Tarihçe


Kendisine çağdaş uygarlığın gerektirdiği her türlü donanıma sahip bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiş olan Sakarya Üniversitesi’nin çekirdeğini 1970 yılında açılan Sakarya Mühendislik ve Mimarlık Yüksekokulu oluşturmuştur. Bu okul 1971 yılında Sakarya Devlet Mimarlık ve Mühendislik Akademisi’ne dönüşmüş, 1982-1992 yılları arasında İstanbul Teknik Üniversitesi’ne bağlı bir Fakülte olarak öğretim vermiştir.
3 Temmuz 1992 tarih ve 3837 sayılı kanun ile Sakarya Üniversitesi kurulmuştur.
90 sonrasında kurulan üniversiteler arasında akademik ve teknik altyapısını hızla tamamlayan üniversitemiz idari birimleri ile ISO-2002 Kalite Belgesi almış tek devlet üniversitesi olup lâboratuar, eğitim ve sosyal hizmetler, Internet alt yapısı ve bilişim sektöründeki atılımlarıyla bir çok üniversite için örnek oluşturmaktadır


Misyon ve Vizyon
Misyonumuz;
Evrensel nitelikte bilgi ve teknoloji üreten araştırmacı, katılımcı, paylaşımcı, özgün ve estetik değerlere sahip, çağdaş bir öğretim kültürü oluşturmak ve mesleki açıdan yetkin, toplumsal değerlere saygılı bireyler yetiştirmektir.

Vizyonumuz;
· Eğitim, öğretim ve araştırma kalitesi ile Türkiye ve Dünyada tanınmış ve ilk sıralarda tercih edilen;
· Takım çalışmasını teşvik eden, katılımcı ve paylaşımcı bir yönetime sahip;
· İlimiz ve bölgemiz başta olmak üzere ülkemizin sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yapan, üniversite / sanayi / toplum işbirliğini sağlamada öncü;
· Internet üzerinden yürütülen Önlisans / lisans / ve lisansüstü eğitim öğretimi etkin bir şekilde yürüten ve servis sağlayan;
· Geleneksel sanatlarımızın özünü koruyarak çağdaş, kalıcı ve özgün eserler ortaya koyan;
· Evrensel değerlere saygılı, toplam kalite yönetimi ilkelerini benimsemiş, sürekli gelişen; bir üniversite olmaktır.

Temel Değerlerimiz;
· Atatürk ilkelerine bağlı olmak
· Kanun ve yönetmeliklere uymak
· Bilimin evrenselliğine inanmak
· Yenilikçi olmak
· Doğruluktan ve dürüstlükten taviz vermemek
· Kurum içinde uyum intibak ve dayanışmaya önem vermek
· Herkesi din, ırk, milliyet, renk, düşünce farklılığı gözetmeksizin sevmek ve saygılı olmak
· Sürekli mükemmelliği yakalamaya çalışmak
· Zamanın kıymetini bilmek
· Özgün araştırmalar yapmak
· İşimizi sevmek


Üniversite Olanakları

Kütüphane
SAÜ Süleyman Demirel Kütüphanesi, üniversitemizin öğretim elemanları, öğrenci ve personelinin; eğitim, öğretim, araştırma ve boş zamanlarını değerlendirmeleri için her türlü bilgiyi ve bilgi kaynaklarını toplayıp kullanıcıların hizmetine en iyi şekilde sunan merkezdir. 550 kişinin aynı anda yararlanabildiği Süleyman Demirel Kütüphanesi’nin Birinci katında süreli yayınlar, çalışma salonu ve referans bölümü(tezler, standartlar, ansiklopediler vb.); ikinci katında kitaplar, CD’ler, sözlükler ve Atatürk Kitaplığı, üçüncü katında ise okuma salonu bulunmaktadır.
SAÜ Süleyman Demirel Kütüphanesi ve bağlı fakülte ile meslek yüksekokulu kütüphanelerinde; 80.830 kitap ve 965 adet süreli yayın bulunmaktadır. 18 adet elektronik veritabanı aboneliği ile 16.037 adet e-süreli yayın, 33.019 e-kitap ile "The Times" gazetesinin 200 yıllık arşivine elektronik ortamda tam metin erişim sağlanmıştır.
Kütüphanede mevcut bütün materyal "2001-Bilgi-Belge Otomasyon Yordamı" adlı program kullanılarak elektronik ortama aktarılmış ve Internet üzerinden de kullanıcıların hizmetine açılmıştır.
Kütüphanemiz, üniversitemiz öğretim elemanları, öğrenciler ve idari personeline referans kaynakları dışındaki tüm materyali belirli sürelerle ödünç vermektedir. Öğretim elemanlarının talep etmeleri halinde yurt içi ve yurt dışı üniversite kütüphanelerinden ödünç kitap ve makale fotokopisi getirtilmektedir.

