1757 yılındaİstanbul'da doğdu. Babası da Mevlevî bir şairdi. Mevlevî çevrelerinde yaşadı. Konya'ya gitti. Mevlânâ Dergâhında girdiği çileyi bitirerek İstanbul'a döndü. Bir süre sonra Galata Mevlevihanesi'ne şeyh oldu. Ölümüne kadar irşad görevini sürdürdü. Önceleri Es'ad, sonraları ise Gâlib mahlasıyla şiirler yazdı. Sebk-i Hindî etkisinde "yeni tarz" şiirler yazdı. Klasik edebiyatımızın son büyük şairi sayılmaktadır. 1799 yılında öldü.

ESERLERİ
Hüsn ü Aşk ve Dîvân'ı, şiirimizin anıt eserlerindendir.

HAKKINDA YAZILANLAR

1.Şeyh Galib
Hayatı / Sanatı / Eserleri
Hüseyin Oral
Yeni Asya Yayınları / Biyografiler Dizisi

Şiir ufuklarının iyice daraldığı, sanat semalarının iyice karardığı bir zamanda, Galib, bir sanat güneşi gibi doğarak edebiyat alemini aydınlattı. Divan edebiyatına yeni bir ruh, taze bir nefes getirdi.Şeyh Galib, çocukluğundan itibaren Mevlevi bir atmosfer içinde yetişmiş; Mevlana'ya sevgi ve hürmet duyulan bir muhitte büyümüştür.

Etiketler:
Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 447
favori
like
share
by_KaRizMa Tarih: 25.12.2007 00:48
bunuda ogren mis olduk
milkboy Tarih: 07.08.2007 01:30
bir şu’lesi varki şem-i canın
fân’usuna sığmaz âsm’anın
bu sine-i berk âşiyânın
sina dahi görmemiş nişânın
efrûhte-i inâyetindir.
---------------------------------
can mumunun öyle bir alevi vardır ki
göğün kubbesine sığmaz!
bu, yuvası şimşek olan bağrımın eserini sina dağı bile görmemiştir
ve ondaki ateş senin lütfunla tutuşmuştur.