GAZİANTEP

Güneydoğu Anadolu
Bölgesinin en büyük, Türkiye`nin ise 6. büyük kenti olan Gaziantep, Anadolu`nun
ilk yerleşim alanlarından birisidir.Taş, Kalkolitik, Bakır, Hitit, Mitani, Asur,
Roma, Bizans, İslam, Türk-İslam dönemlerine ilişkin kalıntılara bölgenin her
yerinde rastlanılmaktadır.Yöre M.Ö. 1700 yıllarında Hititlerin hakimiyetine
girmiş olup, bugün şehrin 10 km. kuzeyinde bulunan antik Dülük şehri ise
Hititlerin önemli bir din merkezidir.Halife Hz. Ömer zamanında İslamiyetin Arap
yarımadası dışında yayılması için sürdürülen mücadeler sonucu 636 yılında Yermük
Savaşında Bizans ordusunu mağlup eden İslam orduları, İyaz Bin Ganem komutasında
Gaziantep yöresini İslam topraklarına dahil etmiştir. Böylece yöre halkı 636
yılında Müslümanlığı kabul etmiş ve Gaziantep`in ünlü Ömeriye Camii o dönemde
fethin sembolü olarak yapılmıştır.1071 Malazgirt Zaferinden sonra Süleyman Şah,
1084 yılında Antep ve yöresini kesin olarak fethederek burayı Selçuklu
İmparatorluğu`na bağlamıştır.20 Ağustos 1516 yılında Yavuz Sultan Selim Han
Antep`e gelerek üç gün burada konakladı. Memlüklülere karşı 1516 yılında elde
edilen Mercidabık Zaferi ile Antep Şehri ve yöresi Osmanlı İmparatorluğu`nun
yönetimine girmiş oldu.


GAZİANTEP KÜLTÜRÜ

Gaziantep El SanatlarıBakırcılık:
Gaziantep bakır işletmeciliğinin tarihi çok eskilere dayanmaktadır.Bakırlar
yekpare olarak imal edilir, yani lehim ya da bir başka yolla birleştirme
yapılmaz.Sedefçilik: Hammaddesi, midye kabuğu,
çeşitli teller ve ceviz ağacı olan Sedef ve Sedefkarlık sanatı Ortadoğu
ülkelerinde doğmuş ve 15. yüzyıldan sonra Osmanlılara geçmiştir. Sedefçilik
asırlarca değişik motif ve desenlerle zenginleştirilerek mimari yapılarda,
kullanım eşyalarında ve silah süslemelerinde kullanılmıştırGümüş İşlemeciliği: Yöremizde antik
şehir özelliği taşıyan Karkamış, Dülük, Belkıs kentleri ve höyüklerden
çıkartılan gümüşler, gümüş işçiliğinin ve kullanımının ilimizde ve yöremizde
eskiden beri çok yaygın olduğunu göstermektedir.Günümüzde hızla çoğalan Gümüş
İşleme Atölyeleri bu sanatın Gaziantep’te çok hızlı geliştiğini ve önemli döviz
girdisi sağladığını göstermektedir.Yemenicilik: Yemeni, üstü kırmızı ya da
siyah deriden, tabanı ise köseleden dikilen topuksuz ve çok sıhhatli olan
ayakkabılara denir. Yemeni diken insana da “Köşker” denir.Antep El İşlemesi : Antep işi, beyaz
kumaş üzerine iplik sarılarak ve çekilerek, beyaz, sarı, krem rengi ipliklerle
çeşitli susma ve ajurlarla süslenerek işlenir. Antep işi, ilk defa Antep ve
çevresinde ev hanımları tarafından yapıldığı için bu adla adlandırılmıştır.
İşlemelerin eski Türk işleme karakterini taşıması bu işlerin yerli halk
tarafından yapıldığını göstermektedir. Günümüzde işleme tekniği bozulmadan sim,
renkli iplikler ve yardımcı nakış iğneleri kullanılarak çok güzel işlemeler
yapılmaktadır.Küpçülük:Küpçülüğün yöremizde M.Ö.
6000′li yıllardan beri yapıldığı arkeolojik kazılardan anlaşılmaktadır.Topraktan
yapılan bu ürünler günümüzde süs eşyası, çiçek saksısı ve turistik hatıra eşyası
olarak değerlendirilmektedir.


