Genel Bilgiler

3 Temmuz 1992 tarihinde kurulan Kırıkkale Üniversitesi, kuruluş kanununa göre Fen-Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik ve Veteriner Fakülteleri; Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri ile Ankara Üniversitesi'nden devralınan ve faal durumdaki tek birim olan Kırıkkale Meslek Yüksekokulu'ndan oluşmuştur.
Kırıkkale Üniversitesi, kuruluşunu takip eden 1993-1994 eğitim-öğretim yılına, 3 fakültede 6 bölüm, 1 yüksekokulda 10 program; 2 enstitüde ise 8 anabilim dalıyla başlamıştır.

1994-1995 öğretim yılı başında Keskin'de 3 programlı bir yüksekokul daha açan, Kırıkkale Üniversitesi'ne 3 Ocak 1995 tarihinde Tıp, Hukuk ve Eğitim Fakülteleri; 12 Ağustos 1998 tarihinde de Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu eklenmiştir. Bu birimlerden Hukuk ve Eğitim Fakültelerine 1997-1998, Tıp ve Veterinerlik Fakültelerine 1998-1999 öğretim yılında öğrenci alınmıştır. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu ise 1999-2000 öğretim yılında eğitime başlamıştır. Tıp Fakültesi’ne bağlı Süleyman DEMİREL Araştırma ve Uygulama Hastanesi de 2001 yılında açılarak hizmete girmiştir. Ayrıca Diş Hekimliği Fakültesi’nin kuruluşu 24/06/2002 tarihinde Bakanlar Kurulu’nca onaylanmıştır ve poliklinik hizmeti vermektedir. Güzel Sanatlar Fakültemiz, Milli Eğitim Bakanlığının 27/5/2005 tarihli ve 12261 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı kanunun ek 30’uncu maddesine göre, Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Bakanlar Kurulu kararınca ve Sayın Cumhurbaşkanımız Ahmet Necdet SEZER’in onayı ile 06.06.2005 tarihinde kurulmuştur. Böylece, Üniversitemizdeki fakülte sayısı 9’a ulaşmıştır.
Bugün itibariyle Üniversitemizde; 9 Fakülte, 1 Yüksekokul, 3 Meslek Yüksekokulu ve 3 Enstitümüzle eğitim-öğretim yapılmaktadır.

Kırıkkale, yakınlığı ve ulaşımın kolaylığı açısından Ankara'nın bir tür banliyösü durumundadır. Kırıkkale Üniversitesi de, büyük şehrin sorunlarından uzak, ancak bilimsel, kültürel ve sosyal imkanlarına kolayca ulaşılabilecek bir noktadır. Bu nedenle, büyük bir hızla gelişmektedir. Üniversite, öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının azlığı bakımından ülkemizdeki tüm üniversiteler arasında ilk sıralarda bulunmaktadır.

Akademik Birimler

FAKÜLTELER

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Dekan:
Prof.Dr. İrfan ALBAYRAK

Dekan Yardımcıları:
Yrd.Doç.Dr. Hasan İNAÇ
Yrd.Doç.Dr. Vural HOŞGÖRÜR

Adres: Kırıkkale Üniversitesi Yerleşkesi Yahşihan / KIRIKKALE
Telefon: (318) 357 24 86

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Dekan:
Prof.Dr. Mustafa DİKİCİ

Dekan Yardımcıları:
Prof.Dr. Halit GÜNDOĞAN
Yrd.Doç.Dr. Ali OLGUN

Adres: Kırıkkale Üniversitesi Yerleşkesi Yahşihan / KIRIKKALE
Telefon: (318) 357 24 60

HUKUK FAKÜLTESİ

Dekan:
Prof.Dr. Enver BOZKURT

Dekan Yardımcıları:
Yrd.Doç.Dr. Yasin POYRAZ

Adres: Kırıkkale Üniversitesi Yerleşkesi Yahşihan / KIRIKKALE
Telefon: (318) 357 35 25


İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Dekan: Prof. Dr. Cemalettin TAŞKIRAN

Dekan Yardımcıları:
Yrd.Doç.Dr. Hüseyin DEMİR
Yrd.Doç.Dr. Recep YÜCEL

Adres: Kırıkkale Üniversitesi Yerleşkesi Yahşihan / KIRIKKALE
Telefon: (318) 357 38 60


MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Dekan:
Prof. Dr. Bilal TOKLU

Dekan Yardımcıları:
Doç.Dr. Burak BİRGÖREN
Doç.Dr. Hüsnü DİRİKOLU

Adres: Kırıkkale Üniversitesi Yerleşkesi Yahşihan / KIRIKKALE
Telefon: (318) 357 35 76 - 77

