Mikroekonomi, Ekonomiyi , tüketiciler ,firmalar ve endüstriel düzeyinde inceleyen disiplindir. Yunanca mikros kelimesinden türetilen mikro iktisatta, iktisadi mesele ile etkinlik üzerinde durulur; ne üretilecek, nasıl üretilecek, kimler için üretilecek, dağılımda-üretimde-bölüşümde etkinlik var mı soruları incelenir; Aslında gerek mikro iktisatta gerek makro iktisatta bir ekonomideki karar birimlerinin, tüketicilerin ve firmaların, nasıl karar aldıkları ve piyasada birbirlerini nasıl etkiledikleri analiz edilir.
fırsat maliyeti, arz ve taleb, elastikiyet gibi konuları inceler.
Genelde bireyin ve firmanın davranışlarıni incelemekle beraber aynı zamanda da sağlam bir Makro İktisadi analizin yapılmasının da temelini oluşturur.

Etiketler:
Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 687
favori
like
share