Kuyumculuk:Altın
işlemeciliği ilimizde Cumhuriyet’in ilanından sonra gelişmiştir.Gaziantep’te
yapımı devam eden Altın Merkezi’nin faaliyete geçmesiyle Altın Borsası
kurulacaktır. Gaziantep altın işlemeciliğinin en önemli özelliği mamullerin 22
ayar olarak imal edilmesidir.Antep Kilimciliği: Antep kilimlerinin
hammaddesi öküz, deve ve at tüyü, koyun yünü ve keçi kıllarıdır.Antep kilimleri
tezgah, şekil, dokunuş biçimleri ve nakışları yönünden diğer yörelerin
kilimlerinden çok farklıdır.


Kutnuculuk:Hammaddesi;
floş (suni ipek) ve pamuk ipliği olan ve tamamen el tezgahlarında dokunan kutnu
bezi, Türkiye’de sadece Gaziantep’te dokunan ipekli bir dokuma türüdür. Kutnu
kumaşı, yöresel bir kıyafet olarak kullanıldığı gibi, çeşitli aksesuar, turistik
giysi, çanta, terlik, perdelik kumaş ve milli kıyafet olarak da kullanılmaktadır


Aba
Dokumacılığı: Aba; deve, öküz, ve at tüyünden, keçi kılından ve koyun
yününden dokunan özel bir kumaştan yapılan bir erkek giysisidir. Abalar
dokunduğu ipin ve kumaşın rengine, boyuna ve giyildiği yörenin ismine göre
isimlendirilirler.

SOSYAL YAŞAMGaziantep’te bahar ve yaz aylarında havanın sıcak olduğu günler şehrin
sıcaklığından ve gürültüsünden uzakta, doğayla başbaşa kalmak için “Sahre”
adı verilen ailece ve akrabalarla birlikte, yemekli kır gezileri düzenlenir,
kır gezilerinde bağ evlerine gidilir. Bu gezi ve piknik yerlerinin bazıları
şunlardır:Dülükbaba, Karpuzatan, Kavaklık, Dutluk, Nafak, Burç Ormanları,
Burç Göleti, Büyükşahinbey Kasabası (Körkün) piknik yeri, Rumkale piknik
alanı, Nizip Karpuzatan piknik alanı ve Karapınar

DOĞAL HAYATI KORUMA ve REKREASYON PARKIİçerisinde servis binası, kafeterya, akvaryum, kanatlılar için kafesler,
maymun, kanguru, deve kuşu, at, deve, geyik, dağ keçisi, dağ koyunu, karaca,
kamerun koyunu evleri, tel örgüyle çevrilmiş doğal ortamın ve kışlık
barınaklar bulunmaktadır.
GAZİANTEP SANAYİİGaziantep, sanayi ve ticaret yapısıyla
Türkiye ekonomisinde önemli bir yer tutmaktadır. Coğrafi konumu bakımından
bölgeler arasında bir köprü gibi duran Gaziantep her şeyden önce bir ticaret
merkezidir.

Gaziantep’te kurulu büyük sanayi işyerleri sayısı Türkiye genelinin yüzde
4′ünü, küçük sanayi işyerleri sayısı ise, yüzde 6’sını oluşturmaktadır. Bu
yapısıyla da küçük ve orta ölçekli başta olmak üzere sanayi sektörü, geniş
istihdam olanakları sunmaktadır.

İktisaden faal nüfusun % 28.72’si imalat sanayi kollarında çalışmaktadır.
Gaziantep’in imalat sanayiindeki mevcut tesislerin büyük çoğunluğu Organize
Sanayi Bölgeleri, Örnek Sanayi, Küçük Sanayi Bölgesi. Nizip Caddesi ile 1.
ve 2. Ünaldı- Şehreküstü bölgelerinde yerleşmişlerdir.
İmalat Sanayi ve Sektörel Yapısı: Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde bir
ekonomik merkez konumunda olan Gaziantep’te imalat sanayi de gelişmiş
durumdadır. İmalat sanayinde küçük imalathane ve atölyelerin yanı sıra.
büyük tesislerin de sayıca çokluğu dikkat çekmektedir. Gaziantep sanayisi
bir çok sektörde Türkiye’nin en önemli üretim merkezi konumundadır.

