WORD Hakkında herşey (İpuçları)Ders-1 : Klavye Üzerindeki Tuşlar ve GörevleriKLAVYE ÜZERİNDEKİ TUŞLAR ve GÖREVLERİ

Enter: Paragraf başına geçmek için kullanılır.

Ara Çubuğu:İki sözcük arasına boşluk bırakır.

Caps Lock: Caps Lock (Sağ tarafta ışık yanıyorsa) büyük harf yazar. Tekrar basıldığında (ışık yanmıyorsa) küçük harf yazar.

Delete (Silmek): İmlecin sağındaki harfleri siler.

Backspace: İmlecin solundaki harfleri siler.

Shift: Klavyedeki tuşların üst satırında bulunan işaretleri yazdırmak ve küçük harfte iken büyük harf yazdırmak için kullanılır. Tersi de doğrudur. Büyük harfte iken küçük yazdırmak için kullanılır. Bir parmağınız Shift tuşuna basarken diğer parmağınızla hangi karakter veya işareti yazdırmak istiyorsanız ona basılır.

ESC-Escape (Vazgeçmek): Ekranda çıkan pencereleri kapatmak (yok etmek) için kullanılır.

Home: Satır Başı

End:Satır SonuDers-2 : Klavye Üzerindeki Tuşlar ve Görevleri-2
Araç Çubuğu kaybolduğunda (gözükmüyorsa) geri getirmek için: Görünüm-Araç Çubukları komutları uygulanır. Getirilmek istenen araç çubuğu seçilir.

Cetvelden paragraf başı yapma: Cetvelin üzerinde bulunan en üstteki tırnağın üzerine basılır, Farenin tuşu basılı tutularak sağa doğru çekilir. Tırnak, 1 (cm) üzerine getirilince farenin tuşu serbest bırakılır.

Tek sözcüğü seçme: Sözcüğün üzerine gelinir. Fare ile çift tıklanır.

Birden fazla sözcüğü seçme:Seçilecek sözcüklerin ilk harfinin solunda iken fare ile bir kez tıklanır. Farenin tuşu basılı tutularak sağa doğru seçilecek sözcükler seçilir.

Kısayol tuşu ile bir sözcük seçme: Ctrl-Shift-Sağ Ok tuşunun üçüne birden basılırsa imlecin sağındaki bir sözcük seçilir. Her basışta bir sözcük seçilir. Ctrl-Shift-Sol Ok tuşuna basılırsa imlecin solundaki sözcük seçilir.

Kısayol tuşu ile alan seçme:

Ctrl-Shift-Aşağı Ok tuşunun üçüne birden basılırsa imlecin bulunduğu yerden aşağıya doğru bir satır seçilir. Her basışta bir satır aşağıya doğru seçim sürer.

Ctrl-Shift-Yukarı Ok tuşunun üçüne birden basılırsa imlecin bulunduğu yerden yukarıya doğru bir satır seçilir. Her basışta bir satır yukarıya doğru seçim sürer.

Ctrl-Shift-Home tuşunun üçüne birden basılırsa imlecin bulunduğu yer ile sayfa başı arasındaki satırlar seçilir.

Ctrl-Shift-End tuşunun üçüne birden basılırsa imlecin bulunduğu yer ile sayfa sonu arasındaki satırlar seçilir.

Yazı Tipi Boyutu(Punto): [Ctrl-Shift-B (Yukarı ve aşağı ok kullanılır)]: Harfin büyüklüğünü artırmak ya da azaltmak için kullanılır.

Tıklama:İmlecin (cursor) ucunun olduğu yerde, farenin (mouse) sol tuşuna bir kez basma. (Bir komutu işletmek veya fare kullanarak bir yere gitmek için kullanılır.)

Çift tıklama: İmlecin (cursor) ucunun olduğu yerde, farenin (mouse) sol tuşuna iki kez basma. İki tıklama arası mümkün olan en kısa sürede yapılmalıdır. (Bir sözcüğü seçmek veya bir programı çalıştırmak için kullanılır.)

Üç kez tıklama: İmlecin (cursor) ucunun olduğu yerde, farenin (mouse) sol tuşuna üç kez basma. Üç kez tıklama arası mümkün olan en kısa sürede yapılmalıdır. (Bir paragrafı seçmek için kullanılır.)

Sürükleme: Sürüklenecek nesne (resim, pencere ...) üzerine farenin sol tuşu ile basılır, parmak kaldırılmadan taşınacak yere götürülür. Parmak farenin sol tuşu üzerinden kaldırılır.

F1 Tuşu- Help: Yardım.

