Yıldız teknik

Tarihçe

Üniversitemiz günümüzdeki durumuna gelinceye kadar çeşitli aşamalardan geçmiştir.


Kondüktör Mekteb-i Alisi Dönemi (1911-1922):
Vilayet nafia idarelerinin "fen memuru" (eski adıyla kondüktör, yeni adıyla tekniker) gereksinimlerini karşılamak amacıyla 1911'de Kondüktör Mekteb-i Alisi adıyla, Paris'teki "Ecol de Conducteur"ün müfredat programı esas alınarak Bayındırlık Bakanlığı'na bağlı bir okul kurulmuş ve okula öğrenci kaydına 22 Ağustos 1911'de başlanmıştır.


Nafia Fen Mektebi Dönemi (1922-1937):
1922 'de okulun adı Nafia Fen Mektebi'ne dönüştürülmüş, öğrenim süresi 1926'da 2.5 yıla ve 1931'de 3 yıla çıkarılmıştır.


İstanbul Teknik Okulu Dönemi (1937-1969):
Türkiye'de imar işlerinin ve teknik hizmetlerin artması nedeniyle Fen memurları ile yüksek mühendisler arasında oluşan Türkiye'de imar işlerinin ve teknik hizmetlerin artması nedeniyle oluşan boşluğu doldurmak amacıyla 19 Aralık 1936 tarihinde yayımlanan ve 1 Haziran 1937 tarihinde yürürlüğe giren 3074 sayılı Yasa ile Nafia Fen Mektebi lağvedilerek yerine Teknik Okul kurulmuştur. 2 yıllık Fen memuru ve 4 yıllık mühendislik bölümleri olan okula Yıldız Sarayı müştemilatından, bugün de kullanılmakta olan binalar tahsis edilmiş ve buraya taşınılmıştır.

İlk kuruluşta fen memuru ve mühendislik dalında öğrenci yetiştiren inşaat ve makina bölümleri varken 1942 ve 1943 ders yılından itibaren mühendislik kısmında elektrik ve mimarlık bölümleri açılmıştır. Okul, 26 Eylül 1941 tarihinde yayımlanan İstanbul Yüksek Mühendis Okulu ve Teknik Okulu'nun Maarif Vekaleti'ne devri Hakkında Kanun uyarınca Nafia Vekaleti'nden alınarak Maarif Vekaletine bağlanmıştır.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 07 Haziran 1949 tarihli kararıyla Harita ve Kadostro Mühendisliği kurulmuş ve Türkiye'de bu dalda mühendis yetiştiren ilk kuruluş olarak 1949-1950 ders yılında öğretime başlamıştır. 1951-1952 ders yılından itibaren Teknikerlik kısmı kapatılmıştır.

1959-1960 ders yılında İstanbul Teknik Okulu içinde bir ihtisas bölümü açılarak bir yıllık öğrenim sonunda yüksek mühendis ve yüksek mimar ünvanları verilmeye başlanmıştır.


İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi Dönemi (1969-1982):
03 Haziran 1969 tarihinde yayımlanan 1184 sayılı Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademileri Yasası ile, özerkliği olan yüksek dereceli bir öğretim ve araştırma kurumu olarak kurulmuştur. 1971'de özel yüksekokullar 1472 sayılı yasa ile kapatılmış, bunlardan mühendislikle ilgili olanları İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi'ne bağlanmıştır.


Yıldız Üniversitesi Dönemi (1982-1992):
İstanbul Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi ile buna bağlanmış olan mühendislik yüksekokulları, Kocaeli Devlet Mühendislik ve Mimarlık Akademisi ve Kocaeli Meslek Yüksekokulu'nun ilgili fakülte ve bölümleri, 20 Temmuz 1982 tarihli 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve bu Kararnamenin değiştirilerek kabulüne dair 30 Mart 1983 tarihli 2809 sayılı Yasa ile Yıldız Üniversitesi adı ile kurulmuştur. Yeni kurulan üniversite Fen-Edebiyat, Mühendislik, Kocaeli'nde bulunan Meslek Yüksekokulu, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve Rektörlüğe bağlı Yabancı Diller, Atatürk İlkeleri ve İnkilap tarihi, Türk Dili, Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar bölümlerinden oluşmuştur.


