyes Üniversitesison yıllarda sağlamış olduğu çok önemli gelişmelerle bir mükemmeliyet merkeziolma yönünde büyük aşama göstermiştir. Üniversite bu gelişmelerle güven ve ümitvererek toplumda “Bizim Üniversitemiz” imajının doğmasına yolaçmıştır.

Misyonumuz

Ülkemizin temel değerleri ve stratejik hedeflerine uygun eğitim sunmak, evrensel geçerliliği olan bilgi ve beceriler ile donatılmış bireyler yetiştirmek; bilime katkı sağlayacak, ülkede ve dünyada kullanılabilir ve paydaşlara yararlı olacak bilgi ve teknoloji üretmek; şehrinde ve bölgesinde kaliteli sağlık hizmeti sunmak; mensuplarının ve toplumun sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif gelişimine katkı sağlayacak etkinlikler düzenlemektir.

Vizyonumuz

Bilimsel çalışmalarda, bilgi ve teknoloji üretiminde, kültürel, sosyal, sanatsal ve sportif etkinliklerde Türkiye’de önde gelen ve dünyada saygın; mezunları tercih edilen ve aranan; uluslararası nitelikte öğrenci ve öğretim elemanı yapısına sahip; paydaşların gereksinimlerini hızlı, kaliteli ve etkili çözümlerle karşılayan öncü bir üniversite olmaktır

SOSYAL VE KÜLTÜREL

Üniversitemizin önde gelen amaçlarından birisi de, öğrenim gören öğrencilerin ders dışı zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmelerini sağlamak, güzel sanatlara yönelik etkinlikler düzenleyerek onların bu etkinliklere katılmalarını temin etmektir. Aynı zamanda bu tür katılımların eğitimin bir parçası olduğuna inanılmaktadır.

Öğrenciler için Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Pop ve Rock Konserleri, Halk Oyunları, Tiyatro ve benzeri alanlarda yeteneklerine göre etkinlikler düzenlenmektedir. Bu etkinlikler genelde öğrenci kulüpleri aracılığı ile yapılmaktadır. Ayrıca çeşitli kulüplerin aktiviteleri arasında, Satranç Turnuvası, Pazartesi Sineması, Kuş Gözlem Gezileri, Bilişim Haftası etkinlikleri de bulunmaktadır.

Üniversitemizce belirli gün ve haftalarda sempozyum, panel, konferans, sergi gerçekleştirilmekte, piknik, turizm ve eğitim amaçlı gezilerin yanı sıra her yıl Nevruz Bayramı Şenlikleri, Kayseri Kültür ve Sanat Haftası, Bahar Şenliği ve Yaz Kampları düzenlenmektedir.

Spor Şenliği ve Bahar Şenliği oldukça yoğun geçmekte, ünlü sanatçıların konserleri, konferanslar ve panellerle dolu bir hafta yaşanmaktadır. Ayrıca, üniversitelerarası tiyatro festivali düzenlenmekte, çeşitli üniversitelerin tiyatro grupları ile ünlü tiyatro sanatçılarının oyun ve söyleşilerinin yer aldığı zengin bir program sergilenmektedir. Avrupa Topluluğu Kulübü öğrencileri uluslararası kış festivalini düzenli olarak organize etmektedir. Senfoni ve Oda Orkestraları, çeşitli üniversitelerin ve kuruluşların müzik ve tiyatro gruplarının yanı sıra öğrenci topluluklarının dinletileri, ünlü sanatçıların özel gösterileri yapılan etkinliklerden bazılarıdır.

Üniversitemizin çeşitli fakülte, yüksekokul ve enstitülerinde kültürel ve bilimsel amaçlı dergiler yayınlanmaktadır. Düzenlenen konferanslar, sempozyumlar, paneller ve seminerler bir kitap halinde okuyucuların hizmetine sunulmaktadır. Üniversitemizle birlikte çeşitli kurum ve kuruluşların yararlandığı pek çok faaliyetin yapıldığı 500 kişi izleyici kapasiteli Sabancı Kültür Sitesi, 300 izleyici kapasiteli İİBF Konferans Salonu, Nuri Cıngıllıoğlu Konferans Salonu, 110 izleyici kapasiteli Nuri-Zekiye Has Enstitüler Binası Konferans ve Toplantı Salonu, 280 izleyici kapasiteli Makbule Küçükçalık Yabancı Diller Yüksekokulu Toplantı Salonu, Kadir-Rezzan Has Merkez Kütüphane Binasında 250 izleyici kapasiteli toplantı ve konferans salonu, İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu, Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu ile Sabancı Kültür Sitesinde 450m2'lik sergi salonu bulunmaktadır.