Page Up: Bir ekran yukarıya

Page Down: Bir ekran aşağıya

Ders-3 : Standart Araç Çubuğu-3

Yeni Sayfa: Ctrl-N: Yeni –boş- bir belge açar.

Aç: Ctrl-O: (Eskiden yazılmış bir dosyayı daha sonra açmak için)

Kaydetme: Ctrl-S / Shift-F12: (Yazılmış dosyayı, dosya ismi vererek kaydetmek için; 2. Kaydedilmiş dosya üzerinde değişiklik yaptıktan sonra değişiklikleri de kaydetmek için)

Yazdırma:Ctrl-P: (Hazırlanan dosyanın yazıcıdan çıktısını almak için)

Kopyalama:Ctrl-C: (Seçilen alanı –karartılan alanı- belleğe kopyalamak için kullanılır. Kopyalama: Seçilen alan silinmez. Yerinde kalır. İkinci bir kopyasını yapmak için kullanılır.)

Kesme: Ctrl-X / Shift-Delete: (Seçilen alanı –karartılan alanı- belleğe alır. Kopyalama: Seçilen alan silinir.)

Yapıştırma: Ctrl-V / Shift Insert: Kopyalanan veya kesilen alanı, belge içinde gidilen yere yazar.

Biçim Boyayıcısı: Ctrl-Shift-C: Bir paragrafın biçimini diğer paragraflara uygulamak için kullanılır. Paragraf seçilir. Biçim boyayıcısı simgesi üzerine basılır. Sonra uygulama yapılacak paragraf üzerine gidilir. Paragraf seçilerek biçimin uygulanması sağlanır. 1. Biçim boyayıcısına bir kez tıklanırsa işlem bir kez uygulanır. Sonra normal duruma geçilir. 2. Biçim boyayıcısı üzerine çift tıklanırsa işlem birden çok paragrafa uygulanabilir. Biçim boyayıcısından kurtulmak için ESC tuşuna veya herhangi bir tuşa basılır.

Geri Al: Ctrl-Z: En son yapılan işlemi geri almak için kullanılır. Birden fazla basılırsa önceki işlemleri de geri alır.

İleri Al: Geri alınan işlemi, yeniden uygulamak için kullanılır. Geri alma işlemi yapılmadan ileri alma işlemi yapılamaz.

Tablo Ekle: Belgeye tablo eklemek için kullanır. Seçilen alan kadar tablo oluşturur. Yandaki şekilde 2 satır x 3 sütunlu bir tablo oluşturur.

Sütunlar: Sayfayı birden fazla sütuna ayarlamak için kullanılır. Sayfanın tümü sütunlara bölünecekse seçim yapmadan, sayfanın bir kısmı sütunlara bölünecekse seçim yapıldıktan sonra sol taraftaki Sütunlar simgesi seçilir. Sağ tarafta bulunan pencere gözüktükten sonra kaç sütun olacağı belirlenir.

Ders-4:Biçimlendirme Araç Çubuğu


Kalın (Koyu): Ctrl-K

İtalik (Eğik Yazı): Ctrl-T

Altı Çizili: Ctrl-A

Sola Hizala: Ctrl-L

Ortala:Ctrl-R

Sağa Hizala: Ctrl-G

İki Yana Yasla: Ctrl-D

Numaralandırma:

Madde İmleri:

Girintiyi Azalt:

Girinti Artır: Ctrl-M
Ders-5:Dosya Menüsü-Belgeyi Kaydetme-AÇ
Dosya Menüsü

Belgeyi Kaydetme :

Üzerinde çalıştığınız etkin belgeyi, yeni de olsa veya önceden var olsa da kaydedebilirsiniz. Tüm açık belgeleri bir anda kaydedebilirsiniz. Ayrıca etkin belgenin bir kopyasını farklı bir adda veya farklı bir konuma kaydedebilirsiniz.

Bir belgeyi başka bir program içinde kullanmak için, başka bir biçimde kaydedebilirsiniz. Örneğin, bir Word belgesini Word'ün eski sürümlerinde, Microsoft Word'te veya WordPerfect'te okuyabilmek için, başka bir dosya biçiminde kaydedebilirsiniz. Ayrıca farklı bir programda farklı bir dosya biçiminde yaratılan bir belgeyi Word içinde açabilir, üzerinde çalışabilir ve sonra özgün biçimiyle kaydedebilirsiniz. Örneğin, bir WordPerfect belgesini açabilir, Word içinde değişiklikler yapabilir ve sonra Word veya WordPerfect biçiminde kaydedebilirsiniz. Dosya biçimini değiştirmeden bir belgeyi farklı bir dosya biçimi uzantısıyla kaydedebilirsiniz. Örneğin, bir Word belgesini .abc uzantısıyla kaydedebilirsiniz.