Yıldız Teknik Üniversitesi Dönemi (1992- ):
03 Temmuz 1992 tarih ve 3837 sayılı Yasa ile üniversitenin adı Yıldız Teknik Üniversitesi olarak değiştirilmiş; Mühendislik, Elektrik-Elektronik, İnşaat, Makina ve Kimya-Metalurji Fakülteleri olarak dört fakülteye ayrılmış, ayrıca İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi kurulmuş; Kocaeli Mühendislik Fakültesi ile Kocaeli Meslek Yüksekokulu ayrılarak Kocaeli Üniversitesi adı altında örgütlenmiştir. Günümüzde Üniversitemiz 9 Fakülte, 2 Enstitü, Meslek Yüksekokulu, Yabancı Diller Yüksekokulu ve 17000'i aşan öğrencisi ile eğitim-öğretimini sürdürmektedir.

Fakülte, Bölüm ve Programlar
[URL="http://www.ce.yildiz.edu.tr/" rel="nofollow" target="_blank">» Bilgisayar Müh.
» Elektrik Müh.
» Elektronik ve Haberleşme Müh.


[URL="http://www.bde.yildiz.edu.tr/" rel="nofollow" target="_blank">» Batı Dilleri ve Edebiyatı
» Fransızca Mütercim-Tercümanlık Prog.
» Biyoloji
» Fizik
» İstatistik
» Kimya
» Matematik
» Türk Dili ve Edebiyatı
» İnsan ve Toplum Bilimleri


[URL="http://www.mkm.yildiz.edu.tr/" rel="nofollow" target="_blank">» Makine Müh.
» Endüstri Müh.
» Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Bölümü


[URL="http://www.mim.yildiz.edu.tr/" rel="nofollow" target="_blank">» Mimarlık
» Şehir ve Bölge Planlama
[URL="http://www.ikt.yildiz.edu.tr/" rel="nofollow" target="_blank">» İktisat
» İşletme
» Siyaset Bilimi ve Ulus. İlişkiler


[URL="http://www.inm.yildiz.edu.tr/" rel="nofollow" target="_blank">» İnşaat Müh.
» Çevre Müh.
» Jeodezi ve Fotogrametri Müh.


[URL="http://www.kmm.yildiz.edu.tr/" rel="nofollow" target="_blank">» Kimya Müh.
» Matematik Müh.
» Metalurji ve Malzeme Müh.
» Biyomühendislik


[URL="http://www.yildiz.edu.tr/akademik.php##" rel="nofollow" target="_blank">» Sanat
» Bileşik Sanatlar Programı
» Sanat Yönetimi Programı
» Fotoğraf ve Video Programı
» İletişim Tasarımı
» İletişim Tasarımı Programı
» Müzik ve Sahne Sanatları
» Müzik Toplulukları Programı
» Duysal (Ses) Sanatlar Tasarımı Programı
» Dans Programı


[URL="http://www.bote.yildiz.edu.tr/" rel="nofollow" target="_blank">» Bilgisayar ve Öğretim Tek. Eğitimi
» Bil. ve Öğretim Tek. Öğretmenliği Programı
» Yabancı Diller Eğitimi
» İngilizce Öğretmenliği Programı


Enstitüler
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü


Yüksek Okullar
[URL="http://www.yildiz.edu.tr/akademik.php##" rel="nofollow" target="_blank">» İktisadi ve İdari Programlar
» Bankacılık ve Sigortacılık
» Muhasebe
» Emlak ve Emlak Yönetimi
» Emlak ve Emlak Yönetimi (İkinci Öğretim)
» İş Sağlığı ve Güvenliği
» Turizm ve Otel İşletmeciliği
» Teknik Programlar
» Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama
» Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (İkinci Öğretim)
» İnşaat
» Restorasyon
» İklimlendirme ve Soğutma
» Endüstriyel Elektronik
» Endüstriyel Elektronik (İkinci Öğretim)
» Makine
» Makine (İkinci Öğretim)
» Tasarım ve Basım-Yayımcılık
» Seramik
» Harita-Kadastro
[URL="http://www.yildiz.edu.tr/akademik.php##" rel="nofollow" target="_blank">» Temel İngilizce
» Modern Diller


Rektörlüğe Bağlı Bölümler
» Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi
» Türk Dili
» Beden Eğitimi
» EnformatikFotoğraflarBeğeniler: 1
Favoriler: 1
İzlenmeler: 1140
favori
like
share
serife,85 Tarih: 04.08.2008 12:57
mrb arkadaşlar yeni üyeyim inşallah güzel zamanlr geçiririz
tolgahanates Tarih: 25.01.2008 20:05
sağol teşekkürler..
krigsmann Tarih: 11.10.2007 08:56
selam forum sakinleri
hakan2230 Tarih: 09.08.2007 11:03
EllErinE SağlIk