TARİHÇE

Hacettepe Tıp Fakültesi'nin başlangıcı sayılan Çocuk Sağlığı Kürsüsü 2 Şubat 1954 tarihinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne bağlı olarak kurulmuştur.
Hacettepe Üniversitesi, Çocuk Sağlığı Enstitüsü ve Hastanesi olarak 1957 yılında Hacettepe'de çalışmaya başlamış ve 1958 yılında da eğitim, öğretim, araştırma çalışmalarına ve kamu hizmetine geçmiştir. 1961 yılında Hacettepe'de Hemşirelik, Tıbbi Teknoloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, 1962 yılında Beslenme ve Diyetetik alanlarında eğitim yapan Sağlık Bilimleri Yüksekokulu kurulmuştur. 1963 yılında ise Hacettepe Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi haline getirilerek Temel Bilimler, Hemşirelik, Fizyoterapi- Rehabilitasyon, Tıbbi Teknoloji ve Sağlık Teknolojisi Yüksekokulları bu Fakülteye bağlı olarak yeniden örgütlenmiş ve ayrıca yine Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi'ne bağlı Diş Hekimliği Yüksekokulu kurulmuştur. 1965 yılında Hacettepe Üniversitesi eğitim kurumlarının koordinasyonunu sağlamak amacıyla Hacettepe Bilim Merkezi ve 1966'da Hacettepe Tıp Merkezi kurulmuş, aynı yıl Hacettepe Tıp Merkezi Hastanesi de hizmete girmiştir. Bu şekilde örgütlenen ve gelişen çekirdek kuruluşlar, 8 Temmuz 1967 tarih ve 892 sayılı kanunla Hacettepe Üniversitesi haline getirilmiş ve Tıp, Sağlık Bilimleri, Fen ve Sosyal Bilimler Fakülteleri ile eğitime başlamıştır. 1968 yılında Ev Ekonomisi Yüksekokulu kurulmuş ve 1969 yılında yüksekokul olarak kurulan Eczacılık ve Diş Hekimliği 1971 yılında fakülte haline getirilmiştir. Daha sonraki yıllarda kurulan yeni bölümler ve fakültelerle büyüyen Hacettepe Üniversitesi, ikinci yerleşkesini merkez yerleşkesine 20 km uzaklıkta Beytepe Mevkiinde 1500 hektarlık alanda kurmuştur.
Hacettepe Üniversitesi 1982 yılında kabul edilen 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu kapsamında, 11 Fakülte, 14 Yüksekokul, 1 Konservatuar, 13 Enstitü, 35 adet Araştırma ve Uygulama Merkezi ile faaliyetlerini sürdürmektedir.
Hacettepe Üniversitesi kuruluşunun 40. yılında, ülkemizin önde gelen üniversitelerden biri olarak bilim, teknoloji ve sanat alanlarında toplumsal kalkınmaya ve evrensel değerlere katkılarını sürdürmektedir.

MİSYON, VİZYON VE DEĞERLER

Misyon

Hacettepe Üniversitesi evrensel değerler ışığında, bilim, teknoloji ve sanat birikiminden yararlanarak ülkenin geleceği için üstün nitelikli bireyler yetiştirmeyi, araştırma, eğitim ve hizmet alanlarındaki üretimini toplum yararına sunmayı görev edinmiştir.

Vizyon

Ulusal ve uluslararası ortamlarda mensubu olmaktan övünç duyulan, vereceği eğitim-öğretim, üreteceği bilgi, teknoloji ve sanatla ülkemizin çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmasına katkıda bulunacak lider bir üniversite olmaktır.

Değerler

Hacettepe Üniversitesinde tüm faaliyetlere aşağıda belirtilen değerler yön verir.
· Şeffaflık: Faaliyetler, paydaşların erişimine açık olarak gerçekleştirilir. Her düzeyde yetkilinin eylem ve kararlarından dolayı hesap verme yükümlülüğü vardır.
· Adalet: Üniversite yönetimi kurum çalışanları arasında ayrım yapmaz, liyakata önem verir ve emeğe saygı gösterir.
· İşbirliği, dayanışma ve paylaşma: Üniversite çalışanları işbirliği, dayanışma ve paylaşma anlayışı içerisinde hareket eder.
· Yenilikçilik ve yaratıcılık: Çalışanlar yenilikçi ve yaratıcı düşünce ve görüşlerini serbestçe dile getirir, risk alır.
· Katılımcılık: Çalışanlar bireysel özellik ve idealizmlerini koruyarak her kademede yönetim süreçlerine katılır.
· Mükemmeli aramak: Çalışanlar üniversitenin tüm faaliyetlerini sürekli olarak iyileştirmek ve geliştirmek anlayışıyla hareket eder.
· Çevrecilik: Üniversite çalışanları çevreye duyarlıdır, doğal yaşamı korur ve geliştirir.
· Geleceğe inanmak: Üniversite çalışanları geleceğe ümitle bakar.
· Toplum yararı: Üniversite faaliyetlerinde toplum yararı gözetilir.