Word, programın kilitlendiği (yanıt vermeyi durdurduğu) veya elektrik kesintisi durumlarında belgeleri kurtarabilmek için, belgeleri otomatik kaydetmek üzere ayarlanabilir. Otomatik Kaydet özelliği etkinleştirildiğinde, bir belgeye yaptığınız değişiklikler, Otomatik Kaydet'in her kaydetme aralığında bir kurtarma dosyasına kaydedilir. Örneğin, Otomatik Kaydet'i her 5 dakikada bir kaydetmek üzere ayarladıysanız, 10 dakikada bir kaydetmeye göre ayrıntılı bilgi kurtarabilirsiniz. Otomatik Kaydet'in etkinleştirilmesiyle, açık belgeleriniz varken Word kilitlendiğinde (yanıt vermeyi durdurduğunda) ve bilgisayarınızı yeniden başlatmanız gerektiğinde, Word'ü yeniden başlattığınızda kurtarma dosyaları otomatik olarak açılır. Kurtarma dosyalarındaki bilgiler, Otomatik Kaydet'in belgeleri en son kaydettiği andaki bilgileri yansıtır. Otomatik Kaydet, belgelerinizi düzenli kaydetmenizin yerini tutamaz. Belgeyi kaydettiğinizde veya kapattığınızda kurtarma dosyası silinir.

Belgenizi her kaydettiğinizde otomatik olarak bir yedeğinin kaydedilmesini sağlamak için Word'ü ayarlayabilirsiniz. Yedek kopya size bir önceki kopyayı sağlar, böylece kaydedilen geçerli bilgilerle bundan bir önce kaydedilen bilgilere sahip olursunuz.

Bir belgenin birden çok sürümünü aynı dosya içine kaydedebilirsiniz. Bir belgenin birden çok sürümünü kaydettikten sonra, geriye dönüp eski sürümleri gözden geçirebilir, açabilir, yazdırabilir ve silebilirsiniz.

Belge Açma :

Belgeleri Word'ün içindeki Aç iletişim kutusundan çok farklı konumlarda açabilirsiniz. Bir belgeyi bilgisayarınızın sabit diskinde veya bağlantınız olan bir ağ sürücüsü üzerinde açabilirsiniz..

Bilgisayarınızın sabit diskindeki veya yazma erişiminiz olan bir ağ sürücüsündeki belgeler için, özgün olanın yerine belgenin kopyasını yaratmak ve onunla çalışmak istiyorsanız kopya olarak bir belgeyi açabilirsiniz ve belgenin nerede konumlandırıldığına aldırmaksızın, özgün belgeyi değiştirmeyeceğinizden emin olmak istiyorsanız belgeyi salt okunur olarak açabilirsiniz.
Ders-6:Dosya Oluşturmak, Kaydetmek, Açmak, Kapamak Dosya Oluşturmak

Yeni bir dosya oluşturmak için FILE menüsünden NEW komutu veya kısayol düğmelerinden düğmesi kullanılır. Bu işlemden sonra aşağıdaki pencere karşımıza çıkacaktır.

Blank Document ile boş sayfa açılır.Diğer sekmelerde ise hazır şablonlar vardır. Örneğin mektup yazmak için Letters&Faxes sekmesinden herhangi biri kullanılabilir.

Dosya Kaydetmek

FILE menüsündeki SAVE komutu ile dosya kaydedilir. Save komutuna düğmesi kullanılarak da ulaşılabilir. CTRL + S kısayol tuş bileşimi de aynı işlevdedir. Eğer yeni yaratılan bir dosyayı kaydetmek istiyor isek Save komutuna bastığımızda SAVE AS penceresi açılır.

Save komutu ile Save As mantıken aynı işlevi görür gibi gözüksede Save As ile daha önceden kaydetmiş olunan dosyaya farklı bir isim verilerek bir nevi dosyanın kopyası çıkartılır. Henüz herhangi bir isim ile saklanmamış dosya bir kere Save komutu ile kaydedildiği zaman bir dahaki save işlemlerinde yukarıdaki pencere oluşmayacak; değişiklikler ismi verilmiş olan dosyanın üzerine kayıt edilecektir.

Püf Nokta : Bir kere save edilen , ismi verilen dosya üzerinde son yapılan değişikliklerinde kayıt edilmesi isteniyor ise mutlaka tekrardan save edilmelidir. Dosyayı kapatma esnasında eğer save edildikten sonra değişiklik yapılmış ise aşağıdaki (Resim 1.3) uyarı penceresi belirir.