Gaziantep’te imalat sanayii; gıda, tekstil, kimya-plastik, makine-metal.
otomotiv yan, inşaat yan. deri ve işlenmiş deri mamulleri, orman-ağaç-kağıt
ürünleri sanayii adları altında sekiz grupta toplanmıştır.

Organize Sanayi Bölgesi: Organize sanayi bölgesi; birbiri ile işbirliği
halinde üretim yapan orta ve küçük ölçekli işletmelere planlı bir alanda
ortak altyapı hizmetlerinden yararlanarak daha kolay ve ucuz üretim yapma
olanağı sağlayan bir sistemdir. Gaziantep’te halen 12 milyon m2′lik alanıyla
üç organize sanayi bölgesi bulunmaktadır. 210 hektarlık alan üzerinde kurulu
bulunan 1. Organize Sanayi Bölgesi’nde 138 firma faaliyet göstermektedir.
Firmalar genelde orta ölçekli olup ağırlıklı olarak tekstil. makine. metal.
kimya. plastik ve gıda sektörlerinde faaliyet göstermektedir. Bu bölgede 20
bin işçi çalışmakta. aylık ortalama 20 milyon Kw/h elektrik enerjisi ile 100
000 ton su kullanılmaktadır.

2. Organize Sanayi Bölgesi: 450 hektarlık alan üzerinde kurulmuş ve 277
sanayiciye tahsisi yapılmıştır. Altyapı inşaatı bitmemesine rağmen 150 büyük
ölçekli firma faaliyete geçmiştir. Halen bölgede 100 firma inşaat ve montaj
aşamasındadır. Bölgede ağırlıklı olarak tekstil, kimya, plastik ve gıda
sektörlerinde üretim yapılmakta. 20.000 işçi çalışmakta, ayda 25 milyon kw/h
ve 100 000 ton su tüketilmektedir. 2. Organize Sanayi Bölgesi. 540 hektarlık
alan üzerinde planlanmıştır. Bölgede faaliyet göstermek için 900′ün üzerinde
sanayici arsa talebinde bulunmuş, ancak 297 sanayiciye arsa tahsisi
yapılabilmiştir. Halen bölgede tekstil. gıda. inşaat malzemeleri ve sentetik
dokuma alanlarında yüz civarında firma faaliyete başlamıştır. Bunun yanında
Gaziantep sanayicilerinin taleplerini karşılamak için dördüncü bir organize
sanayi bölgesi kurulma çalışmaları sürmektedir.

Örnek Sanayi ve Küçük Sanayi Sitesi: Örnek Sanayi Sitesi, Sanayi ve Ticaret
Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Sınai ve Kalkınma Teşkilatı (UNIDO)
tarafından müştereken gerçekleştirilen 350.000 m2′lik bir alanda her biri
800 m2 kapalı sahası bulunan 50 örnek sanayi işyerinin yer aldığı bir
bölgedir.

Site. işletme hacmi ve üretim metotları bakımından küçük ve orta ölçekli
sanayicilere örnek olması ve teşvik edilmesi amacıyla kurulmuştur. Sitede
yer alan başlıca sektörler; tekstil makineleri, çelik döküm. otomotiv yedek
parçaları, buhar kazanları, baraj ekipmanları, hububat-bakliyat işleme
makineleri. metal ve ağaç işleme makineleri. boya ve ambalaj sanayi
tesisleridir. 1., 2. ve 3. küçük sanayi sitesindeki işyeri sayısı 3620
toplam işçi sayısı da 25 000′dir. Bölgede bulunan sanayicilere hizmet vermek
amacıyla kurulan KOSGEB. bölgedeki işletmelere eğitim, mühendislik.
müşavirlik ve laboratuar hizmetleri sunmaktadır.

Nizip Caddesi ve Çevresi : Organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi
sitelerinin yapılmasından önce şehir içinde sanayi faaliyeti gösterilen ilk
bölge Nizip Caddesi’dir. Bölgede 150 firma faaliyet göstermektedir.

Bu bölgede faaliyet gösteren firmalarca genel olarak. Plastik ayakkabı, un,
irmik. halı, akrilik iplik, pamuk ipliği ve metal eşya üretimi
yapılmaktadır. Hızlı nüfus artışı ve kentleşme neticesinde şehir içinde
kalan işletmeler üretimlerinin bir bölümünü veya tamamını sanayi bölgelerine
taşıma eğilimi içerisindedir.

