DİNDE ZORLAMA YOKTUR.....(bakara-256)
Birçok ayeti kerime ve hadisi şerif gibi bu ayette saptırılmak ve amacı dışına çekilmek isteniyor.

Her meselede ihtisaslaşma belli bir kariyer aranırken ,bizde özellikle din konusunda herkes kendini uzman ve yetkili hisseder…Eliften habersiz cahiller zümresi karşınızda müfessir kesilir… Din öylesine hafife alınır ki;onu öğrenmiş olmak üzerinde araştırma yapmış olmak gibi hususlar düşünülemez bile…Bu sebepledir ki;en inançsız ağızlardan ayetleri,alelade sözlermiş gibi nakledilirken duyarsın…

Evet…!...İstedikleri yöne kolayca saptırabilecekleri ayetlere hemen el konur ve Bektaşi meşrebince yorumlamalara gidilir.Kürsülerden hakikatlar açıklanıyor pozunda halka hitab edilir.

İSLAMI KABULE KİMSE ZORLANAMAZ

Evet!...Dinde zorlama yoktur.Bu zorlamamazdan kasıt küfürdeki ve şirkteki insanlar illa da Müslüman olacaksın,ilahi hükümlere teslim olacaksın hakkı kabul edeceksin diye zorlanamaz hükmündedir.Yoksa;Müslüman dinini uygulamaya zorlanamaz anlamında değildir.Hakikat açıklanır,anlatılır,gösterilir,fakat islama girişe şahıs zorlanamaz demektir…

Bu genelde bilinen bir hakikattir…Asırlarca İslam tarihinde,fetihler sebebiyle tekrar tekrar yaşanan bir hakikattir bu…Hatta tarihe gitmeyede luzum yok.Kalıntıları bile gerçeği görmek için yeterli…İşte en gözde sahil yalıları en seçkin semtlerin mutsuz sakinleri adaların putlu azınlığı gözlerimiz önünde…Gayri Müslimlere heryerde rastlamak mümkün…Kiliseler havralar her an hizmetlerinde..Çok sık imar edilir ve titizlikle korunur.İslamın adaletinde rahatça yaşamış zorlamaya uğramamış atarlın torunlarıdır bunlar…Bu gün Müslüman olmayanlar,Müslümanlara göre daha çok imtiyazlı konumdadırlar…Dün kılıklarında ve davranışlarından dolayı utanabilen gayrimüslimler,bu gün başları dik ve mağrur…Memleketin ideal vatandaşları görünümündeler.

‘MÜSLÜMANIM’ DİYEN ZORLANIR

Evet islama girmeyen kimse zorlanamaz…Hak ve batıl gösterildikten sonra,o kişinin iradesi elinden alınmaz…Fakat şahıs Müslüman adını aldıktan,ilahi hükümlere teslim olduğunu açıkladıktan sonra zorlama başlar…Önce nefsi ile mücadele etmek,nefsini iyiye zorlamak mecburiyetindedir…Sonra batıl çevresi ile mücadele etmek zorundadır…İradesini iyiye kullanmaya,umuma ve şahsına zarar verecek yasaklardan kendini sakındırmaya çalışmak zorundadır…Müslüman kendini zorlayarak düzelmezse,İslam şahsı düzeltmek için ,cezalandırır,terbiye eder, yani iyiye zorlar…

Zira Müslüman olmayan kişi zaten peşinen ahiretini kaybetmiştir…Hesabı,mizanı inkar ederek ebedi azabı hak etmiştir…Fakat Müslüman öyle değil…O ahirette işlediği günahlar kadar ceza görüp mutlaka feraha kavuşacaktır…İşte İslam ın gayesi ;şahıs ve toplumu ,hem ahiret cezasından kurtarmak hemde dünya huzursuzluğudan kurtarıp ,ebedi sukunete ve mutluluğa kavuşmaktır.

İslam dini,mensuplarını iyiye zorladığı içindir ki;Halife Hz. Ebu Bekir (ra) zekat vermekten kaçınan topluluğa savaş açmıştır…İslamda Müslüman kadınlar açık saçık dolaşamazlar…Ramazan orucu açıkca yenmez…Namaz kılmayanlar açıkça bilinmez…Sarhoş edici içkiler içilemez satılamaz…

Şimdi İslama giriş için zorlama olmadığı apaçık…Kimsenin Müslüman olacaksın diye bir baskı gördüğü vaki midir?...Devletin laik olması ve resmi bir dini bulunmamasından dolayı;Müslümanların dindarlığa iyiye zorlanmadığı ortada…

Peki o zaman bu ayetin,batılca yorumlanmasındaki amaç ne?

AMAÇ NE?