Yapılan değişikliklerin kaydedilmesinin istenip istenmediğini soran uyarı penceresine eğer NO denir ise , dosya ilk kayıt edilen hali ile saklanır. Son yapılanlar saklanmaz. Dosyanın belirli aralıklar ile save edilmesi muhakkak gereklidir.

File Namekutusunda dosyanın hangi isim ile kayıt edileceği belirtilir.
Save In kutusunda dosyanın saklanacağı dizin seçilir. Dizin değiştirmek için kutunun sağ tarafında bulunan aşağı bakan üçgen resmine basmak ya da yukarıyı gösteren ok işaretine basmak yeterlidir.
Save As Type kutusunda ise Dosyanın Formatı seçilir. Default olarak WORD Belgesi formatındadır. Ama Text dosyası ya da Microsoft Word’un önceki versiyonlarından herhangi biri seçilebilir.
İçerik

Dosya Açmak

FILE menüsünden OPEN komutu ile daha önceden kayıt edilmiş dosyaya erişilebilir. kısayol düğmesi ile de dosya açılır. CTRL + O kısayol tuş bileşeni de aynı işlevdedir. Microsoft Word’un bir diğer özelliği de üzerinde en son çalışılan dört dosyayı File menüsünün en altında göstermesidir.

Açılmak istenen dosyanın sol tarafında bulunan rakamlardan herhangi birini klavyeden yazarak veyahut mouse ile dosyayı seçerek de kısayoldan dosya açma işlemi yapılmış olur.

Dosya Kapamak

Dosya Kapatma komutu da açma, saklama, yeni dosya işlemlerinde olduğu gibi FILE menüsünden yapılır. Düğmesi kullanılarak da dosya kapatılır. CLOSE komutu ile aktif olarak çalışılan dosya kapanmış olur. ALT + F4 tuş bileşeni de aynı işlevdedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus ekranın sağ üst köşesinde üst üste bulunan Kapatma sembolünün alttakinin dosya kapatmak için kullanıldığı, üsttekinin ise Word’u kapatmak için kullanıldığıdır.Birden Fazla Dosya İle Çalışmak

Birçok dosya ile aynı anda çalışılması gerektiği zaman bunların arasında geçişi sağlamak Microsoft Word’de çok kolaydır. WINDOW menüsünden dosyalar arasında geçiş sağlanır.


Açık olan dosyaların listesi pencerenin en altında gösterilmektedir. Sol tarafında paraf işareti olan dosya aktif olanını göstermektedir. Seçilen dosya kullanıma açılır. Arrange All ile açık olan dosyalar bir ekranda gösterilir.
Ders-7:Metni Seçmek, Kopyalamak, KesmekMetin Seçmek

Kullanımı çok kolay olan Microsoft Word’de en çok karşılaşılan kullanıcı problemi, seçim işleminin yapılmamasından doğan komut çalışmıyor sorunudur. Yazılan yazının fontu değiştirilmek isteniyor ise direk font değiştir komutunu kullanmak hiç bir işe yaramaz. Çünkü Microsoft Word komutu uygulayacağı alanı bulamamıştır. Önce metin seçilmeli sonradan yapılmak istenenler yapılmalıdır. Metin Seçmek için mouse seçilecek metnin ilk karakterine konumlandırıldıktan sonra farenin sol tuşu basılı olmak suretiyle metnin sonuna doğru çekilir. Bir diğer yolu ise SHIFT tuşu ile yön tuşlarını beraber kullanmaktır. Bir dosyanın tümü seçilmek isteniyor ise EDIT menüsündeki SELECT ALL komutu kullanılır. CTRL + A kısayol tuş bileşeni de aynı işlevdedir.

Metni Kopyalamak


EDIT menüsünden COPY komutu kullanılarak veya kısayol düğmesi yardımı ile seçili alan kopyalanmak üzere Clipboard’a (Hafıza) alınır. Seçim işi tamamlandıktan sonra mouse’un sağ tuşu yardımı ile açılan kısayol menüsü yardımı ile de kopyalama işlemi yapılır. (Resim 1.6) Seçilen hücrelerin üstünde yapılabilecek işlemler farenin sağ tuşu ile açılan bu kısayol menüsünde toplanmıştır.