AKADEMİK BİRİMLER
· Fakülteler
o Diş Hekimliği Fakültesi
o Eczacılık Fakültesi
o Edebiyat Fakültesi
§ Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü
§ Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü
§ Antropoloji Bölümü
§ Arkeoloji Bölümü
§ Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü
§ Felsefe Bölümü
§ Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü
§ İngiliz Dil Bilimi Bölümü
§ İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü
§ Mütercim Tercümanlık Bölümü
§ Fransızca Mütercim Tercümanlık
§ İngilizce Mütercim Tercümanlık
§ Psikoloji Bölümü
§ Sanat Tarihi Bölümü
§ Sosyoloji Bölümü
§ Tarih Bölümü
§ Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
§ Türk Halk Bilimi Bölümü
o Eğitim Fakültesi
§ Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
§ Eğitim Bilimleri Bölümü
§ Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı
§ Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı
§ Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı
§ Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı
§ İlköğretim Bölümü
§ Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı
§ İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı
§ Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı
§ Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı
§ Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü
§ Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı
§ Fizik Eğitimi Anabilim Dalı
§ Kimya Eğitimi Anabilim Dalı
§ Matematik Eğitimi Anabilim Dalı
§ Yabancı Diller Eğitimi Bölümü
§ Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı
§ Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalı
§ İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı
o Fen Fakültesi
§ Aktüerya Bilimleri Bölümü
§ Biyoloji Bölümü
§ İstatistik Bölümü
§ Kimya Bölümü
§ Matematik Bölümü
o Güzel Sanatlar Fakültesi
§ Resim Bölümü
§ Heykel Bölümü
§ Grafik Bölümü
§ Seramik Bölümü
§ İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü
o İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
§ İktisat Bölümü
§ İşletme Bölümü
§ Maliye Bölümü
§ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü
§ Uluslararası İlişkiler Bölümü
§ Sosyal Hizmet Bölümü
§ Sağlık İdaresi Bölümü
§ Aile ve Tüketici Bilimleri Bölümü
o İletişim Fakültesi
§ İletişim Bilimleri Bölümü
§ Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü
o Mühendislik Fakültesi
§ Bilgisayar Mühendisliği
§ Çevre Mühendisliği
§ Elektrik - Elektronik Mühendisliği
§ Endüstri Mühendisliği
§ Fizik Mühendisliği
§ Gıda Mühendisliği
§ Hidrojeoloji Mühendisliği
§ Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği
§ Jeoloji Mühendisliği
§ Kimya Mühendisliği
§ Maden Mühendisliği
§ Makina Mühendisliği Bölümü Otomotiv Mühendisliği Programı
§ Nükleer Enerji Mühendisliği
o Tıp Fakültesi
§ Temel Tıp Bilimleri Bölümü
§ Dahili Tıp Bilimleri Bölümü
§ Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü
· Yüksekokullar
o Ev Ekonomisi Yüksekokulu
o Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu
o Hemşirelik Yüksekokulu
o Mesleki Teknoloji Yüksekokulu
o Sağlık Teknolojisi Yüksekokulu
o Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu
o Yabancı Diller Yüksekokulu
· Enstitüler
o Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü
o Bilişim Enstitüsü
o Çocuk Sağlığı Enstitüsü
o Fen Bilimleri Enstitüsü
o Güzel Sanatlar Enstitüsü
o Halk Sağlığı Enstitüsü
o Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü
o Nüfus Etütleri Enstitüsü
o Nükleer Bilimler Enstitüsü
o Onkoloji Enstitüsü
o Sağlık Bilimleri Enstitüsü
o Sosyal Bilimler Enstitüsü
o Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü
· Meslek Yüksekokulları
o Bala Meslek Yüksekokulu
o Hacettepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu
o Polatlı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
o Polatlı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
o Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
o Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
· Konservatuvar

Fotoğraflar

[URL="http://www.hacettepe.edu.tr/ortak/foto/images/genel/02.jpg"] [URL="http://www.hacettepe.edu.tr/ortak/foto/images/genel/03.jpg"] [URL="http://www.hacettepe.edu.tr/ortak/foto/images/genel/04.jpg" rel="nofollow" target="_blank">

[URL="http://www.hacettepe.edu.tr/ortak/foto/images/genel/06.jpg"] [URL="http://www.hacettepe.edu.tr/ortak/foto/images/genel/07.jpg"] [URL="http://www.hacettepe.edu.tr/ortak/foto/images/genel/08.jpg" rel="nofollow" target="_blank">

[URL="http://www.hacettepe.edu.tr/ortak/foto/images/genel/10.jpg"] [URL="http://www.hacettepe.edu.tr/ortak/foto/images/genel/11.jpg"] [URL="http://www.hacettepe.edu.tr/ortak/foto/images/genel/12.jpg"] [URL="http://www.hacettepe.edu.tr/ortak/foto/images/genel/13.jpg" rel="nofollow" target="_blank">
[URL="http://www.hacettepe.edu.tr/ortak/foto/images/genel/15.jpg"] [URL="http://www.hacettepe.edu.tr/ortak/foto/images/genel/16.jpg"] [URL="http://www.hacettepe.edu.tr/ortak/foto/images/genel/17.jpg" rel="nofollow" target="_blank">
[URL="http://www.hacettepe.edu.tr/ortak/foto/images/genel/19.jpg" rel="nofollow" target="_blank">

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 768
favori
like
share
tuavanxx Tarih: 28.08.2007 12:44
Güzel bir tanıtım, teşekkürler.
Haftaya kayıt için gidince göreceğim Arkeoloji
çilek:)) Tarih: 11.08.2007 22:10
saolllll....