TIP FAKÜLTESİ

Dekan V.:
Prof.Dr. Sevim ORKUN

Dekan Yardımcıları:
Doç.Dr. Dilek KILIÇ
Doç.Dr. Sedat KAYGUSUZ

Adres: Kırıkkale Üniversitesi Süleyman Demirel Araştırma ve Uygulama Hastanesi Yenimahalle Sağlık Cad. 71100 KIRIKKALE
Telefon: (318) 225 28 20


VETERİNER FAKÜLTESİ

Dekan: Prof.Dr. Ertuğrul ELMA

Dekan Yardımcıları:
Doç.Dr. Dinçer YILDIZ
Yrd.Doç. Dr. Mehmet BAŞALAN

Adres: Kırıkkale Üniversitesi Yerleşkesi Yahşihan / KIRIKKALE
Telefon: (318) 357 33 01 – 02


DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Dekan V.: Prof. Dr. Sevim ORKUN

Dekan Yardımcıları:
Doç.Dr. Hakan Hıfzı TÜZ
Yrd. Doç.Dr. Umut SARAÇOĞLU TEKİN

Adres: Yenidoğan Mah. Mimar Sinan Cad. No: 25 KIRIKKALE
Telefon: (318) 224 36 18


GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

Dekan : Prof.Dr. Salih AKKAŞ

Dekan Yardımcıları:
Yrd.Doç.Dr. Hamit ÖNAL

Adres: Kırıkkale Üniversitesi Yerleşkesi Yahşihan / KIRIKKALE
Telefon : (318) 357 32 35


YÜKSEKOKULLAR

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Müdür V.:
Öğr.Gör. Murat BİLGE

Müdür Yardımcısı:
Öğr.Gör. Mehmet KARAKILIÇ
Öğr.Gör. Gökhan DELİCEOĞLU

Adres: Kırıkkale Üniversitesi Yerleşkesi Yahşihan / KIRIKKALE
Telefon: (318) 357 38 62MESLEK YÜKSEKOKULLARI

KIRIKKALE MESLEK YÜKSEKOKULU

Müdür:
Doç.Dr. İbrahim UZUN

Müdür Yardımcısı:
Öğr.Gör. Nasip Yeşim KALYON
Öğr.Gör. Fatih GÜLER

Adres: Kırıkkale Üniversitesi Yerleşkesi Yahşihan / KIRIKKALE
Telefon: (318) 357 24 56

KESKİN MESLEK YÜKSEKOKULU

Müdür:
Yrd.Doç. Dr. Nermin KAHVECİ

Müdür Yardımcıları:
Öğr.Gör. Yusuf DOĞAN
Öğr.Gör. Hasan YAYLI

Adres: Keskin Meslek Yüksekokulu Keskin / KIRIKKALE
Telefon: (318) 515 41 52


HACILAR HÜSEYİN AYTEMİZ MESLEK YÜKSEKOKULU

Müdür:
Doç.Dr. İbrahim UZUN
Müdür Yardımcıları:
Öğr.Gör. Halil Murat ÜNVER

Adres: Hacılar Hüseyin AYTEMİZ Meslek Yüksekokulu Hacılar / KIRIKKALE
Telefon: (318) 297 44 99 - 297 42 00MERKEZLER

ÇEVRE SORUNLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

Müdür:
Prof.Dr. Şükran ÇAKIR ARICA

Adres: Kırıkkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yahşihan / KIRIKKALE
Telefon: (318) 357 35 71

Çalışma Alanları: Çevre bozulmasına yol açan her türlü çevre kirliliği ve çevre değişimi ile ilgili araştırmalar ve çözüm önerileri üretmektedir.

KIRIKKALE VE YÖRESİ TARİH ARAŞTIRMA MERKEZİ

Müdür:
Yrd.Doç.Dr. Orhan AVCI

Adres: Kırıkkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yahşihan / KIRIKKALE
Telefon: (318) 357 35 71

Çalışma Alanları: Kızılırmak ve havalisinin tarihi ile ilgili olarak Eski Anadolu uygarlıkları, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait araştırmalar yapmaktadır.

YABANCI DİLLER ÖĞRETİMİ, ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

Müdür:
Yrd.Doç.Dr. Halis BENZER

Adres: Millet Cad. No:1 71100 KIRIKKALE
Telefon: (318) 225 47 79 - 80

Çalışma Alanları: Yabancı dil öğretimi ve yabancı dil öğretimiyle ilgili araştırmalar yapan Merkez, açtığı çeşitli seviyelerdeki yabancı dil kurslarıyla hem öğrencilerimize hem de Kırıkkalelilere hizmet vermektedir. Merkez ayrıca, LES, KPDS gibi bir amaca yönelik kurs taleplerini ve çeşitli kuruluşların hizmet içi eğitim kapsamında ihtiyaç duyduğu özel amaçlı kursları karşılamaya yönelik programlar da gerçekleştirmektedir.

EL SANATLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

Çalışma Alanları: El sanatlarına giren konularda eğitim programları, araştırma, uygulama ve yayın çalışmaları. Merkez kuruluş aşamasındadır.