Püf Nokta : Kısayol menüsü seçili alan üzerinde yapılabilecek işlemler doğrultusunda içerdiği komutlar yönünden farklılık gösterebilir.Metni Kesmek

Seçili metni bulunduğu yerden taşımak anlamına gelen kesme işlemi için EDIT menüsündeki CUT komutu kullanılır. düğmesi kullanılarak da ulaşılabilir. Komut aktif hale getirildiği zaman seçili alan , bulunduğu yerden yok olarak clipboard’a taşınacaktır. Metnin kesilmesi ve kopyalanması esnasında üzerinde işlem yapılacak olan seçili alan clipboard’a kopyalanır. Yalnız Copy komutunda seçili alan bulunduğu yerde kalırken, Cut komutunda seçili alan bulunduğu yerden kesilir.

Ders-8:Yapıştırmak, Yazı Tipi, Paragraf Hizalama Kesilen veya Kopyalanmak İstenen Metnin Yapıştırılması

Cut veya Copy komutu ile clipboard’a atılan verinin istenilen yere yapıştırılması EDIT menüsünden PASTE komutu ile yapılır. Düğmesi de yapıştırma işlemi için kullanılır. Yapıştırma işlemi kürsorun bulunduğu noktaya yapılacaktır.Yazı Tipini Değiştirme


Bir metnin yazı tipini değiştirmek için kısayol düğmesi en kolay yoldur. Kısayol menüsündeki FONT komutuda aynı işlevdedir. FORMAT menüsündeki FONT komutu kullanılarak

seçili metnin üzerinde yapılabilecek işlemler daha detaylı olarak belirtilmiştir.

Kısayol düğmelerinden ile yazı koyu, Düğmesi ile Italic, düğmesi ile de altı çizgili olur.
Font kutusunda yazı tipleri gösterilmiştir.
Font Style kutusundaki Italic komutu ile yazı yana yatık, Bold ile koyu ve Bold Italic ile hem koyu hem de yana yatık biçimlerde gözükür.
Size kutusundaki rakamlar ise yazının boyutunu gösterir.
Color kutusundan yazının rengi belirlenir.
Underline kutucuğunda ise yazının altının çizgili olup olmayacağı seçilir.

Paragraf Hizalama

Bir metni Sola, Sağa,Ortaya veya iki yana hizalamak için genellikle kısayol düğmeleri kullanılır.Sola Hizalar

Ortalar

Sağa Hizalar

İki yana Hizalar
Ders-9:Paragraf Ayarları Karakterler Arası Boşluğu Ayarlama

FORMAT menüsündeki FONT komutunun CHARACTER SPACING sekmesinden karakterlerin arasındaki boşluk miktarı ayarlanır.


Yukarıdaki pencerede Spacing ile karakter aralığı Normal, Expanded (Geniş), Condensed (Dar) olarak ayarlanır. Karşısındaki By kutusunda ise aralığın hangi değerde olacağı gösterilir.

Paragrafları Biçimlendirmek


FORMAT menüsündeki PARAGRAPH komutu kullanılarak paragrafların düzenlemeleri yapılır.


Alignment ile paragrafın sola mı , sağa mı, ortaya mı yoksa iki yana mı hizalanacağı belirtilir.
Indentation kutucuğundan Left ile paragrafın soldan kaç santim içeride başlayacağı gösterilir.
Indentation kutusunun Right komutu ile de paragrafın sağ tarafından ne kadar içerde sınırlanacağı belirtilir.
Spacing bölümündeki Before ile paragrafa başlamadan önce bırakılacak boşluk miktarı belirlenir.
Gene aynı bölümdeki After ile paragraf sonundan sonra bırakılacak boşluk miktarı gösterilir.
Line Spacing ile de her satır arasında bırakılacak boşluk miktarı belirtilmektedir.

Ders-10:Madde imi ve Numara, Sembol Ekleme Satır Başlarına Madde İmi ve Numara Ekleme

Madde imi yada numara eklenecek satırlar seçildikten sonra araç çubuklarından olan düğmelerinden biri seçilir.FORMAT menüsündeki BULLETS and NUMBERING komutu ile madde imlerinin bir çok çeşidine erişilebilir. Bullet’ların seçildiği bir satırda yazı yazıldıktan sonra her yeni satırda bullet otomatik olarak oluşacaktır.Yazıyı Büyük veya Küçük Harfe Çevirme


Bir metnin tamamını yada bir kısmını büyük harfe çevirmek için FORMAT menüsünden CHANGE CASE komutu kullanıldığında aşağıdaki pencereye ulaşılır.Lower Case: Tümünü küçük harf yapar.
Upper Case: Tümünü büyük harf yapar.
Title Case: Seçili alanın ilk harfini büyük diğerlerini küçük harf yapar.
Toggle Case: İlk harfi küçük diğerlerini büyük yapar.Özel Karakterler Kullanma, Semboller Kullanma


Klavyeden yazamadığımız veya yazmak için birden fazla tuşa basılması gereken durumlarda INSERT menüsündeki SYMBOL komutu kullanılır.


