Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP): Adalet Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilâtı ile bağlı birimlerinin yargı ve yargı destek faaliyetlerinin hızlı ve etkin bir şekilde otomasyona geçirilmesini, daha az hata, bilgilere kolay erişim, etkin ve entegre süreçler, dokümantasyon yönetimi, haberleşme ve paylaşım, elektronik ortamda yazışma, gelen-giden evrak takibi, standart belge ve yazışma şablonları, istatistik ve raporların doğru ve güncel üretimi, otomatik yıl sonu devir işlemleri ile diğer kurumlarla elektronik ortamda hızlı ve etkin bilgi alışverişi sağlamak amacıyla hazırlanan projedir.

UYAP’TA TAMAMLANANLAR

Adalet Bakanlığından alınan bilgilere göre, Projeye Eylül 2000’de başlanmış, yazılımlar Aralık 2001’de tamamlanarak işletime alınmış, Kanun, yönerge, genelge ve mevzuata anında erişimi sağlayan bilgi bankası oluşturulmuş, VPN ile taşra erişimi alt yapısı kurulmuş, Türkiye çapındaki 30.000 Adalet Bakanlığı personeline bilgisayar ve UYAP uygulama ve Döküman Yönetim Sistemi ayrıca 13.000 personele temel bilgisayar eğitimi verilmiş, Mayıs 2007 itibariyle 220 birimde UYAP Sistem Merkezi ile geniş alan ağı bağlantısı (WAN), yapısal kablolama ve statik kesintisiz güç kaynağı gibi gerekli donanımlar temin ve tesis edilmiş, bu birimlerde internet, e-mail ve UYAP uygulamalarının merkezi sistem üzerinden kullanılabilmesi sağlanmış, İnternet üzerinden aynı anda gelecek 70.000 avukat ve vatandaşa hizmet verecek Merkezi Sistem Odası ve felaket durumunda devreye girerek 10.000 kullanıcıya hizmet verecek Disaster Center (Acil Durum Merkezi) ile bu faaliyetlerin devamını sağlamak amacıyla bütün ağır ceza merkezlerinde teknik ofisler kurulmuş, eğitimlerin daha hızlı yapılabilmesi amacıyla uzaktan eğitim faaliyetleri de başlamıştır.UYAP’ın avukatlara sağladığı Avukat Bilgi Sistemi’nde (sunulan hizmetlerin bir kısmı 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu hükümleri çerçevesinde verilmekte) avukatlar, UYAP üzerinden mevcut icra ve davalarını takip edip yeni dava ve icra takibini açıp dava dosyalarına her türlü evrakı (elektronik imzalı olması yasal bir zorunluluk) gönderebilmekte, yargılama harcı, ücret ve diğer masraflara ilişkin her türlü para transferini (Akbank İnternet Şubesi üzerinden) on-line olarak gerçekleştirebilmekte, Vekâletnamesinin bulunmadığı dosyaları ilgili hâkimin bilgisi dâhilinde inceleyebilmektedir.

Herhangi bir suçtan aranan kişilerin tüm adli birimler tarafından anında görülebilmesi, adli sisteme kaydolan kişilerin, daha önce işledikleri suç, aldıkları ceza, kimlik ve adres bilgilerine erişilebilmektedir.

Uyap şu anda 220 Adli birimde uygulanmakta olup 2007 sonu itibariyle ülke genelinde UYAP uygulamasına geçilecektir.UYAP SİSTEMİNDE UYGULAMA TESTİ DEVAM EDENLER

1- Dış sistemlerle ihtiyaç duyulan veri alış-veriş entegrasyonunun sağlanması,

2- Her türlü yazışma ve haberleşmenin elektronik ortamda yapılması,

3- Davaların hazırlık aşamasından itibaren sonuçlanana kadar elektronik ortamda bakılabilmesi ve sonuçlandırılabilmesi,

4- İnternette sanal tartışma ortamı, elektronik posta, veri güvenliği, sisteme veri girişinin sadece bir kere yapılması, sayısal imza kullanma olanağı,

5- Hakim ve savcıların yetkileri dahilinde dosyalara adliye dışından erişmesi, hakim ve savcıların kullanımı için içtihatlar, emsal kararlar, kanunlar, mevzuatlar gibi bilgi ve belgelerden oluşan veri bankası kullanımı, sorgulanabilir ve kolay erişebilir doküman arşivi, değişen kanun ve yönetmeliklere uyarlanabilen sistem, ihtiyaca yönelik sorgulamalar, uyarılar ve raporlar, avukatların bürolarından yetkileri dahilinde dava dosyalarına erişebilmesi, hızlı ve etkin tevzi işlemleri, otomasyon ceza, harç ve diğer hesaplamalar, cezaevlerindeki tutuklu ve hükümlülerin etkin olarak izlenmesi ve yönetilmesi,

6- Davalardaki usuli ve maddi hataların en aza indirilmesi.

AVUKAT HAZIRLADIĞI DOSYANIN VERİLERİNİ UYAP’A AKTARIMI NASIL YAPILIR:

Uyap Sistemine veri (data) aktarımı işlemi, bir icra dosyasında girdiğiniz tüm bilgilerin bir XML çıktısı oluşturularak bunun disket, CD veya e-mail ile İcra Dairesine iletilerek UYAP sistemine aktarılması yöntemi ile yapılmaktadır.XML NEDİR: “Genişletilebilir Biçimleme Dili” olarak Türkçeye çevrilen, veriyi paketleme, açıklama ve tasvir etme yöntemidir. XML’in anahtar özelliği bilginin özel hazırlanmış dökümanlar şeklinde sarmalanmış olmasıdır. XML, dökümanların insan ve makine tarafından anlaşılabilir şekilde, standart bir biçimde, zengin bir yapıyla, kendinden tanımlanabilir olarak tutulmasını sağlar. UYAP için XML dökümanları, veri alış-verişi amacıyla kullanılır.

UYAP’A VERİ AKTARIMI İÇİN XML ÇIKTISI NASIL HAZIRLANIR:

Adalet Bakanlığının www.adaletbakanliği.gov.tr adresinden ücretsiz olarak indirilebilecek bir programda tüm bilgiler yeniden girilmek suretiyle yada paket programlar üzerinde girilen bilgilerin yeniden yazılmasına gerek kalmaksızın farklı kolaylıklar sundukları yöntemlerle XML çıktısı hazırlanabilmektedir.UYAP’A VERİ AKTARIMI İÇİN XML ÇIKTISI NEDEN AVUKAT TARAFINDAN HAZIRLANIR:Bir icra takibi veya davanın açılabilmesi için gerekli tüm bilgilerin yeniden UYAP sistemine girilmesi gerekmektedir. Ayrıca toplu olarak açılan takiplerde bilgilerin girilmesi önemli gecikmelere sebebiyet vermektedir. Yoğun adliye temposunda hatalı veri girişi yapılması olasılığı da hesaba katıldığında büromuzdaki programdan alacağımız bir XML çıktısını götürmek adli teşkilatın otomasyona daha hızlı ve etkin olarak geçilmesi sürecini de kısaltacaktır.

Beğeniler: 1
Favoriler: 1
İzlenmeler: 4297
favori
like
share