YAPI VE ZEMİN ARAŞTIRMA VE İNCELEME MERKEZİ

Müdür:
Yrd.Doç.Dr. Orhan DOĞAN

Adres: Kırıkkale Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yahşihan / KIRIKKALE
Telefon: (318) 357 35 75

Çalışma Alanları: Merkez, temel zemin etütleri ve jeolojik yapı konularında gerekli raporlar hazırlayarak; bu hususta araştırma, inceleme ve uygulama projeleri gerçekleştirmektedir. Depreme dayanıklı yapı ve onarım projeleri hazırlayarak bina ve projelerin dayanıklılığını, yapı betonlarının dayanımını inceleyerek gerektiğinde hasar tespiti yapmakta, yapı temellerinin projelendirilmesine ilişkin kişi ve kuruluşlara hizmet vermektedir. Çalışma alanlarında ulusal ve uluslararası konferans ve kongrelerin düzenlenmesine katkıda bulunmakta olan merkez, ilgili kişi ve kuruluşlara da danışmanlık hizmetini sürdürmektedir.

SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Müdür: Yrd.Doç.Dr. M.Metin ARSLAN

Adres: Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yahşihan / KIRIKKALE
Telefon: (318) 357 24 78 / 1391

Çalışma Alanları: Örgün ön lisans, lisans ve lisansüstü programları dışında Üniversitenin eğitim verdiği ve araştırma yaptığı tüm alanlarda, kısa ve uzun süreli eğitim programları düzenlemek, çeşitli araştırma ve danışmanlık projeleri geliştirmek ve bu şekilde Üniversitenin kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktadır.

FotoğraflarBeğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 3724
favori
like
share
TUFAN Tarih: 09.03.2010 22:00
Saçını, SakaLını BiLmiyorum Ama Ona Göre MuameLe

senle konuştuğumuz günden sonra bir dönem geride kaldı
özel yurtta kalıyorum , devlet yurdunda değilde kampüsün çevresine
takılan bazı elmanlar laf dalaşı yaptı saçıma başıma
ama oralı olmadım
birkaç arkadaş 2. dönem için ev tutmayı teklif etti ama kabul etmedim
yani bu dönem ve seneyede kısmetse yurtta devam edicem
FreddyKrueger Tarih: 20.09.2009 21:58
[COLOR="#c0ccf4"]DevLet Yurduna Gitmediqin Iyi oLmu$... Saçını, SakaLını BiLmiyorum Ama Ona Göre MuameLe Görürdün... KampüS IçeriSinde ÖzeL YurtLar Vardı ÖnCeden... OnLardan Birinde Mi KaLCakSın ?

DevLete Göre OraLarın Iyi oLduqunu Duymu$tum... Ev I$ini de Iyi Dü$ün Derim... En Yakın Arkada$Lar KanLı BıçakLı oLuyor... Çok $ükür Ba$ıma GeLmedi Ama GeLenLeri Gördüm, Duydum...

Umarım HayırLıSı oLur... $imdiden DerSLerinde Ba$arıLar...
TUFAN Tarih: 20.09.2009 21:04
teşekkür ederim yeni ..yok özel bir yurt
söylemem ne kadar doğru bilemem ama
devlet yurtlarının hali içler acısı
bakalım duruma göre kafa dengi arkadaş
olursa ikinci dönem ev kiralarız bir iki kişi
ama yurtta çok güzeldi bilmiyorum şimdilik,nasıl olacak
ayın 26 sında yolcuyum ama kırıkkaleye
FreddyKrueger Tarih: 20.09.2009 21:00
[COLOR="#c0ccf4"]@ Tufi18

Yeni Mi Ba$LayaCakSın ? Eqer ÖyLeySe HayırLı oLSun...

DevLet Yurdunda Mı KaLıyorSun/KaLCakSın ?
TUFAN Tarih: 20.09.2009 20:58
2 yıl bu dediklerine sabretmem lazım,
daha sonra sınavla eskişehirde 4 yılı tamamlamayı düşünüyorum
kısmetse
FreddyKrueger Tarih: 20.09.2009 20:41
[COLOR="#c0ccf4"]TarLanın OrtaSında Bir ÜniverSite... Gerçekten Üni. oLabiLmeSi Için 30-40 YıLa Daha IhtiyaCı Var... Eqer KırıkkaLeLi DeqiLSeniz KeSinLikLe TerCih Etmeyin... Orda KaLmak da ZorLuk ÇekerSiniz...

Yok Ama Ben Ankara 'ya Gidi$ GeLi$ Yaparım DerSeniz Ayrı Tabi Sabah 6 'da Çıkar Ak$am 7-8 'de Evde/Yurtta oLurSunuz YorqunLuktan Peri$an oLurSunuz... Tarafımdan oLmaSa da Çok Yakınım Tarafından TeSt EdiLdi...
TUFAN Tarih: 20.09.2009 20:33