İstenilen yazı tiplerine çift tıklayarak ulaşılabilir. Eğer karakter sık sık kullanılacak ise kısayol tuş kombinasyonu SHORCUT KEY ile atanır.
Ders-11:Çerçeve ve Resim Eklemek

Yazıya Çerçeve Eklemek

Seçili alan ister tek bir cümle olsun isterse paragraf olsun etrafını çerçeve ile sınırlandırıp, görünümü kolaylıkla değişebilir. FORMAT menüsünden BORDERS and SHADING komutu (Resim 2.8) sayesinde çerçevenin rengi, gölgeli olup olmayacağı veya çizginin biçimi belirlenir.

Settings bölümünde yer alan None komutu ile daha önceden oluşturulmuş çerçeve kaldırılır.
Box komutu yalnızca düz bir çerçeve ekler.
Shadow komutu sayesinde çerçeve gölgeli olur.
3 – D ile de çerçeveye üç boyutlu bir görünüm kazandırılır.
Style komutu sayesinde çizginin nokta nokta mı, dalgalı mı, tek yada çift çizgili mi olacağı belirlenir.
Color ile çerçeve verilecek renk belirlenir.
Width ise kalınlığı belirtir.
Preview kısmında ise çerçeveye verilmek istenen formatın ne şekilde gözükeceğini gösteren ön izleme yapılır.
Page Border sekmesinde ise çerçeve sayfanın etrafına çizilir. Borders sekmesi ile aynı ayarlamaları bulunan Page Border’[FONT=Arial TUR]ın tek farklı yanı Art kutucuğunda çerçevenin şeklinin seçenekler halinde sunulmasıdır.

Resim veya Nesne Eklemek


INSERT menüsündeki PICTURE komutu (Resim 2.9) ile çalışılmakta olan dosyaya resim yada herhangi bir programda oluşturulan resim nesneleri eklenebilir.

Clip Art komutuyla resim objelerinden istenilenler seçilir.
From File komutu ile herhangi bir dizin altına saklanmış resim dosyalarına ulaşılır.
WordArt ile metne değişik effekler verilebilir.Hızlı Döküman Formatı


Başka birinden aldığınız bir word dökümanı garip yazı tipleri ve değişik sayfa yapısı ile okunmasını imkansız kılar. Bundan kurtulmanın bir yolu var. Boş bir belge açın. Daha sonra Insert menüsünden File'ı seçin. Okuyamadığınız dosyayı seçin ve belgeye ekleyin. Artık sizin yazı tipleriniz ve sayfa stiliniz ile karşınıza gelecektir.
Ders-12:Seçmek, Eklemek, TaşımakObjeleri Seçerken Birden fazla obje ile çalışıyorsanız hepsini bir anda seçmeniz zordur. Word'de bunun için işinizi kolaylaştıracak bir fonksiyon var. Drawing araç çubuğunda bulunan Select Objects düğmesine basarsanız, tüm nesnelerinizi kapsayacak bir alanı seçerek işlemi kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

Birden Çok Parça Eklemek

Eğer metninizdeki birden fazla bölümleri kesip başka bir yere bütün halinde yapıştırmak istiyorsanız, Word'de bu iş için hazırlanmış olan Spike'ı (depo) kullanmayı tercih edin. Eklemek istediğiniz her bölümü mouse ile seçtikten sonra CTRL+F3'e basın. Böylece seçtiğiniz tüm bölümler Spike'a eklenecektir. Ekleme işlemi bittikten sonra metni yapıştırmak istediğiniz yere gidin ve CTRL+SHIFT+F3'e basın. Bu işlemde hem metin yapıştırılacak hemde Spike boşaltılacak. Eğer Spike'ı boşaltmak istemiyorsanız, Edit menüsünden AutoText'e girin. Spike'ı seçin ve Insert tuşuna basın.

Biçimlendirmeyi Kaldırmak

Birbirinden farklı stiller kulllanmış olduğunuz metniniz bittikten sonra artık ihtiyacınız olmayan biçimleri kaldırmanın birkaç yolu var. Bold, Italic, Underlined gibi kullandığınız çeşitli biçimleri normal hale getirmek için metni seçip CTRL+SPACE tuşuna basmanız yeterlidir. Paragraflarınızda özel biçimler kullandıysanız bunları da CTRL+Q kombinasyonu ile varsayılan hale getirebilirsiniz.