Amaç belli…Dinsizlik hürriyetini en küçük kısıtlamalardan ve en küçük manevi zorlamalardan dahi kurtarabilmek..Dine uzak kalıştan dolayı,vicdanlarda duyulabilecek minicik bir üzüntüye dahi meydan vermemek…Hak dine sürekli saldırarak dönüşü olmayan bir küfre umumu batırabilmek…

Bazılarına göre amaç dinde zorlamanın olmadığını herkesin istediği nisbette dini emirleri uygulayabileceğini ve kimsenin kınanmayacağını vurgulamakmış…Eşitlik yani(!)…Böyle olsaydı isteyen örtünmeli isteyen açılmalı isteyen sakal bırakmalı,isteyen kesmeli, isteyen dinini öğrenebileceği kuruluşların sahibi olmalı,isteyende böyle müesseselerin yanın uğramamalıydı değil mi?...

Neredeeee…..Negatife (menfiye) doğru istemediğin kadar (gerilemen için) iteklenirsin…Ama pozitife (müsbete) gidişin kalın surlarla batıl kurallarla engellenir….Nerede be kınamama…

İSLAM DİNİ HOŞGÖRÜ

Münafıklar dinde zorlama yoktur ibaresini kendi küfür azgınlıklarını hoş gösterebilmek için gündeme getiriyorlar…Hem,biz her görüşe toleranslıyız görünümünü vermek hem de,dine saldıran (islama tabii) beyinsizleri masum ve haklı gösterebilmek…Ve bu saldırılara itiraz edebilecek Müslümanlar içinde dini bir gerekçeyi ortaya atmış olmak…Susun(!) demek…Susun…Dininiz,kimseyi zorlamanıza suçlamanıza kınamanıza izin vermiyor…Susun!..Evet,İslam dini =Hoşgörü eşitliğini (aslında değil) beyinlere kazımaktır amaç...Şu iyidir,şu kötüdür değerlendirmesine açıktan söyleyip uygulayamayan şahsiyetsiz Müslümanları çoğaltmak amaç…Çünkü=Kötüye kötüdür,batıldır,küfürdür dendiğinde o kötü işleri yapanlar gücendirilmiş olabilecek ve dinde manevide olsa bir zorlama meydana gelebilecek…Kötülükler devletçe engellensin neticesi çıkabilecek…

YUMUŞACIK MÜSLÜMANLAR

Dinimize en büyük ihaneti galiba bizler yaptık…Batıl elbette yaşayabilmek için heryolu deneyecek her fikri ve sapıklığı ortaya sürecekti…Bizim basiretli olmamız ve lafımızı,sözümüzü,kendimizi,metodlarımızı onlarınkine bulaştırmamamız gerekirdi…Ama genelde karıştırdık…Küfrün istediği doğrultuda saptırdığı din konularını biz de zaman zaman onlar gibi (en azından onları memnun edebilecek tarzda) izah etmeye başladık…Neden?...

Çünkü;batıla benzeyen yaşayımıza hesap soran yeni ve safi Müslümanları (nefsimizi temize çıkarmak için) susturmamız gerekiyordu….

Sorulur:-Efendim islamda israf haramdır,lüks hoş görülmez…Fakat!... Kusura bakmayın sizi evinizi ailenizi görünce çok şaşırdım… Af buyrun.. Sadelik bekliyordum…

Cevaplanır:-Elbette…Dedikleinizde haklı sayılırsınız…Fakat biliyorsunuz küfrü ürkütmemek lazım…Onların gönüllerini fethetmek gerekli…Müslüman modern görünmeli…Çok nazik ve ince olmalı…Bizi görünce yadırgamamalılar…Yoksa bize yaklaşırlar mı?Nasıl tebliğ yapabiliriz?...V.s…..

Gine sorulur:-Efendim!...Çok özür dilerim ama..İslama şöyle,şöyle saldırılar oluyor..İslamın ayetleri açıkça çiğneniyor..Saptırılıyor..Musibet dine geldi..Siz bu konularda yetkilisiniz…Hakikatlar açıklansa(? ! )…

Cevaplanır:-Haklısınız..Çok haklısınız…Fakat bu zaman? Kendimizi belli etmemek lazım…Yoksa hemen telaşlanıyorlar…Zararlı (?!) sözler söylemeyin…Yavaş yavaş olacak…Kırıcı olmayın…İslamın güzelliklerini anlatalım…v.s….