SPORTİF

Öğrencilerin sportif etkinliklere iştiraklerini sağlamak amacıyla üniversitemiz bünyesinde, "Erciyes Üniversitesi Spor Kulübü" kurulmuştur. Bu çerçevede çeşitli dallarda fakülte ve yüksekokullar arası müsabakalar düzenlenmekte ve her yıl " Rektörlük Kupası" ve "Bahar Şenliği" adı altında spor şölenleri tertiplenmektedir. Öğrenciler her alanda, düzenlenen müsabakalara katılmaktadır.

Öğrencilerin günün her saatinde spor yapabilme imkanına sahip olduğu çok sayıda kapalı ve açık spor tesisleri bulunmaktadır. Kayseri'de kampus alanı içerisinde 2500 seyirci kapasiteli Süleyman Demirel Spor Salonu uluslararası standartlarda olup; basketbol, voleybol, bedminton, hentbol gibi sporların yapıldığı, Cimnastik, Kondisyon ve Masa Tenisi salonlarından oluşan modern bir spor salonudur. Sümer Kampusünde 500 seyirci kapasiteli spor salonu bulunmaktadır. Yine Kayseri'de kampus içerisinde öğrencilerin yararlandığı 250 seyirci kapasiteli 80.Yıl Atatürk Kapalı Halı Sahası, ikisi uluslararası standartlarda olmak üzere 4 adet açık tenis kortu, 4 adet açık basketbol sahası, 2 adet açık voleybol sahası, yarı olimpik kapalı yüzme havuzu, 3 adet açık mini futbol sahası bulunmaktadır.

Kapalı yüzme havuzu, kafeteryası, kondisyon salonu, güneşlenme terası, soyunma ve duş kabinleri ile öğrencilerin hizmetine sunulmuştur.

Kış sezonu boyunca Erciyes kayak merkezi'ne hafta sonlarında, otobüs seferleri düzenlenerek öğrencilerin bu merkezden yararlanmaları sağlanmaktadır. Ayrıca, Erciyes Dağı Tekir Yaylası'nda yaptırılan " Yüksek İrtifa ve Spor Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi" nin inşaatı tamamlandığında, ilk yardım istasyonu, Yükseklik Fizyolojisi Araştırma Enstitüsü ve 50 yataklı kayak tesisleri öğrencilere hizmet verecektir.
Yerleşim

Merkez kampüsü

Erciyes Üniversitesi Merkez kampüsü, Kayseri merkez Güney-Batısın da olup şehir merkezi ve Talas İlçe merkezi arasında olup 12 Fakülte, 5 Yüksekokul, 4 Meslek Yüksekokulu, 5 Enstitü toplam 1350 yataklı 4 Hastane, Halı Saha, Tenis Kordları, Kapalı ve açık Spor Salonlarıve Kongre-Konferans ve Sergi Salonları Bulunmaktadır.Ayrıca Kafeterya,Market,3 Adet Banka Şubesi ve 7 Adet Bankmatik bulunmaktadır.