Paragrafları Taşımak

Birden fazla paragrafı ve tabloları taşımak için mouse ile seçtikten sonra ALT+SHIFT+YUKARI OK veya AŞAĞI OK kombinasyonları ile aşağı veya yukarı doğru taşıma yapabilirsiniz. Metninizde düzeltmeler yaparken yararını sıkça görebilirsiniz.

Sütunları Seçmek

Eğer dökümanınızı sütunlara böldüyseniz mouse ile belirli metinleri seçerken problemler yaşayabilirsiniz. Seçiminizi sütunun içinde tutabilmek için işaretleme yaparken ALT tuşunu basılı tutun.

Bütün Bir Paragrafı Kaldırmak

Word'de tüm bir paragrafı kaldırmak için kelimeleri değiştirmek amacıyla kullanılan yöntemi kullanabiliriz. Edit menüsünden Replace'i seçin. Find What ve Replace Witn bölümlerinin kesinlikle boş olamasına dikkat edin. Daha sonra altta bulunan Format menüsünden Paragraph'ı seçin. Buradan istediğiniz biçimdeki paragrafları tanıtarak teker teker kaldırılmasını sağlayabilirsiniz.

Ders-13:Sayfa Ayarları, Baskı Önizleme, Yazdır Sıkça Kullanılan Dökümanlar

Sık kullanmakta olduğunuz dökümanların listesine File menüsünün en altından kolayca ulaşabilirsiniz. Eminiz ki araç çubuğunuzda duran bir favorites listesi dah çok işinize yarayacaktır. Eklemek istediğiniz dosyayı açın. Araç çubuğuna sağ tıklayın ve Toolbars'ı seçin. Üzerinde New yazan düğmeye basarak çubuğunuza bir isim verin ve OK'w basın. Artık boş bir araç çubuğunuz var. Bunu diğer araç çubuklarının olduğu yere taşıyın. Şimdide yarattığınız çubuğa sağ tıklayın ve Customize'ı seçin. Açılan penceredeki Toolbars bölümünde Categories adlı listede bulunan All Commands'ı seçin. Yanında bir başka liste açılacak. Bu listeden File-OpenFile:'ı seçin ve aşağıda bulunan dosya seçme penceresinden istediğiniz bir dökümanı seçin. Bu durumda iken File-OpenFile: yazısının üzerine tıklayın ve sürükleyerek yeni yarattığınız araç çubuğunun üstüne taşıyın. Hoşunuza giden bir ikonu seçtikten sonra dosyaya tek tıklama ile ulaşmanız mümkün olucaktır.Hesaplama Düğmesi

Word'de yapabileceğiniz bir başka faydalı özelleştirme işlemi de araç çubuğuna bir hesapla düğmesi eklamektir. Word için hesaplamaların yapılarak sonuçlarının gösterilmesini sağlayabilirsiniz. Tools menüsünden Customize'ı seçin ve tüm komutları seçerek ToolsCalculate'i seçin ve araç çubuğunuzun üzerine taşıyın. dökümanınızda kullandığınız herhangi bir formülün sonucuna ulaşmak için ise, formülün tamamı seçili iken bu tuşa basın. Sonucu dökümana CTRL+V kombinasyonu ile yapıştırabilirsiniz.Sayfa Ayarları

Bir belgenin sayfa yapısını değiştirmek için FILE menüsünden PAGE SETUP komutu ile aşağıdaki pencereye ulaşılır.

Margins sekmesinde Top ile sayfanın üstten ne kadar boşluk bırakılarak oluşturulacağı, Bottom ile sayfanın alt kısmında bırakılacak boşluk , Left ile soldan , Right ile sağdan bırakılacak boşluklar belirtilir. Apply to ile ayarlamaların nereye uygulanacağı belirtilir. Whole Document ile yapılan değişikliklerin bütün dosyada etkin olacağı, This Point forward ile kursorun bulunduğu sayfadan sonraki sayfalar için ayarlamaların geçerli olacağı belirtilir.
Page Setup komutunun içindeki PAPER SIZE sekmesi ile yazının basılacağı kağıt ile ilgili ayarlamalar bulunmaktadır. Kağıdın boyutunun A4, A3, mektup vs. olacağı Paper Size’da belirtilmiştir. Orientation bölümünde Portrait ile kağıt Dikey, Landscape ile kağıt yatay olarak kullanılır.

Eğer sürekli olarak kendinize özgü bir sayfa boyu kullanacaksanız bunuü Default düğmesi ile kalıcılaştırabilirsiniz. Böylece her yeni dökümanın sayfa yapısını değiştirmek gerekmez. Tanımlanan bu sayfa yapısı bütün dökümanları etkiler. Gerekli ayarlamalar yapıldıktan sonra bu düğme tıklandığı taktirde yapılan ayarlar kalıcılaştırılır.