Neticede yumuşacık Müslümanlar ortaya çıktı…Kırmayan kırılmayan,alındırmayan alınmayan hislendiremyen ve hislenmeyen Müslümanlar hoş göre göre yaşayışını hoşgördüklerine benzetenler…

Çoğaldık,Çoğaldık…Bizi görenler endişelendi…Düşmanı olduğu İslam dinini bir parça bilen küfür telaşlandı…Bunlar çok tehlikeli dediler…İslam bizim görüşlerimize temelde uyuşmadığı için Müslümanlar tüm kurullarımıza,törenlerimize,eğlencelerimize,ekonom imize,idaremimize el koymak isterler,değiştirmek isterler dediler…Ve alarm düdükleri çalındı…

Evet onlar kadar dinimizi anlayamadık…Müslüman olmak neyi gerektirir bilemedik…

Adeta,halimizle korkmayın! Kormayın !..Biz o bildiğiniz Müslümanlardan değiliz…Haya duymadan…

Halbuki vazifemiz:

SİZ BİR KÖTÜLÜK GÖRDÜĞÜNÜZ ZAMAN,ONU ELİNİZLE DÜZELTİN…BUNA GÜÇ YETİREMEZSENİ

Z DİLİNİZLE ENGEL OLUN…BUNADA GÜÇ YETİREMEZSENİZ KALBİNİZLE BUĞZ EDİN…(Düşmanlık duyun).BU İSE İMANIN EN ZAYIF HALİDİR.(hadis-i şerif)

BATIL YAŞANIYOR AMA HAK?

Batıl!...Onu herkes görüyor,tanıyor,yaşıyor…Yaşıyamadığı batıl çeşitlerinide yaşayanların hayatlarından gün ve gün takip ediyor ve yaşamış gibi oluyor…Evet,batıl ile iç içeyiz…Fakat onu tam idrak edip kaçınabiliyormuyuz?...Ne mümkün…Bu iç içe oluş bizde alışkanlık yapıyor…Oramızdan buramızdan her an pisliklere bulaşıyoruz…Kendimizi bir türlü arındıramıyoruz…Görenlerde haklı olarak bizi,onlarla karıştırıyorlar…Oysa Müslüman hakkı yansıtabilmesi pislikler içinden sıyrılıp fark edilmemesi için işi çok ciddiye almak zorundadır…

Özellikle bir şeyler eksik bizde…Tüm bedenimizi doğruya yöneltebilecek veya yokluğuyla toptan bünyeyi duydurabilecek şeyler bunlar…Şahsiyet ve doğru bilgi…Duru temiz bir şahsiyete ve mesnedli ihlaslı ilme muhtacız…

Yoksa hakkı tamsil şerefinden hep mahrum kalacağız…Hak ise sönmeyecek…Başka Müslümanların elinde dipdiri duracak…Ama biz nasipsiz olarak göçmüş olacağız…

EĞER TOPLUCA ‘cihada’ ÇIKMAZSANIZ ‘Allah’ SİZE ACI ‘bir şekilde’ AZAP EDER VE YERİNİZE SİZDEN BAŞKA BİR TOPLULUK GETİRİR.ONA HİÇBİR ZARAR VEREMEZSENİZ.ALLAH HERŞEYİ YAPABİLENDİR
-alıntıdır-

Beğeniler: 1
Favoriler: 0
İzlenmeler: 1586
favori
like
share
memocevik45 Tarih: 10.04.2008 17:15
dind e zorlamma olmaz kardesım :S


düzgün tarzda yorum yapın lütfen
prof7780 Tarih: 10.04.2008 16:01
Bu meseleler cok ince ve hassasidir. Aman haaaaaaa
civcivcik Tarih: 03.04.2008 03:00
bilgilerine teşekkürler
by_KaRizMa Tarih: 19.01.2008 00:44
Allah razı olsun
poyraz Tarih: 03.10.2007 13:57
Allah razı olsun insan dünyada ne yaptıgını kimin için yaptığını bilirse emin olun ki zorlukta ortadan kalkar ibadetler büyük sevinc anları olur....
hanne Tarih: 29.09.2007 14:28
Cevaplanır:-Haklısınız..Çok haklısınız…Fakat bu zaman? Kendimizi belli etmemek lazım…Yoksa hemen telaşlanıyorlar…Zararlı (?!) sözler söylemeyin…Yavaş yavaş olacak…Kırıcı olmayın…İslamın güzelliklerini anlatalım…v.s….
en sevmediğim şey ne diye belli etmeyecekmişimki kendimi hristiyana yahudiye hatta putpereste bile saygı duyulup müslümanlık dışlanıyorsa benim kendimi gizlemem değil daha çok belli etmem lazım gizleyecek bişey yok islamda hersey çok mantıklı ayrıca dinde zorlama vardır mesela namaz kılmayanı cehennnemle tehdit ederek zorlar paylasımın için tesekkürler
masarac Tarih: 31.08.2007 02:10
Çok teşekkür ederim.ALLAH sizden ve hepimizden razı olsun
Damlanur Tarih: 26.08.2007 21:55
selam arkadasim ellerine düsüncelerine saglik Allah razi olsun
velittin Tarih: 26.08.2007 09:27
tabi ki dinde zorlama vardır....