FAKÜLTELER
ENSTİTÜLER
Tıp Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Mimarlık Fakültesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Eğitim Fakültesi
İletişim Fakültesi
Hukuk Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
Fen Bilimleri Enstitüsü

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Güzel Sanatlar Enstitüsü

Gevher Nesibe Tıp Tarihi Enstitüsü*
Gevher Nesibe Darüş Şifası Web Sayfası
YÜKSEKOKULLAR
Kayseri Atatürk Sağlık Yüksekokulu
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Sivil Havacılık Yüksekokulu
Yabancı Diller Yüksekokulu*
Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
MESLEK YÜKSEKOKULU
Kayseri Meslek Yüksekokulu
Halil Bayraktar Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Safiye Çıkrıkçıoğlu Meslek Yüksekokulu
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
Mustafa Çıkrıkçıoğlu Meslek YüksekokuluBÖLÜM
MERKEZ
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü
Yabancı Diller Bölümü
Türk Dili Bölümü
Beden Eğitimi ve Spor Bölümü
Güzel Sanatlar Bölümü
Atatürk İlkeleri Araştırma ve Uygulama Merkezi
Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi
Hakan Çetinsaya Deneysel ve Klinik Araştırma Merkezi
Çevre Korunması Araştırma ve Uygulama Merkezi
Yüksek İrtifa ve Spor Bilimleri Arş. ve Uygulama Mrk.
Kayseri ve Yöresi Tarih Araştırmaları Merkezi
Türk Dünyası Araştırmaları Merkezi
Enerji Dönüşümleri Araştırma ve Uygulama Merkezi
Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi
Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi
E.Ü. Kariyer Yönlendirme ve Bilgilendirme Mrk.
E.Ü-KOSGEB Teknoloji Geliştirme Merkezi


Sümer Kampüsü

Sümer Kampüsü Kayseri Şehir merkezinde olup şehrin Kuzey-Batısındadır. Kampüsde 1 Fakülte yanı sıra öğrencilerin sosyal faaliyetlerini yürüttükleri Kapalı Spor Salonu ve Açık Spor Alanları yanı sıra Konferans salonu mevcut olup. İnternet ağ yapısı da oluşturulmuştur.


FAKÜLTEVeteriner Fakültesi
Nevşehir Kampüsü
Nevşehir Kampüsü Şehir merkezine 10 km Avonos Yolu üzerinde olup burada 1 Fakülte 1 Yüksekokul, 1 Meslek Yüksekokul ve şehir merkezinde 1 Yüksekokul bulunmaktadır. Öğrenci faaliyetleri için çeşitli spor ve Konferans Salonları yanısıra İnternet labratuarları mevcuttur.

FAKÜLTELERYÜKSEKOKULLAR [URL="http://www.syo.eunev.edu.tr/"]Nevşehir Sağlık Yüksekokulu [URL="http://www.eunev.edu.tr/"]Nevşehir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik YOMESLEK YÜKSEKOKULU [URL="http://www.myo.eunev.edu.tr/" rel="nofollow" target="_blank">Nevşehir Meslek YüksekokuluSeyrani Kampüsü
Develi İlçesi’nde 225.000 m2 alana sahip olan Seyrani Kampüsü Erciyes Dağı’nın 6 km. güneyinde kurulmuştur. Kampüs alanı içerisinde 1 fakülte binası ile inşaatı devam etmekte olan Meslek Yüksekokulu binası bulunmaktadır.

FAKÜLTELERMESLEK YÜKSEKOKULU [URL="http://dmyo.erciyes.edu.tr/" rel="nofollow" target="_blank">Develi Meslek YüksekokuluYüksekokulumuz Merkez Kampüste Öğretime Başlıyor.
Yüksekokulumuz 2006-2007 eğitim-öğretim yılında Üniversite Merkez Kampüsü Mühendislik Fakültesi D2 Blokta öğretim verecektir.


KÜTÜPHANEMerkez kampus içinde 2004 yılıortalarında inşaatı tamamlanan Kadir Has Merkez Kütüphanesi'nde 10.400 m2 kapalıalan mevcuttur. Kütüphane kolleksiyonumuzda yaklaşık olarak 36000 adet kitap,54000 adet ciltli ve ciltsiz dergi mevcuttur. 2002 yılında 251 yabancı 125Türkçe dergiye abone olunmuştur. Kampus içerisinde; Tıp Fakültesi kütüphanesinde6000 adet, İlahiyat Fakültesi kütüphanesinde 36000 adet, İktisadi ve İdariBilimler Fakültesi Kütüphanesinde de 7000 adet civarında kitap mevcuttur. Ayrıcabütün fakülte ve yüksekokulların kendi kütüphaneleri olup, bu kütüphanelerde deçok sayıda kitap ve dergi bulunmaktadır.