Eğer sayfaların bir kısmı dikey bir kısmı yatay olarak kullanılacak ise öncelikle bölüm sonlarını tanımlamak gerekir. Örneğin 20 sayfalık bir dosyanın 15. Ve 16. Sayfaalrı yatay olacak ise önce 14.sayfanın sonuna INSERT menüsünden BREAK komutu ile zçılzn pencereden Next Page seçeneği ile bir bölüm sonu tanımlamak gerekir.


Aynı şekilde 16.sayfanın sonuna da bir bölüm sonu tanımalnır ise dökümanda üç ayrı bölüm oluşur. 15. ve 16. Sayfaların bulunduğu ikinci bölüme gelip Resim 3.2’ te gösterilen Apply to bölümünde This Forward seçilir ise sayfa yapısı değişikliği sadece bu bölümde etkili olur.Baskı Önizleme

Dosyayı yazıcıdan çıkarmadan önce sayfa üzerinde nasıl durduğunu görebilmek için kısayol düğmesi yada FILE menüsünden PRINT PREVIEW komutu kullanılır.


Baskı özinleme modunda iken düğmesi basılı durumda ise mouse ile görüntü büyültülüp küçültilebilir.Yazıcıdan Döküm Alma

FILE menüsündeki PRINT menüsü ile (Resim 3.5) , CTRL + P kısayol tuş bileşeni yardımı ile veya araç çubuklarındaki düğmesi yardımı ile yazdırma penceresine ulaşılır. Name kısmında hangi yazıcıya yazdırılacağı görülmektedir. Farklı bir yazıcıdan çıktısı alınmak isteniyor ise listeden seçilir.


Page Range kısmında ALL seçeneği ile dosyanın tümü basılır. Current Page ile yalnızca üstünde çalışılmakta olan (aktif) sayfa basılır. Pages bölümünde ise istenen sayfalar basılmaktadır. Belirli aralıklardaki sayfaları yazdırmak için araya ‘-‘ işareti , sayfaları tek olarak bastırmak için ‘,’ işareti kullanılır.

Seçili kısmın tamamını yazdırmak için Print kutucusundaki All pages in range komutu seçilir. Eğer kağıdın hem önüne hem de arkasına yazdırılmak isteniyor ise Odd Pages ile önce tek numaralı sayfalar yazılır. Daha sonra kağıtların arka sayfaları yazıcıya yerleştirilerek Even Pages komutu seçilir.Sayfaya Alt ve Üst Başlıklar Ekleme

Çalışılmakta olan dökümanın her sayfasının en altına sayfa numarası koyulmak istenir ise bunu el ile yazmanın doğuracağı sakıncalardan birincisi, dökümanın herhangi bir sayfa ayarı değiştirildiği zaman diğer yazılı alanlarda olduğu gibi sayfa numarası bilgilerinin de kayması ve dolayısıyla formatın bozulmasıdır. VIEW menüsündeki HEADER AND FOOTER komutu sayesinde alt ve üst başlıklar formatlı olarak hazırlanır.

Insert Auto Text kısmında Dökümanı oluşturan kişinin ismi, en son ne zaman kayıt edildiği ya da kaçıncı sayfanın basıldığına dair hazır bilgiler bulunmaktadır.
Düğmesi ile sayfa numarası eklenir.
Düğmesi ile her sayfa kullanılmaya başlandı ise o sayfanın numarasını basar.
Düğmesi ile sayfa numaralarını formatı değiştirilebilir.
Düğmesi saati ekler.
Sayfa Ayarlamaları komutunu aktif hale getirir.
Alt ve üst başlıklar arasında geçişi sağlar.
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 13062
favori
like
share
sleep1522 Tarih: 03.01.2009 13:35
saol güzel paylasm
forsa73 Tarih: 04.12.2008 18:25
çokkkk sağolllllllll
seytankalesi Tarih: 03.04.2008 19:57
teşekkürler
by_psiko Tarih: 07.02.2008 12:41
[COLOR="SlateGray"]bnm microsoft office konusunda belgem var başarı il tamamladıma dair ama üzernden baya bi zaman geçti unutmuştum snn sayende unuttuklarımı tekrar hatırladım güzel bi paylaşım olmuş tşk...
samel Tarih: 23.11.2007 09:51
arkadslar ben 12 de sınaw olacam world den uygulama bana yardım edemisnzz lütfen:6:
imat Tarih: 06.10.2007 17:26
SAĞOL
sometenol Tarih: 06.10.2007 11:54
elinie saglik
truva06 Tarih: 06.10.2007 11:46
saol güzel paylasm