Basımevi
Üniversitemiz ve bağlı Fakültelerinde öğrenim gören öğrencilerimizin ihtiyaç duydukları ders kitabı ve föyler ofset baskı tekniği ile Üniversitemiz basımevinde basılmaktadır. Ayrıca Üniversitemiz bünyesinde kullanılan tüm antetli basımlar ve formlar ile tören, konferans, panel, seminer ve tebrik davetiyeleri atölyemizde hazırlanmaktadır. Basımevi Müdürlüğünde 1 Müdür, 6 Teknik Eleman hizmet vermektedir. Basımevimizde 2 adet ofset baskı makinesi, 1 giyotin, 1 adet el giyotini, 1 adet pozlandırma makinesi, 2 adet bilgisayar dizgi ünitesi, tipo baskısı ünitesi, 2 adet fotokopi, risograf baskı makinesi, harman makinesi, tel dikiş makinesi, perfore ve kırım yapabilen kağıt işleme makinası bulunmaktadır.

Laboratuarlar
Üniversitemizdeki fakülte ve yüksekokullar geniş laboratuvar imkanına sahip eğitim- öğretim kurumlarıdır. Mühendislik Fakültesi, Teknik Eğitim Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sağlık Yüksekokulu ve diğer Meslek Yüksekokullarımızda öğrencilerimizin öğrenimleri boyunca faydalanacakları çeşitli laboratuvarlar çağın gereklerine göre düzenlenmiş yapıdadır. Bütün fakülte ve meslek yüksekokullarımızda bilgisayar laboratuvarları mevcut durumdadır.


Burs İmkanları
Üniversite Burs Komisyonu aracılığıyla her yıl başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere belirlenen miktarda aylık karşılıksız burslar verilmektedir. Bununla ilgili başvuruları öğrencilerimiz SAÜ Öğrenci Bursu Başvuru Formu'nu doldurmak suretiyle Fakülte Dekanlıkları ve Yüksekokul Müdürlüklerine yapmaktadırlar. Ayrıca Kredi Yurtlar Kurumu tarafından da burs verilmektedir. Burs başvuruları ve şartları ilgili olarak Kurum her yıl gerekli duyuru ve bilgilendirmeleri yapmaktadır.
Dernekler, Vakıflar ve Özel Kurum ve Kuruluşlar ile Şahıslar tarafından öğrencilerimize burs ve çeşitli yardımlar sağlanmaktadır. Söz konusu burs ve yardımlarla ilgili duyurulara öğrencilerimiz, ilan panolarından ve üniversitemizin web sayfasından ulaşabilmektedirler.

Barınma İmkanları
Öğrencilerimizin barınma ihtiyaçları için her türlü imkan sağlanmış durumdadır. Yurtlar, çamaşırhane, yemekhane, kafeterya, kütüphane, kantin gibi her türlü ihtiyaca cevap verecek bölümleriyle üniversitemiz öğrencilerine hizmet vermektedir. Ayrıca Esentepe Öğrenci Yurtları’nda ikişer kişilik odalar, her odada internet bağlantılı bilgisayarlar bulunmaktadır. Bunların dışında ilimizde yaklaşık 4000 öğrenciye hitap edebilecek özel yurtlar da mevcuttur.

Fotoğraflar

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 937
favori
like
share
brunt Tarih: 31.12.2007 23:42
merhaba,

95-99 yıllarında rektörlük yapan İsmail Çallı nın çabalarıyla özellikle Mühendislik Fakülteleri oldukça geniş imkanlara sahip olmuş ve bu konuda iyi eğitim vermişlerdir.
pusat-22 Tarih: 28.09.2007 03:48
tesk bene sakarya üniv. okuyorum
IdeadlykissI Tarih: 07.08.2007 02:01
t$kler okulumu paylastıgın için