Verilen Hizmetler

1.Ödünç Verme Hizmeti: Kütüphane kolleksiyonundan akademik ve idari personele 5 kitap 1 ay, 3 dergi 1 hafta, öğrencilere ise 3 kitap 2 hafta süre ile ödünç verilmektedir.
2.Kütüphanelerarası İşbirliği Hizmeti: Okuyucuların diğer kütüphane kolleksiyonlarından istediği kitaplar ve makalelerin fotokopileri temin edilmektedir.
3.Medline ve İnternet Hizmeti: Kütüphane kolleksiyonunu İnternet ortamında sorgulayabilmek için satın alınan kütüphane programına kitap ve dergi girişleri halen devam etmektedir. Araştırmacılara çeşitli konularda İnternetten kaynak taraması olanağı sağlanmaktadır. İnternet servisindeki bilgisayarlarımız araştırmacıların ve öğrencilerin kullanımına sunulmuştur. 2002 yılında abone olunan Science Direct, Ebsco Host Medline, OCLC ve Math Scinet ile 3250 dergiye de İnternet üzerinden fulltext erişilmektedir.
4.Tezler: Üniversitemizde yapılan tezler ayrı bir birimde kataloglanarak hizmete sunulmuştur. Tezler ödünç verilmeyip, okuyucuların istekleri halinde fotokopi yoluyla yararlanmaları sağlanmaktadır.

BURS İMKANLARI
Üniversitemizin girişimleriyle çeşitli kuruluş ve kişiler tarafından öğrencilerimize burs verilmektedir.
ÖSYS sonucu, EA, SAY, SÖZ puan türünde ülke genelinde ilk 2000'e girerek üniversitemize kayıt yaptıran öğrenciler ile ÖSYS sonucu DİL puan türünde ülke genelinde ilk 1000'e girerek kayıt yaptıran öğrencilere 9 ay süre ile karşılıksız başarı bursu verilmektedir. Burs başarı şartına bağlı olarak daha sonraki yıllar devam etmektedir.
Mali yardıma ihtiyacı olan başarılı 1525 öğrencimize Sosyal Hizmetler Bütçesinden altı ay süresince karşılıksız burs verilmektedir.
Çok sayıda öğrencimize üniversite içinde çeşitli birimlerde çalışma imkanı sağlanarak hizmet karşılığı maddi destek verilmektedir.
Tıp Fakültesinde ÖSYS sonucu, ülke genelinde ilk 1000'e girerek kayıt yaptıran öğrencilere 9 ay süre ile karşılıksız başarı bursu verilmektedir. Bursun süresi başarı şartına bağlı olarak devam etmektedir.
Erciyes Üniversitesi Vakfı, Başbakanlık Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu, Türk Eğitim Vakfı, Erciyes Eğitim ve Hizmet Vakfı, Hacı Ömer Sabancı Vakfı, Türkiye Diyanet Vakfı, Türk-Japon İlişkilerini Geliştirme Komitesi, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müteşebbis Teşekkül Başkanlığı, Kızılay Derneği Kayseri şubesi üniversitemiz öğrencilerine burs veren kurum ve kuruluşlardan bazılarıdır. Bu kuruluşların yanısıra hayırsever iş adamlarımızda mali yardıma ihtiyacı olan başarılı öğrencilerimize de katkıda bulunmaktadır.
Üniversitemizdeki fakülte ve yüksekokullar kendi olanakları ile çok sayıda öğrencisine burs vermektedir.