Ünaldı-Şehreküstü Bölgesi : Gaziantep sanayisinin ilk yerleşim bölgelerinden
biridir. Bölgede 700 firma bulunmaktadır. Firmaların çoğunu mercimek işleme,
plastik ve halı fabrikaları oluşturmaktadır. Firmalar genelde küçük ve orta
ölçeklidir.

Gaziantep Ticaret Odası Avrupa Birliği Bilgi Bürosu: Avrupa Komisyonu
Türkiye Temsilciliği’nin 1996 yılında başlattığı “Türkiye Bölgesel Bilgi
Ağı” ilk kez Gaziantep’te gerçekleşti. Avrupa Birliği Bilgi Büroları’nın
ilki Gaziantep Ticaret Odası bünyesinde kuruldu.

Büronun görevi, Avrupa Birliği ve özellikle Avrupa Birliği-Türkiye
ilişkileri konularında yerel bilgi taleplerini karşılamaktadır. Büroya, ayda
ortalama 15-20 başvuru olmuş. üç yılda toplam 700′e yakın bilgi talebi
cevaplandırılmıştır. Büro ayrıca Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği
tarafından Türkçeleştirilen AB ile ilgili toplam 12 bine yakın yayının
dağıtımını gerçekleştirmiş, 16 seminer ve konferans düzenlemiş. Gümrük
Birliği ile ilgili araştırmalar yapmış, iş ve mesleki eğitim projeleri
geliştirmiş, film festivali, karikatür sergisi. konserler, kompozisyon ve
resim yarışmaları gibi kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlemiştir.

GAP VE GAZİANTEPGüneydoğu Anadolu Projesi, bölgenin sosyo-ekonomik kalkınması için sanayi,
tarım, inşaat. ulaştırma. eğitim ve sağlık gibi tüm sektörleri içeren bir
“Entegre Bölgesel Kalkınma Projesi”dir. Ayrıca bugüne kadar uygulanmakta
olan merkezden sektörel bazda planlama çalışmalarının en büyük örneğidir.

Gaziantep bu dev sanayisi ve ekonomik yapısı ile, GAP kapsamı içerisinde
bulunan illerin tümünden daha ileri durumda olmakla beraber, GAP ile direkt
ilişkisi bulunmaktadır. Coğrafi konum olarak. GAP kapsamında olan bölgenin
tamamlayıcısı ve kapısı durumundadır. GAP sulama şebekesi projesinde
Gaziantep topraklarının bir kısmı da sulanacaktır. Dolayısıyla sulanan
bölgede sulu tarıma geçilebileceğinden toprak daha bereketli ürün verecek,
pazara ve ihracata yönelik ürün çeşitliliği sağlanacak. ürün deseni ve
rotaryonları geliştirilerek ürün yoğunluğunun artırılması sağlanacaktır.

Gaziantep’te GAP ile birlikte hayvan yetiştiriliciliği gelişmiş. sulu
bölgelerde tatlı su balıkçılığı yapılmaya başlanmış. yolcu ve yük trafiğinde
önemli artışlar görülmüş. bu yolcu ve yük trafiğinin artışına paralel olarak
otoyollar inşa edilmiş. nüfus açısından şehrin çekim gücü artmış ve
dolayısıyla şehrin iç hacmi de büyümüştür.

GAP’taki tüm bu oluşumlar. yüksek istihdam imkanı sağlayacak. hali hazır
bölgenin en önemli problemlerinden olan işsizliğe ve göçe çare olacaktır.
Hazır altyapısı. önemli kavşak noktasında bulunması. sanayi ve ticaret
yapısı. etkisinde bulundurduğu birçok il ile birlikte Gaziantep bölgenin
hammadde ve ziraat ürünlerini değerlendirerek iç ve dış piyasalara mamul
maddeler halinde sunacaktır.

Kaynak:
Gaziantep Üniversitesi Resmi İnternet Sayfası

Beğeniler: 0
Favoriler: 0
İzlenmeler: 5620
favori
like
share
eezgii Tarih: 07.03.2009 18:41
ya gaziantep'in yöresel kıyafetleri var diye girdim ama Y.O.K!
By0meR Tarih: 03.04.2008 17:13
güzzel memleket bee saolsun
gassaray Tarih: 14.12.2007 17:56
ANTEP ANTEP
projen Tarih: 20.11.2007 21:46
Antep işi örnekleriniz vr mı?