BARINMA ve YURT DURUMU


Kayseri'de öğrenim gören öğrencilerin önemli kısmı üniversite kampusüne yakın Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait 1500 öğrenci kapasiteli Erciyes Erkek Öğrenci Yurdu ile 1800 öğrenci kapasiteli Gevher Nesibe Kız Öğrenci Yurdunda kalmaktadır.
Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurtlarda barınanların dışındaki öğrenciler ise üniversitemize ait Demir Karamancı Bilim Sitesi, vakıf yurtları, özel öğrenci yurtları ve pansiyonları ile Talas ilçesi ve şehir merkezinde ev kiralayarak barınmaktadırlar.
Nevşehir'de ise Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait 180 kişilik erkek, 160 kişilik kız öğrenci yurdu bulunmaktadır.
Nevşehir ilindeki öğrencilerimiz de Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait yurtların dışında vakıf yurtları, özel öğrenci yurtları ve pansiyonları ile il merkezlerinde ev kiralayarak barınmaktadırlar.
Kredi ve Yurtlar Kurumuna ait öğrenci yurtları kaloriferli, banyolu olup, bu binalarda her türlü sosyal ihtiyaçları giderecek imkanlar bulunmaktadır. Kültürel, sportif çalışmaların yürütüldüğü salonlar, kantinler, dinlenme, ders çalışma ve okuma odaları mevcuttur.
Vakıf ve özel öğrenci yurtları da öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap verecek konumdadır.
Üniversitemizde artan öğrenci sayısına paralel olarak Kredi ve Yurtlar Kurumu öğrenci yurtlarında kapasite artırımına gitmektedir.

Demir Karamancı Bilim Sitesi

Kayseri'de kampus içerisinde hayır sever iş adamı Demir KARAMANCI tarafından yaptırılarak üniversitemize bağışlanan Demir Karamancı Bilim Sitesi 54 dairelik olup, dayalı-döşelidir. Fakülte ve dört yıllık yüksekokullarda öğrenim gören başarılı öğrencilerimiz bu sitede ücretsiz olarak tek kişilik suit odalarda kalmaktadır.


Hızıroğlu Konağı


Kayseri'de kampus içerisinde hayır sever iş adamı Faik HIZIROĞLU tarafından yaptırılarak üniversitemize bağışlanan Hızıroğlu Konağı, 3 katlı olup, 6'sı suit oda olmak üzere 43 daireden oluşmaktadır. Hızıroğlu Konağında üniversitemizin başarılı öğrencileri dayalı-döşeli odalarda ücretsiz olarak kalmaktadır.

ULAŞIM DURUMU
Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun erkek ve kız öğrenci yurtlarında kalan öğrenciler, kampuse, Talas Belediyesi ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi otobüsleri ile rahat bir şekilde gelip gitmektedirler.
Şehir merkezinde kalan öğrencilerimiz ise her semtten üniversite kampusüne Kayseri Büyükşehir Belediyesinin otobüsleri ve özel minibüslerle gelip gitmektedirler.
Yozgat ve Nevşehir illerinde öğrenim gören öğrencilerin kampuse ulaşımları ise bu illerdeki belediye otobüsleri ve özel minibüslerle sağlanmaktadır.

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 6493
favori
like
share
İsyanlı Sükût Tarih: 05.04.2011 20:00
Bir başkadır benim şehrim ve üniversitem...
Sosyal hayattan kastınız nedir anlamıyorum,kendi içinde yeterince sosyal hayatı ve etkinlikleri vardır,gittikçede gelişiyor.
Tavsiye ederim okumak isteyenlere,ben memnunum
ous Tarih: 04.05.2009 21:44
Ben bir Kayserili olarak Türkiye'de ODTÜ'den sonra tercih edeceğiniz 2. üniversite diyebilirim. Şu an itibariyle geliştirilmiş teknolojisiyle ilkler peşinde koşacak inşallah.
santana_38 Tarih: 17.10.2008 13:31
güzel
unipephoenix Tarih: 16.08.2008 21:11
başarılı
unipephoenix Tarih: 16.08.2008 21:11
bilgiler için teşekkürler
shakat24_64 Tarih: 15.07.2008 12:25
sosyal yaşamın eksikliği derken neyden bahsediosunuz?

erciyes üniversitesi hayallerima arsında var bilgi için tşkk ederim
muzzun Tarih: 28.10.2007 10:33
Kayseri tam üni okunacak bir yer.
çünkü sosyal yaşam sadece kendi imkanların dahilinde war.
ama artı yanı sosyal yasamın eksıklıgı derse kendınızı daha
cok wermenızı salıyo...

tavsiye etmıyorum ama...